Categorie archief: School

Schoolbestuur en leerkrachten

IMG_0036

Achter: Bram de Vries( Bram ‘e Boukje), Folkert Attema (winkelman Bumawei), Wietse Bosma ( boer op de Fokkema’s pleats), Jan Huisman( Jan ‘e Tjimkje)
Voor: Anne Huisman( postloper), Ybele Steenstra ( Bumawei), Heine de Bruin ( Heine Martha),

IMG_0005-001

Schoolbestuur:. Achter: Jacobus van der Veen, Bram de Vries, Jan Steringa, Jacob Adema, Lieuwe Triemstra, Melle de Vries.
Voor: Taeke Roorda, Likele Westerhof, Jacob de Bruin, meester Reinalda.

IMG_0025

Juffrouw Meijer, meester Tuinenga, meester Verwoerd, meester Hamstra.
IMG_0024
Meester Hamstra, Juffrouw Meijer, meester Reinalda

IMG_0030
Juffrouw Klein, meester Reinalda, meester Hamstra

IMG_0031
Achter: meester Verwoerd, meester Tuinenga. Voor: juffrouw Idsardi, meester Hamstra

IMG_0032
Achter: meester Oost, meester Hamstra. Voor meester van der Meulen, Juffrouw Idsardi

Berichtnr.: 1368/fbdec2018.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, School

Kinderen en personeel en andere vrijwilligers van de christelijke school vieren het 100 jarig bestaan 1985

Het 100 jarig bestaan van de Christelijke school werd gevierd in de week van 13 t/m 19 mei

De Jubileumcommissie, bestaande uit Sjoerd van der Schaaf, Jan Banga, Matta van der Ploeg, Ynskje Postma, Klaas van der Veen, Jacob Bijlstra, Jan Kempenaar, Jellie Pompstra, Willie Schotanus, Albert Oost had het volgende programma gemaakt:

13 mei: “s middags voorstelling Geraldo (goochelaar/clown) in de Fokkema’s pleats
14 mei: Hele dag oude spelletjes op het plein. De kinderen blijven eten op school
15 mei: Verrassing, maar mogelijk combinatie met opening fietspad en brug
17 mei: Opbouw tent, rechts van de woning van Wim Steringa, tegenover de school
17 mei: “s Avonds Officiële avond voor genodigden in school.
Toespraak Sjoerd van der Schaaf, voorzitter Jubileumcommissie en uitreiking Jubileumboek aan de schrijver Ybele Steenstra en Burgemeester P. Visser.
Sprekers kregen gelegenheid het woord te voeren
OP de dag van de reünie worden er foto’s gemaakt door Kees Hamersma/ dia’s door Oebele Bijlstra/ Video-opnames

18 mei: De Reünie
11.30 Officiële opening door Sjoerd van der Schaaf
Daarna lunch en er rijdt een rijtuig van de oude naar de nieuwe school, waar exposities te bezichtigen zijn, zoals van oud schoolmateriaal, schoolfoto’s.
in de school is een kraampje opgebouwd, waar geld wordt opgebracht voor noodlijdende scholen in Indonesïe. er wordt een video getoond van de musical opgevoerd door kinderen klas 5 en 6 “De Triemster Skoalle 100 jier”

“s Avonds: De revue
De revue “100 jier foar ‘t underwiis yn ‘t Spier”

De revue is geschreven door A. van der Mark uit Kootstertille. Regie K. van der Veer uit Garijp. Souffleuse en schminkster Griet Postma. Algemeen assistente: Matsje Bosgraaf.
Spelers/ speelsters: Afke Dijkstra, Foekje van der Kooi, Rudy de Haan, Piet van der Veen, Jan Steenstra, Jappie van der Werff, Derk van der Kloet, Jolanda Schotanus, Klazien van der Schaaf, Jan Meijer, Hennie Kingma, Roel Sangers, Piet Reitsma, Remmert de Vries, Oebele Bijlstra, Jennie Postma, Jaap Adema, Jan Jente Koster, Rinse Zuidersma, Geertje Bergsma, Johanna Kempenaar, Grietjes Pompstra.

Muzikale medewerking door zanggroepje van Pietsje Adema. De zangeressen zijn Akkie Dijk, Jennie Postma, Jolanda Schotanus, Klazien van der Schaaf, Janke Adema, Ytje Bergsma, Gea de Groot, Karin Vermeulen.

19 mei: Jubileumdienst in de tent. Voorganger de heer E. van Wessel uit Leeuwarden en Muzikale medewerking van de Bazuin.

KC: 15-05-1985

De kleuters bij de zandbak van  “it Beukersplak” in ouderwetse kledij


De kinderen moesten vanuit de lucht gezien het cijfer “100”vormen


Op de foto v.l.n.r.: Yke Agema, Meindert Meijer, Pieter Heine van der Meulen, Douwe Jelle Wiersma, Steven Bouma?, Jacob Bijlstra, Wierd de Vries, Harry Kempenaar?, Sietse Douwe Elzinga, Gosse Tjalsma


Sietske Adema met de kinderen

 


Ineke Adema, Jitske Hania en ..


Midden Ineke Adema, voor Anneke Bijlstra


Gelske Hoekstra, erachter Arjen Hamersma, vooraan Ineke Adema, Corry van der Meulen


Achter v.l.n.r.:Jellie van der Veen, Mw. Hamersma, Tryntsje Meijer, Griet Postma, Anneke Zijlstra, Willy Schotanus, Akky van der Veen, Janke Hoekstra,.., juf. Idsardi
Middelste rij v.l.n.r.:Juf Jantina Westra,Gelske  Hoekstra .., Sietske Adema, Riemie Kempenaar, Janny Bijlstra, Nicolien ten Bode, Hillie Tjalsma, Gre van der Kooi, Ytsje van der Schaaf.
Voor v.l.n.r.: meester Gerke van der Meulen en meester Oost.


Sietske Adema, Griet Postma en Tryntsje Meijer

IMG_0002
Tryntsje Meijer, Griet Postma, Gelske Hoekstra.


Gaatze van der Kooi, Tjeerd Postma, Ineke Adema, .., Betty Kempenaar


Ineke Adema en Boukje van der Veen


Meester Reinalda en Luut Adema,
De dames : 1 Maaike Visser, 2 Ymkje van der Schaaf 3 Griet Postma ( dochter bakker Postma)   4 Jikke Westerhof 5 Mevrouw Reinalda

De reünie was in de grote tent tegenover de school


Historische spelletjes voor de kinderen.


Wijbe Jan en Sieds van der Schaaf?

 


Sjoerd van der Schaaf, voorzitter van de Reuniecommissie


?


De reünisten komen aan


Grijpstra??

De revue was ‘s avonds in de feesttent

Jappie van der Werff en Afke Dijkstra – de Vries


Meester Migchelbrink, gespeeld door regisseur K. van der Veer


Jan Steenstra en Jappie van der Werff


Jappie van der Werff en Foekje Brouwer vertelden over hun schooltijd

Krantenknipsel Christelijke school vierde 100 jarig bestaan

Berichtnr.:707/fbdec2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, School

Afscheid meester Hamstra van christelijke school

Aldert Jakob Hamstra  G. 17.05.1914   O.16.02.1987

Julianna Benkö           G. 01.12.1919   O.21.08.1989

Berichtnr.:169/fbdec2018

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Reünie openbare school sept 1983

IMG_0043

IMG_0032

IMG_0036

Reünie Openbare Lagere School V.l.n.r.:Pietje Tuinstra, Hitsje Dijkstra-Dantuma, Eelkje Sipkema-Reinders

IMG_0032

IMG_0031

Reüniecommissie Openbare Lagere School V.l.n.r.:Eelke Boonstra, Bartele Vries, Eelkje Sipkema, Saapke Vries-Zwaagstra, Selie Bakker-Wiersma, Wiebe Koster.


Met elkaar lunchen in de Fokkema’s pleats


Links Jan van Assen, 3e is Wietske Reinders


Rechts Doeke Huisman, links Luut  en Anna Klaver.


Juf Pietje Bosgraaf in zwarte jurk


Links Marten Saakje Bosma, nicht van Eelkje Sipkema, tante van Eelkje, Folkje Hilboezen


Boonstra, Eelkje Sipkema, vr. Boonstra

 


Met blauwe jas Willems Eelkje,  Jabiks Jantsje Merkus, helemaal rechts Jan Annema

Links Durk Atzes van der Veen

Johannes Wiersma aan het woord. Rechts Bartel Vries
Berichtnr.:37/fbdec2018.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, School

Oude schoolvoetbal – elftalfoto’s

 

eigenarchief (17)

Voorzomer 1962 Schoolelftal Westergeest Triemen

Achter v.l.n.r.: Ype Reinders, Bertus Banga, Eelke Westra, Henkie de Bruin, Wiebe Prins,Tjalling Schotanus

Voor v.l.n.r.: Sipke van der Kooi, Mekke Boersma, Piet Visser, Piet Prins, Hielke van der Veen

 

eigenarchief (8)

Schoolvoetbalteam 1957 Oudwoude

Achteraan: meester Feersma Hoekstra
Achterste rij v.l.n.r.Jan Merkus, Harm Dijkstra (van Marten ),,,Siebe Wiersma,Gerrit Bartels, Piet Galema.
Bij de fiets Jurjen Wiep Sangers.
Voorste rij:Sjoerd Dijkstra,Foeke de Poel , Sierd Boersma, Henkie Stiksma, Jaring Sangers, Piet de Boer, Gerben Hoekstra.

Berichtnr.:1359/fbdec2018.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School, Sport

Nieuw sporttenue voor kinderen lagere school 1976

Kinderen lagere school ontvangen een nieuw tenue voor schoolsportdagen.24 februari 1976
Op de foto Achter v.l.n.r.: 1 Bareld Bijma, 2 Jan Kingma, 3 Iet Koster, 4. Hendrik van der Wal, 5. Wieger Hoekstra, 6. Meester Oost, 7. Jan van der Zaag, 8 Ger Werkman.

9 Sanny Kloosterman, 10 Geale Brouwer, 11 Piet Dantuma ,12 Henkie van Wieren ,13 Aukje Koster ,14 Gretha de Haan (Triemen),15 Annie de Vries (Veenklooster),16 Geale Sipma ,17 Teatske van der Wal,18 Johannes Zuidersma ,19 Rennie Sipma ,20 Minkes Sloot ,21 Alie Hoekstra,22 Germ Kuipers.

23 Minke Adema ,24 Hester Visser ,25 Afke Kempenaar ,26 Alie Kloosterman ,27 Agatha Hunger ,28 Tietsje Bosma ,29 Dicky de Haan ,30 Wietse van der Veen, 31 Sjoerdtje van der Kooi, 32. Sietske Hoogeboom

 

 


KC van 27 februari 1976
Berichtnr.:530/fbmrt2018

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, School

De âlderkommisje iepenbiere skoalle 1930 en 1940

1930 Achter v.l.n.r.: Feike Tuinstra, Tsjalling Boonstra, juffer Haakma en Sjoerd Tuinstra
Voor v.l.n.r.: Jitse Sikkema, Jacob Hoogeboom, Oebele Vries, master Ter Horst, Durk Annema, Romke van der Veen

 

1940 De oudercommissie van de openbare lagere school te Westergeest :
Achter Gooitsen van Assen, Sjoerd Tuinstra, Eelke Hoogeboom, Romke van der Veen, Wiebe de Vries, Tsjalling Boonstra en Rudmer Kloosterman.
Voor Durk Annema, Juffrouw van Marle, Meester ter Horst en Romke Dijkstra

Berichtnr.:182/fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Schoolfoto met o.a. Dirk Bijlstra, Jan van der Veen

Weer een heel mooie schoolfoto. Nog een naam ontbreekt, nr.26


Achterste rij :1 Hiske Thea Schaafsma,2 Harke Slagter, 3 Alie van der Zaag, 4 Wim Reinders, 5 Joke Boersma,6 Sietze Reinalda,7 Dineke Zwart,8 Tjeerd Annema,9 Juffrouw Meyer ( Meijer)
Tweede rij van achteren:10 Wietse Kloosterman,11 Aafke de Vries,12 Jochem van der Zaag, 13 Alie de Vries, 14 Jurjen Uitterdijk, 15 Akke Visser,16 Loltjee  Loltsje Prikken, 17 Durk Bijlstra
Derde rij van achteren:18 Ytje Brouwer,19 Janny Kloosterman, 20Han Banga, 21 Eeltje van der Kooi, 22 Sib Reinalda, 23 Jan van der Veen (T),24 Sjoukje Poelstra,25 Greetje Bijma,26 ?
Voorste rij :27 Meine Kempenaar,28 Wipke voor de Wind,29 Janny Wijbenga, 30 Sietse van der Veen, 31 Geke Hoogeboom, 32 Albert de Bruin, 33 Jan Klaas van der Veen, 34 Jentje Merkus.

 

IMG

Schoolfoto omstreeks 1965/66
Achter 3 meisjes: Jannie Uitterdijk, Anne de Bruin, Hillie de Vries.
2e rij van achteren: 3 meisjes: Mattie Dantuma, Nynke Adema, Froukje van Assen
3e rij: 3 jongens: Tjalling Schotanus, Wim Reinders, Sape de Vries
4e rij:Han Banga, Germ Kempenaar, Tjeerd Annema
5e rij:Saakje van der Veen, Njiske Huisman, Aafke de Vries
6e rij: Gaatske Visser, Loltsje Prikke, Alie van der Zaag, meester Tuinenga
7e rij:Hans Gjaltema, Dirk Bijlstra, Sjoerd Kuipers, Jurjen Uitterdijk, Thea Schaafsma
8e rij:Siemen Bosma, Henk de Jong, Haaije van Assen, Henk de Jager, Foppe Bosma

Berichtnr.:1667/fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Meester Migchelbrink

IMG

Meester Migchelbrink en zijn echtgenote, links was Johanna, die bij hen in woonde.
De foto is genomen voor “it Skoalhûs”op Triemen.

IMG_0009
Meester Migchelbrink


Meester Bernard Migchelbrink en zijn echtgenote Maria Magdalena de Jong ( ?, niet helemaal zeker)
Berichtnr.:1598/fbfeb2017

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Schoolfoto met Gooi Steenstra 1969/1970

13528606_287198648300856_6142566779361842637_o

Achter v.l.n.r.:IJpie Visser, Jacob Bijlstra, Rinse de Beer, Jan van der Zaag, Juf Idsardi, Melis Bijlstra, Harry Nicolai.
Midden: Tjitske Bergsma, Froukje Grijpstra, Aafke Kempenaar, Jellie de Haan, Sjoukje van der Heide, Janke Kempenaar, Tjalling Schotanus, Sieds van der Schaaf.
Voor: Gooi Steenstra, Lydia Prins, Greetje Hoogeboom, Tietje Bosma, IJttje Sipma

Berichtnr.:1568fbnov2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Fotoalbum, School

Schoolfoto met o.a. Jan Uitterdijk

img_0001

Schoolfoto omstreeks 1933:
Bovenste rij: Meester van Wessel, juffr.Postma, Meester Sj. Bosgraaf, Martje Huisman, Johannes Huisman, Tine Kloosterman, Anna Huisman, Anne van der Wiel, Tjirk Loonstra, Sjoerd Meerstra, Bauke Meerstra, Djoeke Banga, Trienke Meerstra, juffrouw S. Adema.
Tweede rij: Zus de Jong, Teatske Kloosterman, Teade de Jong, Gerrit de Jong, meester de Jong, Ietje Loonstra, Jappie Loonstra, Pietje de Jong, Jelkje de Jong, Hendrikje de Jong.
Derde rij: Jitske Haven, Jan Uitterdijk, Ate van der Tuin, Albert Banga, Gerrit de Jong, Sietse Banga, Jouwerd Turkstra.
Vierde rij: Lieuwe Sj. Huisman, Tjeerd de Jong, Hans de Jong, Klaas Dantuma, Berend Dantuma,  Pieter van der Werf ( geb. 1927).

Berichtnr.:1588/fbmrt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Schoolfoto met Aaltje van der Zwaag

img_0002

Schoolfoto: Meisje vooraan met witte stip op jurk is Aaltje van der Zwaag, de moeder van Jan Uitterdijk.
Rechts: meester Migchelbrink en achter hem mevrouw Migchelbrink, meester B. Huisman ( met hoed), juffrouw Jantje Kloosterman? ( handwerkjuf, met witte jurk)
Berichtnr.:1589/fbmrt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen, School

Jongens bij school Triemen 1955/56

Omstreeks 1955/56
Derk van der Kloet, Lody Pijnacker en Luut Adema.
De foto is genomen bij de school op de Triemen.
Op de achtergrond het huis van de fam. Harm Steringa

De foto onder is in 1959 genomen , ook bij de school
op de Triemen

Berichtnr.:371/fbnov2016

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Jongens bij school Triemen 1955/56

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Verjaardag juffrouw Pietje Bosgraaf

 

1960 Verjaardag Handwerkonderwijzeres Juffrouw Pietje Bosgraaf.

  1. Bettie van der Veen, 2.Rennie Steenstra, 3.Sjoerdtje Wijbenga, 4…Hamstra, 5.Mattie Huisman, 6.Tietsje Gjaltema, 7.Dout Adema, 8.Grietje van der Kloet, 9.Coby van der Veen, 10.Jenny Triemstra, 11.Tiny Pijnacker, 12.Ynskje Gjaltema, 13Sietske Kloosterman, 14Sietske Kloosterman, 15 Joke Sikkema, 16 Griet of Beitske de Vries, 17. Dyka Gjaltema, 18 Jikke Westerhof, 19Alie Banga, 20Riekje Pijnacker, 21Jantsje Gjaltema, 22Eke van der Kloet, 23Sjoukje Merkus, 24Ineke de Vries, 25JufPietje Bosgraaf, 26Eke Kempenaar, 27 Minke Kempenaar, 28Sietske Poelstra, 29Jellie Loonstra, 30 Hinke Wijbenga, 31Maaike Visser, 32Wietske Reinders, 33Griet Postma, 34TinyFennema, 35Saakje Lourens, 36Anja Poelstra, 37Wietske Andringa, 38Tjitske van der Wiel?, 39 ..Triemstra, 40 Sjoukje Roorda, 41Ankje de Groot, 42.niet goed te zien, 43. Maaike Zwart.

Foestruminbeeldnov2016

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Schoolfoto Triemen 1937-1938

IMG

Een foto met leerlingen en personeel van de Christelijke Nationale School te Triemen uit 1937-1938

Voorste rij v.ln.r.: Foekje Brouwer, Minze Sipma, Ko Noordhuis, Titus van Wieren, Tjeerd Kloosterman, Klaas Jepma, Harm Triemstra, Gaatze W. Bosma.
2e rij: Pieter van der Werf, Anna Sipma, Trijntje Nicolai, Boukje Kooistra, Liesje Dijkstra, Jitske de Vries, Annie de Vries, Aafke Triemstra, IJnskje Bosma.
3e rij: Juffr. Kl. Salverda, Johannes Prikken, Tjalling Sipma, Heine de Bruin, Ate van der Tuin, Onderwijzer E. van Wessel, Jelkje de Jong, Martje de Jong, Jitske Haven, Wim Jepma, Boukje Deelstra.
4e rij: Handwerkonderwijzeres Juffr. Postma,Lieuwe Kootstra, Heintje Merkus, Froukje van der Veen, onderwijzer Sj. Bosgraaf, Gerrit de Jong, Froukje van der Haak, hoofd der school S. de Jong
Berichtnr.:171/fbapril2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Fotoalbum van Ebele Dijkstra en Hitsje Dijkstra-Dantuma

IMG_0021
Ebele en Hitsje onderweg naar het dorpsfeest

IMG_0014
Hun eerste woning aan de Wouddijk (tegenwoordig Weerdebuorsterwei genoemd).
Op de foto: Ebele, Hitsje en Andries’ Griet Dijkstra(dit waren weer de ouders van Hessel’s Janke Klaver uit Oudwoude)

IMG_0027
Gezusters Gooitske en Hitsje Dantuma
Gooitske was de echtgenote van Harm Merkus, die op de boerderij naast de begraafplaats, woonden

IMG_0012

Dit hok werd gekocht door Sikke en Fetsje Visser van de familie Dijkstra.
Op de foto de heer Anne Riemersma ( woonde op Keatlingwier 5) en Ebele en Bjinse

IMG_0013
Durk Bosgraaf en Ebele Dijkstra
IMG_0022
Durk Bosgraaf en Ebele Dijkstra

IMG_0030
Ebele en Hitsje
IMG_0037

Hitsje kreeg op haar .. verjaardag een serenade van Brassband de Bazuin.
Op de foto: Jan Bijlstra, Bjinse Dijkstra, Durk Bijlstra, Hitsje Dijkstra, Tetsje Annema, Janke Hania, Oebele Bijlstra, Hein Adema, Ansje Tjalsma

IMG_0036
Reünie Openbare Lagere School
V.l.n.r.:Pietje Tuinstra, Hitsje Dijkstra-Dantuma, Eelkje Sipkema-Reinders

IMG_0032

IMG_0031

Reüniecommissie Openbare Lagere School
V.l.n.r.:Eelke Boonstra, Bartele Vries, Eelkje Sipkema, Saapke Vries-Zwaagstra, Selie Bakker-Wiersma, Wiebe Koster.
Berichtnr.:1545/fbapril16.

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, School

Schoolfoto 1965 met o.a. Dirk Bijlstra

IMG
Schoolfoto omstreeks 1965/66
Achter 3 meisjes: Jannie Uitterdijk, Anne de Bruin, Hillie de Vries.
2e rij van achteren: 3 meisjes: Mattie Dantuma, Nynke Adema, Froukje van Assen
3e rij: 3 jongens: Tjalling Schotanus, Wim Reinders, Sape de Vries
4e rij:Han Banga, Germ Kempenaar, Tjeerd Annema
5e rij:Saakje van der Veen, Njiske Huisman, Aafke de Vries
6e rij: Gaatske Visser, Loltsje Prikke, Alie van der Zaag, meester Tuinenga
7e rij:Hans Gjaltema, Dirk Bijlstra, Sjoerd Kuipers, Jurjen Uitterdijk, Thea Schaafsma
8e rij:Siemen Bosma, Henk de Jong, Haaije van Assen, Henk de Jager, Foppe Bosma

Berichtnr.:1536/fbapril16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, School

Schoolfoto 1e en 2e klas 1959/1960

001schoolfoto

Achter v.l.n.r.: Juf Griet Meijer, Sjoerdje Postma, Griet Pijnacker, Willem Zwart, Melle Andringa, Willem Hamstra, Piet de Groot.
2e rij: Nettie Derks, Renze Postma, Jenny van der Kloet, Jannie Uitterdijk, Kees Adema, Nienke de Jong, Renze de Jager, Jannie Annema, Lineke Derks.
3e rij: Ike Kloosterman, Tjimmie de Vries, Corrie Zwart, Eelke Westra, Ipie Loonstra, Griet Banga, Wietske de Vries, Wietze Poelstra.
Voorste rij: Fokie van der Veen, Femme van der Schaaf, Hans Gjaltema, Corrie Pijnacker, Sape de Vries, Hielke van der Veen, Sjaak Steringa

Berichtnr.:1550/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Foestrum in beeld maart 2016

IMG_0015
Toneelstukje van school 1951
Achter v.l.n.r.:Machiel Nieuwenhuis, Gooi v. Assen, Pieter van Assen, Pietje Tuinstra, Gerrie Koster, Jan van Assen, Melle Koster, Juf Nicolai uit Zwaagwesteinde.
Voorste rij:Akke Annema (dochter fan Keimpe Jitske), Kees Veenstra,Geertje van Assen, Suske van Dijk. (echte naam mogelijk Tietje),Froukje Nieuwenhuis.

 

IMG

Achter v.l.n.r.: Janke Jonker, Sijke van der Veen ( Triemen), Trijntje Huisman, Sietske van der Veen(T), Liedeke Prins(T), Trijntje Meerstra (T), Jenny Kloosterman (T), Wietske Reinders.
Middelste rij: Cobie Visser (T), Pietje van der Land (T), Eelkje Nauta, Wim Jepma(T), Sjoukje Sloot, Ynskje Bosma (T), Trijntje Koster, Pietje Steringa (T), Froukje Huisman.
Voorste rij: Hiltje Oevering(T), Doutzen Prins (T), Trijntje Formsma(huishoudster Wietse Bosma), Tetje Visser (T), Froukje van der Haak, Siep van der Land (T)

meisjesvermetnamen

 

 

IMG_0002-001

Meisjesvereniging 50-er jaren
Achter : Trijntje Huisman, Lidia Prins, Hiltje Oevering, Trijntje Meerstra, Wietske Reinders, Boukje van der Land, Wim Jepma.
Voor: Ynskje Bosma, Froukje Huisman. tussenin Trijntje Formsma, Frouwkje van der Haak, Tetje Visser, Siep van der Land.
Voorste rij: Griet Wiersma, vrouw van Klaas van der Schaaf (leidster)

IMG_0002-001met namen

Berichtnr.:1551.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Kleuters op de foto met juf Koopmans

IMG_0026

Achter juf Koopmans,Sietske van der Veen, Marten Bosma, Emmy Kempenaar, Heine Kempenaar,Annet Meerstra, Lydia Schotanus,Klaas Pompstra,Sonja Sloot,Sietse Banga.
Midden:jongetje met autoped?,Gooi van Assen,Heine Steenstra,Binne Brouwer,Klazien Kempenaar,Froukje Kempenaar,Jan Gerrit Damstra,Jan Bijlstra,Peter Dijkstra,?Jikke van Wieren,Jellie van Assen, Petra Koster, Gerda Kempenaar)paars shirt), rood shirt Boukje Schotanus, Geale de Haan(gestreept bruin-zwart),?, Harry Huisman.
Voor:Ytsje Pompstra,Willy Meerstra, Hylke Meijer, Janny Kloosterman, Akke Sibilla Sipkema, Rinske Dijkstra, Jellie Kingma, Henkie Hoekstra, Akky Koster.

Berichtnr.:1422.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Groepsfoto Openbare lagere school

IMG_0030

Openbare lagere school aan de Eelke Meinertswei. Links de regenwaterbak.
Op de foto helemaal rechts is Durk Atzes van der Veen.
Op de achtergrond it lytse slotsje, bewoond door Wiepkje Fokkema ( Beppe van Ruurdtje Minnema-Vries.).

Berichtnr.:1422.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Onbekende personen, School

Schoolfoto rond 1947

IMG_0029

Bovenste rij: Neeltje de Jong, meester de Jong, meester Hamstra, Teatske Dijkstra, Brechtje Tuinstra, Reina Hamstra, Dieuwke van der Veen, Aaltje de Groot, Fokke Tuinstra, meester Heidema. 2e rij: Germ van Lune, Johannes Adema, Harm de Vries, Minze Westerhof, Hielke Kempenaar, Jan Merkus, Reinder Hansma, Pieter Bouma. 3e rij Gaatse Bosma, Jochem Merkus, Jan van der Schaaf, Leentje Bouma, Lies van Assen, Dirk Kok, Auke Banga, Griet van Lune. 4 e rij; Sikke de Jon, Auke van Assen, Ebele Adema, Sjoerd van der Schaaf, Jan Banga.

Berichtnr.: 1369.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Schoolfoto met o.a Annie de Vries

IMG_0011

Schoolfoto 1946
Voor: Femme van der Schaaf, Wietse Bosma, Roelie Triemstra, Berend Bosma.
2e rij: Tetje de Vries, Tjitske Postma, Jikke Bosma, Harm Triemstra, Eeltje de Bruin, Feike Boersma, Saakje Lourens.
3e rij: Alie, dochtertje meester Heidema, Geeske Wijbenga, Jan de Groot, Anton de Bruin, Johannes Schotanus, Jappie van der Werf, Pieter van der Wal, Johannes Lourens, Tietje Bosma.
Achter: Meester de Jong (h.d.s.), Annie de Vries, Annie Boersma, Annie van der Wal, Eke Huisman, Riekje Heidema, Jane Schotanus, Janke Veenstra, meester Heidema.

IMG_0011met namen
De foto met namen, er ontbreekt 1 naam, rechtsachter Jappie.

Berichtnr.:1522/fbfeb16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Schoolfoto 1963 met o.a. Anna de Bruin

IMG_0001
Schoolfoto van 1963.
Achterste rij: Meester Hamstra, Nienke de Jong, Bettie Spoelstra, Hillie de Vries, Tjimke de Vries, Femme van der Schaaf, Sape de Vries, Piet Prins, Griet Banga.
2e rij: Lolkje Visser, Renze de Jager, Kees Adema, Jennie van der Kloet, Jannie Uitterdijk, Afke de Vries, Anna de Bruin, Matty Dantuma.
3e rij: Melle Andringa, Han Banga, Hans Gjaltema, Haaije van Assen, Nienke Adema, Saakje van der Veen, Tjitske de Bruin, Loekie Schotanus.
4e rij: Sipke van der Kooi, Germ Kempenaar, Henkie de Jong, Sjaak Steringa, Sjoerd Kuipers, Gaatske Visser, Fokie van der Veen.

Berichtnr.:1489/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Sinterklaas op de kleuterschool

IMG_0009

Harry Huisman bij Sinterklaas

IMG_0007

Jellie Pompstra op schoot bij Sinterklaas

IMG_0008
Minke Adema bij het sinterklaasfeest.

IMG_0017

Keimpe Hoekstra bij Sinterklaas op schoot

Berichtnr.:71/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, School

Familie Fennema met o.a. groepsfoto’s

IMG_0012
Handwerkles op lagere school van Tiny Fennema.

IMG_0017

Schoolfoto

IMG_0004
Minke Adema, Folkje Sloot en Tiny Fennema

IMG_0007
Auke Geertsje van Assen , Tiny en Frou de Beer

IMG_0024

Frou Fennema en   Jacob Fennema ( broer van Oane)

IMG_0025

Heine Kempenaar en zijn vrouw Anne en Tiny Fennema en Herman’s Ine Annema.
Links Achter: Sina Sloot

Berichtnr.:1468/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Schoolfoto 1960 met o.a. Jappie Kempenaar

IMG_0001

Schoolfoto 1960
Achter: Meester P. Reinalda, Binne de Jong, Renny Steenstra, Mattie Huisman, Joke Sikkema, Griet Hamstra, Cor van der Veen, Ynske de Vries.
2e rij:Betty van der Veen, Sjoukje Merkus, Anno Derks, Alie Banga, Jappie Kempenaar,Eke Kempenaar, Gerry Kloosterman, Tinie Fennema, Maaike Zwart, Coby van der Veen.
3e rij: Minke Kempenaar, Meint Kuipers, Jelly Loonstra, Jikke Westerhof, Hinke Wijbenga, Dout Adema, Derk van der Kloet, Auke Banga, Jantje Gjaltema, Henkie de Bruin, Tinie Pijnakker.
4e rij: Eke van der Kloet, Piet Visser, Durk Kooistra, Renze Andringa, Akke Dijkstra, Lody Pijnacker, Sietske Poelstra.

Berichtnr.:1465/fbnov15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Annie van der Veen en Hilly Sikkema op lagere school Oudwoude

IMG_0017
Voorste rij:2e van links Hilly Sikkema, en Annie van der Veen zit in de middelste rij 3e van links

IMG_0016
Openbare lagere school Oudwoude in 1962. Klassen 1,2 en 3 bij jufr. G. de Jong: Staand Jan Bakker.
Achterste rij: Johanne Dijkstra, Hillie Sikkema, Gezina Posthumus, Tineke de Jong, Tineke van der Bij, Annie v.d. Veen.
Voorste rij: Dries Koopmans, Alian Jensma en Geartsje Zijlstra.

IMG_0004
Een oude foto van de school

IMG_0003
Jarno Woudstra, afkomstig uit Westergeest

Berichtnr.:1447/fbjan16

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, School

Schoolfoto’s met o.a. Sieger Dantuma

S0131747

Bovenste rij: Geert van der Veen, Akkelien Banga, Sieuwkje Tuinenga, Mattie de Haan.
2e rij van boven:Tsjikke Grijpstra, Sieger Dantuma.
3e rij van boven:Halbe van der Zaag, Jaap Prins, Kees Bijma.
4e rij van boven:IJbele Steenstra, Tineke Bergsma, Alie van der Schaaf,
2e rij van onderen:Juffrouw Meijer, Geertje?, Jan van der Wal, ?, Klaas Kuipers.
Onderste rij:Sineke Sloot, Henk van Wieren, Mattie Voordewind, Gerrit Hoogeboom, Tetje de Vries, Rudy Kloosterman, Durk Bijlstra, Aaltje Zuidersma

IMG_0005

Achter: Ronnie Kloosterman, Bas de Haan, Piet Kingma, Auke Brouwer, Sieger Dantuma, Geert van der Veen, meester Hamstra, Evert Voordewind, Mattie de Haan, Boukje van der Heide, Sjoeke Tuininga, Akkelien Banga.
Midden: Jan van der Wal, Jitske Bijlstra, Tsjikke Grijpstra, Afke de Vries, Aaltje Zuidersma, Tetsje de Vries, Hillie de Beer, Marietje van der Kloet, Wietske van der Heide, Sieneke Sloot, Tineke Bergsma, Jelle Kempenaar.
Voor: Jaap Prins, Anne Fennema, Gerrit de Vries, Rudi Kloosterman, Tjalling Dijkstra, Kees Bijma, Gerard van Assen, Eppie Merkus, Folkert van der Kooi, Gerrit Hoogeboom, Ybele Steenstra

S0061716

Achterste rij: Aafke de Vries, Aaltje Zuidersma, Meester Hamstra, Jitske Bijlstra, Tsjikke Grijpstra, Jelle Kempenaar, Piet Kingma, Ronald Kloosterman.
Daarvoor:Anne Fennema, Gerrit de Vries, Wietske van der Heide, Bas de Haan, Boukje van der Heide, IJbele Steenstra.
Daarvoor: Kees Bijma, Jan van der Wal, Evert Voordewind, Folkert van der Kooi, Auke Brouwer, Marie van der Kloet, Hilly de Beer.
Voorste rij: Sieger Dantuma, Jaap Prins, Gerard van Assen, Eppie Merkus, Geert van der Veen, Rudie Kloosterman, Gerrit Hoogeboom.

Berichtnr.: 118/fbokt15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen, School

Schoolfoto openbare lagere school 1951

IMG_0025

Boven juf Nicolai uit Zwaagwesteinde en Pietje Tuinstra
Voorste rij: Akke Annema, Tietje van Dijk, Geertje van Assen en Froukje Nieuwenhuis.
Dit was waarschijnlijk het laatste jaar dat de school bestond. Het was in 1951,

Berichtnr.:1383/fbdec14.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School