Dagelijks archief: 22 april 2011

Legere skoalle 1885

Berichtnr.:104

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Oudercommissie

Achter Feike Tuinstra, Tjalling Boonstra, Juffrouw Haakma, Sjoerd Tuinstra
Voor Jitze Sikkema, Jacob Hoogeboom, .., Meester ter Horst, Dirk Annema, Eelke Hoogeboom

Berichtnr.:106

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Schoolfoto ongeveer 1928/1930

Voor 1e rij Oebele Bijlstra, Pieter Zijlstra, Siep Meindertsma, Tietje de Vries, Hisker Meerstra, Sjoerd Meerstra, Bouke Meerstra.
2e rij Anne Bijlstra, Lieuwe Boonstra, Anne Zijlstra, Rykje Hiemstra, Teatske Kloosterman, Aaltje Prins, Trijntje Meerstra, Ate Meerstra.
3e rij Akke Boonstra, Mark van Dijk, Griet Kootstra, Aaltje Kootstra, Griet de Jong, Meester G. de Jong, Ytske Westerhof, Geertje van der Tuin, Geertje Dijkstra, Sipke Dijkstra, Reinder Dijkstra, Juffrouw Adema.
Bovenste rij Juffrouw Kreinen, Gerke Steringa, Ietje van Dijk, Kees Bosgraaf, Elisabeth Bosgraaf, Seike Bosgraaf, Aukje Bosgraaf, David Kloosterman, Mient van Masen, Meester B. Veenstra

Berichtnr.:108

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Maaike Fokkema-Vries

Maaike Fokkema-Vries
Berichtnr.:111

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Kinderen van de familie Bakker ( plysje)

Kinderen van plysje Bakker op de foto voor de oude wagenmakerij.
Bewoond door Fam. Bearn van der Haak;Pieter van der Haak; Jacob Bijlstra. Op de achtergrond de woning van de familie E. Nieuwenhuis
Berichtnr.:113

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Feestgangers 1950

Westergeest. Eelke Meinertswei omstreeks jaren ’50

Harm’s Goaik en Siegers Trien op naar het feest in Westergeest. Op de achtergrond Harm Merkus
Berichtnr.:116

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Dorpsfeest omstreeks 1950

Van Teijenswei. Omstreeks 1950.
Jan Merkus en Jochem Merkus met paard en wagen. Naast de wagen op de fiets: Anne Kempenaar. Op de achtergrond de woning van Selie Braaksma en de winkel van Eelkje Hilboezen.
Berichtnr.:117

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Bloeiende bomen aan de Eelke Meinertswei

Bloeiende bomen aan de Eelke Meinertswei 28 mei 1937.

Gezien van het erf van de familie Merkus, door de bloeiende bomen-“in den hof”-. De woning met schuur van de fam. Jacob Hoogeboom. Later van Elias Nieuwenhuis, ( Elias en Neeltje met zoon Michiel) beter bekend onder de naam “Jaske”.
Berichtnr.:122

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Eelke Meinertswei 1957

Eelke Meinertswei 1957. Rechts het cafe.
Berichtnr.:83

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Boerenwagen uit Friesland

Boerenwagen uit Friesland
Berichtnr.:86

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Hooibrand aan de Kalkhuisweg


Uit de Kollumer Courant van 6 oktober 1999.
Berichtnr.:87

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei

Kalkhuisweg 1920

Westergeest. Kalkhuisweg 1920.
Woning ( t.o. de kerk) van de familie de Vries ( Sape en Aafke) . Later bewoond door hun zoon Abraham de Vries ( Bram en Baukje). Op de foto Aafke de Vries met haar kinderen: Abraham, Djoeke, Ietje en Jan( v.l.n.r.)
Berichtnr.:88

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Ravage door Oud en Nieuw 2000

Ravage op de hoek van Teijenswei – Bumawei met Oud en Nieuw 1999/2000
Berichtnr.:90

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Van Teijenswei

De Dobbe wordt opgeschoond

Uit de Kollumer Courant van 21 september 2001
Berichtnr.:91

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei

Jongens op de foto op ‘e Kalkhúswei 1937

Kalhuisweg 1937.
V.l.n.r.: Jouwert Turkstra, Arjen Veenstra, Jan van Assen en Roel Schotanus
Berichtnr.:93

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Woning van Sieds Bosgraaf in 1950

1950 Van Teijenswei 32. De woning waar nu, Tjerk en Hanneke Veenstra wonen.
De woning van Sieds Bosgraaf ( Sieds Wiepkje). Daarvoor werd deze woning bewoond door Tamme van der Wiel ( Tamme en Aeltsje) en door Klaas Kooistra ( Klaas en Willemke).

IMG_00343-300x206
Sieds Bosgraaf met paard en wagen

wiepkje

Sieds’e Wiepkje Bosgraaf .

Berichtnr.:95

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Sneeuwpoppen in Westergeest

Sneeuwpoppen 4 maart 2005

IMG_0019
4 maart 2005 voor de school de Bining
Berichtnr.:96

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei, Woarven

Marten van der Kloet bij de bakker

Marten van der Kloet ( even uitrusten op het stek bij bakker Tj. Postma)
Berichtnr.:97

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Eeuwenoude kerk gerestaureerd. 1958


Uit: Kollumer Courant van 8 februari 1958
Berichtnr.:98

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Boomplantdagen Geboortebos

Het geboortebos is opgricht 19 juni 1996

 

 

 

In 1997/1998 zijn er 11 bomen geplant 

21 november 1997

April 2000 met 8 bomen uitgebreid


KC: 2003


Maart 2005

In tien jaar tijd staan er 100 bomen (2006) in het geboortebos


KC:2008


2010

9 april 2011
Berichtnr.:99

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang

Hervormde Vrouwenvereniging viert 50 jarig bestaan

 

18 februari 1976

Hervormde Vrouwenverenigng “Dient elkaar door de liefde” viert 50 jarig jubileum

Op de foto: Achter v.l.n.r. B.Sipma-Lijzenga, W. van der Kloet – Veldman. B. de Vries-Haakma, J.W.H. Kortenbosch-van Leut, C.J. de Boer-Metselaar, G.Postma-de Vries, F. Bijlstra-van der Haak

midden v.l.n.r. Y. de Vries-Kempenaar, T. Hoogeboom-Postma, G. Dantuma-Veenstra,  F. Huisman -van der Veen, L. Bijma-Brouwer, M. de Bruin-Venema, G. Bijma-Postma

Voor v.l.n.r.A. Adema-Klaver,, H. Dijkstra-Dantuma, T. van der Meulen-Nicolai, I. Jonker- van der Land, S. Bosma-Dijkstra, L.Schotanus-Raap, A.Kloosterman-Blom

Foto van 1953

Voorste rij v.l.n.r: R. Bosma, Kei Roelfke Kalkhus,  T. de Jong, huishoudster van Wietse Bosma  A. Adema,Jabiks Anne.
2e rij: G. Merkus, Harms Gooitske,  S. Bosma, Martens Saakje,  P. Bosgraaf,juffrou Piet/ Pietmuoi,  S.Galema,Arends Saakje, Langlan , L.Schotanus,Tjallings Lieuwkje, A. Veenstra, Wessels Anne,  A. van der Land, Hendrik Post Trekwei.
3e rij: M.Dijkstra, Sikke Minke,  A. de Bruin,Jabiks Afke, E. Sikkens, Jan en Libe, J. van der Haak, Pieters Jitske, R.Westra, Hedzer´s Rieke,  D. de Vries, Freerk en Durkje, W.Bosgraaf, Sieds Wiepkje.
4e rij:T.Dijkstra, Jan en Teats, F.Nicolai, Gerke Frouk, A. Kloosterman, Rud en Akke, Sj. Huisman, Sjoerd en Aukje,Y. Sipma, Geale en Yt, L. Derks, plysje Derks syn frou, Fennema, Slachter Fennema syn frou.
Bovenste rij: chauffeur M. de Jong, W.Burggraaf jr., ds. W.Burggraaf, D. van der Werf, Sake Dieuwke. 

Berichtnr.:100.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Kerk Westergeest wil vergunning voor bijgebouw

 

 

 

Berichtnr.:102.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

B.B. Bescherming Bevolking omstreeks 1960 Westergeest-Triemen

B.B. Bescherming Bevolking  omstreeks 1960 Westergeest-Triemen

Achterste rij: Pietsje Steringa, Anne Dijkstra, Jacob Bijlstra, Geert Meerstra, Lieuwe Huisman, Freerk de Vries, Heine de Bruin, Bareld Bijma

Voorste rij: Ate van der Meulen, Tabe Dijkstra, Jappie Dijkstra, Johannes Huisman

Lees verder op https://hystoblog.wordpress.com/2016/06/28/bescherming-bevolking-westergeest-triemen/

Berichtnr.:65

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum