Category Archives: Verenigingen

Christelijke Muziekvereniging de Bazuin

Officiële naam: Christelijke Muziekvereeniging de Bazuin Triemen Oudwoude Westergeest, opgericht in 1909

IMG_0003
Achterste rij: Hans de Jong (vaandeldrager), Gaatze Bosma (zoon van Wietse), Willem Hania, Douwe Meijer, Durk Bijlstra, Anne Dijkstra ( zoon van Bokke), Wiebe Bosma(van de Simmerwei), Klaas Steringa.
Middelste rij: Jacob Adema, Ids van Lune, Jacob Bijlstra, Aldert Messchendorp, Jan Banga, Wiep Sangers (dirigent), Jacob Westerhof, Pieter de Bruin, Wieger de Hoog.
Liggend op voorste rij: Rimpt de Vries, Jilles Bijlstra, Klaas Jepma.

Berichtnr.:1558/fbfeb2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Verenigingen

Bejaardenuitstapje met de bus

Naar aanleiding van plaatsing in de Kollumer Courant namen bekend van nrs. 31, 38, 12 en 13.
31. Aukje Postma-Kuitert en 38. haar man Auke Postma
12 en 13 Eerde en Sibbeltsje van der Beek
Nu nr 30 nog!
Groepsfoto van een Bejaardenuitstapje met twee bussen ( Reiswagen)
Eind 1950/ begin 1960

 

De namen:1 Tamme van der Wiel, 2. Auke Banga (T), 3 Sjoerd Tuinstra 4 Juffrouw ter Horst, 5 Mark de Vries(T), 6 meester ter Horst, 7 Tjalling Schotanus, 8. Sjoerd Lulofs, 9 Trien Kloosterman (T), 10 Lieuwe Kloosterman (T), 12  Eerde van der Beek 13 Sibbeltsje van der Beek, 14 Klaas Kooistra,  15 Marten Bosma (T), 16. Saakje Bosma (T),17 Willemke Kooistra 18 Janke Tuinstra, 19 Pietje Bosgraaf, 20 Liesbeth Sikkens, 21 Lies de Boer, 22 Jan Sikkens, 23 Iebele de Boer, 24 Freerk Bosgraaf, 25 Jacob Hansma, 26Lieuwkje Schotanus, 27Mevr. Hansma, 28 Hester Visser- de Haan/ of  Sietske van der Veen- de Hoop,  29 Aaltsje van der Wiel, 30 Hielke van der Veen, 31 Aukje Postma-Kuitert (T), 32 Jantsje Merkus 33 Trien van Wieren 34 Dieuwke van der Werff 35 Trien Dantuma, 36 Minne van Wieren, 37Sjoerd Aukje Huisman,38 Auke Postma 39 Sieger Dantuma, 40Sjoerd Huisman, 41 Jentje Banga (T), 42 Jantje Lulofs 43 Matsje Bosgraaf 44 Lieuwe Kloosterman 45 Reina Banga 46 Jan Banga, 47 Durk Bosgraaf.

Berichtnr.:1636/fbokt2017.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Bejaardensoos Oudwoude- Westergeest

IMG_0029

Berichtnr.:1605.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Verenigingen

Muziekkorps de Bazuin

1975 - Brassband De Bazuin Triemen-Westergeest
1975 Muziekvereniging de Bazuin
Voorste rij: Jilles Bijlstra, Tsjerk Dijkstra (Burum), Durk Bijlstra, Jitske Bijlstra, Jellie van der Veen,? iemand uit Driesum, Anneke Banga , dochter van Anneke-Banga-Visser,Piet Reitsma
Middelste rij: Jilles Bijlstra, Jan Banga, Durk Bijlstra, Jacob Bijlstra, Oebele Bijlstra, Klaas Jepma
Achterste rij: Joop Bosgraaf ( dirigent), Leffert Nicolai uit Harkema, Andries Nicolai uit Harkema. Piet van der Veen, Sape de Vries, Auke Banga, Pieter Bijlstra, Akkelien Banga,Melis Bijlstra,  Tineke Paulusma ( zus Piet Paulusma).

Berichtnr.:1565/fbjan2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Uitstapje van de Gymnastiekvereniging “Wij blijven fit”

IMG_0021
Uitstapje van de Gymnastiekvereniging op 6 augustus 1980.

IMG_0021metnummers

Op de foto:1 Saakje Bosma (e.v. Marten), 2 ?, 3. Hitsje Dijkstra-Dantuma, 4. Boukje de Vries ( e.v. Bram), 5. Jantsje Merkus ( e.v. Jabik), 6 Woutsje van der Kloet-Veldman ( e.v. Pieter), 7 Juffrouw Ter Horst ( e.v. meester ) , 8 Tetsje van der Meulen -Nicolai( e.v. Ate), 9 Eelkje Jonker- van der Land, 10 Trijntje van der Veen-Soepboer, 11 Jantsje Veenstra( e.v. Roel),12 Willemke Kooistra-Zijlstra, 13 Mevrouw de Boer,  14 Jantsje Huisman-Zijlstra, 15. Teatske Sikkema-Reitsma ( e.v. Folkert), 16. Lieuwkje Schotanus-Raap ( e.v. Tjalling), 17. Zuster de Haan, 18 Mevrouw van Plateringen (Weerdebuorsterwei), 19. Tjimkje Huisman ( e.v. Jan), 20 Mevrouw Kortenbosch.

Berichtnr.:337/fbfeb2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Viswedstrijden bij de Ald Swemmer

Viswedstrijden, die gehouden werden langs de Oude Swemmer

1-dsc_0465
Sjoerd Tuinstra

2-dsc_0466
Siebe Bos uit Kollum.

8-dsc_0472

3-dsc_0467
Roel Nicolai en Elias Nieuwenhuis, kinderen Harry en Hidde Nicolai

16-dsc_0478

Verzamelen op it Ljeppershiem voor de viswedstrijd.

4-dsc_0468
Elias Nieuwenhuis links. Kees Bijma voor.

5-dsc_0469

6-dsc_0470

7-dsc_0471

 

9-dsc_0476
Berichtnr.:1572/fbmrt2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier, Verenigingen

Foto’s dorpsfeest omstreeks 2000

14915205_1028759297232410_2584546289734504843_n
Dorpsfeest 2000, thema beroepen.
Bumawei, De klompenmaker
Op de foto vlnr in de klomp Jelmer Bremer en Lieset de Vries.

14939368_1028767730564900_1446641878837130186_o
Dorpsfeest Augustus 2000 of 2001
Zittend Alie de Jong en Eline de Vries
Links in de klomp Jelmer Bremer. Mark Bremer en Abele de Jong bij de kast. En staande voor de wagen. Nynke en Aldert de Vries, Jille- Auke en Ypie Bremer.
Deze foto is gemaakt op de hoek Bumawei/ Eelke Meinertswei.
Op de achtergrond is de Keningsbrege (Zwemmer) en het Ljeppershiem.
Berichtnr.:1585/fbdec16.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Fotoalbum, Verenigingen

Jubileumconcert van de Bazuin op 14 maart 1969

IMG_0016
Voorste rij: Klaas Banga, Oebele Bijlstra, Jannie Bergsma, Elisabeth Zuidersma, Sjoerdtje Sloot, Pieter Bijlstra
2e rij: Sape de Vries, Auke Banga, Jitze Nicolai (dirigent), Jabik Bijlstra
3e rij: Cobie van der Veen, Sieds Damstra, Piet Reitsma, Durk Adema, Gaatze Bosma, Fokie van der Veen, Jilles Bijlstra, Siemen Bosma, Durk Bijlstra, Foppe Bosma, Jan Banga, Sietske van der Veen.
4e rij: Germ Bosma, Johannes Meerstra, Melis Boltjes, Jopie Hoving,Piet van der Veen, Bram Hoekstra, Jellie van der Veen, Alie Banga, Klaas JepmaKC: 17 maart 1969
IMG_001012-281x300

IMG_0003
Voorste rij: Klaas Banga, Pieter Bijlstra, Oebele Bijlstra, Elisabeth Zuidersma, Sjoerdtje Sloot, Jannie Bergsma
2e rij: Fokie van der Veen, Auke Banga, Jilles Bijlstra, Jitze Nicolai( dirigent), Jabik Bijlstra, Sape de Vries.
3e rij: Cobie van der Veen, ? uit Driezum, Piet Reitsma, Durk Adema, Ype Reinders, Bram Hoekstra, Durk Bijlstra, Jellie van der Veen, Alie Banga, Gaatze Bosma, Foppe Bosma, Jan Banga, Sietske van der Veen.
4e rij: Melis Boltjes, Germ Bosma, Johannes Meerstra, Jopie Hoving, Piet van der Veen, Klaas Jepma.

