Reacties op foto’s in de krant en binnengekomen foto’s

In de Foestrumer van juni 2018 stond de volgende foto:

1, 2 Aukje Bosgraaf, 3 Wietske Bosgraaf, 4 Beppe Pieter Bosch?, 5 Yke van der Veen,6,7 Stien van der Veen,8,9 Akke Banga(Triemen, tante van Auke Banga),., 10, 11 Willem van der Veen ( Keatlingwier), 12, 13 Durk Bosgraaf, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21


Optocht bij Kalkhúsbrêge. Waarschijnlijk rechts ook Tjibbe Kuipers


Man rechts is Tjibbe Kuipers, links ervan Yttje Sipma

Van familieleden Teade Steenstra kregen we de volgende foto’s binnen


Teade Núnder


Bij de Langebrug voor de schuur de schelpen


De woning bij de Langebrug

Woningen bij de Langebrug met gedeeltelijk dichtgevroren Zwemmer


Deze foto stond op 4 mei 2018 in de Kollumer Courant.
Er kwamen reacties op!

V.l.n.r.: Jelle en Marijke Steringa, ?, Hein Krottje, Lieuwkje Valks
De middelste meneer op de foto zijn de meningen over verdeeld: Atze van der Veen, Heine van Assen of Wessel Veenstra

De zoon van Hein Krottje , Jan Krottje is getrouwd met Sjoukje Huisman.
Sjoukje Huisman is een dochter van Sjoerd en Aukje Huisman. Zij woonden naast Lieuwe Frouk Huisman, in de woning waar Gerke en Sieta van der Meulen later woonden.
Sjoerd en Aukje Huisman hebben daar gewoond van 1936-1975.
Daarna is de familie Veenstra (vrachtwagenchauffeur) daar komen wonen.
Daarna Gerke en Sieta van der Meulen.

Mevrouw Slagter herkende de personen op deze foto, op nr 2 en 12 na, allemaal!
1 Reinder Hansma (broer Aaltsje), 2?, 3 Jille Kuipers, 4 Jellie Kuipers, 5 Jane Schotanus, 6 Pietsje Tuinstra, 7 Johannes Schotanus,8 Elske Sipma,9 Griet Veenstra ( dochter Wessel en Anne),10 Aaltje Slagter,11Jappie Dam,12?,13 Reina Hansma,14 Sije Schotanus,15 Tjalling Schotanus,16 Pieter Dam, 17 Klaas Dam ( e.v. Gjetsje Hansma),18 Roel Schotanus,19 Sake Merkus,20 Ytsje Kuipers, 21 Cobie Visser


Dit is nog een oude foto van Bumawei 19, gekregen van familielid Alle Steenstra.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen

Geef een reactie