De melkboeren in Westergeest

Op de eerste fotoavond van het winterseizoen 2017/ 2018, op 17 oktober,  zal het thema  zijn de melkboeren, die in Westergeest waren/ kwamen. Heeft u informatie of mooie foto’s over dit thema, dan willen we ze graag even inscannen en plaatsen op deze pagina.
1. Roel Raap, afkomstig uit Driezum. Hij was melkboer van 1931-1958. Hij haalde zijn melkprodukten van Hústernoard in Oudwoude.

roelraap

roel sûpenbrij

img248
Roel Raap

2. Reinder Dijkstra ( van de Trekweg)

IMG_0002
Reinder Dijkstra met zijn vrouw Griet en Henny Schotanus.

3. Sjirk Schotanus
4. Keimpe Annema vanaf 1958, was de opvolger van Roel Raap.
5.Jan van der Zwaag
6. SRV Jan Kamma.

Op de foto Berber Sipma en Jan Kamma zit achter het stuur. Foto’s afscheid Jan Kamma

IMG_0020

7. SRV Bertus Groenewoud

Berichtnr.:1624.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

Bejaardenuitstapje met de bus

Op de eerste fotoavond van het nieuwe winterseizoen, 17 oktober 2017, gaan we met elkaar deze foto bekijken. Weet u de ontbrekende namen, kom naar de fotoavond! De vetgedrukte nummers ontbreken nog op de onderste foto.
Groepsfoto van een Bejaardenuitstapje met twee bussen ( Reiswagen)

De namen:1 Tamme van der Wiel, 2. Auke Banga (T), 3! 4 Juffrouw ter Horst, 5 Mark de Vries(T), 6 meester ter Horst, 7 Tjalling Schotanus, 8. Sjoerd Lulofs, 9 Trien Kloosterman (T), 10 Lieuwe Kloosterman (T), 11, 12 13, 14 Klaas Kooistra,  15 Marten Bosma (T), 16. Saakje Bosma (T),17 Willemke Kooistra 18 Janke Tuinstra, 19 Pietje Bosgraaf, 20 Liesbeth Sikkens, 21 Lies de Boer, 22 Jan Sikkens, 23 Iebele de Boer, 24 Freerk Bosgraaf, 25.Eabele Merkus, 26Lieuwkje Schotanus, 27, 28,  29 Aaltsje van der Wiel, 30,31,32,33, 34 Jantsje Merkus 35 Trien van Wieren 36 Dieuwke van der Werff 37 Trien Dantuma, 38. Minne van Wieren, 39,40 41 Sieger Dantuma, 42Huisman, 43 Jentje Banga (T), 44 Jantje Lulofs 45 Matsje Bosgraaf 46 Lieuwe Kloosterman 47 Reina Banga 48Jan Banga, 49 Durk Bosgraaf.

 

 

Berichtnr.:1636.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Lieuwe en David Kloosterman uit Triemen


David Kloosterman sneuvelde in de slag om het Zuidfront

Lieuwe D. Kloosterman en Trijntje Visser zestig jaar getrouwd

Berichtnr.:1641.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Triemen

Familie Kei Kloosterman

Fam Kloosterman-de Vries.jpg
Gezin Kei Kloosterman (Pot) en Aaltje Kloosterman – de Vries

Achter v.l.n.r.:Trijntje, Lieuwe, Tsjallie met strik, David, Wietse, Martha
Voor: Vader Gerrit ( Kei), Geertje met strik, Betje, moeder Aaltje en Jeltje

Trijntje Bilijam en Aaltje
Aaltje Kloosterman-de Vries met haar moeder Trijntje de Vries-Bilijam

Lieuwe Kloosterman1
zoon Lieuwe Kloosterman

Berichtnr.:1525/fbfeb16.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

De Bazuin had optreden in Twijzelerheide

 

Een reactie van Janke van der Veen-Sikkens:
Voor het vaandel 12 Ljibbe Adema, 13 Durk Bosgraaf, 14Luut Klaver
Berichtnr.:1640.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

De familie Kok

Klaas Kok en Feikje Boersma zijn getrouwd in 1923.


