Daily Archives: 3 december 2019

Foto’s voor fotoavond 25 februari 2020


Woning Lieuwe Froukje Huisman
Wie staat er voor het huis? Ruurd van der Veen?


Belijdenis Eelkje Merkus op 15 april 1938 door Ds. Luuring

Klaasje Schotanus, Aaltje Sipma, Minke Adema, Lieske van Assen, Annie de Vries en Dienke van der Veen (Triemen)

Anne Huisman half jaar bij de PTT in Duitsland

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk