Daily Archives: 5 oktober 2017

Alle boeren op Keatlingwier en Weerdebuorsterwei en Wouddijk

Op de fotoavond in november starten we met het thema de Boeren
We willen graag uw hulp bij het inventariseren welke boerderijen er waren en wie er boer zijn geweest.
Weet u jaartallen, helemaal mooi.
(Het aantal koeien, zonder jongvee gerekend, is vaak een schatting).
Alle boerderijen op Keatlingwier, de Bréwei, de Weerdebuorsterwei en de Wouddijk
Periode: vanaf  ongeveer 1950


Keatlingwier 15. De boerderij van Bartele Vries (60 koeien)


Keatlingwier 8
-Jan en Saakje Steringa ( 15 koeien)
-Hendrik Boon


Keatlingwier 11.
-Van 1929 tot ca. 1964 de familie Loonstra (Jabik en Tsjits) ( 4 koeien).


Keatlingwier 6
-Sytze van der Veen ( Sytze senior, vader van Sytze van der Veen van Eastwâld): geen vee.


Keatlingwier 7
-Sije Loonstra (heit fan Piter Loonstra): geen vee, maar toen Roel Loonstra en Johan van den Berg nog naast hun woonden op nr. 9 wel.

Keatlingwier 9
-Pieter en Durkje Loonstra ( 15 koeien)
-Johan van den Berg
-Roel Loonstra


Keatlingwier 2 Sierk Loonstra 12

De Bréwei


Op deze foto zijn de boerderijen te zien van Jan Hania en Anne van der Zaag .
Dit was in 1965/1966, toen er hoog water was op de Bréwei

Bréwei 2 Jan Hania

Bréwei 1

-Halbe en Geertsje Bosgraaf (pake en beppe van Anne van der Zaag)
-Anne en Trijntje van der Zaag
-Jochum van der Zaag
-Halbe van der Zaag

Weerdebuorsterwei


 
Weerdebuorsterwei 4
-Eabele en Hitsje Dijkstra
-Bjinse en Tsjikke Dijkstra

Weerdebuorsterwei
-Pieter Dijkstra,
-Boele Romkje Dijkstra


Weerdebuorsterwei de familie Hoeksma

Aan de Weerdebuorsterwei 1e weg rechts:

1e huis Weerdebuorsterwei 9 Sjoerd en Jantsje Lulofs

2e huis Weerdebuorsterwei 10 Marten Bosma, Hessel en Janke Klaver, nu familie Madern


3e huis Weerdebuorsterwei  de familie Zwart

Op de Wouddijk linksaf

Boerderijtje aan de Weerdeburen. Het huis stond waarschijnlijk net voordat je linksaf kunt slaan naar Beintemahûs  links in de weilanden. Sjoerd en Janke de Wilde


Jan Reitsma

Beintemahûs


Titus en Jantsje de Boer

Rechtsaf  op de Wouddijk

1e boerderij links Andries en Griet Dijkstra

2e boerderij Wouddijk 5 Johannes Wiersma

Voorbij de afslag naar Ee

geen foto

Wouddijk 11 Jent Merkus, later zoon Lieuwe en Geertje Merkus, nu J. Boomsma

geen foto

Wouddijk 11 familie Postmus

 

Rechtsaf  (Wouddijk 4 Jaap en Danieke Adema)

geen foto

Wouddijk 6 Wieger en Jitske Sikkema, Willem en Froukje Sikkema, nu Wieger en Brechtje Sikkema

 

 

 

 

Sjoerd en Martje van der Veer ( 13 koeien) weet niet waar dit precies was

 

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen

Alle boerderijen op de Kalkhúswei, Trekweg en Kollenswei

Op de fotoavond in november starten we met het thema de Boeren
We willen graag uw hulp bij het inventariseren welke boerderijen er waren en wie er boer zijn geweest.
Weet u jaartallen, helemaal mooi.
(Het aantal koeien, zonder jongvee gerekend, is vaak een schatting).

