Category Archives: Onbekende personen

Sjoeke Bosgraaf en Selie Reinders

IMG_0046

Op de foto : ?, Sjoeke Bosgraaf, Selie Reinders.
Berichtnr.:1394/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Onbekende personen

Uitstapje Meisjesvereniging

IMG_0045

Achter: Tryn Huisman,.., Hil Oevering, Tine Meerstra,..,   Froukje van der Haak, Wietske Reinders.
Voor: Ynskje Bosma, Teatske van der Land, Siep van der Land, Frouk Huisman.
Berichtnr.:1393/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen, Verenigingen

Groepsfoto met o.a. Jacob Adema

IMG_0033
Jongens – en Meisjesvereniging 1936

De ontbrekende namen van personen zijn genummerd.
Liggend:Ljibbe Adema,13
Voorste rij (10 personen): 10?, IJtsje Bijker, Siep Adema, Jitske Adema- van Lune, Heine Kempenaar, chauffeur Oane Brouwer uit Veenklooster, Wietske Bosgraaf, Wietske Bijker, Anna Adema-Klaver, Harm Douma uit de Westereen.

Derde rij: Jacob Adema, er achter Renze en Coba van Wieren, Frederik de Vries, vrouwspersoon erachter Aukje Bosgraaf, 5?, Anne Kempenaar Steringa,  Jeltsje Steringa-Wassenaar ( vrouw van Harm), Harm Steringa, Kees Adema, Luut Klaver, 7 erachter vrouw?, Nolle Lourens, Geeske Lourens -Wiersma (vrouw van Frans Lourens)

Achterste rij (9 personen, allen staand): 1?, Jaring de Jong, Tsjirk Bosgraaf, Jitske Haven, Sietse Banga, 2?, 3?, Alle Steenstra, 4?.

IMG_0026

Berichtnr.:1466/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Foto’s Knapen- en Jongelingvereniging

Knapenvereniging II
Knapenvereniging

Achter :links chauffeur Anne Brouwer van Veenklooster en helemaal rechts meester De Jong.
Zittend vooraan midden met de pet op de knie: Hans de Jong.
Midden:zittend v.l.n.r.: Klaas van der Schaaf, Jabik Bijlstra, ? .

 

1939 knapenvereniging Westergeest
Knapenvereniging 1939

Links staand :meester De Jong.

Liggend voor op de glijbaan 4 jongens: v.l.n.r.: 1 Durk Bosgraaf, 2?,3Teade de Jong,4Tjeerd de Jong.
Zittend op de glijbaan 9 jongens: v.l.n.r.: 1 Hans de Jong,2Lieuwe Kloosterman (fan Kei),3Aldert Mescchendorp,4Sierd van der Veen,5Klaas Dantuma,6Jacob Loonstra,7Liekele van der Veen,8Bartele Noordhuis,9 Bearn Dantuma.

Achter 5 jongens en Pieter van der Haak: 1Jelle Schaafsma,2Frederik de Vries,3 Johannes Prikken,4 Ritske Veenstra ( van Wessel en Anne) 5Pieter van der Haak,6Tjalling van der Wiel (1924-1983)

1939 knapenvereniging Westergeestmet namen
Hier de foto met namen in de foto
Jongelingsvereniging Westergeest
Jongelingvereniging

Achter v.l.n.r.: Oebele Bijlstra, ? ? ?; Aldert Messchendorp, Klaas Dantuma.
Voor v.l.n.r.  : ? ? ; meester De Jong, Jabik Bijlstra; Jacob Hoogeboom.

Berichtnr.: 1478/fb.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Onbekende personen

Foestrum in beeld 6 oktober 2015

Dinsdagavond 6 oktober 2015 om half 8 starten we weer met de fotoavonden van dit winterseizoen.

We beginnen met deze 3 foto’s:

IMG_0017
De lagere school met ouders een dagje op stap.

Van de volgende foto’s ontbreken de namen nog steeds

IMG_0013

IMG_0040

Berichtnr.:1517/fb.

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Freerk Eelkje Bosgraaf en onbekende personen

IMG_0030
Jan ‘e Wietske Merkus – van der Land, moeder van Eelkje Merkus (Freerk Eelk).

IMG_0018
Ouders van Eelkje Merkus.
Jan Merkus geboren 20-11-1861 , overleden 25-12-1949
Wietske van der Land, geboren 15 -04-1867, overleden 13-03-1956

IMG_0020
Ouders van Freerk Bosgraaf.
Durk Bosgraaf en Aukje Dijkstra

IMG_0040
Mogelijk familieleden Bosgraaf?

IMG_0037
Links achter Eelkje Bosgraaf-Merkus. De man is Renze Blom.

IMG_0033
Rechts is Freerk Eelkje, links onbekend.

IMG_0031
Freerk Eelkje met de tweeling, Wietske en Aukje

IMG_0001

Wietske en Aukje

IMG_0002
Aukje en Wietske

IMG_0038
De 3 gezusters Bosgraaf: v.l.n.r.:Wietske, Sjoukje Aukje.

IMG_0035

Klas van de Huishoudschool te Kollum 1939 De foto is gemaakt tijdens de naailes.Achterste rij: Tine Sipkema(Twijzel), Annie Vries (Kollum), Jacobje Sijtsma (Kollumerzwaag), Griet Dantuma(Driezum), Eelkje Zijlstra, (Oudwoude), Tjitske de Jager (Oudwoude), Iep Sipkema (Twijzel) later getrouwd met Oebele Vries (broer van Bartele Vries), Pietsje Vellinga (Kollum), Anne Benedictus(Kollum).Voorste rij: Fine Kok(Kollum), Minke ..( Kollumerzwaag), Eke van Kooten ( Gerkesklooster), Juffrouw Sterringa, Sjoukje Bosgraaf, Froukje van der Veen ( Twijzelerheide), Janke Sikkens.
Van juffrouw Ruurdtje Vries had de klas kookles.

IMG_0032

Achterste rij:1. Durkje Annema (Freerk en Durkje), 2.Durk Bosgraaf, 3.Jeltsje Annema, 4?, 5.Renze van Wieren, 6?, 7, 8.Jelke van der Kloet,  9?,10?, 11Freerk de Vries, 12?,13.Sjirk Bosgraaf, 14 Jaring de Jong ( bakker), 15 Harm Steringa, 16?, 17? 18 Ale Steenstra, buschauffeur.
Voorste rij: 1.Ruurd van der Veen ( zwarte kleding), 2., 3Doeke Huisman,4,5,6?, 7?, 8. Wietske Bosgraaf,9 ,10 Aukje Bosgraaf, 11Jacob Adema

IMG_0034
Uitstapje, met o.a. Wietske en Aukje Bosgraaf.
Kees Adema met lange stropdas zwart staat tegen de glijbaan
Jacob Adema zit tegen de glijbaan en  Anna Adema voor zich zittend. Jaring de Jong zit boven Jacob Adema
Freerk de Vries zit links van man met witte pet. Bram de Vries( bovenste rij, 2e van rechts), links van bram Anna Steringa ( moeder Bartele Kempenaar), Linkd Harm Steringa

IMG_0027
Uitstapje.

Achterste rij: 1,2Joop Schotanus?, 3, 4Akke van Assen, 5, 6Sjoeke Bosgraaf, 7,8Huisman?, 9. 10. 11 Sjoukje Huisman, 12Durk Bosgraaf.
2e rij:1, ervoor Trien Huisman, 3 Sjoukje Bosgraaf, 4 Yke van der Veen, 5 Stien van der Veen, 6, 7 Iep van der Veen,8.9.10.11, 12Tet Visser, 13 man met pet?, 14Boukje Bosgraaf (Triemen)
Voor: 1, 2Durkje de Jong?, 3 ervoor, 5,6,. Helemaal rechtsvoor: 1, 2 Griet Veenstra, 3,4

Sjoukje Kloosterman(Wietse Sjouk) en Durk Bosgraaf.
Tine Huisman en tet Visser.
Overige namen onbekend.

IMG_0029

Achterste rij:1 Minne Trijntje van Wieren? ,2Vrouw van Johannes Frederiks de Vries, 3.Lieuwe Matsje Huisman, 4. Frou de Bruin ( Jabiks Aafke). 5 Ruurd van der Veen?,6 Gerke Frouk Nicolai, 7Aafke de Jong (Triemen),8Eelkje Bosgraaf, 9 Aaltje Uitterdijk (Vrouw van Jurjen Uitterdijk)
Middelste rij: 1. Maaike Vries, 2IJtsje van der Land- van der Veen,3,4Anna Adema ( later getrouwd met Wietse Bosma), 5Rieke van der Land-Bosgraaf

Voorste rij: 1?, 2?, 3Vrouw Attema/ Trijntje de Boer-Hoekstra, 4Rieke Veenstra (dochter van Gjetsje Veenstra), 5Hedzer Rieke Westra

IMG_0048

Pietje Bosgraaf (Pietmuoi), Jabiks Jantsje Merkus, Matsje Bosgraaf-de Jong( Durk ‘e Mat),
Wietske of Aukje Bosgraaf, helemaal vooraan Durk Bosgraaf.

Berichtnr.:120/fb.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Jongelingvereniging

IMG_0001bewerkt2

Jongelingvereniging
Voor: 1 Johannes Schotanus, 2 Jappie van der Werf, 3 Durk van Assen, 4Jan Merkus
2e rij:1 Lieuwe Huisman, 2 Eeltje de Bruin, 3 Seeger Fennema, 4 Hielke Kempenaar.
3e rij: 1 Andries Dijkstra, 2 Eabele Adema, 3Johannes Adema.
4e rij:1 Gooike Veenstra, 2 Pietsje Dijkstra,3 Geert van der Schaaf,4 Minze Westerhof ( man met bril)
5e rij:1Titus van Wieren, 2 Pietsje Steringa, 3 Corry Sikkema
6e rij: 1Trientsje Nicolai,2 Janke Dijkstra(zus van Bjinse),3 Annie de Vries 4 Jeltsje Bosma
7e rij: 1 Sije Schotanus

Berichtnr.:1481/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Foto’s van Knapen en meisjesvereniging

Frouwkje
Links achteraan: moeder van Frouwkje van der Haak

Tweede van links in witte jurk: Frouwkje van der Haak

Frouwkje-002

Uitstapje Knapen- of Jongelingvereniging en meisjesvereniging
Namen onbekend

Frouwkje-001
Naam onbekend
Berichtnr.:1364/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Onbekende personen