Daily Archives: 20 november 2019

Fotoalbum van Toneelvereniging de Nije Kriich

Deze mooie foto’s zijn afkomstig van de kinderen van Tsjip en Hil Postma, bakker te Westergeest, later in Eernewoude en van Johannes Adema.

Dit zijn allemaal foto’s van de Toneelvereniging/ Reciteerclub De Nije Kriich.
Leden van de toneelvereniging waren ( voor zover nu bekend):
Tsjip en Hiltsje Postma, Jappie van der Werf ( voor zijn trouwen was hij al lid), Johannes Adema, Jan en Lies Steenstra, Geert van der Schaaf, Foekje Brouwer, Durk en Matsje Bosgraaf, Hinke van der Zaag-Hoeksma, Ida Kempenaar, Lieuwe Huisman, Jappie Huisman, Roel Nicolai, Anneke en Tietsje Bosma, Pietsje Tuinstra. Klaasje Schotanus, Heine de Bruin, Geertsje Kloosterman, Tjallie Kloosterman. Wietse van Assen en Teun Smedinga waren voor licht en geluid.

Folkert speelde ook accordeon en nam die vaak mee naar de toneelavonden.

In 1953 was er een vergadering in het Lokaaltje van de kerk in Westergeest, om met elkaar een toneelvereniging op te richten. Jappie van der Werff en Johannes Adema vertelden , dat ze optraden in Kollumerzwaag, Ee, Wyckel, Surhuisterveen ( 22 november 1963 ,in de pauze hoorden de spelers , dat John F. Kennedy doodgeschoten was).

Toneelstukken, die ze gespeeld hebben zijn o.a. Fremer (toneelstuk van Dam Jaarsma)) , Blauw Bloed, De Adema’s, Rinte, Operaasje Japinga.

Uit: Friese Koerier 1 nov 1958

Uit: Friese Koerier: 12 november 1959

Op de foto 1964? achter v.l.n.r.: Durk Bosgraaf, Matsje Bosgraaf, Tetsje van der Werff, Jappie van der Werff, Johannes Adema, Ida Kempenaar, chauffeur, Hielke Kempenaar, Eeltsje van der Kooi, Foekje van der Kooi-Brouwer.
Voor v.l.n.r.: Hinke van der Zaag-Hoeksma, Geert van der Zaag, Neeltsje  en Wietse Kommerie, Lies Steenstra erachter, Trien van der Schaaf en Geert van der Schaaf, Hennie Adema-Postma, Jan Steenstra.

Links Jan Steenstra, in het midden Tsjip Postma, bij de tafel Hinke Hoeksma en rechts is Matsje Bosgraaf


Rechts Hiltsje


V.l.n.r.: Durk Bosgraaf, Tsjipke Postma en Jappie van der Werff


Links Tsjip en rechts Lieuwe Huisman

Foto uitstapje:

Hier de foto met nummers

Foto op hunebed:1. Heine de Bruin, 2. Martha de Bruin-Venema, 3. Tsjipke Postma, 4. Jappie Huisman ( z.v. Harm), 5?, 6. Johannes Adema, 7. Roel Nicolai, 8. Jan Steenstra, 9. Hiltsje Postma, 10. Lieuwe Huisman( z.v. Sjoerd), 11. Klaasje Schotanus, 12. Lies Steenstra, 13 Albert Rekker, 14. Tietsje Bosma, 15. Geertsje Kloosterman, 16, Folkert ( restauratie Kerk, was tijdelijk woonachtig bij Tsjip en Hiltsje Postma)

Hier de foto met nummers:

1. Albert Rekker, 2.Hiltsje Postma, 3. Foekje van der Kooi-Brouwer, 4. Tietsje Bosma (d.v. Kei Roelfke), 5. Roel Nicolai, 6?, 7. Johannes Adema, 8. Folkert ( restauratie Kerk), 9. Geert van der Schaaf, 10. Jan Steenstra, 11. Lieuwe Huisman, 12. Jappie Huisman,13. Klaasje Schotanus,14. Anneke Bosma, 15. Lies Steenstra, 16. Chauffeur, 17. Martha de Bruin-Venema,18. Geertje Kloosterman.


Foto met nummers:

1. Jappie Huisman ( z.v. Harm), 2. Lieuwe Huisman ( z.v. Sjoerd), 3 Tsjipke Postma, 4. Hiltsje Postma, 5. Folkert,6 Jan Steenstra, 7.?


1 Hiltsje Postma, 2.Albert Rekker, 3 Jappie Huisman, 4. Tietsje Bosma, 5 Jan Steenstra, 6 Heine de Bruin, 7 Foekje Brouwer, 8 Lies Steenstra

1 Hielke Kempenaar, 2. Hennie Adema-Postma, 3. Tjipke Postma, 4. Foekje van der Kooi, 5. Ida Kempenaar-Heidstra, 6. Johannes Adema, 7. Pietsje Tuinstra, 8. Jappie van der Werff, 9. Hiltsje Postma, 10. Durk Bosgraaf

Foto:
Achter v.l.n.r.: 1. Eke Huisman, 2. Jacob de Bruin, 3. Tjipke Postma, 4. Johannes Adema,
Voor v.l.n.r.: 5. Wietske Steenstra, 6. Ljibbe Meijer, 7. Aaltsje Smedinga-Klaver, 8. Hiltsje Postma, 9. Tsjikke de Bruin, 10. Sjoerdtsje Postma, 11., 12. Froukje Nieuwenhuis, 13. Griet Postma, 14.Teun Smedinga

Feestje van de Toneelclub:

foto 1


Foto 2


foto 3


foto 4

 


foto 5


Foto 6


Foto 7


Foto 8


Foto 9


Foto 10

 


Foto 11

Feestje van de Reciteerclub (2):

 


Foto 11 V.l.n.r.: Jappie, .., Hennie, Johannes

 


Foto 12:

Instuderen toneelstuk:


Foto 13: V.l.n.r.:.., Foekje, .., Jappie van der Werff, voor Matsje?

Toneel met luikje voor de ynstekster:

Versierde wagen in 1960 van de toneelspelers:

Foto 14:


Foto 15. V.l.n.r.: Heine de Bruin, .., Hiltsje Postma en dochtertje Griet?), …


Tsjip Postma, Lies van Assen en Durk Bosgraaf

Foto 16: Lies Steenstra op de tractor.

Toneelstuk:


Foto 17


Foto 18

 


Foto 19 Jappie? en Johannes

Foto 20 Jan Steenstra, Martsje Bosgraaf, voor Durk Bosgraaf

 


Foto 21 Jan Steenstra en ..


Foto 22

Foto 23 1966: ..Foekje, Johannes


Foto 24 Trouwerij van


Foto 25

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen