Alles over het Fierljeppen

Ter gelegenheid van de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 werden in de regio allerlei festiviteiten georganiseerd. In het kader van deze Lauwerszeefeesten kwamen de heren Jacob Bijlstra, Heine de Bruin,S. Schotanus, Sikke Visser en B. Bijma op het idee om in Westergeest het fierljeppen te organiseren.

In samenwerking met De Fryske Ljeppersboun werd in mei 1969 de eerste fierljepwedstrijd georganiseerd. Roel Bokke Span werd met 14.28 m de kampioen van de dag. Er werd besloten om een vaste afdeling op te richten en een jaar later werd het Ljeppershiem aan de Zwemmer ingericht. Twee vaste schansen werden met eigen krachten gebouwd. Na verloop van jaren was de accommodatie onvoldoende. In 1979 werden een drietal nieuwe schansen in gebruik genomen. De resultaten waren meteen verbluffend. Biense Wolters verbeterde zijn juniorenrecord, 16.34 m. Tineke Vlieger passeerde als eerste dame de 13 meter grens, 13.07 m.  Verder werd ieder jaar het Kampioenschap van Kollumerland gehouden en ook bedrijven kwamen met hun personeel wel eens een dagje fierljeppen.

Al vanaf het begin, toen het ljeppen nog bij de Alde Swemmer werd gehouden was Sake Woudstra uit Oudkerk zeer betrokken bij het fierljeppen in Westergeest.

De Stichting Algemene Belangen organiseerden meerdere activiteiten in Westergeest, zoals o.a. autocross. Een groep uit deze stichting t.w. de heren H. de Bruin, D. van der Kloet en A. Oost met een aantal medewerkers verzorgden het fierljeppen.

 

De eerste locatie van het fierljeppen bij de Ald Swemmer

1969 Geslaagde fierljepperij september 1969

Johan Boersma kampioen 13.52 m

1970 Johan Boersma kampioen 14.08 m

1971 Johan Boersma bleef in bezit wisselbeker

1972 Meine Kempenaar kampioen fierljeppen Kollumerland

1972 Evert Wilstra kampioen

Albert Oost vertrekt als voorzitter bij Fryske Ljeppersbûn

1973 Heropening speelweide en foto’s fierljeppen

1973 Evert Wilstra wint in Westergeest

1973 Drieduizend belangstellenden ljeppersfestijn

Bounsfierljeppen 1974

1974 Gerrit Kempenaar kreeg trainingspak

1975 Jacob de Bruin maakte grootste sprong

1975 Rienk van Gorkum kampioen

1976 Rienk van Gorkum

1976 Het grote fierljeppen komt op gang

1976 Marinus Reitsma kampioen fierljeppen Kollumerland

Eerste lustrum fierljeppen 5 jaar

1978 Durk Bijlstra kampioen van Kollumerland

1980 Renze Wolters kampioen in Topklasse

1981 Gooi Steenstra herovert ere-titel

1984 Gooi Steenstra en Boukje Schotanus

1985 Gerard Vlieger wint

1986 Topljeppers in vorm

1989 Toch nog fierljeppen in Westergeest

1990 Gerhard Vlieger versterkt gelederen

1990 Ybele Hietkamp fierljep kampioen Kollumerland

1991 Dames weigeren en Rimmer Abma kampioen

1992 Kampioensweekend voor Rimmer Abma

1992 Sjoerd Heidbuurt fierljepkampioen

1993 Accommodatie weer in prima staat

1994 Laatste Bondsfierljepwedstrijd

1995 Fierljepvereniging begint aan tweede jeugd

1996 Johan Oldewarris kampioen

1996 Siebrand de Roos fierljepkampioen

1998 Recreatief fierljeppen

 

Berichtnr.:291.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Sport

Geef een reactie