Zoekresultaten voor: keatlingwier

Huishoudschool uit Kollum omstreeks 1943

Deze foto heeft op 30 maart en 6 april 2018 in de Kollumer Courant gestaan. Jettie Hamersma-Kuitert (90 jaar) reageerde  en ze kende ze bijna allemaal! Een week later: Foekje van der Zwaag gaf door , dat zij er op stond! 1. Voornaam? … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen

Date Dates en Loonstra’s boerderij

Deze boerderij heeft gestaan aan de Van Teijenswei 14, waar later de kleuterschool stond en nu een bungalow. Dit is een schilderij in kleur van de boerderij Aan de hand van gegevens van het kadaster, een zwart-wit foto en enkele … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Fotoalbum van Bartel Vries en Saapke Vries-Zwaagstra

Bartel en Saapke Vries -Zwaagstra woonden op Keatlingwier 15  (Meer foto’s) Oebele Vries en Trijntje Vries- van der Ploeg (de ouders van Bartel) De drie zonen van Oebele Vries en Trijntje Vries- van der Ploeg Oebele Bartel Minze Oebele Bartel … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Fotoalbum van Seije en Sietske Loonstra

Seije Loonstra ( 1891-1972) en Sietske Loonstra-Zuidema (1892-1981) woonden op Keatlingwier 7 Hun kinderen waren: Roelof geb.1920 Pieter geb. 1922 Date geb. 1924 Keatlingwier 7 Trouwfoto Seije en Sietske 1917 De drie zonen van Seije en Sietske Onderweg naar het feest … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Adema’s en meester Merkus en Jitske van Lune

Paasmaandag 1931 Het is (nog) niet precies bekend wie dit zijn. Voorste rij: Siep Adema, Jitske van Lune, Kees Adema, Jacob Adema Achter: Tjibbe Kuipers?, Meester Gerrit Merkus, Wiep van der Veen ( zus van Sijtze van der Veen, Keatlingwier 6) Berichtnr.:1657/fbjan2019. Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Fotoavond 16 oktober 2018 met thema Baakster

Als thema hadden we deze keer “de baakster”. Vroeger kon je niet aankloppen bij de Kraamzorginstelling, maar moest je zelf op zoek naar een “baakster”. Deze mevrouw bleef dan een aantal weken in de huishouding helpen en natuurlijk de baby … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Fotoavond 13 november

Fotoavond  13 november Thema: de Openbare lagere School ( aan de Eelke Meinertswei ) en wat Meester ter Horst voor het dorp heeft georganiseerd Er zijn nog prachtige foto’s van baaksters binnengekomen Wietske Bosgraaf met haar zus Aukje Tine Steringa van Keatlingwier … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Familie Damstra woonde in “It Einehúske”

Wiebe Damstra en Geertje van der Veer. Zij woonden in het Einehúske aan de Trekweg. Wiebe hield veel eenden, vandaar de naam Einehúske. Kinderen uit dit huwelijk: Anne, geboren 11 maart 1917 Durkje, geboren 17 juli 1919 Durkje trouwde in 1943 met … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Fotoalbum van Klaas en Yp van der Veen

Trouwdag Klaas en Yp van der Veen-van der Veen V.l.n.r.: Ds. Hokwerda, Yp, Klaas, Pieter van der Haak en Jan Sikkens De bruiloft werd gevierd in de schuur bij Jan en Liebe Sikkens Yp Foto’s van het werk op de … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

De melkboeren in Westergeest

Op de eerste fotoavond van het winterseizoen 2017/ 2018, op 17 oktober, was het thema  de melkboeren, die in Westergeest waren/ kwamen. Heeft u informatie of mooie foto’s over dit thema, dan willen we ze graag even inscannen en plaatsen op deze pagina. 1. Reinder … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Fotoalbum van Pieter en Durkje Loonstra

Pieter en Durkje Loonstra-Damstra woonden op Keatlingwier 9. De kinderen met geboortejaar: 1944 Geertsje (Jettie), overleden 2002 1945 Seije 1946 Sietske, overleden 1983 1949 Elisabeth Aaltje 1950 Wiebe, overleden 2017 1952 Griet 1953 Klaske 1957 Annie Achter v.l.n.r. Jetty, Pieter … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Alle boerderijen op de van Teijenswei en Kertiersreed

9 boerderijen op de van Teijenswei en Kertiersreed 1. Van Teijenswei 25. ( Dit  moet zijn Trekwei 8!) – Pieter Zijlstra (Fisk). Had daar varkenshok met stro. Vis werd daar bereid. Pieter had een motorische bakfiets, zoals hij het noemde. – Lammert en … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kertiersreed, Van Teijenswei

De timmerman, de smid en de schilder

De Timmerman/ Aannemer/ Wagenmaker Eelke Meinertswei 12: (onderstaande boerderij in 1974 afgebroken)  1 Kees de Koe was waarschijnlijk de eerste timmerman op dit adres. Van 1927-1936 . ( meer over de familie de koe) De boerderij van Heine de Bruin is … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Aannemer Kees de Koe

De familie de Koe woonde aan de Eelke Meinertswei 12, eerste huis links, waar nu Bouwbedrijf Adema is. Kees de Koe (geb. 1901)was getrouwd met Boukje van Brug( geb.1906) was aannemer en heeft o.a. de boerderij van Jabik Steringa op Keatlingwier gebouwd … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

De melkrijders in Westergeest

DE MELKRIJDERS De melkrijders, die in Westergeest kwamen, brachten de melk door de jaren heen naar 3 fabrieken, n.l. Steenvak Ee, Freia Veenwouden, Husternoard Oudwoude. Hústernoard en Steenvak Ee waren coöperatieve melkfabrieken. Freia was een particulier initiatief. Wanneer de boer niet op … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Fotoalbum van Ebele Dijkstra en Hitsje Dijkstra-Dantuma

Ebele en Hitsje onderweg naar het dorpsfeest Hun eerste woning aan de Wouddijk (tegenwoordig Weerdebuorsterwei genoemd). Op de foto: Ebele, Hitsje en Andries’ Griet Dijkstra(dit waren weer de ouders van Hessel’s Janke Klaver uit Oudwoude) Gezusters Gooitske en Hitsje Dantuma Gooitske … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, School

De 7 vensters geschreven door Ybele Steenstra

Voor het 1250 jarig bestaan heeft Ybele Steenstra 7 vensters geschreven, 7 periodes uit de 1250 jaar. Eerste venster – tot 1000 “Er woonde daar wel een heel armzalig volk op hoge terpen en eigengebouwde stellages, zodat hun huizen uitsteken … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

De stoomboat fan Driezum

De stoomboat leit yn ‘e Trekfeart bij Keatlingwier/Eastwâld It hûs fan de skipper, Jan Dantuma Berichtnr.:1260/fbnov15. Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier, Trekwei

Fotoalbum Ulbe de Jong

Abele en Tetsje de Jong met de kinderen Wietse en Pietsje, neef Ulbe van der Wal en Coba(logé) Hier woonden ze nog op Keatlingwier, waar Oebele Vries woont. Abele en Tetsje met de kinderen Pietsje, Wietse en Ulbe Tetsje met Ulbe   Wietse … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Zilveren jublileum voor S van der Veen bij de gemeente Kollumerland c.a.

S. van der Veen heeft vroeger op Keatlingwier gewoond. Berichtnr.:1284 Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Pieter Loonstra beeindigt zijn werkzaamheden bij Openbare werken

Krant: februari 1983 Pieter en Durkje Loonstra hebben tot ongeveer 1 juni 1974 gewoond op Keatlingwier 9. Toen hebben Mient en Jantsje Wiersma hun woning gekocht en in 1982 zijn Jan en Mieneke Klimstra er komen wonen. Keatlingwier 9 (1976) Pieter en Durkje … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Hervormde Vrouwenvereniging Driesum vierde 50 jarig bestaan

Mevrouw Boon ( van Keatlingwier) Krant 1986 Berichtnr.:1276 Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Verenigingen

Veertig jaar Kaatsvereniging “Lyts Begjin” te Driesum 1985

Achter v.l.n.r.: Tjeerd de Jong ( Keatlingwier), Hille Dantuma, Tabe de Vries, Meindert Boersma, Sietse Bijlsma, Tjeerd de Boer Voor v.l.n.r.:Berend Boonstra, Gosse Hoekstra, Klaas Damstra, Freerk Peterson, Foeke Oberman, Sake Dijkstra Berichtnr.:1275   Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis

Recreatie brengt nieuwe situatie in Kettingwier in 1973

Keatlingwier 5 In het stukje wordt een aantal keren de naam Saapke genoemd, dit moet Dirkje zijn Krant: september 1973 Berichtnr.:1264   Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Hervormde vrouwenvereniging Driesum vierde 40-jarig bestaan

Op de derde rij uiterst rechts Tietsje de Jong-Kloosterman. Tietsje woonde op Keatlingwier met haar man Tjeerd KC:januari 1976 Berichtnr.:1255 Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Onthulling buurtschapsborden in 2007

Buurtschapsbord Keatlingwier Buurtschapsbord Weardebuorren KC:2007 Berichtnr.:1162 Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Sabina en Femmechien voor de Posthoorn

Sabina en Femmechien Reitsma, afkomstig van Keatlingwier, ondernemers van de Posthoorn te Dokkum Berichtnr.:1112 Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Bartele en Saapke Vries oudste deelnemers fietsvierdaagse 2004

Bartele en Saapke Vries, die vroeger op Keatlingwier hebben gewoond waren de oudste deelnemers van de fietsvierdaagse KC:2004 Berichtnr”:1078 Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Sport

Bartel en Saapke Vries 65 jaar getrouwd

Bartel Saapke Vries 65 jaar getrouwd Zij woonden voorheen op Keatlingwier 13 en 15. Berichtnr.:482 Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier, Na 2010

Meisjesvereniging een dagje uit op 17 augustus 1944

 Deze  jongedames waren een dagje uit van brug tot brug, met de boot naar de Wygeast.Het was heel mooi weer en een zeer geslaagde dag Achter v.l.n.r.: Juff. Nieske Van Wessel-Bosma, Aukje S.Bosgraaf, Selie Reinders, Janke Sikkens,  Stien van der … Verder lezen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen