Contact

Voor vragen en/of reacties n.a.v. deze website kunt U reageren per e-mail.

Heeft U leuke artikelen om te publiceren, neem contact op met de redactie.

Redactie:

Jantsje Wiersma
e-mail: redactie@foestrumerarchief.nl
tel. 0511-444726.

Let op: dit is niet het adres voor kopij van dorpskrant de Foestrumer.
Kopij voor de dorpskrant inleveren bij mevr. A. Hoekstra, E. Meinertswei 25, Westergeest.
E-mail: ahoekstra1@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This: