Eerstvolgende fotoavond is 26 februari 2019

De eerstvolgende en laatste fotoavond van dit winterseizoen is op 26 februari. Het thema is het fierljeppen.
De bedoeling is om in oktober weer een fotoavond te organiseren. We doen wel een oproep aan u om foto’s in te leveren!

Dit is de laatste pagina van de statuten van De Fokkema’s Pleats

Dinie Wijma van bakker Wijma

 

 

De volgende 2 foto’s stonden vrijdag 18 jan en 25 jan. in de Kollumer Courant

De foto van deze jongedames op het strand is hoogstwaarschijnlijk een uitstapje van de meisjes van de Zangvereniging.
1.Martsje de Jong, 2. Jelkje de Jong/ Afke Minnema, 3. Pietsje Zijlstra/ Tine Meerstra, 4Wietske Reinders? 5. Wim Jepma. 6. Sijke van der Veen, 7. Frouwkje van der Haak?, 8?, 9.Aukje Bosgraaf, 10. Siep van der Land, 11.Tryntsje Nicolai, 12. Pietsje van der Land

Ter vergelijking even deze foto:

De dochter van IJbeltje Bosgraaf belde hierover met de namen :
V.l.n.r.: Aaltje Bosma, Lena van Leusden, Wiep van der Veen, Jikke van Lune, Tjitske van Lune, IJbeltje Bosgraaf.
Een ander idee van Jacob Wilman was: Achterste Ykje Kloppenburg van Kollumer Oudzijl, 2e van achteren Aaltje Bosma (familie van Bartele Bosma uit Oudwoude).

Ter vergelijking deze foto, waar ook Jitske van Lune en Wiep van der Veen op staan:

Voorste rij: Siep Adema, Jitske van Lune, Kees Adema, Jacob Adema
Achter: Tjibbe Kuipers?, Meester Merkus, Wiep van der Veen ( zus van Sijtze van der Veen, Keatlingwier 6)

FB jan 2019

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School

Geef een reactie