KC:7 maart 1994
Berichtnr.:640/fbokt2016

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Verenigingen

Slotavonden enz. van Schietvereniging Westergeest van 1988 tot 2012

IMG_0005
Jaartal?

IMG_0008

1988

IMG_0007

Jaartal?

Afsluiting seizoen 1991/1992


KC:7 april 1993


KC:30 maart 1994


KC:1995


1996?


KC: 02-04-1997


KC:1998


KC: 28 maart 2000


KC: maart 2001


Ledenvergadering Schuttersvereniging 2003
KC: 2003Maart 2005


KC:2006

IMG_0026

KC:2007


KC:2007

KC:2008


2009


2010

2011


KC:16 maart 2012

26 maart 2012

Berichtnr.:768/fbdec16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Na 2010, Verenigingen

Meisjeskoor Westergeest

IMG_0001-001
Zangkoortje Westergeest.
Berichtnr.:1561/fbokt2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Fotoalbum van Eke en Minke Kempenaar

Het fotoalbum van de tweeling Eke en Minke Kempenaar, dochters van Heine en Anne Kempenaar, Eelke Meinertswei.

IMG_0014
De tweeling

IMG_0001
Deze foto is genomen naast de woning van Durk en Fokje Zijlstra.
Op de foto: Annie Kooistra (uit Driezum), Tineke Annema, Anneke Annema, Pietje Zijlstra ( dochter Durk en Fokje), Eke, Minke en Jappie

IMG_0002
Feest van juf P. Bosgraaf op de lagere school te Triemen.

IMG_0003
Een groep kinderen met begeleiding van de zondagschool

IMG_0013
Eke en Minke bij het Oranjefeest 1956, 8 jaar

IMG_0019
Oranjefeest 1958. Klara, Eke en Akkie

IMG_0018

Oranjefeest 1958. Eke en Minke zijn de elfjes.  Jan en Jo Merkus voor op de wagen

IMG_0020
Eke en Minke en Anno Derks en Tineke Annema

IMG_0012
Eke 1965 17 jaar

IMG_0002-001
Eke en Klaske van der Veen

IMG_0004
Bartele Kempenaar en Eke Kempenaar met de kinderen van Bartele, Heine en Gerda Kempaanr

IMG_0005
Eke met Griet de Bruin op de arm.

IMG_0006
Eke met Annet, Willie en Piet van Ale en Minke Meerstra

IMG_0008
Minke

IMG_0009
Eke en Minke

IMG_0010
Eke met Annet Meerstra

IMG_0011
Eke met Heine, zoon van Bartele en Tiny Kempenaar

IMG_0015
Eke

IMG_0016

Meisjesvereniging: Mattie Huisman, Janke Dijkstra, Griet de Vries, Jikke Westerhof, Eke Kempenaar, Dout Adema, Eke van der Kloet, Saakje Lourens

IMG_0021
Etentje meisjesvereniging met Akke Dijkstra, Minke Kempenaar, Matty Huisman, Eke Kempenaar, Dout Adema

IMG_0004-001

Dout Adema, Eke Kempenaar.
Saakje Lourens, Eke van der Kloet

IMG_0003-001
Dout Adema, Eke van der Kloet, Saakje Lourens, Akke Dijkstra, ?
Jikke Westerhof, Juffrouw Gryt Meijer, Matty Huisman, Folkje Sloot, Griet de Vries, Eke Kempenaar, Janke Dijkstra, Minke Adema
Berichtnr.:1560/fbokt2016.

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Verenigingen

Muziekvereniging De Bazuin

muziekver

muziekver-met-nummers

Hier dezelfde foto, maar dan met nummers erbij.

De namen Pieter de Bruin, Jacob Bijlstra, Gaatze Bosma, Jan Banga, Rimpt de Vries, Wieger de Hoog zijn bekend.
1.Auke Banga, 2. Willem Hania, 3.Klaas(?) Wiersma, 4.Wiebe Bosma, 5.Bouke(?) Meerstra, 6.Gaatze Bosma, 7. Klaas Jepma, 8. Johannes Meerstra, 9.Ko Meerstra, 10.Hielke Kempenaar, 11…Westerhof?, 12. Jilles Bijlstra, 13. Durk Bosgraaf, 14.Jan Prins, 15.Reina Banga, 16.Anna Dijkstra, vrouw van Oane Dijkstra, 17. Antsje Meerstra, 18 Siep Bosma, vrouw van Gaatze Bosma , 19 Oane Dijkstra. 20??., 21 Ymkje de Vries, 22 Romke Postma van Veenwoudsterwal, 23. Vrouw van Romke Postma, 24. Vrouw van dirigent Hietkamp, 25. Dirigent Albert Hietkamp uit Noord Bergum.

Berichtnr.:1575./fbokt2016

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Serenade voor 90- jarige Jantsje Huisman-Zijlstra


Enkele leden van de muziekvereniging de Bazuin kwamen enkele liederen spelen voor de 90-jarige Jantsje Huisman -Zijlstra( haar man was Anne Huisman, vroegere postkantoorhouder)

KC:6 juli 2005

DSCN2501

Berichtnr.:543/fbjan2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Fotoalbum, Verenigingen

40 jaar Meisjesvereniging Westergeest Triemen “Wees een Zegen”

001-002

Tekst, zoals het in de krant stond: De Christelijke Meisjesvereen.  “Wees een Zegen” te Westergeest welke j.l woensdagav.haar 40 jarig bestaan op feestelijke wijze herdacht.
Zittend het bestuur:  3e van rechts de presid. Mej. K. Salverda, de 3e van links de vice=pres.
Mej. N. Bosma, 2e van links de secr.esse mej T v.d. Schaaf, 2e van rechts de penningm.-esse mej A. de Bruin.

IMG_0002

meisjesvermetnummers
Op de grond zittend:
1.Romkje Loonstra, 2 Rieke Veenstra ( dochter van Fokke Veenstra, is later naar Duitsland verhuisd), 3 Wiepkje Merkus , 4 Betsje Veenstra-Kloosterman, 5 Teatske Kloosterman (later getrouwd met Jan Dijkstra) , 6 Ybeltje ? uit de Dôlle.

Zittend: 7 Elske Dijkstra (d.van Sikke Minke, later getrouwd met de Jager uit de Mieden), 8 Secretaresse mej. Tet van der Schaaf, 9 Vice-presidente Mej. Nieske Bosma ( was getrouwd met meester van Wessel), 10 Presidente Mej. Klaske Salverda, 11 Penningmeesteresse mej. Anna de Bruin, 12 Mintje de Vries(Dôlle), 13 Aaltje Bosgraaf?

Achterste rij:14 Griet? de Jong ( d.van bakker Marten de Jong), 15 Sjoukje …woonde aan de van Teijenswei (broer heette Tinus en zus Ytsje) of Japke Hoekstra ( d.v. Germ Hoekstra Langlan) ?, 16 Jeltje Annema, 17 Pietje de Jong ( van Bakker Marten de Jong),18 Johanna Jacoba van der Veen?, 19 Ymkje Zijlstra ( zus van Anne Jantsje Huisman -Zijlstra), 20 Tet Visser (Dôlle, was getrouwd met Wieger Grijpstra ), 21 Stien van der Veen, 22 Marijke Visser, 23 Jikke van der Zwaag, 24 Ytje Loonstra ( zus Romkje)?, 25 Anna Steringa(later getrouwd met Heine Kempenaar), 26 Gjetsje van der Veen, 27 Ytsje Bijker, 28 Akke van der Veen, 29 Anna de Jong (van de bakker van de Triemen), 30 zuster van Harm Zijlstra uit  Triemen, 31 Pietje de Vries ( getrouwd met Jan de Vries), 32 Sjoukje Bijker, 33 Ymkje de Bruin.

Berichtnr.:1593/fbjan/feb2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Muziekkorps de Bazuin

Achter v.l.n.r.: Jacob Bijlstra, Wiebe Bosma, Jan Banga, Anne Dijkstra, Eabele Adema, Jilles Bijlstra, Mark de Vries,Frits Boskma

Voor: 1Piet van der Veen,  Anneke Sikkema (dochter van Oane), Philippus Roorda, 4 Lieuwe Paauw, Hielke Kempenaar, Durk Adema , Gaatse Bosma,  Pietsje Steringa, Meent Wiersma, Jan Prins, Klaas Wiersma, , Johannes Meerstra.

 

IMG_0001krant

 

Berichtnr.:137/fb 2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

De Bazuin viert o.a. 75 en 80 jarig jublileum
De jubilarissen v.l.n.r:Jacob Bijlstra, Auke Banga, Klaas Jepma, Jan Banga, Sape de Vries, Jilles Bijlstra, Durk Adema

 

IMG_0011

Voorste rij: Thomas Reitsma, Jabik Bijlstra, Piet van der Veen, Auke Banga, Oebele Bijlstra, Jacob Bijlstra, Betty Beerda, Fokie van der Veen
2e rij:Jilles Bijlstra, Melis Bijlstra, Hester Visser, Jan Bijlstra, Pieter Bijlstra, Jappie Kuipers, Durk Bijlstra. Sape de Vries, Jellie van der Veen-Damstra, Klaas Jepma, Jan Banga.
Achterste rij: Piet Reitsma (zoon van Thom), Marten Bosma, Jitske Prins-Bijlstra, Boukje Schuiteboer- van der Heide, Nanne de Vries, Durk Bijlstra, Alie Bijlstra, Durk Adema, Jilles Bijlstra, Piet Reitsma
De Bazuin viert 75 en 80 jarig jubileum
Jan Banga kreeg eremedaille en serenade
Berichtnr.:685/fbokt2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

NCVB vierde haar veertig jarig bestaan

NCVB 1991
Achterste rij: Riem Bergsma, Nynke van der Kooi, Griet Dijkstra, Nellie van Assen-Zijlstra, Hennie Kingma, Atsje Bosma-Pool, Alie Bergsma, Alie Sangers, Klaske de Boer, Janny Cnossen, Jitske Hooijenga, Japke van der Veen, Tryntsje de Boer.
2e rij van achteren:Betsje Hoogeboom, Yp van der Veen, Gelske Hoekstra, Joke Wijbenga, Sijke Dijkstra, Geertsje Schotanus, Griet Mijkes, Johanna Klaver, Wieke Meijer, Akke Veenstra,A. Boshuizen-Hooyer, Vrouw Ritsma, Teatske Hoogeboom, Cora Hoekstra, Tryntsje Nicolai.
3e rij:Etsje Hania, vr.Boddeke, Eelkje Sipkema, Anneke Dijkstra, Trijntje Lieuwes, Tine de Beer, Jantsje Huisman, Hitsje Dijkstra,Janke Klaver
Voorste rij:Lienke de Boer, Griet Dantuma, Frouwkje Bijlstra, Tjikke Dijkstra, Riem Hoekstra-Overzet, Minke Adema, E. Hamersma-Overzet, Dinie Verbeek, Tjimkje Wiersma, Tine Reitsma-Kloosterman,Beitske de Bruin, Boukje Venema-Rekker

 KC: 1991
Berichtnr.:940/fbnov2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Verenigingen

Gymnastiekvereniging “Wij blijven fit”

 

img_0010
Feestje Gymnastiekvereniging

Links vooraan: Yp van der Veen, Griet de Bruin, Hitsje Dijkstra-Dantuma, Hepie Sipkema, Lies Steenstra, Frotie van der Veen, Tetsje Annema, Sipkema, ?, Ymkje de Vries( e.v. Rimpt), Tine Reitsma.

Berichtnr.:1583/fbapril2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Foto’s dorpsfeest Eelke Meinertswei Zuid

IMG_0013
Folkert en Taetske Sikkema en Gerrit en Bettie Hoogeboom

IMG_0006
Optocht 23 juli 1958. In het midden vooraan Aaltje Sipma.

IMG_0007
Froukje Nieuwenhuis en Anneke Annema

IMG_0015
8 augustus 1970
Achter: Geertje Huisman, Hilly Tjalsma , Geke Hoogeboom
Voor: Eke Huisman en Mieneke Hoogeboom

IMG_0018
Hilly Tjalsma , rechts de woning van Wiep en Eelkje Sipkema
Dit was bij het feest van de Afsluiting van de Lauwerszee

Berichtnr.:1604/fbapril2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Vrouwenvereniging met o.a. Trijntje van der Veen

IMG_0024
De Vrouwenvereniging:
Achterste rij: Jantsje Veenstra, Sjoukje Nauta, ervoor Saapke Vries, Teatske Sikkema, Ine Annema, Durkje Merkus( ervoor Janke Tuinstra), Anne Sipma-Kloosterman

voorste rij: Neeltje Nieuwenhuis, Jantsje Lulofs, Sjoukje Dorenbos, Jitske Annema, Jeltje Sikkema, Jo Stinissen en Trijntje van der Veen

IMG_0028
Om de tafel zitten v.l.n.r.: Jo Stinissen, Sjoukje Nauta, Saapke Vries, Vrouw Rozema, Janke Tuinstra, Trijntje van der Veen, Jantsje Veenstra.
Achter v.l.n.r: Jitske Annema, Teatske Sikkema, Ina Annema, Jeltsje Sikkema, Frou fan Santen?

 

IMG_0022
Voor: Jantsje Lulofs, Mevrouw Stinissen, 1?
Midden:Durkje Merkus, Jantsje Veenstra, Taetske Sikkema, Janke Tuinstra, Saapke Vries
Achter: Jitske Annema, Jeltsje Sikkema, Trijntje van der Veen, Neeltsje Nieuwenhuis, Ina Annema
IMG_0023
Uitstapje van de Vrouwenvereniging.
V.l.n.r.: Neeltsje Nieuwenhuis, Jantsje Lulofs, Janke Tuinstra, Anne Sipma, Trijntje van der Veen.

IMG_0004
Voordracht Vrouwenvereniging. Dit was met Vrede voor Vrouwenwereldgebedsdag.
Mogelijk met Vrouw Vester, vrouw Hille Kollumerzwaag?
Saapke Vries, ??

Berichtnr.:1446/fbokt15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Verenigingen

De Bazuin te voet in Kollum

IMG_0001
Muziekkorps de Bazuin doet hier mee aan een Marswedstrijd , georganiseerd door de Federatie en gehouden in de winkelweek in Kollum.
Eabele Adema voorop en Jan Banga met de grote trom.
Later deed men niet meer mee aan marsen.

Berichtnr.:1564/fbapril16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Meisjesvereniging rond 1950

IMG
Achter v.l.n.r.: Janke Jonker, Sijke van der Veen ( Triemen), Trijntje Huisman, Sietske van der Veen(T), Liedeke Prins(T), Trijntje Meerstra (T), Jenny Kloosterman (T), Wietske Reinders.
Middelste rij: Cobie Visser (T), Pietje van der Land (T), Eelkje Nauta, Wim Jepma(T), Sjoukje Sloot, Ynskje Bosma (T), Trijntje Koster, Pietje Steringa (T), Froukje Huisman.
Voorste rij: Hiltje Oevering(T), Doutzen Prins (T), Trijntje Formsma(huishoudster Wietse Bosma), Tetje Visser (T), Froukje van der Haak, Siep van der Land (T)

IMG_0002-001
Meisjesvereniging 50-er jaren
Achter : Trijntje Huisman, Lidia Prins, Hiltje Oevering, Trijntje Meerstra, Wietske Reinders, Boukje van der Land, Wim Jepma.
Voor: Ynskje Bosma, Froukje Huisman. tussenin Trijntje Formsma, Frouwkje van der Haak, Tetje Visser, Siep van der Land.

Voorste rij: Griet Wiersma, vrouw van Klaas van der Schaaf (leidster)

Berichtnr.:1360/fbmrt16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Verenigingen

Bejaardenuitstapje

IMG_0001

Voor: Keimpe Annema, Jappie Dijkstra, Frans Sikkema, Wessel Feenstra, Lammert Leegstra, chauffeur, Eabe Merkus.
Midden:Folkert Sikkema, Elias Nieuwenhuis, ?, Jeltsje Sikkema, Wessels Anne Feenstra, Durk ‘ e Trien van der Veen, Sina Sloot, Kees Laverman,?, Minkes Sloot,

Boven: Minke Laverman, Eke Bosgraaf,Sikke Minke Dijkstra, Jantje Merkus-Feenstra, Mevr.Fennema, Rieke Westra, Roel ‘e Jantsje Veenstra, Jitske Annema, Teatske Sikkema,, Hiltsje Leegstra, Durkje Merkus, Elias Neeltje Nieuwenhuis, Durk van der Veen, Edzer Westra, Willem Reinders, Roel Veenstra

Berichtnr.:322.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Jongelingenvereniging , Westergeest 1937

Jongelingenvereniging , Westergeest 1937

Boven v.l.n.r.: Renze van Wieren, Lammert Haven, Harm Steringa, David Lieuwe Kloosterman, Jaring de Jong (bakker), Meester van Wessel, Freerk de Vries, Abraham de Vries, Sietse Kempenaar, Tiemen Visser, ( onbekend)
Midden v.l.n.r.: Alle Steenstra, Ljibbe Adema, Jaring de Jong, Sjierk Bosgraaf, Jan de Boer, Jacob Adema, Doeke Huisman, Nolle Lauwers.

