Dagelijks archief: 5 april 2014

Snoek van 22 pond gevangen in de Oude Zwemmer

IMG_0002
KC: 22 november 1983.
De heer Sjoerd Fennema uit Oudwoude ving donderdag een snoek van 22 pond in de Oude Zwemmer ter hoogte van Poelstra  aan de Wouddijk. Het dier was 104 cm lang. Nadat de trotse vanger en zijn vangst op de foto waren gezet, werd het roofdier weer in zijn element teruggezet. Op de foto links Sjoerd Fennema en rechts de heer P. de Vries uit Kollum, eigenaar van de zaak waar de heer Fennema altijd zijn visspulletjes koopt.

Berichtnr.:1512/fbjan16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Fotoalbum van Ebele Adema

Fotoalbum van Ebele Adema, zoon van Jacob Adema en Anna Adema-Klaver.

IMG_0008
Minke Adema, Tetsje ( afkomstig uit Leeuwarden), Johannes Adema, Baukje ( dochter van Kees Adema), Durk, Dout. Voor: Kees.
Foto genomen voor het ouderlijk huis van de familie Adema

IMG_0012
Johannes Schotanus, Ebele met zoontje Jacob

IMG_0011
Muziekvereniging op wagen door het dorp met dorpsfeest.
Achter: Jan Banga, Anne Dijkstra en rechts Ebele Adema en Willem Hania
Voor: zoontje Auke van Jan Banga, Philippus Roorda

IMG_0010
Anton de Bruin, Herre Hoekstra en Ebele Adema

IMG_0009
Herre Hoekstra en Ebele Adema

IMG_0007
Uitstapje naar Hellendoorn met de Jongeling- en Meisjesvereniging
Machiel Nieuwenhuis, Lieuwe Kloosterman, Ebele Adema, Wiepkje Galema, Aukje? Hoekstra, Sjoerd van der Schaaf

IMG_0006
Anton de Bruin en Jochem Merkus

IMG_0004
Kuipje steken tijdens dorpsfeest op het feestterrein Eelke Meinertswei Noord.
Links Johannes Adema

IMG_0003
Pake Ebele Klaver

IMG_0002

Jochem Merkus ( zoon van Harm Merkus),en zijn vrouw Sjoukje, Gelske Hoekstra en Herre Hoekstra, Tetsje en Anton de Bruin

IMG_0001
Klazien Pijnacker, Ebele KLaver, Froukje van der Meulen

Berichtnr.:1508/fbjan16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Jellie Pompstra in gesprek met mevrouw Nortier

IMG_0005

Mevrouw Nortier- van Lonkhuijzen in gesprek met Jellie Pompstra-Kuipers, wonende bij de Lange Brêge onder Driesum, die 16-17 jaar geleden bij mevrouw Nortier werkte. Op de voorgrond dochtertje Grietje Pompstra.
Nortier was een specialist in  ziekenhuis De Sionsberg.
Berichtnr.:1511/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Trekwei

Groepsfoto van Jappie Kempenaar

IMG_0024

Voorste rij zittend in het gras:1 Minze Sipma,2,3,4Anne Kempenaar-Steringa (vrouw van Heine),5,6,
2e rij:zittend op stoel:1,2,3,4Heine Kempenaar,5,6.
Achterste rij:1 Gjetsje Veenstra-Dijkstra (vrouw van Pieter Veenstra),2Gjetsje de Jong – van der Tuin( vrouw van Jaring de Jong),3Pieter Boersma,4,5,6,7,8Jaring de Jong, 9Pieter Veenstra,10,11,12, 13,14.

Pake Hendrik Epema  (de pake van de echtgenote van Jappie) staat ook op de foto.
Hendrik Epema heeft op it Langlân gewoond.

Berichtnr.:1472/fb.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Fam. van Assen

Fam. van Assen, kinderen van Gooitsen en Griet:
V.l.n.r.: Akke, Jan Merkus, Lies, Jan, Martsje van Assen (rechts)
Voor jongetje met zwart petje is Auke van Assen.

De foto is waarschijnlijk genomen aan de Kalkhúswei naast de woning van Pieter Fisk.
Berichtnr.:166/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Woning van familie Jacob Adema

 

 

IMG_0001-001

Eelke Meinertswei 12 De woning van de familie Adema in de dertiger jaren

IMG_0004-1

IMG_0009
Kees Adema bij het ouderlijk huis.

Deze woning is afgebroken omstreeks 1974
In 1975 zijn Durk en Pietsje Adema hier komen wonen in een nieuwe woning.
Huidige bewoners: Hein en Agnes Adema


Kollumer Courant:9 februari 1994
Berichtnr.:519/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Voetbalelftalfoto van Westergeest-Trieme met o.a. Henkie de Jager

filename-1hbewerkt

Dit is een “gelegenheidsteam” van Westergeest. Net zoals bijvoorbeeld DTT uit de Trieme ! De wedstrijden werden toen gespeeld achter de RINGO bar , camping De Beltsjeblom ,achter het dorpshuis in Kollumerpomp etc !

Achter:Mient de Jager, Derk van der Kloet, Henkie Zijlstra, Gerke van der Meulen, Henkie Veenstra, Wietse Hellinga, Sikke Dijkstra, Henkie de Jager, Gerrit Kloosterman, Hendrik van der Wal, Wieger Hoekstra.
Voor: Sipke van der Kooi, Jan Veenstra, Kees Klaver, Gerrit Kempenaar, Sierd Boersma, Albert Oost, Geert Hoekstra, Bertus Huisjes
Berichtnr.:1505/fbfeb16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Sport

WTOC F in 1995?

Afbeelding (172)

Achter: Jan Douwe Pijnacker, Hiltsje Hoekstra, Jacob Jan Bijlstra, Abele de Jong
Voorste rij: Jan Steenstra, Jeroen de Poel,  Erwin Banga, Marco Keizer.
Berichtnr.: 1515/fbjan16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Sport

Fotoalbum van Jappie Kempenaar

IMG_0021
Jappie Kempenaar in 1957

IMG_0002
Jappie Kempenaar en Anna de Bruin

IMG_0010

Jappie Kempenaar en Hille Kuipers

IMG_0017
Jappie Kempenaar 1961

IMG_0014

Wiebe Prins, Gerrie van Assen, Jappie Kempenaar en Jan de Vries

IMG_0015

Wiebe Prins en Jappie

IMG_0016

Jan de Vries, Tjalling Schotanus, Ype Reinders, Binne de Jong, Jappie Kempenaar
Dames onbekend

IMG_0018

Jappie en Sjoukje Schotanus

IMG_0026

Jappie

IMG_0007
Jappie bij de ouderlijke woning. Op de achtergrond de boerderij van Heine de Bruin.

IMG_0009

Jappie en Jan de Vries

IMG_0010
Jappie tijdens dorpsfeest

IMG_0007

Heine B. Kempenaar op it Ljeppershiem.

IMG_0027
Jappie in diensttijd

Berichtnr.:1471/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Uitstapje jongelingenvereniging

 

IMG_0031

Voor:Keimpe Annema, Durk Bosgraaf, Jouke Bosgraaf
Achter: David Kloosterman, Kees Klaver, ..,..,Bearn Dantuma?..,Meester van Wessel

Mogelijk: Jaring Bakker, Auke Attema, Harm Steringa, Gradis Reinders

Berichtnr.:1390/fbjan15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen, Verenigingen

Versierde wagens met o.a Jappie Kempenaar

Versierde wagens.

Op de tractor Jappie Kempenaar ( zoon van Heine , broer van Bartele Kempenaar)

IMG_0006

IMG_0004

Jappie en Hille Kuipers en?

IMG_0008

Dit is waarschijnlijk op een feest op it Ljeppershiem?

Berichtnr.:1470/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Reinder en Pietsje Merkus en zoon Eppie

IMG_0032-001
Reinder en Pietsje Merkus- de Roos

IMG
Zoontje Eppie Merkus

IMG_0035
Eppie

IMG_0028-001
Pietsje aan het werk

IMG_0023-001
Reinder

IMG_0009-002
Reinder speelt accordeon

IMG_0036-001

IMG_0034-001
Eppie

IMG_0039-001

De woning aan de Kertiersreed

IMG_0045

IMG_0038-001
Reinder, Eppie en Pietsje

De hobby’s van de gezinsleden waren vissen, auto’s restaureren en op stap met de boot en eieren zoeken

IMG_0004

Eieren zoeken met Wietse Hellinga en Siep Schotanus

IMG_0020
Met de boot op stap met Wietse en Coby Hellinga

IMG_0011
Reinder en Eppie aan het vissen

IMG_0010-001
Auto gerestaureerd. Op de achtergrond nog ruim zicht op de Flaaksikker.

IMG_0037-002
Reinder

IMG_0033-002
Pietsje

IMG_0033-001

Reinder

IMG_0026
Buurtfeestje, rechts mevrouw Schenk, links Gerrit Kempenaar
Mevrouw Schenk heeft gewoond aan de Van Teijenswei, waar nu de familie Brouwer woont.

IMG_0008-001

Reinder verkleed voor het dorpsfeest, er achter Thomas Doutsje Kempenaar.

IMG_0001-001

De gezusters Pietsje en Jeltsje aan het winkelen in Kollum.
Berichtnr.:1432/fbmaart15.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kertiersreed

Drie keer vier geslachten bij familie van der Kooi in Westergeest

IMG_0001
Vier geslachten bij de familie van der Kooi in 1978
Op deze foto van vier geslachten, die in Driesum werd gemaakt links de twintig-jarige Fokje Bosgraaf- van der Kooi ( 7-8-1958), midden de 61-jarige Fokje Smit-Plantinga ( 28-3-1917), die te Zwaagwesteinde woont met de bijna vier maanden oude Nienke Bosgraaf (18-11-1978) en rechts de 42-jarige Nienke van der Kooi-Smit ( 7-5-1936), die te Westergeest woont.


Gaatze en Nynke van der Kooi met de kinderen Sipke en Fokje en de kleinkinderen Gaatze en Nienke en achterkleinkinderen Femke Fokje en Kyan Sipke.
KC:2006
Berichtnr.:1130/fbdec15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Eelke Meinertswei

Familie Heine en Anna Kempenaar

Heine Kempenaar en Anna woonden aan de Eelke Meinertswei 40, waar nu Anne Kempenaar woont ( zoon van Bartele)
Ze hadden 4 kinderen, Jappie, Bartele en de tweeling Eke en Minke.

De ouders van Heine Kempenaar waren Bartele en Minke. Zij woonden aan het Lykpaad.
IMG_0035
Bartele en Minke Kempenaar.

IMG_0021
Anne Kempenaar ( moeder van Bartele )

IMG_0019

Jantsje Huisman en Anne Kempenaar

IMG_0009
Heine Kempenaar en Meine Pilat

IMG_0020

Heine Kempenaar (vader van Bartele)

 

IMG_0022

Heine en Anne Kempenaar
IMG_0033
Heine en Anna Kempenaar

IMG_0028
Anna Kempenaar-Steringa met dochter Minke Meerstra-Kempenaar  en schoondochter Jannie Kempenaar-Epema
Berichtnr.:1469/fbokt15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Sjoerd Fennema en Jan ter Horst en anderen

Jan ter Horst ( zoon van meester ter Horst) en Sjoerd Fennema

IMG_0003
Riemer van der Veen en Sjoerd Fennema

IMG_0015
1948 Sjoerd Fennema links en Jan ter Horst

IMG_0001
Wiebe Koster en Jan ter Horst
Berichtnr.:42/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Familie Fennema met o.a. groepsfoto’s

IMG_0012
Handwerkles op lagere school van Tiny Fennema.

IMG_0017

Schoolfoto

IMG_0004
Minke Adema, Folkje Sloot en Tiny Fennema

IMG_0007
Auke Geertsje van Assen , Tiny en Frou de Beer

IMG_0024

Frou Fennema en   Jacob Fennema ( broer van Oane)

IMG_0025

Heine Kempenaar en zijn vrouw Anne en Tiny Fennema en Herman’s Ine Annema.
Links Achter: Sina Sloot

Berichtnr.:1468/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Luchtfoto’s van Westergeest

S0011042

 

IMG_0016

Foto gemaakt door Sjoerd Fennema, huis van Minkes Sloot, lokaaltje op de voorgrond

IMG_0002

Berichtnr.:18/fbfeb16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Eabele Klaver op de Eelke Meinertswei

Eabele Klaver op de Eelke Meinertswei. Rechts het huis waar Minke Adema nu woont.
Links de oude woning van de familie Adema.
Eabele Klaver was de grootvader van Minke, Luut, Kees, Durk, Eabele, Johannes en Dout.
Hij woonde op de Kollenswei, waar nu Kees en Sjoukje Adema wonen.
Geboren:4 december 1873. Overleden:19-03-1964
Kees Klaver ( boer Kees) was de zoon van Eabele Klaver

Eabele Klaver
Eabele Klaver

Berichtnr.: 1307/fbnov15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Kollenswei

Muziekkorps Excelsior

IMG_0039
In het midden  de man met snor en vlinderstrikje is Kuipers, er achter  Jitze Sikkema.

oud41

Collectie Digitaal dorp Westergeest

Tot slot deze groepsfoto uit 1913: muziekvereniging “Excelsior” van Westergeest. Deze is gemaakt tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in Ee. Daar staan ze voor het café (nu Woudstra). Een apart hoofdstuk waren de petten. Deze kon men huren of kopen bij peterolie handel “De Automaat”. Bekend is nog dat deze een krantje uitgaven met de lotgevallen van “Pijpjedrop”, een negerjongetje. De namen v.l.n.r.: Teake Riemersma, Jitse Sikkema, dirigent Bartele Mulder, Liekele Korf, Eelke Hoogeboom, Andries B. Dijkstra, Roelof Haven, Jac. Hoogeboom, Jan Klaver, T. Spaanstra, Sjoerd Lzn. Huisman, Marten Haven, Auke Hoekstra, Johannes Wiersma (leeft nog: 94 jaar) en laatste en laatste is Germ Hoekstra. Er is in 1922 nog een fusie geweest met de muziekvereniging “Fogelsangh” uit Veenklooster, maar het heeft een stil einde gekregen.

Wietske de Boer-Wiersma schreef in haar gedichten ook over het muziekkorps “Excelsior”

IMG_00136[1]

Meer over muziekvereniging

Berichtnr.:1464/fbmrt15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Paalzitters en Piet Paulusma in de Fokkema’s pleats

IMG_0007

IMG_0001
Marten Bijlsma en Piet Paulusma

IMG_0006
De paalzitters: Keimpe Hoekstra, Froukje Timmermans, André van Kammen Piet Paulusma en jongeman uit Oudwoude
Berichtnr.:1430/fbokt15.

Berichtnr.:4.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

familie Fennema en het gezin

Oane Fennema en zijn vrouw Geertje hadden een slagerij aan de Bumawei.
De kinderen waren Tiny ( vrouw van Bartele Kempenaar), Joop, Sjoerd (getrouwd met Jelly) en Seeger

IMG_0009
Oane Fennema
IMG_0018
Geertje

IMG_0027
Oane

IMG-001
Geertje en dochtertje Tiny

IMG_0008
Joop en Tiny

IMG_0015
Seeger Fennema

IMG_0023

Tiny met de autoped

IMG_0029
Sjoerd

IMG_0002
Sjoerd en Jelly
IMG_0031
Tiny

IMG_0012
Mark de Vries, Saakje (Tjeerd ‘e Saakje de Groot), en Tiny Fennema.

IMG_0016
Wietske Reinders, Folkje Sloot en Tinie Fennema

Berichtnr.:1467/fbokt15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Jelle en Jeltsje Kempenaar

IMG_0016
Jelle Kempenaar en Jeltsje Kempenaar-Bakker woonden aan de Trekweg in herberg de “Trije Romers” van 1935-1963.
Zij waren de laatste bewoners van deze woning. In 1963 is de woning aangekocht door Rijkswaterstaat en toen afgebroken.
De reden van afbraak was, dat er te veel ongelukken plaatsvonden in de omgeving van de woning. Jelle en Jeltsje zijn toen verhuisd naar de Dôlle.

img-002
De kinderen zijn: Bartele, Hielke en Jappie.

IMG_0007
Hielke en Bartele en voor hen Jappie.

IMG_0009
Hielke ( 2e zoon) en Ida Kempenaar.

IMG_0006
Bartele ( oudste zoon) en Aukje Kempenaar
De ouders van Janke , Froukje, Klazien, Jelle, Willie, Jellie.

IMG_0004
Jelle en Jeltsje en Aukje en Bartele.
IMG_0003
Vier kinderen van Bartele en Aukje.
Jelle, Jellie, Willie en Janke

IMG_0015
Jellie, Janke, Jelle, Klazien op de schoot van Willie.

IMG_0011

Grietje van der Kloet
Willy Kempenaar, Welmoed Sipma, Yttje Sipma, Jelly Kempenaar

Berichtnr.:1488/fbdec15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Gerrit Kempenaar toont trots de nieuwjaarspenning


KC: 07-02-1997

IMG_0005
Gerrit Kempenaar
Berichtnr.:774/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

Mient en Joukje de Jager e.a. met de Rijnreis

IMG_3057

Op de foto Mark de Jager, Mark de Jager en zijn vrouw (Mark is een broer van Mient) in het midden Mient en Joukje de Jager, Jentsje Merkus en helemaal rechts Henkie van Wieren.

Berichtnr.:1503/fbfeb16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Reisje vrouwenvereniging

IMG_0013
Ruth Akke Kloosterman, Wessels Anne Veenstra, Pieters Jitske van der Haak, Sikke Minke Dijkstra, Jan ‘e Teatske Dijkstra, Minne Trijntje van Wieren Jan ‘e Tjimkje Huisman.

Berichtnr.:1354/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Kalkhúswei

Fotoalbum familie van Wieren

In dit album  staan foto’s van de familie Titus en Jantsje van Wieren

IMG_3299

Op de foto v.l.n.r.: Evacuée Maart(en) Bestebreurtje, Jantsje, Titus met Minne op de arm, beppe Trien, pake Minne

IMG_3300
Jelle van Wieren ( broer Titus)

IMG_3297
Mient de Jager, Klaas, Titus, Beppe Jitske

IMG_3294
Renze en Titus

IMG_3292
Titus en Jantsje

IMG_3287
Trien van Wieren

IMG_3285
Minne van Wieren op de fiets

IMG_3283
Pieter Zijlstra ( fisk) en Griet. Dit hokje is later afgebroken.

IMG_3274

Minne van Wieren, witte huis is van Pieter Zijlstra

IMG_3271
Marten van der Kloet

IMG_3269
Marten van der Kloet

IMG_3234

Renze van Wieren ( broer Titus) en Jacoba van Wieren-Dijkstra met de kinderen, Minne, Trijntje , Jitske  en Gerritje
Jacoba is een dochter van  Gerrit Dijkstra  en Jitske Zijstra  en woonden aan de Soensterdijk .  Rinse en Jacoba ( Coba )  zijn getrouwd op  1 juni 1940 en gingen wonen in Zwagerveen  aan de Koarteloane  6 , hun huis is afgebrand in 1949  en in het zelfde jaar zijn ze op 21 juni  geëmigreerd naar  Canada . Daar werd Jelle nog geboren.

IMG_3230
Titus van Wieren met Gretha van Assen, Minne en Aukje van Assen

IMG_3229
Titus en Jantsje met de evacuées en kinderen.

IMG_3228
Jantsje, Titus, beppe Trien en pake Minne

IMG_3226
Minne en Trien

IMG_3224
Pake Minne

IMG_3221
Deze foto is genomen achter het lokaaltje.
De meeste namen zijn niet bekend. Akke , zuster van Jantsje staat er w.s. op

IMG_3216
Titus en zoontje Minne op de trekker.

IMG_3211
Minne en Trien

IMG_3210
Familie Reitsma
Achter: Jantsje, Bearn of Abele, Jikke?
Voor: pake en beppe Reitsma ( ouders Jantsje), Jikke?

IMG_3208
Trien met Wietse Anne van Assen

IMG_3205
De woning van Pieter Zijlstra.
Links is nog net zichtbaar de woonwagen, waar Jan Annema in gewoond heeft.

IMG_3204
Titus met zwager Hendrik Talma op de trekker. Keimpe Annema loopt op de weg.

Berichtnr.:1509/fbdec15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Wessel en Anne Veenstra en Trijntje van der Veen

IMG_0019
Trijntje van der Veen, Anna Veenstra, Wessel Veenstra

IMG_0021
Wessel, Anna, Trijntje

IMG_0020

Trijntje van der Veen, Lutske ( e.v. Roel Linstra, woonden aan de Bumawei)

IMG_0005
Wessel en Anne

IMG_0006
Zoon Wiebe zit op de bank, zoon Ritske zit bij de greppel. Dochter Griet staat links, dan Anne

IMG_0009

Wessel en Anne en kleinzoon

IMG_0004
Wessel en Anne en (klein)kinderen.
Achter: Wybe Veenstra, Alie ( vrouw van Joeke Veenstra), Joeke Veenstra, Akke ( vrouw van Rits Veenstra), Rits Veenstra, Jantsje Kok ( vrouw van Jan Veenstra), Jan Veenstra, Betsje Kloosterman ( vrouw van Wybe Veenstra).
Midden: Alie ( vrouw van Karel Veenstra, Wyneke Bronzema ( vrouw van Arjen Veenstra) Griet, Wessel, Anne, Karel Veenstra, Arjen Veenstra met Wessel op de arm
Voorste rij: kleinkinderen vlnr: Gerrit (zv Wiebe) Wessel (zv Jan) Femmie (dv Jan), Annie (dv Ritske) Harrie (zv Ritske) Wessel (zv Wiebe), Wessel (zv Joeke)

Rits Veenstra en Akke hebben tijdelijk in het kippenhok gewoond achter de woning van Wessel en Anna.
Rond 1955 hebben Arjen en Wienie in een woonwagen gewoond bij de woning van Wessel en Anne.

IMG_0007
Wessel

Pieter Lourens

Pieter Lourens

Berichtnr.:1448/fbjan16.

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Schoolfoto 1960 met o.a. Jappie Kempenaar

IMG_0001

Schoolfoto 1960
Achter: Meester P. Reinalda, Binne de Jong, Renny Steenstra, Mattie Huisman, Joke Sikkema, Griet Hamstra, Cor van der Veen, Ynske de Vries.
2e rij:Betty van der Veen, Sjoukje Merkus, Anno Derks, Alie Banga, Jappie Kempenaar,Eke Kempenaar, Gerry Kloosterman, Tinie Fennema, Maaike Zwart, Coby van der Veen.
3e rij: Minke Kempenaar, Meint Kuipers, Jelly Loonstra, Jikke Westerhof, Hinke Wijbenga, Dout Adema, Derk van der Kloet, Auke Banga, Jantje Gjaltema, Henkie de Bruin, Tinie Pijnakker.
4e rij: Eke van der Kloet, Piet Visser, Durk Kooistra, Renze Andringa, Akke Dijkstra, Lody Pijnacker, Sietske Poelstra.

Berichtnr.:1465/fbnov15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Dienstfoto’s Freerk Bosgraaf

IMG_0006
Vierde van links Freerk Bosgraaf

IMG_0005

IMG_0004

IMG_0003

IMG_0007

Dienstfoto’s van Freerk Bosgraaf.
Berichtnr.:1429/fbokt15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Speelweide Ljeppershiem weer open in 1972

IMG_0001

Tobberace. Winnaars: 1. Gooi Steenstra, 2. Tjikke Bergsma 3. Aafke de Bruin

Berichtnr.:252/fbjan16.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Speelweide Ljeppershiem weer open in 1972

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem