Alle boeren op Keatlingwier en Weerdebuorsterwei en Wouddijk

Op de fotoavond in november starten we met het thema de Boeren
We willen graag uw hulp bij het inventariseren welke boerderijen er waren en wie er boer zijn geweest.
Weet u jaartallen, helemaal mooi.
(Het aantal koeien, zonder jongvee gerekend, is vaak een schatting).
Alle boerderijen op Keatlingwier, de Bréwei, de Weerdebuorsterwei en de Wouddijk
Periode: vanaf  ongeveer 1950


Keatlingwier 15. De boerderij van Bartele Vries (60 koeien)


Keatlingwier 8
-Jan en Saakje Steringa ( 15 koeien)
-Hendrik Boon


Keatlingwier 11.
-Van 1929 tot ca. 1964 de familie Loonstra (Jabik en Tsjits) ( 4 koeien).


Keatlingwier 6
-Sytze van der Veen ( Sytze senior, vader van Sytze van der Veen van Eastwâld): geen vee.


Keatlingwier 7
-Sije Loonstra (heit fan Piter Loonstra): geen vee, maar toen Roel Loonstra en Johan van den Berg nog naast hun woonden op nr. 9 wel.

Keatlingwier 9
-Pieter en Durkje Loonstra ( 15 koeien)
-Johan van den Berg
-Roel Loonstra


Keatlingwier 2 Sierk Loonstra 12

De Bréwei


Op deze foto zijn de boerderijen te zien van Jan Hania en Anne van der Zaag .
Dit was in 1965/1966, toen er hoog water was op de Bréwei

Bréwei 2 Jan Hania

Bréwei 1

-Halbe en Geertsje Bosgraaf (pake en beppe van Anne van der Zaag)
-Anne en Trijntje van der Zaag
-Jochum van der Zaag
-Halbe van der Zaag

Weerdebuorsterwei


 
Weerdebuorsterwei 4
-Eabele en Hitsje Dijkstra
-Bjinse en Tsjikke Dijkstra

Weerdebuorsterwei
-Pieter Dijkstra,
-Boele Romkje Dijkstra


Weerdebuorsterwei de familie Hoeksma

Aan de Weerdebuorsterwei 1e weg rechts:

1e huis Weerdebuorsterwei 9 Sjoerd en Jantsje Lulofs

2e huis Weerdebuorsterwei 10 Marten Bosma, Hessel en Janke Klaver, nu familie Madern


3e huis Weerdebuorsterwei  de familie Zwart

Op de Wouddijk linksaf

Boerderijtje aan de Weerdeburen. Het huis stond waarschijnlijk net voordat je linksaf kunt slaan naar Beintemahûs  links in de weilanden. Sjoerd en Janke de Wilde


Jan Reitsma

Beintemahûs


Titus en Jantsje de Boer

Rechtsaf  op de Wouddijk

1e boerderij links Andries en Griet Dijkstra

2e boerderij Wouddijk 5 Johannes Wiersma

Voorbij de afslag naar Ee

geen foto

Wouddijk 11 Jent Merkus, later zoon Lieuwe en Geertje Merkus, nu J. Boomsma

geen foto

Wouddijk 11 familie Postmus

 

Rechtsaf  (Wouddijk 4 Jaap en Danieke Adema)

geen foto

Wouddijk 6 Wieger en Jitske Sikkema, Willem en Froukje Sikkema, nu Wieger en Brechtje Sikkema

 

 

 

 

Sjoerd en Martje van der Veer ( 13 koeien) weet niet waar dit precies was

 

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen

Geef een reactie