Alle boerderijen op de Kalkhúswei, Trekweg en Kollenswei


Kalkhúswei 20 Willem en Eelkje Jonker (aantal koeien?), later Wessel en Anne Veenstra

Kalkhuswei 2?, lokaaltje NH kerk, Willem en Eelkje Jonker

Kalkhúswei 8
-Sape en Aafke de Vries
-Bram en Boukje de Vries (ong.8 koeien)

Kalkhúswei hoek Woarven,  Ate en Tetsje van der Meulen ( 4 á 5 koeien)

Kalkhúswei 16 Bouke en Anne Hamstra

Kalkhúswei 9
-Atze van der Veen
-Durk en Trien van der Veen

Kalkhúswei 11 Albert en Janke Zijlstra ( 6 á 7 koeien)

Kalkhúswei 13 Minne en Trien van Wieren ( 8 á 9 koeien)


Kalkhúswei 17
-Durk en Matsje Bosgraaf (?)
-Harm Merkus
-Aafke de Vries?

Kalkhúswei 19
-Kei en Roelfke Bosma
-Eind 50 er jaren: Hedman en Wiepkje Annema. ze hadden 6-8 koeien. Hedman hielp naast zijn eigen boerderij ’s zomers ook bij Heine de Bruin met het hooien.

Wiepkje en moeder Jantsje , terug van het melken met de bussen aan de fiets

Trekweg

Trekweg 5  Familie Braaksma ( Wiebe Lieger) (later Bergsma)( 8 á 10 koeien)


Trekweg 11 ( de Zevensprong) Sjoerd en Janke Tuinstra (?)


Trekweg  13. Sake en Dieuwke van der Werff ( ong. 10 koeien)

Kollenswei


Kollenswei 3.
Melle en Jannie Prins (een paar koeien, volgens de zoon) De zoon is in 1962 geboren in deze woning en hij herinnert zich nog goed dat zijn vader paard en wagen gebruikte voor de werkzaamheden op de boerderij.

Kollenswei 2.

-Tot eind jaren ’50 :Jabik Merkus ( e.v. Jantsje) was veekoopman en had enkele koeien. Toen hij vanwege reuma niet meer voor de koeien kon zorgen hebben zijn vrouw en dochter Wiepkje, die toen nog niet getrouwd was,  dat overgenomen.
-Sikke en Minke Dijkstra
-Gebroeders Dijkstra ( 6 koeien)

 

Kollenswei 1. Boer Kees Klaver (5 koeien)

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen

Alle boeren op de van Teijenswei en Kertiersreed

Op de fotoavond in november starten we met het thema de Boeren
We willen graag uw hulp bij het inventariseren welke boerderijen er waren en wie er boer zijn geweest.
Weet u jaartallen, helemaal mooi.
(Het aantal koeien, zonder jongvee gerekend, is vaak een schatting).

Alle boerderijen op de van Teijenswei en Kertiersreed 5


Lammert Leegstra voor de woning van Ruth Akke Kloosterman

(Foto van de boerderij niet aanwezig)

Van Teijenswei 25.
Lammert en Hiltsje Leegstra en Pier ( 2 á 3 koeien)Van Teijenswei 23
-Melle Kempenaar ( 3 á 4 koeien)

 

Van Teijenswei 21.
-Willem en Akke Reinders
-Wietske Reinders ( 12 á 13 koeien)
In 2014 is deze boerderij afgebroken

Van Teijenswei 19.
-Edzer en Rika Westra ( 8 á 10 koeien)

Van Teijenswei 32.
-Sieds en Wiepkje Bosgraaf ( 8 á 10 koeien)

Van Teijenswei 14.
Tjeerd en Anna Annema ( ?)

Kertiersreed 5
Klaas en Willemke Kooistra ( 2 koeien)

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen