Category Archives: Trekwei

Jan en Jannie naar het feest in 1959

IMG_0019

Jan Uitterdijk met dochter Jannie naar het feest in 1959

IMG_0020

Jan Uitterdijk en Jappie van der Veen met de groentekar.
Ook toen was er feest in het dorp. Op de achtergrond winkel van Eelkje Hilboezen.

Berichtnr.:1405.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

heer en mevrouw Uitterdijk – van der Zwaag

IMG_0014
Mevrouw Uitterdijk – van der Zwaag, grootmoeder van Jannie, Alie , Jurjen en en Greta Uitterdijk.
Alie van der Weg-de Boer uit Kollumerzwaag is ook een kleindochter van mevrouw Uitterdijk-van der Zwaag en een nichtje van de 4 hierboven genoemde personen.
Bij de woning aan de Trekweg 3.

2-IMG_0002-002
Aaltje van der Zwaag

IMG_0001
Aaltje Uitterdijk – van der Zwaag

IMG_0005
Aaltje Uitterdijk – van der Zwaag

IMG_0012

Jurjen Uitterdijk met zijn paard aan de Dokkumerlaan.
Dit echtpaar heeft ook gewoond in de woning van Durk Annema.

Berichtnr.:1403.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Jannie, Jurjen, Alie Uitterdijk en Hidde Nicolai

IMG_0007

Jannie en Jurjen en Alie Uitterdijk en Hidde Nicolai. Op de achtergrond de oprit van de fam.Nicolai aan de Trekweg 3.
Ook de lange rûmte is te zien.

IMG_0009

Jannie, Alie en Jurjen Uitterdijk. Op de achtergrond de woning van de familie van der Heide en familie van Assen, Kalkhúswei 30 en 28.

IMG_0006
Annie Uitterdijk ( Jan Annie) met haar dochtertje Jannie

Berichtnr.:1401.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Egbert en Janke Bouma

IMG_0001
KC: 14 december 2012
007
Overleden Jantje E. Zijlstra, echtgenote van Tjibbe Bouma ( Tjibbe Kuipers is genoemd naar deze Tjibbe)
De moeder van Egbert Bouma.

Janke Bouma Dijkstra vrouw van Egbert Bouma . En haar dochter ( links) Trijntje Bouma
Janke Bouma-Dijkstra ( vrouw van Egbert Bouma) met haar dochter Trijntje Bouma

1-img_0016-001

Rechts op de foto is Trijntje

IMG_0003
Egbert en Janke Bouma

IMG_0004

 

egbert-en-janke-bouma-vanmeent

Egbert en Janke Bouma rond 1950.
De kinderen van Egbert Tjibbes Bouma (1883-1957) en Janke Bouma-Dijkstra ( afkomstig uit Driezum) zijn Tjibbe, Trijntje (Nienke) en Ebele. Het echtpaar is getrouwd in 1910. De ouders van Janke waren Ebele Reinders Dijkstra en Trijntje Ides Schuringa.
Akke Egbert en Janke zijn de kleinkinderen van Egbert en Janke, zij zijn de kinderen van Tjibbe en Reina Bouma
Woonden eerst in een klein scheepje in de Trekvaart.
Hebben gewoond in het huis van Roel Nicolai aan de Trekwei.
Daarna tegenover Jabik en Janke Hansma. Na het overlijden van Egbert is Janke verhuisd naar het Tsjerkepaed in de woning van Sikke Dijkstra.

Janke was een zuster van Piet Uitterdijk zijn grootmoeder en Piet is weer een oom van Meent Wiersma uit Driezum.
IMG_0002
Janke Bouma foto:22 juli 1955

IMG_0005
Foto Vier Geslachten.
Hiltje Kuipers-Bouma, 76 jaar (moeder van Tjibbe Kuipers)
Klaaske Rump-Kuipers 51 jaar )zuster van Tjibbe Kuipers)
Hilly Dansen -Rump 29 jaar
Klaaske Dansen 1,5 jaar

Berichtnr.:1398.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Fotoalbum van Jappie J. Kempenaar