Onder v.l.n.r.: Jelle van Wieren, David Ruth Kloosterman en Jelke van der Kloet.

De foto is genomen op de van Teijenswei. Rechts op de foto de woning van de familie Boonstra, later fam. P. van der Kloet. Links op de achtergrond de boerderij van de fam. Tjeerd en Anne Annema.
Berichtnr.:180.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Feest in Westergeest 1962 en 1966

IMG_0008

V.l.n.r.:Jannie Uitterdijk,Nettie Derks, Annie van der Veen, Lieneke Derks.

IMG_0010

Jannie Uitterdijk en Annie van der Veen, komende vanaf de Kollenswei op naar het feest bij Heine de Bruin( camping de Greidpôlle). Op de achtergrond de boerderij van Harm Merkus.

IMG_0013
Jannie op een versierde wagen met als thema:
Ook voor wintersport naar Westergeest. Inlichtingen bij de plaatselijke V.V.V.

Berichtnr.:1402.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Meisjesvereniging Westergeest 1947 met o.a. Riekje van der Veen

 

Meisjesvereniging Westergeest 1947

Bovenv.l.n.r.: Riekje van der Veen, Japke Jonker. Aagje Kooistra, Akke van Assen, Geertje Kooistra, Trien Koster, Anneke Bosma, Geertje Dijkstra, Jeltje Brouwer, Geertje Kloosterman, Reina Hansma, Eelkje Reinders, Froukje van Assen.
Midden v.l.n.r.: Trien Meerstra, Sjoukje de Jong, Tet van Assen, Pietje Steringa, Jenny Kloosterman, Ietje Loonstra, Janke Jonker, Sjoukje Huisman, …, Modderman, Boukje Sipma, Teats van der Land, Cobi Visser.
Onder v.l.n.r.: Durkje de Jong, Gooike Veenstra, Sjoukje Sloot, Jeltje Bosma, Griet Veenstra.

De foto is genomen op de van Teijenswei tegenover de boerderij van Tjeerd Annema. Op de achtergrond de kerk  en de boerderij van fam. Sape en Aafke de Vries
Berichtnr.:107

Share This:

1 Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Spelers Toneelvereniging e.a.

IMG_0007

Piet Reitsma, Jan Meijer en Minke Adema van Toneelverenging “de Bûnte Houn” praten even na.

IMG_3056
Geert Postma met de videocamera

IMG_3055
Wim Steringa van licht en geluid en geert Postma

Berichtnr.:318.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Versierde wagens met o.a. Renze de Jager

filename-1ac

filename-016
Tjalling Schotanus( z.v. Siep en Geertsje), Tineke Kempenaar, Alie van der Zaag, Henkie de Jager
filename-1ae
Titus van Wieren, Jantsje, Joukje Lody Pijnacker op de tractor

filename-015

filename-1aac
Achter: Sipke van der Kooi, Tjalling Schotanus( Siep), Renze de Jager

Berichtnr.:1497/fbfeb16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Uitstapje jongelingenvereniging

 

IMG_0031

Voor:Keimpe Annema, Durk Bosgraaf, Jouke Bosgraaf
Achter: David Kloosterman, Kees Klaver, ..,..,Bearn Dantuma?..,Meester van Wessel

Mogelijk: Jaring Bakker, Auke Attema, Harm Steringa, Gradis Reinders

Berichtnr.:1390/fbjan15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen, Verenigingen

De toneelvereniging met de Boekanier op stap

IMG_0001

Griet Postma, Piet Reitsma, Tryn Meijer, Jan Meijer, Wim Steringa, Oebele Bijlstra, de jongen is Meindert Meijer.

 

Er werd gevaren naar Trijehûs, waar hen een warme maaltijd stond te wachten
Berichtnr.:1320/fb

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen