Category Archives: Eelke Meinertswei

Eke Kempenaar en Dout Adema

IMG

Eke Kempenaar en Dout Adema bij de Kienstobbe aan de Eelke Meinertswei

IMG_0007
Eke en Dout op de motor

Berichtnr.:1556/fbokt2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Nazaten Goitzen D. Feenstra-Sybrigje Boersma bijeenIn deze woning, waar o.a Sjoerd Lulofs gewoond heeft, woonde de schilder Feenstra.
Wietske de Boer-Wiersma schreef hierover het volgende:
img_00016

Feenstra is begonnen met zijn schildersbedrijf aan de Kollenswei 1, waar nu de familie Adema woont. De Kollenswei werd vroeger ook wel “it Ferversreedsje”genoemd.
Feenstra was schilder tot 1919. Uiteindelijk is Feenstra een bedrijf begonnen met 70 man in dienst. De NELF fabrieken in Marrum heeft hij ooit zijn aandeel in gehad.

Huidige bewoners: Harmen en Tineke Bijlstra.
Berichtnr.:579/fbfeb2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei

De timmerman, de smid en de schilder

De Timmerman/ Aannemer/ Wagenmaker

Eelke Meinertswei 12:
(onderstaande boerderij in 1974 afgebroken)

IMG_0001-001

 1 Kees de Koe was waarschijnlijk de eerste timmerman op dit adres. Van 1927-1936 . ( meer over de familie de koe)
De boerderij van Heine de Bruin is waarschijnlijk door hem gebouwd. De eerste steen is gelegd door H. de Bruin in 1935. De boerderij was klaar in 1936. Ook de boerderij van Jabik Steringa van Keatlingwier is door hem gebouwd in 1934.

2. Jacob Adema ( 1911-1972) ( e.v. Antje Klaver 1915-1980) van 1936 tot 1972.
historie27jan-1-1024x575[1]
Bij de timmerman kon men ook terecht om de klompen laten repareren( kramjen genoemd) en voor schaatsen slijpen.

3. Bouwbedrijf D. Adema ( Durk en Pietsje). 1972 overgenomen van vader Jacob tot 1997 (meer over bouwbedrijf adema)

4. Bouwbedrijf D. Adema (Hein en Jaap Adema)1997 tot heden

Waarschijnlijk heeft voordat Kees de Koe er kwam wonen, de heer Jogchem Laverman,  op dit adres gewoond.
Lees hier meer over de familie Laverman


Eelke Meinertswei 21:

IMG_0073
Rechts de wagenmakerij, gebouwd rond 1750.
Deze foto is van 1927. meer ansichtkaarten

1. Berend van der Haak en Berber Viersen zijn getrouwd op 15 mei 1898 en zijn op deze dag gestart met de Wagenmakerij. Berend van der Haak werd ingeschreven als Nederlands Herformd Wagenmaker (meer over de familie van der Haak)

2. Pieter van der Haak en Jitske van Assen. In 1927 heeft de zoon van Berend van der Haak, Pieter van der Haak het bedrijf overgenomen. De werkzaamheden werden al meer uitgebreid met het doen van klusjes bij de boeren in de omgeving.

3. Bouwbedrijf van der Haak en Bijlstra (Jabik Bijlstra en Frouwkje van der Haak) In 1954 kwam schoonzoon Jabik Bijlstra in het bedrijf. De werkzaamheden werden verder uitgebreid met ook het bouwen van woningen. De eerste woning die gebouwd is, is die aan de Eelke Meinertswei 9, waar nu de familie H. Rekker woont.

4. Bouwbedrijf van der Haak en Bijlstra. Vanaf de jaren 75 is het bedrijf overgenomen door de zonen Durk, Oebele Jilles en Jan

Er is veel veranderd door de jaren heen. Het eerste snellere vervoermiddel was de brommer en in 1960 kwam de eerste auto. Heel wat anders dan de hoge wagen op houten wielen, die met mankracht moest worden voortbewogen, waarbij vooral de brug over de Trekvaart een behoorlijk obstakel bleek te zijn.

Voordat Berend van der Haak en zijn vrouw er kwamen wonen waren de gebouwen op dit adres en de woning ernaast op nr. 23 eigendom van de familie Hoogeboom
Achter de oude Wagenmakerij heeft ook een boer gewoond. Waarschijnlijk was dat Albert Zwaagstra.

De melkbus staat voor bij de weg op bovenste ansichtkaart te zien.

Eelke Meinertswei 7b:

Siep Schotanus was eigenaar van Bouwbedrijf Schotanus, maar had het bedrijf niet volledig aan huis, zoals de andere bouwbedrijven. Hij had mensen in dienst en was onderaannemer

De volgende personen waren timmerman zonder een eigen bedrijf

Ringer van der Meulen (1865-1931) was timmerman
Folkerts Postma ( e.v.Klaske) werkte waarschijnlijk bij Kees de Koe.
Jacob Adema was eerst ook bij Kees de Koe werkzaam.

Smederij Hoogeboom, 1937, Eelke Meinertswei 18 Fotoserie smederij
De smederij van Jabik Hoogeboom (1842-1908), zoon Eelke Hoogeboom (1886-1949), later diens zoon Jabik Hoogeboom (1922-1994).

IMG_0074
1937 V.l.n.r.: Eelke Hoogeboom, een reiziger uit Leeuwarden, Wessel Veenstra, Mintsje Hoogeboom (vrouw van Eelke), twee buurkinderen, meesterknecht Jacob Huisman, agent Schaafsma
In de oorlog werden er in de schuur tabaksbladen gevouwen, om wat bij te verdienen.

Schilder en verfwinkel: meer over de familie Feenstra
Feenstra is begonnen met zijn schildersbedrijf aan de Kollenswei 1, waar nu de familie Adema woont. De Kollenswei werd vroeger ook wel “it Ferversreedsje”genoemd.
Feenstra, Eelke Meinertswei 19, tussen het café en Van der Haak en Bijlstra in.
IMG_0071lulofs
2. Durk Zijlstra. Hij was schilder, maar was ook “strykjildskriuwer”. meer over Zijlstra


Berichtnr.: 1597/fbfeb2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Bouw woning voor Durk en Pytsje Adema

1968. Durk en Pytsje Adema zijn op deze foto’s bezig met het bouwen van een nieuwe woning aan de
Eelke Meinertswei 7 C.
IMG_0003
Jacob de Bruin uit Oudwoude haalt met de trekker  de struiken er uit.
Vrouw Bosma staat verderop. Tot aan Eelke Meinertswei 7, waar toen Freerk en Eelkje Bosgraaf woonden,  is nog geen bebouwing.
IMG_0004
Durk Adema en achter staat Freerk Bosgraaf.
Links de woning nr.9 van Jent Merkus en 11, de familie Reinders nog te zien.

 

IMG_0001
7 augustus 1968. Links Durk en Pytsje en vooraan: ?,?, Luut?
Links op de foto de woonwagen, die achter op het erf stond van de woning Eelke Meinertswei 7A, waar nu Tjeerd en Karin van der Land wonen. In deze woonwagen hebben tijdelijk Wieberen Visser en Geertje van Assen ( dochter van Auke en Stien van Assen) gewoond. Daarna zijn ze verhuisd naar Oostwoud, Driezum bij de Trekvaart, laatste huis.

IMG_0005
Hier de voormalige openbare school op de achtergrond.
Bosma van de gemeente en Durk Adema.

IMG_0018
De Fokkema’s pleats rechts achter op de foto

IMG_0007
De stenen arriveren.

IMG_0008
Durk en Eeltsje de Bruin aan het metselen

IMG_0010
Vader Jacob Adema en Durk halen de dakpannen van de vrachtwagen.

IMG_0011
Kees Adema en Durk

IMG_0012
De dakpannen konden gelegd worden, maar de sneeuw moest eerst verwijderd worden.

IMG_0015
Pietsje aan het schilderen

IMG_0016
Wijbe Kempenaar is hier aan het voegen

IMG
1969 De woning is klaar

IMG_0014
Later woonde Janke Bosma-Nieuwenhuis in de woning.
Zij staat hier met Wiep en Eelkje Sipkema tijdens optocht.

Berichtnr.:1559/fbokt2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Aannemer Kees de Koe

20170129_145514a
De familie de Koe woonde aan de Eelke Meinertswei 12, eerste huis links, waar nu Bouwbedrijf Adema is.
Kees de Koe (geb. 1901)was getrouwd met Boukje van Brug( geb.1906) was aannemer en heeft o.a. de boerderij van Jabik Steringa op Keatlingwier gebouwd in 1934, zie foto hieronder. Ook heeft deze aannemer de boerderij van de familie de Bruin gebouwd. De eerste steen werd gelegd door H. de Bruin in 1935. In 1936 was de bouw afgerond.
Ze hebben gewoond in Westergeest van 1927 tot 1936.
Kinderen waren Harry ( geb. 1929), Atty (geb.1934) en Grietje ( geb.1935). In 1936  zijn ze verhuisd naar Gaasterland.

dekoe
Het gezin Cornelis de Koe

dekoe2
In- en uitschrijving in Westergeest

20170129_145410

Dochtertje Atty ( geb. 01-02-1934), hier 1,5 jaar oud.

Atty en Harry

Atty en Harry

20170129_145538

De boerderij van Jabik ( en Detsje) Steringa op Keatlingwier is gebouwd in het jaar 1934 door aannemer Kees de Koe ( 3e van links). Later woonde daar de zoon Jan Steringa ( e.v. Saakje)

IMG_0002
Boerderij van de familie de Bruin

Berichtnr.:348/fbfeb2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Fotoalbum van Tjitske Huisman

IMG_0013
1966. Tjitske Huisman en Bjinse Dijkstra

IMG_0007
1968. Hille Kuipers en Tjitske Huisman

IMG_0008

1968. Tjipke Luinstra en Tjitske Huisman

IMG_0003
1969. Achter: Yta Schotanus en Annie Nauta.
Voor: Nieske Nauta, Loekie Dijkstra en Tjitske Huisman.
Dit was op een verjaardagsfeestje van Loek.

IMG_0005
V.l.n.r.:Harm Dijkstra, Sierd Boersma, Adri Hoogterp

IMG_0002
Versierde wagen van de Eelke Meinertswei met als thema olympische Spelen
V.l.n.r.: Johan Hoogeboom, Harry Huisman, Eelco Hoogeboom,  Douwe Hania, Tjikke van der Zaag, Antje Hania

IMG_0017

Op it Ljeppershiem Dierendag
Op de achtergrond is de hoge glijbaan, die vroeger op het Ljeppershiem stond, nog te zien
Midden achter Akkie van der Veen.
Links voor Heine Kempenaar, Gooi Steenstra, voor Harrie Huisman, Annet Meerstra, rechts veearts van Til
Berichtnr.:1567/fb15nov2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Ljeppershiem

Fotoalbum van Lieuwe en Froukje Huisman-van der Veen

Lieuwe en Froukje Huisman woonden aan de Eelke Meinertswei 24

IMG_0006
22 juli 1952. Trouwfoto van Lieuwe Huisman, zoon van Harm en Njiske Huisman-Steringa en
Froukje Huisman-van der Veen, dochter van Ruurd en Tjitske van der Veen.
De kinderen waren: Tjitske, Nieske, Geertje, Eke, Anneke, Harmen.

IMG_0015
Lieuwe Huisman is naar Indië geweest. Op de foto Heine van Assen, Andries van der Veen en Lieuwe Huisman.

IMG_0014
B.B. Bescherming Bevolking  omstreeks 1960 Westergeest-Triemen
Achterste rij: Pietsje Steringa, Anne Dijkstra, Jacob Bijlstra, Geert Meerstra, Lieuwe Huisman, Freerk de Vries, Heine de Bruin, Bareld Bijma
Voorste rij: Ate van der Meulen, Tabe Dijkstra, Jappie Dijkstra, Johannes Huisman

IMG_0004
Nieske Huisman-Steringa met de oudste beppe-sizzer Tjitske Huisman, dochter van Lieuwe Frouk.

IMG_0011
Buurmeisjes.

Achter: Eke Huisman, Geertje Huisman, Mieneke Hoogeboom, Geke Hoogeboom, Hilly Sikkema.
Voor: Anneke Huisman, Griet Hoogeboom.

IMG_0001
Nieske Huisman

IMG_0012
1971 De ouders van Lieuwe Huisman, Harm en Njiske Huisman-Steringa

IMG_0019
1972. Lieuwe Huisman  met de oudste pake-sizzer Klaas Hansma.

Berichtnr.:1566/fbnov2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Sjoerd en Jantsje Lulofs

IMG_0002-001
Sjoerd Lulofs ( geb. 09-02-1898, overleden 09-09-1983) en Jantsje Lulofs van der Veen ( geb. 15-10-1904, overleden 01-09-1977)

r2

Lulofs staat naast de woning.

Berichtnr.:1342/fbfeb2017.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei

Fotoalbum van Eke en Minke Kempenaar

Het fotoalbum van de tweeling Eke en Minke Kempenaar, dochters van Heine en Anne Kempenaar, Eelke Meinertswei.

IMG_0014
De tweeling

IMG_0001
Deze foto is genomen naast de woning van Durk en Fokje Zijlstra.
Op de foto: Annie Kooistra (uit Driezum), Tineke Annema, Anneke Annema, Pietje Zijlstra ( dochter Durk en Fokje), Eke, Minke en Jappie

IMG_0002
Feest van juf P. Bosgraaf op de lagere school te Triemen.

IMG_0003
Een groep kinderen met begeleiding van de zondagschool

IMG_0013
Eke en Minke bij het Oranjefeest 1956, 8 jaar

IMG_0019
Oranjefeest 1958. Klara, Eke en Akkie

IMG_0018

Oranjefeest 1958. Eke en Minke zijn de elfjes.  Jan en Jo Merkus voor op de wagen

IMG_0020
Eke en Minke en Anno Derks en Tineke Annema

IMG_0012
Eke 1965 17 jaar

IMG_0002-001
Eke en Klaske van der Veen

IMG_0004
Bartele Kempenaar en Eke Kempenaar met de kinderen van Bartele, Heine en Gerda Kempaanr

IMG_0005
Eke met Griet de Bruin op de arm.

IMG_0006
Eke met Annet, Willie en Piet van Ale en Minke Meerstra

IMG_0008
Minke

IMG_0009
Eke en Minke

IMG_0010
Eke met Annet Meerstra

IMG_0011
Eke met Heine, zoon van Bartele en Tiny Kempenaar

IMG_0015
Eke

IMG_0016

Meisjesvereniging: Mattie Huisman, Janke Dijkstra, Griet de Vries, Jikke Westerhof, Eke Kempenaar, Dout Adema, Eke van der Kloet, Saakje Lourens

IMG_0021
Etentje meisjesvereniging met Akke Dijkstra, Minke Kempenaar, Matty Huisman, Eke Kempenaar, Dout Adema

IMG_0004-001

Dout Adema, Eke Kempenaar.
Saakje Lourens, Eke van der Kloet

IMG_0003-001
Dout Adema, Eke van der Kloet, Saakje Lourens, Akke Dijkstra, ?
Jikke Westerhof, Juffrouw Gryt Meijer, Matty Huisman, Folkje Sloot, Griet de Vries, Eke Kempenaar, Janke Dijkstra, Minke Adema
Berichtnr.:1560/fbokt2016.

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Verenigingen

Familie Alle en Riemkje Reinders

De familie Reinders aan de Eelke Meinertswei 11 1950/1960.

IMG_0041

Meester en Juffrouw ter Horst met op de achtergrond nog een deel te zien van het huis
Vroeger bewoond door Ate ( zoon van hun was Folkert ) en Hiltsje Postma- van der Schaaf ( Ate ear!). Meer informatie over deze familie
IMG_0006
Folkert Postma 1886-1947 ( e.v. Klaske Kooistra 1884-1975), was o.a.timmerman bij Kees de Koe.
10-IMG_0015
Links op de foto ook hun woning met garage, waar Klaas Hiemstra zijn auto in had.
Op de wagen Gerrit Zuidema uit de Triemen.

Klaas Hiemstra ( Klaas pyp). Hierna kocht de fam. A. Reinders het huis voor f 8.888,-De fam. L. Kloosterman heeft het later afgebroken en er een nieuw huis opgebouwd.
In juli 1982 zijn Mient en Jantsje Wiersma hier komen wonen.

IMG_0003
Alle en Riemkje Reinders.

IMG_0040
De familie Reinders: Achter: Jan, Alle, Riemkje en Wietske
Voor:Jelle, Willem en Ype.

IMG_0002

Deze foto is gemaakt aan de Trekwei, waar de familie Reinders eerst woonde. Bij de Bûnte Houn richting Kollum en dan 3e of 4e woning, naast Albert en Hester Visser. Op de foto jan, Jelle en Wietske.

IMG_0004
Jan Reinders

IMG_0005
Jelle Reinders

IMG_0007
Jelle op de scooter bij de Bazuin in de Triemen.

IMG_0003
Wietske

Berichtnr.:82/fbmaart2017

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Aldert, Sikke en Siepie de Vries en Jenny Postma op de foto

aldert mei broers

Achter: Sikke de Vries, voor v.l.n.r.: Jenny Postma,Siepie de Vries en Aldert de Vries.
Ze staan hier voor het huis van Heine Kempenaar aan de Eelke Meinertswei.
Let op de kollektebeursjes van school.
Image (2)
1976. Wierd de Vries ontvangt een kadootje van Sinterklaas en Zwarte Piet.

Berichtnr.:1324fbnov2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Eelke Meinertswei 3


Woning van Gerke en Frouk Nicolai. Na een totale verbouwing ging de familie  Schotanus ( Siep en Geertje) er enkele jaren wonen. Huidige bewoners: Wim en Anneke Oosterhuis.

Gerke Nicolai.

img
De woning, voordat het verbouwd werd door de familie Schotanus.

dsc_0453
Op de foto Siep Schotanus en Jabik Bijlstra.
Overige namen niet bekend.

Berichtnr.:525/fbapril2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Herman en Durk Annema

IMG_0011

Herman en Durk Annema voor de woning van Lieuwe en Frouk Huisman, Eelke Meinertswei 24.

Berichtnr.:1602/fbapril2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

IJmkje Leenborg

IMG_0012
IJmkje Leenborg.
Zij was familie van Ruurd van der Veen, die aan de Kalkhúswei woonden.
Sinds 1962 heeft zij een tijd ingewoond bij Lieuwe en Frouk Huisman.
Ze woonde in de kamer links voor. Haar man werkte bij de NS. IJmkje kon vaak dingen voorspellen.
Op de achtergrond de boerderij Eelke Meinertswei 22.

Afbeelding (86)

Berichtnr.:1601/fbapril2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Fotoalbum Jacob en Frouwkje Bijlstra

IMG_0014
1951.Trouwfoto Jacob Bijlstra en Frouwkje van der Haak

IMG_0010
De bruiloft werd gehouden in de boerderij van Liekele en Janke van der Veen.
Het echtpaar met wederzijdse ouders staat hier aan de zuidzijde van de boerderij.

IMG_0015
Beppe Jitske ( moeder Frouwkje), Jilles en Frouwkje Bijlstra

IMG_0004

Pake en beppe Pieter van der Haak en Jitske van der Haak- van Assen met de kleinkinderen
Dirk, Pieter Berend en Oebele.

De kinderen van Jacob en Frouwkje:

IMG_0011
Dirk Bijlstra

IMG_0017
Dirk met vriend Willem Reinders

IMG_0003
Oebele

DSCF5771
Oebele en Jan naar het dorpsfeest

IMG_0022
Oebele , Jilles en Gerrit Hoogeboom

IMG_0020
Pieter Berend

IMG_0021
Jitske en Jilles Bijlstra
IMG_0008
Jilles was lid van Muziekkorps de Bazuin

IMG_0019
Jan Bijlstra

IMG_0018
Jan op de versierde wagen

IMG_0023
Het gezin Bijlstra:
Achter: Jitske, Frouwkje, Jacob, Dirk, Pieter Berend
Voor: Oebele, Jan, Jilles

IMG_0024

26-11-2011 005
De Muziekvereniging speelt bij “it Skipjagersgat” bij de intocht van Sinterklaas.
Op de foto: Janke Hania, Marit van Rooijen, Douwina Hania, Pieter Bijlstra, Jaap Adema, Jan Bijlstra, Oebele Bijlstra, Ansje Tjalsma, Baukje Bijlstra, Alie (van Klaas Adema), Durk Bijlstra.
Met de trombone is Sape de Vries.
IMG_0025
Jacob en Frouwkje

Berichtnr.:1539/fbapril16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Tweemaal Vier geslachten bij de familie Bijlstra

De familie Bijlstra:

IMG_0012
Zittend: vader en moeder Durk Bijlstra en Aaltje Bijlstra- de Groot
Achter v.l.n.r.:Jilles, Froukje, Oebele, Anne, Jacob, Tine

20151210_152834_resized
Vier geslachten: V.l.n.r.: Jacob Bijlstra, Jacob Bijlstra,
de kleine Durk Bijlstra bij pake Durk Bijlstra op schoot

IMG_0027
Vier geslachten: V.l.n.r.:Jacob Bijlstra, zoon Durk Bijlstra met zoontje Jacob en Durk Bijlstra

Berichtnr.:1538/fbapril16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Familie van der Haak en van Assen

IMG_0003
De foto is genomen voor de Wagenmakerij.
Berend van der Haak en zijn vrouw Berber ( ook wel Baaije genoemd) van der Haak-Viersen
Dit zijn de ouders van Pieter van der Haak.
Pieter van der Haak en Jitske van Assen waren de ouders van Frouwkje Bijlstra ( E.Meinertswei).

IMG_0013
Pieter van Assen en Frouwkje van Assen Veenstra( pake en beppe van Frouwkje Bijlstra)

1-IMG_0003-001
Bejaardenuitstapje met Frouwkje van Assen  en Jente Bontje Banga.

IMG_0016

Frouwkje van Assen-Veenstra

IMG_0003
Pieter van der Haak

IMG_0006

Albert en Janke Zijlstra- van der Haak
Janke was een zus van Pieter van der Haak.

IMG_0002
Frouwkje Bijlstra – van der Haak, ongeveer 1933.

Berichtnr.:1344/fbapril16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Foto’s familie Dantuma


Sieger’s Trien Dantuma op “it batsje”voor hun woning eind jaren ’30


Eelke Meinertswei ( jaren ’50) Woning van Sieger en Trien Dantuma

Sieger’s Trien Dantuma voor hun woning


Sieger Dantuma op de fiets. Op de achtergrond de woning van destijds agent Scheepvaart en nog net zichtbaar het timmerbedrijf ( wagenmakersbedrijf van de fam. van der Haak).


Sieger’s Trien met hulp in de huishouding Trijntje Nicolai(1946)


Wietse Kloosterman en Bean Dantuma (eind 40 -er jaren/ begin 50-er jaren)

IMG_0050
Bearn Dantuma en Gosse Annema??

S0091728
Sieger en Trien Dantuma

IMG_0001-001

Sieger en Trien Dantuma-Kloostra met zoon Bearn en zoon Klaas.

IMG-002
Sieger Dantuma

IMG-003
Trien Dantuma


Feest in de Fokkema’s pleats. Klaas en Yp van der Veen en Wiep en Eelkje Sipkema feliciteren het echtpaar.


Bean Dantuma met paard en wagen(omstreeks de jaren ’50)


Woning van de familie S. Dantuma omstreeks 1957

S0081727


De Zwaagwesteinder:dec.1990
Berichtnr.:555.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei

Jan en Teatske Dijkstra

IMG_0006
Jan Dijkstra woonde in de woning achter de smid.
Vroeger verkochten ze patat enz. Daarom werd hij ook wel Jan Patat genoemd.

IMG_0038

Teatske Dijkstra, de vrouw van Jan Dijkstra.

Berichtnr.:319.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Groepsfoto Openbare lagere school

IMG_0030

Openbare lagere school aan de Eelke Meinertswei. Links de regenwaterbak.
Op de foto helemaal rechts is Durk Atzes van der Veen.
Op de achtergrond it lytse slotsje, bewoond door Wiepkje Fokkema ( Beppe van Ruurdtje Minnema-Vries.).

Berichtnr.:1422.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Onbekende personen, School

Ruth en Akke Kloosterman en familie

IMG_0009
Ruth Kloosterman en Akke Kloosterman-Blom

IMG_0001
Ruth Kloosterman 16 jaar ( 1931)


Akke Blom

IMG_0008
Ruth en Akke Kloosterman

IMG_0002
Renze Kloosterman en oom Renze Blom

IMG_0007a
Siets Kloosterman(gewoond aan de Lange Loane Triemen/Kollumerzwaag).
Siets was een broer van Ruth Kloosterman.

IMG_0002
Wiebe Kloosterman, op de achtergrond de bakkerij van Tjip en Hiltsje Postma

IMG_0003
Wiebe Kloosterman, zoon van Ruth en Akke.
8 november 1959.

IMG_0005
Sikke Dijkstra (zoon van Jan en Teatske Dijkstra) en Wiebe Kloosterman.
1969.

IMG_0004
Jan Annema en Wiebe Kloosterman
Foto gemaakt in Kollum.

IMG_0006

Wiebe met zijn moeder Akke Kloosterman-Blom
30 mei 1969.

IMG_0003
Akke Kloosterman-Blom, Tiny Kloosterman, Pietje Merkus- de Roos,(Reinder’s Pietsje) en Jeltsje Kloosterman – de Roos (Lieuwe Jel). Jongetje: Wessel of Rudie Kloosterman

IMG_0010
Reünie familie Kloosterman.

 

IMG_0004
Renze Blom en Teatske van der Schaaf ( ouders Akke)

IMG_0002
David Kloosterman en Trijntje van der Wal
Berichtnr.:1417.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Onbekende personen

Boerderijbouw 1905 Eelke Meinertswei 13


Boerderijbouw in 1905 Eelke Meinertswei 13.
V.l.n.r.: Architect Sybren Eldring uit Hoogkerk, aannemer Lieuwe Boonstra uit Triemen, Jan Jitses van der Meulen uit Murmerwoude, Feike Visser uit Murmerwoude, Achter Rense Wybes Postma uit Zwaagwesteinde, veehouder Heine Wybes de Bruin uit Westergeest, Pieter van Assen uit Triemen, Harmen Klazes Swart uit Driesum, Folkert Ates Postma uit Westergeest en Albert Hoof uit Oudwoude

Dit is de boerderij, waar nu Niek en Anneke van der Veen wonen.
Huurders:1905: Heine Wybes de Bruin. 1914: Zoon Jacob de Bruin.1936: Jan Sikkens. 1948 zijn schoonzoon Lykele van der Veen. Daarna zoon Hielke van der Veen. Nu zoon Niek van der Veen.

IMG_0004-001

Hier is bouwbedrijf Adema bezig met de bouw van de boerderij. Op de foto:Eelke Hoogeboom, Jacob Adema, Jan Sikkens en Renze van Wieren.

Berichtnr.:507.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei

Minke Adema geslaagd voor coupeuse

IMG_0002
Achter: Dout Adema, Jan ‘e Teatske Dijkstra, Jan ‘e Pietsje, Wietske Reinders, Woudtsje van der Kloet, Eelkje Reinders.
Voor de geslaagde Minke Adema voor het diploma coupeuse.
Berichtnr.:1373.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Elias Nieuwenhuis en Oebele Bijlstra

IMG_0002
Elias Nieuwenhuis oan “it seineharjen”.
Buurjongen Oebele Bijlstra even bij Elias op bezoek.
Berichtnr.: 312.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Familie Sikkens en van der Veen

IMG_0007
De boerderij aan de Eelke Meinertswei 13, waar nu Niek en Anneke van der Veen wonen.
Er voor woonden Hielke en Akky van der Veen hier (ouders Niek)
Daarvoor woonden Liekele en Janke van der Veen-Sikkens op deze boerderij (ouders Hielke).
De ouders van Janke waren Jan en Liebe Sikkens.

IMG_0001

Meester ter Horst en Jan Sikkens

IMG_0002
Jan Sikkens

IMG_0004
Jacob de Bruin, Jan en Liebe Sikkens en Ymkje de Bruin

IMG_0006
Jan en Liebe Sikkens en Jacob en Aafke de Bruin

IMG_0004
Trouwfoto van Liekele en Janke van der Veen.
Dominee Bouwe Riemersma en ouderling Pieter van der Haak

IMG_0005

Janke van der Veen, Riekje Kingma, Eep van Wessel, Jaap van Wessel

IMG_0003
NCVB  Links staand Janke van der Veen, rechts mevrouw Versteeg

IMG_0009

Durk van Assen( zoon van Auke en Stien van Assen)

Berichtnr.:1443/fb.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Jentsje en Anne Merkus

IMG_0022
Jentsje en Anne Merkus bij hun woning aan de Eelke Meinertswei 9, waar nu Hilco en Natasja Rekker en de kinderen wonen.

IMG_0002

Lieuwe en Jan Merkus, de zonen van Jent en  Anne Merkus

IMG_0001

IMG_0024

Op de achtergrond de woning van Niek en Margreet van der Molen.

IMG_0036
Jentsje Merkus op de brommer.


Zoon Jan Merkus in ondertrouw.

Berichtnr.:1406/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Woning van familie Jacob Adema

 

 

IMG_0001-001

Eelke Meinertswei 12 De woning van de familie Adema in de dertiger jaren

IMG_0004-1

IMG_0009
Kees Adema bij het ouderlijk huis.

Deze woning is afgebroken omstreeks 1974
In 1975 zijn Durk en Pietsje Adema hier komen wonen in een nieuwe woning.
Huidige bewoners: Hein en Agnes Adema


Kollumer Courant:9 februari 1994
Berichtnr.:519/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei

Drie keer vier geslachten bij familie van der Kooi in Westergeest

IMG_0001
Vier geslachten bij de familie van der Kooi in 1978
Op deze foto van vier geslachten, die in Driesum werd gemaakt links de twintig-jarige Fokje Bosgraaf- van der Kooi ( 7-8-1958), midden de 61-jarige Fokje Smit-Plantinga ( 28-3-1917), die te Zwaagwesteinde woont met de bijna vier maanden oude Nienke Bosgraaf (18-11-1978) en rechts de 42-jarige Nienke van der Kooi-Smit ( 7-5-1936), die te Westergeest woont.


Gaatze en Nynke van der Kooi met de kinderen Sipke en Fokje en de kleinkinderen Gaatze en Nienke en achterkleinkinderen Femke Fokje en Kyan Sipke.
KC:2006
Berichtnr.:1130/fbdec15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Eelke Meinertswei

Eabele Klaver op de Eelke Meinertswei

Eabele Klaver op de Eelke Meinertswei. Rechts het huis waar Minke Adema nu woont.
Links de oude woning van de familie Adema.
Eabele Klaver was de grootvader van Minke, Luut, Kees, Durk, Eabele, Johannes en Dout.
Hij woonde op de Kollenswei, waar nu Kees en Sjoukje Adema wonen.
Geboren:4 december 1873. Overleden:19-03-1964
Kees Klaver ( boer Kees) was de zoon van Eabele Klaver

Eabele Klaver
Eabele Klaver

Berichtnr.: 1307/fbnov15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Kollenswei

Reisje vrouwenvereniging

IMG_0013
Ruth Akke Kloosterman, Wessels Anne Veenstra, Pieters Jitske van der Haak, Sikke Minke Dijkstra, Jan ‘e Teatske Dijkstra, Minne Trijntje van Wieren Jan ‘e Tjimkje Huisman.

Berichtnr.:1354/fbokt15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Kalkhúswei