Schoolfoto van 1958/ 1959

Hier de  foto met de nummers erbij:

1,2. Meester Hamstra,3, 4. Anne de Vries,5,6, 7. Melle de Vries,8. Sjoerdtje de Vries, 9. Sikke Westerhof, 10 Lieuwe Froukje Huisman, 11. Heine Kempenaar,12. jantsje Zwart ( Veenklooster),13,14,15.

16. Mevrouw Fennema?, 17,18. Hiltsje Postma?,19 Liekele Janke van der Veen, 20. Wietse Sjoukje Kloosterman, 21,22 Annie Uitterdijk, 23,24,25. Wiepkje Annema, nog een 25. 26,27 ontbreekt,28,29, 30. Jacob Adema.
31,32,33,34,35,36. Alie Banga, 37,38. Gjaltema?,39,40. Tinie Fennema,41.Dout Adema, 42,43,44, 45. Maaike Zwart.
46,,47. Griet Pijnacker,48. Eke Kempenaar, 49. Sjoukje Merkus, 50,51,52,53. Minke Kempenaar,54, 55. Jappie Kempenaar, 56,57,58. Griet de Jong,59, 60. Yke Kloosterman.
61. Mevrouw Gjaltema,62,63,64. Hillie de Vries, 65. Wietze Poelstra?,66. Griet de Vries, 67. Durk van der Veen?,68 Hielke van der Veen, 69 Kees Adema,70,71 jongen. Auke Banga, nog een 71 meisje. Upy Loonstra 72,73. Corrie Zwart,74. Wietske de Vries, 75 Willem Hamstra.

76,77. Griet Banga?, 78. Ynskje Gjaltema, 79 ,80. Ype Reinders, 81. Nettie Derks, 82.,83,84,85. Wiebren Prins, 86.Nienke de Jong?, 87. Sjoerdtje Wijbenga?,88. Ebe Merkus en rechts ervan Lieneke Derks,89. Tinie Pijnacker,90.

91. Piet de Groot,92. Jannie Uitterdijk, Naast 92 (122): Jannie Annema, 93. Juffrouw Klein,94,95. Piet Visser,96,97. Luut Adema, 98.99. Lody Pijnacker.100,101. Renze Andringa, 102,103,104,105.
106,107,108. Mevrouw Reinalda, 109,110 Meester Reinalda,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121. Kees Pijnacker., 122 Jannie Annema, 123 (25 ), 124.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School

Geef een reactie