IMG_0010
Jappie op de foto in de Triemen

IMG_0005
Jappie aan het werk bij Hubert Surhuisterveen

IMG_0001
Jappie als soldaat, 2e van rechts omstreeks 1963/64

IMG_0002
Jappie Kempenaar in dienst ( 30 maart 1965)

IMG_0012
Jappie

IMG_0011

Albert van Maassen, Jappie Kempenaar en 2 vriendinnen, omstreeks 1963.
Berichtnr.: 1488.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Trekwei 6

Trekweg 6

Dit is de woning aan de Trekwei 6. Hier wonen nu Hylke en Akky van der Veen.
Daarvoor woonden de heer en mevrouw Uuldriks in dit huis.


Fam. Klaas Kooistra ( Klaas en Willemke) met de kinderen achter hun woning langs de Trekweg, nr. 6.
Deze woning is afgebroken en de familie Stinissen heeft er een nieuwe woning gebouwd.

001
Verlovingskaart?
IMG_0025

Trouwfoto van Bertus Stinissen en Triny Perdok. 4 mei 1948.

Gerard
Johanna Stinissen en Wobbe Veenstra

Berend
Berend

Bertus
Bertus

Berichtnr.: 1314/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Jellie Pompstra in gesprek met mevrouw Nortier

IMG_0005

Mevrouw Nortier- van Lonkhuijzen in gesprek met Jellie Pompstra-Kuipers, wonende bij de Lange Brêge onder Driesum, die 16-17 jaar geleden bij mevrouw Nortier werkte. Op de voorgrond dochtertje Grietje Pompstra.
Nortier was een specialist in  ziekenhuis De Sionsberg.
Berichtnr.:1511/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Woning aan de Trekweg 1955 afgebrand

Woning bij de Lange Brug. Achter de woning ligt hun schip. Op de foto Martinus Postma zijn grootouders.
Deze woning is bewoond geweest door : fam. Durk Postma, fam. Sipma, fam. Siegersma en fam. Visser.Vrijdagmiddag 18 november 1955 brandde deze woning van de fam. Visser op de kruising Trekvaart-Zwemmer volledig af.

Op de foto hieronder een foto van de plaats waar eerder deze woning heeft gestaan.

 

pake durk en gezin
De familie Postma rond 1900: V.l.n.r.: Geale, vader Dirk Postma, Richtje, Auke, Dieuwkje Feitsma, de tweede echtgenote van Dirk, Lipkje.

Durk Postma, Okke van den Berg, Marten Castelein


Durk Postma koe goed hurdride.It gie dan om dikke prizen. Winterdei koe Durk net fiskje, dus wat extra ynkommen mei it hurdriden wie moai meinaam.

Durk Postma wie fisker en hy hie in tichtset ûngefear wer’t Teade en Eibertsje Steenstra wennen.
In tichtset, wienen fûken dwers oer it kanaal om ielen te fangen.
Hy fiske ek wol op oare fisk en hy hie in skûtsje, wer’t hy mei de húshâlding oeral mei hinne gie te fiskjen. Û.o. wol nei Zoutkamp en it Kamper eilân.
Har bêrn waren ek op it skip bêrne en dan oanjoen yn de gemeente wer’t it skip dan lei.
Durk Postma hat earst yn Earnewâld wenne, dernei yn Westergeast en letter wer nei Earnewâld

 

Bekend hardrijder Dirk Postma en uitslagen hardrijderijen.

Berichtnr.:92/fbnov15/…

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

De stoomboat fan Driezum


De stoomboat leit yn ‘e Trekfeart bij Keatlingwier/Eastwâld
IMG_0018


It hûs fan de skipper, Jan Dantuma
Berichtnr.:1260/fbnov15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Keatlingwier, Trekwei

Foto’s Kalkhúswei en Trekwei en boerderij Heine en Nellie van Assen

IMG_3041
Kalkhúswei

IMG_3059
Trekwei

IMG_3060
Op de achtergrond de boerderij van Alberts Janke, later Heine van Assen

IMG_3064

IMG_3071

IMG_3107

IMG
Woning van Heine en Nellie van Assen

IMG_0001-001
Woning Heine en Nellie van Assen

Heine aan het melken


Heine met lammetje

Heine van Assen met buurvrouw Nellie van Spanje

Berichtnr.:1504/fbjan16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Trekwei

Atze van der Veen, Klaas Zijlstra en Nieuws van toen Kalkhúswei en Trekwei

IMG_0029
Klaas Zijlstra aan het maaien bij  bij Bakker Wijma op de hoek E. Meinertswei. van Teijenswei. 1942

Jaarvergadering Begrafenisvereniging..

 


Verbetering Langebrug..

IMG_0032

Atze van der Veen.


Atze van der Veen is 98 jaar geworden en overleed ten huizen van de zoon Durk.
Hij was de oudste inwoner van de gemeente Kollumerland.

IMG_0005

Durk, de zoon van Atze van der Veen.
De vader van Annie van der Veen, Kalkhúswei.

Berichtnr.:434/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Trekwei

Jitske van der Haak, Wietse Sjoukje Kloosterman en anderen

IMG_0012
Hidde Anne Nicolai ( moeder Roel Nicolai), Wietse Sjoukje Kloosterman (woonden in huis waar nu Jouke en Tjikke Rottiné wonen), Sake Djoke van der Werf .
Ale Riemkje Reinders, Pieters Jitske van der Haak, Bram ‘e Boukje de Vries ( woonden in boerderij waar nu Henk en Uilkje Dijkstra wonen)

IMG_0014
V.l.n.r.:Anne Adema (moeder Minke, Luut Adema), .., Jitske van der Haak (moeder van Froukje Bijlstra)

Berichtnr.:1353

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Kalkhúswei, Kollenswei, Trekwei

Froukje van Assen, Dictus Anne van der Veen en anderen

IMG_0008
Froukje van Assen(Triemen), Eke Bosgraaf ( Trekwei)
Klaske de Groot  Dictus Anne van der Veer . Froukje van der Veen  ( Kalkhuswei)
Berichtnr.:1349.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Lykpaad rûn nei tsjerke Westergeast


Lykpaed in “straatnaamverklaard”
KC:16 januari 2012
Berichtnr.:1220

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Geschiedenis, Na 2010, Trekwei

In nieuws van toen boek ‘voetpaden in de gemeente Kollumerland’aangeboden


KC:2008
Berichtnr.:1207

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Geschiedenis, Trekwei

Opening van de vernieuwde Trekweg in 2009

  

KC:2009
Berichtnr.:1189

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Plaatselijk Belang, Trekwei

Sint bezoekt Westergeest in 1992, 1993, 1994,1995, 1996, 2003, 2006 en 2011


Intocht Sinterklaas
KC: 30-11-1992


Intocht Sint Nicolaas
KC:29-11-1993


KC:30-11-1994


KC:4 december 1995


KC:2-12-1996


Sint brengt een bezoek aan Westergeest
KC:01-12-2003


KC:2006


KC:30 november 2011
Berichtnr.:702

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Ljeppershiem, Trekwei, Verenigingen

Stremming Trekweg Keatlingwier-Dokkum in 2006


KC:2006
Berichtnr.:1125

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Plaatselijk Belang, Trekwei

Vier geslachten 1995

Vier geslachten met inwoonster Westergeest, Nynke de Vries.
KC:1995
Berichtnr.:1094

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Eendenkorf vlechten mannenwerk?


Op de foto: Akkie van der Veen aan het eendenkorf vlechten
KC:2000
Berichtnr.:1011

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Snelheid Trekweg moet omlaagKC: 2003
Berichtnr.:965

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Plaatselijk Belang, Trekwei

Honderdste gastouderkoppeling


Gea Kempenaar, Sytske Meirink en Nynke de Vries, samen met Eline en Lieset
KC: 1998
Berichtnr.:959

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Nieuws van 40 jaar geleden


KC:2005

KC: 4 mei 2009


KC:24 april 2009

KC: 3 augustus 2009

KC:20 juli 2009

Berichtnr.:917

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Plaatselijk Belang, Trekwei, Verenigingen

Kilometers asfalt op de Trekweg

LC: november 2008
Berichtnr.:908

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Stroobossertrekweg weer open voor verkeer


KC:3 juli 2009
Berichtnr.:903

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Plaatselijk Belang, Trekwei

De oprit voor de Bûntehounsbrug verzakt in 1966

KC:2 oktober 2006
Berichtnr.:897

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Inwoners Westergeest in het ootje genomen


KC:22 mei 2009

De brief:

Onderwerp: Werkzaamheden 2009

Kenmerk: CV-2009-023-GvhR

Geachte inwoner(s) van Westergeest,

Reden van deze brief is de planning rond de werkzaamheden aan de Stroobossertrekweg en het schadeherstel aan de brug Eelke Meinertswei – Weardebuorsterwei. In week 22 zal Jansma Wegen & Milieu uit Drachten starten met het opnieuw asfalteren van de brug Bonte Hûn. Ook aan de twee kruispunten aan beide zijden van de brug Bûnte Hûn (Simmerwei-Eelke Meinertswei en Triemsterloane-Trekwei) verricht aannemer Jansma vanaf week 22 werkzaamheden. Daarom worden deze kruispunten voor drie weken afgesloten. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruik maken van de brug. Ten behoeve van deze afsluiting plaatst de aannemer al in week 21 een omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer.

Aan de andere zijde van Westergeest ligt de brug Eelke Meinertswei – Weardebuorsterwei. Aan deze brug is 23 april jl. een constructie onderzoek gepleegd door Ingenieursbureau Mug uit Leek. Uit dit onderzoek is een constructiefout in het opgehoogde gedeelte van de brug aan het licht gekomen. De situatie is hierdoor zodanig gevaarlijk dat er op zeer korte termijn schade herstelwerk plaats moet vinden. De uitvoering hiervan berust bij de firma Sijtsma Betonrenovatie uit Zweins. Deze zullen week 23 starten met de werkzaamheden.

Per week 23 zal Westergeest door deze samenloop van omstandigheden volledig afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat alle inwoners zich moeten voorbereiden op deze periode die naar verwachting tot einde week 24 zal duren. Auto’s kunnen vanaf zondag 31 mei as. worden geparkeerd op ‘t Ljeppershiem en het parkeerterrein van basisschool De Bining. Grote partijen goederen, welke niet per fiets kunnen worden vervoerd (denk aan de wekelijkse boodschappen) dient u voor week 23 in te slaan.

Jammer genoeg zal door bovenstaande werkzaamheden Westergeest ook niet bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Om hierop voorbereid te zijn zal het speelveldje aan de Van Teijenswei worden ingericht als landingsplaats voor de helikopter van het Medisch Centrum Leeuwarden. Donderdag 21 mei as. zullen medewerkers van Gemeente Kollumerland c.a. starten met de markering voor de landingsplaats. Tevens wordt er een tijdelijke standplaats voor de brandweerwagen gerealiseerd op het parkeerterrein van dorpshuis De Fokkema’s Pleats. In De Fokkema’s Pleats zal een informatiepunt worden ingericht waar tijdens kantooruren een medewerker van Gemeente Kollumerland c.a. aanwezig zal zijn om al uw vragen te beantwoorden.

Een verbetering zoals zal worden gerealiseerd gaat uiteraard gepaard met enig overlast. In goed overleg met de uitvoerende partijen zal worden geprobeerd dit tot een minimum te beperken. Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met onze medewerker de heer Gerard J.M. van het Reve, tefefoonnummer (0511) 458846.

Hoogachtend,

Dhr. P.E. Nus

Hoofd Afdeling Civiel
Berichtnr.:822

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Plaatselijk Belang, Trekwei, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Eenzaam door de Trekvaart


KC:28-07-1993
Berichtnr.:797

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Plan voor nieuwe weg langs Trekweg

 


KC:21-11-1997


FD:20-11-1997


KC:06-02-1998
Berichtnr.:758

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Plaatselijk Belang, Trekwei

Avondwandelvierdaagse 1994 en 1995

Hier de wandeling over de landerijen, o.a. de lykfinne
KC:10 juni 1994

Vanaf het Lykpaad oversteken met een bootje over de Trekvaart

KC: 19-06-1995
Berichtnr.:742.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei, Trekwei, Verenigingen