Het echtpaar kreeg 5 kinderen:
Sytske Sijke 17-02-1924
Jan 25-05 1925
Jantje 20-07-1929
Sijke 1-11-1931
Dirk 5-02-1938

De familie Kok in de tuin. Links de woning Bumawei 2.
Rechts de woning van Jabik Adema.


Foto’s van de periode, dat ze in Westergeest woonden

De jaren ’50.

Feikje Kok overleed op 54-jarige leeftijd.

Klaas Kok is later getrouwd met Trientsje  ( achternaam nog niet bekend)

Klaas Kok is overleden op 3 maart 1980
Trientsje is overleden op 19 juni 1987.

Meer foto’s van de familie Kok

Berichtnr.:1639.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Fotoalbum Jan en Japke Merkus-Lourens

Jan en Japke Merkus-Lourens.  Kijk voor meer foto’s van de familie Eabe en Durkje Merkus

IMG_0003-002
Trouwdag Jan en Japke Merkus.

Jan Merkus is een zoon van Eabe en Durkje Merkus.
Toen Jan trouwde met Japke Lourens ( afkomstig uit de Westereen) in 1951, zijn ze gaan wonen aan de Trekweg naast Tjalling en Lieuwkje Schotanus en Sjoerd en Janke Tuinstra ( De Zevensprong).
In 1959 hebben ze nog 1,5 jaar aan de Van Teijenswei 9 gewoond. Buren waren toen Jan en Pietsje de Vries, Bartele Aukje Kempenaar, Gjalt van der Veen en Anco en Ytsje Sipma.
Daarna zijn ze naar Dokkumer Nieuwe Zijlen verhuisd, omdat Jan daar brugwachter werd.

Jan Merkus (links) voetbalde vroeger bij Buitenpost

Deze foto is gemaakt op 23 april 1958 bij de familie Stinissen. Haar zoon Sjors was getrouwd en de buurvrouwen waren uitgenodigd bij mevrouw Stinissen thuis.
Achter: Lieske van Assen, Japke Merkus, Sybrens Aaltsje Slagter, Goitzen Griet van Assen, Janke Hansma, Akke Sipma, Ytsje Kuipers, .., Lieuwkje Schotanus

Midden: mevrouw Stinissen , haar zoon Sjors, ..

Voor: Frans’e Jeltsje Sikkema, Vr. Braaksma? ,Taetske Sikkema, Sjoerd ‘e Janke Tuinstra

Achter: Ineke ( d. van Jan en Pietsje de Vries), ?,?
Voor: Greetje Merkus, Eabe Merkus


Jan en Japke met hun gezin, toen ze gingen verhuizen naar Dokkumer Nieuwe Zijlen in 1959.

IMG_0014-001
Jan Merkus in zijn uniform van brugwachter.

krantartikel
Afsluiting Lauwerszee had heel wat voeten in de aarde.
Op de foto rechts helemaal rechts staat Jan Merkus.


Deze foto is gemaakt bij het werkeiland bij Lauwersoog. De paal achter de mannen moest de grond in.
De mannen op de foto waren werkzaam op de boten van Rijkswaterstaat. Gerke Postma was o.a. eigenaar van zo’n boot.
Er waren drie boten van Rijkswaterstaat: de Zeemeeuw, De Stormvogels en de Babbelaer.
Op de foto achter: 1Pieter de Braak,2 Stegenga ( was de baas van de andere mannen),3Ytsen Ytsma,4 Gerke Postma ( Kollumerpomp),5 Jan Merkus, 6 Ruth van der Lei( Kollumerpomp)
Voor: 7 Sybren Slagter, 8 Johannes van Dijk,9,10 Eeltsje de Vries ( Dokkumer Nieuwe Zijlen, eigenaar van de Babbelaer).

Japke woonde vroeger met haar ouders en 9 broers en zussen in de woning helemaal achteraan in de buurt van de Old Dutch in de Westereen op onderstaande foto.

IMG-002
Berichtnr.:1633.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei, Van Teijenswei

De Bazuin herstelt heremiethuisje e.a. berichten


“De Bazuin” van Triemen Westergeest herstelt heremiethuisje in Veenklooster.

Serenade van de Bazuin voor 60-jarig huwelijk van echtpaar Jan Bosma en Tietje Duursema uit Triemen.
Serenade van de Bazuin voor Jappie Kempenaar uit Triemen, klik hier

Echtpaar Bijlstra van de Triemsterloane kreeg tv toestel aangeboden van het dorp, Plaatselijk belang en kinderen.

Berichtnr.:1638.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Triemen, Verenigingen

Krantenknipsels over stembureau, echtpaar Sieds’e Wiepkje, huwelijk


Sieds en Wiepkje Bosgraaf-Steiger 65 jaar getrouwd


KC 27 mei 1981.
Welmoed Sipma deponeert haar stembiljet in de bus.
Op het stembureau: Heine de Bruin, Sjoerd van der Schaaf, Bartele Vries


Trouwdag Sina Sloot en Bienze Wielstra.

Berichtnr.:1637.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

Openbare lagere school 1950


Groepsfoto van de Openbare Lagere School 1950 op het schoolplein met “it Lytse Slotsje”op de achtergrond.
Achter: 1.Meester ter Horst, 2.Joute van Dijk, 3. Machiel Nieuwenhuis, 4. Melle Koster, 5?
3e rij: 6?, 7. Pietje Tuinstra, 8.. van Assen, 9..van Assen
2e rij: 10..van Assen, 11?, 12.Gerrie Koster, 13.Kees Veenstra
1e rij: 14?, 15.Tietje van Dijk ( zus van Joute), 16.Tiny Kloosterman?

Berichtnr.: 1635.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School

Pier en Lammert en Hiltsje Leegstra

Lammert ( 1904-1991) en Hiltsje Leegstra (1909-1966) woonden in het laatste huis aan de Van Teijenswei 25, aan de Trekvaart.
Van deze woning hebben we nog geen foto.

Vroeger heeft bij Lammert en Hiltsje Leegstra-van der Let een broer ingewoond, die Pier heette.
Hij woonde eerst in Leeuwarden in een arkje, maar is op een gegeven moment bij de familie Leegstra in komen wonen. Hij was veedrijver, vooral met boze stieren kon hij goed mee omgaan. Hij bracht ze van de veemarkt lopend naar slachthuis Brada toe.

In Westergeest maaide hij de bermen van de Trekweg. Hij vervoerde het gras in een jutezak voor op zijn transportfiets. Hij was niet echt groot van stuk, dus kon er bijna niet over heen kijken.

Berichtnr.:1634.

 

 

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Meisjesvereniging Oudwoude

IMG_0008
Meisjesvereniging van Oudwoude. Ons is niet bekend, of er ook Westergeastmers op staan.
Inmiddels weten we dat de namen bekend zijn in Oudwoude.
Zodra ze binnen zijn, worden ze hier geplaatst.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

Openbare school 1945

Boven v.l.n.r.: Meester ter Horst, Eelkje Reinders, Beitske Koster, Aagje Kooistra, Gooike Veenstra, Pietje Zijlstra, Tine Valks, Tet van Assen, TrienKoster, Aafke Visser.
Midden v.l.nr.: Han ter Horst, Wiebe Koster, Jan ter Horst, Jaap Merkus, Willem van der Heide, Wiebe Kloosterman, Anne Visser, Reindert Merkus, Klaas Kooistra, Roel Oostwoud.

Voor v.l.n.r: Michiel Nieuwenhuis, Gerrit Kloosterman, Jan van Assen, Gerrit Koster, Melle Koster, Durk van Assen, Anne Veenstra, Earde Nauta, Iebele van der Heide, Auke Oostwoud, Fedde Oostwoud.

Foto genomen bij de openbare school te Westergeest 1945
Berichtnr.:105

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School

Jan en Wietske Merkus – van der Land

Jan en Wietske ( Wietsche) Merkus van der Land woonden aan de Van Teijenswei 23.
foto’s van de woning aan de van Teijenswei

Ze hadden 7 kinderen:
Jacob en Jantje (Feenstra)
Eelkje en Freerk Bosgraaf
Sjoukje en Eerde Nauta
Akke en Renze de Jager
Jentje en Antje (Zuidema)
Ritske en Sieske (Wielsma)
Ebbe en Dirkje (Boetes).

IMG_0021
Jan en Wietske

Jan en Wietske woonden in het op één na laatste huisje aan de van Teijenswei.
De foto is genomen omstreeks 1935.
Later is het enige tijd bewoond door Sake van der Kloet en Melle Kempenaar.

IMG_0004
Jan en Wietske op latere leeftijd.

004

Berichtnr.:423.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Van Teijenswei

Foto’s uit archief families Annema, van der Land, Merkus

De namen bij onderstaande foto’s zijn ons niet allemaal bekend.
Gedacht wordt aan de volgende families: Merkus, Annema, van der Land.

IMG_0011
Rense Blom met zijn vrouw

IMG_0020
Jentje van der Land met zijn vrouw

 

IMG_0016

 

 

IMG_0014

IMG_0013
Jan Pak ( Bosma)

IMG_0012

IMG_0017

IMG_0018
Wiepkje Merkus

IMG_0019
Kinderen van Merkus
Ze woonden aan de Trekweg

Berichtnr.:1418.

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Loonbedrijf gebroeders Hoeksma

test_pieter2
Loonbedrijf van de gebroeders Hoeksma, Weerdebuorsterwei
Berichtnr.:1554/fbokt2016.

Klik hier voor hystoblog van Ybele Steenstra

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Eabele en Durkje Merkus en gezin

IMG_0029
IMG_0040

Eabele Merkus op jonge leeftijd

IMG_0030
Eabele en Durkje Merkus.
Ze woonden aan de Kertiersreed.

IMG_0003-001
Eabele en Durkje

IMG_0034
Zoon Jan

IMG_0002-001
Jappie, Jan en Reinder

IMG_0006
Jappie en Reinder Merkus

IMG_0009-001
Achter: Reinder, Jappie en Jan Merkus
Voor: Eabele Merkus, Meine en Durkje Merkus

IMG_0006-001
Zoon Jan en Japke’s trouwdag

IMG_0009-003
Reinder, Meine en Jappie

IMG_0014-001
Zoon Jan Merkus
.

IMG_0002-002
Twee bewoners van de Kertiersreed, Klaas Kooistra en Eabe Merkus. Zij waren landaanwinners in het Lauwerzeegebied. Nu vereeuwigd bij een schaatsfestijn op de Zwemmer.

Eabele Merkus heeft een snoek gevangen van 15 pond in 1969.
En een foto van de braderie in Westergeest

IMG_0039
Eabele Merkus

IMG_0038
Eabele Merkus aan het vissen in Kollum

IMG_0033
Baanvegers Eabele Merkus en..

IMG_0028

 

IMG_0007
Eabele supporter bij voetbal

IMG_0004-002

IMG_0002-001
Eabele en Durkje

Berichtnr.:306/fbokt15.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Eabele en Durkje Merkus en gezin

Filed under Algemeen, Kertiersreed, Sport, Verenigingen

Durk Beerstra ingeschreven voor de Nationale militie

IMG_0103

Durk Beerstra is ingeschreven in het Inschrijvingsregister van de Nationale Militie.

Berichtnr.:1632.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Geschiedenis

Fotoalbum van Bram en Boukje de Vries

Bram de Vries (1915-1987) en Boukje de Vries-Haakma (1918-1994) zijn getrouwd in 1943 en gingen toen wonen in Oostrum. Vanaf 1952/ 1953 woonden ze aan de Kalkhúswei 8.
Bram is een zoon van Sape en Afke de Vries, die ook aan de Kalkhúswei woonden.
Bram is van 23 mei 1947 tot 10 november 1949 in Ned. Indie  geweest. ( tzt op andere pagina foto’s van die tijd)

IMG_0018-001
Voor: Sape en Afke de Vries
Achter: Yttje, Bram, Jan en Djoke

IMG_0005-002
Trouwfoto van Bram en Boukje

IMG_0002-001
1962. Links is Tjimkje Haakma ( e.v. Eelke Haakma), Midden Tjitske van der Galiën ( e.v. Tjeerd van der Galiën). Huisgenoot was Auke van der Galiën, die erg slechtziend was. Rechts is Trijntje Haakma -Loonstra ( e.v. Anne Haakma). Info van kleinzoon van Anne en Trijntje Haakma.

IMG_0010
1960 Woutje van der Kloet met dochter .. en Boukje de Vries met dochter Yttje?

IMG_0018-002
1969.Boukje met baby op de arm in de tuin van Sikke Dijkstra

IMG_0010-001
Yttje

IMG_0024-001
1971. Afke de Vries

IMG_0020-001

Voor: Bram, Yttje, Boukje
Achter: Tjimmie, Eelke, Sape, Jan, Afke

IMG_0025-001
Bram rechts op het paard en jongetje links nog niet bekend

IMG_0013-002
Bram en Boukje

IMG_0031
Bram met de kinderen Jan, Tjimmie en Afke naar het feest.
1960. Het feest was op het land tegenover de toenmalige openbare school aan de Eelke Meinertswei.

IMG_0002

Sape geslaagd voor de ULO, thuis een feestje.
Tjimmie, Afke, Jan en Ietsje.

IMG_0028
1964 Sape met zijn zusjes Tjimmie voorop en achterop Afke

IMG_0030-001
1970. Voor het lokaal van de kerk Boukje met Doetie Douma, de vrouw van Eelco Douma met hun dochtertje.
Rechts staat Annie van der Veen

IMG-003
1971. Op de achtergrond het lokaaltje en huis van Minkes Sloot.

Berichtnr.:1618.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Schoolfoto Triemen 1926/1927

IMG_0031

Leerlingen van de school te Triemen. Het valt op, dat de leerlingen op deze foto allemaal afkomstig zijn uit Westergeest. Kinderen uit één gezin kwamen bij dergelijke schoolportretten op één foto. Het was voordeliger voor de vaders en moeders.

Achterste rij: Meester Migchelbrink, mej. Salverda, Jelke van der Kloet, Pieter van der Kloet, Sake van der Kloet, Cornelis Bosgraaf, meester Boerop. 2e rij:Anna de Bruin, Ymkje de Bruin, Japke, Pietje en Alie van Dijk, Boukje Bosgraaf, Douwe de Jong, Sietse van der Wiel en meester Huisman. 3e rij:Durk Bosgraaf, David Kloosterman, Sjirk Bosgraaf, Ljibbe Adema, Aukje S. Bosgraaf, Aukje J. Bosgraaf met daarvoor Aaltje Bosgraaf, Durk Bograaf en Cornelis Loonstra. 4e rij: IJbeltje Hoekstra, Sjoerdtje Kamstra, Tineke Kamstra, ?, Janke Loonstra en Boukje Loonstra.

Berichtnr.:1631.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School

Meester Tuinenga neemt afscheid

meesteroost

Afscheid van meester S. Tuinenga van Chr. school.
Nieuw hoofd A. Oost
Berichtnr.:1630.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, School

Fotoalbum van Sikke en Fetsje Visser-Hoekstra

Sikke ( geb.1924) en Fetsje Visser-Hoekstra ( geb. 1928) woonden eerst aan de Weerdebuorsterwei (waar nu vakantiewoningen zijn van Bonne Hof)en daarna in de voormalige Fokkema’s Pleats aan de Eelke Meinertswei 2a.

Sikke en Fetsje hadden 9 kinderen: Martje(1950), Ebele (1951), Lolkje (1953), Gaatske (1954),Akke (1955), Aukje (1957), Joukje (1959), Feikje (1961), Taeke (1964).

IMG_0001
1949. De trouwfoto van Sikke en Fetsje.

IMG_0016-001
Sikke en Fetsje op de fiets

IMG_0002
Voor de woning aan de Weerdebuorsterwei.

IMG_0015-002
Sikke op de Keuningsbrêge

Foto’s van de boerderij aan de E. Meinertswei.
IMG_0027
De vader van Fetsje op bezoek.
Woning op de achtergrond van de familie Auke van Assen.

IMG_0008.jpg

IMG_0027-001
Aan de noordkant van de boerderij was hun camping

IMG_0004
De kinderen in de voorkamer van de boerderij.

IMG_0005
Fetsje bij de schuurdeuren van de boerderij.
Was later de ingang van de Fokkema’s Pleats.

IMG_0027-002

IMG_0018-001
Sikke aan het melken.
De hele veestapel is ook ziek geweest. De oorzaak was rioolwater, wat in de sloot liep, waar de koeien uit moesten drinken.

IMG_0001-001
Het gezin Visser

IMG_0026
Ebele op de brommer

IMG_0007
Dochtertje voor het lokaaltje van de kerk.

IMG_0002-001

De boot van Sikke, waarmee hij ook melkbussen mee wegbracht ( ??, molkfarder?)

IMG_0024a

Er was bij de familie Visser verjaardagsvisite. De kinderen, Ebele en een dochter ( w.s. Martje?), gingen een toneelstukje doen voor de visite. Martje was voorzitter van de Geitenfokvereniging en Ebele was zijn secretaresse. Ze beleefden van alles in de vereniging. Ze gingen natuurlijk ook even de straat op.

IMG_0030a
Sikke en Fetsje en kinderen op de Bumawei

IMG_0003-002
Op het feest van de trouwerij van Ebele en Martje had Fetsje voor alle kinderen eenzelfde jurkje gemaakt en de trouwjurk van Martje ook.

Foto’s genomen met een dorpsfeest:
IMG_0002-004
Fetsje op de brommer

IMG_0002-003
Sikke

IMG_0006-001

IMG_0007-001

IMG_0005-001
IMG_0004-001

IMG_0016
Beppe Matsje en Fetsje/ Pake Taeke en Fetsje en Joukje

IMG_0015
Deze zwaan had Sikke gemaakt voor de optocht.

IMG_0013
Ebele bestuurt de tractor. Sikke er achter?

IMG_0009

IMG_0008-002
Naar het feest op het land bij de familie de Bruin

IMG_0018

Na Westergeest is het gezin gaan wonen in Ezumazijl en later in Anjum.
IMG_0002-002
Zij hielden zich bezig met het opvangen van vogels

IMG_0001-002
Sikke in zijn atelier.

Berichtnr.:1629.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

In Fryske Ballade oer Foestrum

It geheim fan Foestrum, in Fryske Ballade.
30 october 1969.
Skreaun troch Sikke en / of Sjoerd Visser.

Mei gjin kwea om ’t gesicht, en in lea fan gewicht
Stjit der in toer fan fêst treast
Tusken klaei en it klien, mei in swaei komt men d’r yn
’t Alde doarpke fan Westergeast.

Net te seurig fan moed, mar op fleurige foet
Nei de rom fan ús Fryslâns groun
It ferstân stjit fersteld, dat it lân der verteld
Hoe’t de namme Foestrum verdwoun

IMG_0009-001aIMG_0008-001a

Berichtnr.:1628.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen

Samenwerking op ‘e Eelke Meinertswei


E. Meinertswei 1990.
Samenwerking op ‘e Eelke Meinertswei.
De hooipakken van het land halen ging met z’n allen, jong en oud.
Mient heeft de pakken binnen, maar nu eerst een rondrit door het dorp en dan op naar het land van Hielke van der Veen.
Op de tractor: Mient , Jelle en Douwe Jelle Wiersma. Op de aanhangwagen v.l.n.r. Jaap Adema,Hielke van der Veen, Jintsje van der Veen, Gerrit Zuidema ( Dôlle), Durk Adema (achter Gerrit) Tetsje Wiersma, Luut Adema, Harm Bergsma
Berichtnr.:472

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei

Naaischool Dokkum Oudwoude of Triemen?

IMG_0006metnummers
Deze foto is van een naaischool. Achter op de foto staat Naaischool Dokkum, maar mogelijk klopt dat niet.
Nr. 2 op de foto is de juf Yp Bosgraaf ( d.v. Johannes Bosgraaf) uit Oudwoude. Volgens de dochter gaf zij les in Oudwoude en op de Triemen en niet in Dokkum.
1.?
2. Juf Yp
3.Piroska
4.Sjoukje Nauta
5. Greta Pruiksma
6. Reintje Steenhuizen
7.
8.
9.
10.
11.

Mogelijke namen zijn: Maaike Zuidema, Jantsje Tuinstra, Maaike Turkstra, Volkje Meier, Tjitske Krol, Sjoukje Nauta, Grethe Pruiksma, Reintje Steenhuizen, Juffrouw Yep, Piroska.
Berichtnr.:1627.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

Steenvaksterbrug oud en nieuw

IMG_0026
Brug over Dokkumer Grootdiep. Nieuwe brug: 17 november 1965.
Oude brug, de Ir. Woudabrug was van 1928.

Steenvak (002)
Berichtnr.:1371.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Familie Merkus

IMG-001

Eabe Durkje met zoontje Jan aan de hand. Rechts Durkje haar moeder met twee oudste kinderen van Jitse en Renskje.
Berichtnr.:1626.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

Reisjes Landarbeidersbond Westergeest

Reisje Landarbeidersbond, Westergeest 1952.

Boven v.l.n.r.: Chauffeur, Keimpe Annema, Klaas Kooistra, Jan de Jager, Gerrit Kempenaar( Kollumerzwaag), Jaring de Jong ( Triemen), Ietsje Sipma, Berber Sipma, Menze Sipma, Geertje de Jong-van der Tuin, onbekend..,Tjalling Schotanus.
midden v.l.n.r.: onbekend, Iebele..?, Herman Annema, Heine Kempenaar, Sikke .., Durk Visser
( arbeider Wouddijk), Baukje Visser, Jan Brouwer, onbekend, Jacob Hansma.
Voor v.l.n.r.:  onbekend, Wiepkje Annema, Anne Kempenaar, Fetsje .., Roel Nicolai, Lieuwkje Schotanus, Aukje Brouwer, Janke Hansma, Anne de Jager.

Roel Nicolai mocht gratis mee, maar moest wel de gehele dag spelen(gratis eten en drinken en ook de buskosten werden vergoed). Na afloop ging men met de pet rond voor de muzikant, zodat Roel er ook nog aan verdiende

Uitstapje van de Bond ter bevordering van de Landarbeid Triemen, Westergeest en Walddyk.
Achter v.l.n.r.:Gjetsje Veenstra-Hansma(vrouw van Pieter Veenstra), Gjetsje de Jong- van der Tuin (vrouw van Jaring de Jong),, Rinze van Wieren en Coba ( zijn vrouw), dan 3 onbekenden, Jaring de Jong, Pieter Veenstra, Bokke Visser. Dan Jelke van der Kloet (hij noemde zichzelf altijd “Jelke Koning”,zijn vrouw Joukje. Middelste rij: 4e van links is Heine Kempenaar ( met bretels), Anne Visser( van Bokke Visser), Berber Sipma? Voor v.l.n.r zittend in het gras: Minze Sipma ( op de knieën), Pieter van der Werf( zoon van Sake en Dieuwke, woonde op de kelders, is naar Canada vertrokken)1 onbekende, Anne Kempenaar ( vrouw van Heine Kempenaar), 2 onbekenden

 

Berichtnr.:133

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

Uitstapje NCVB?

IMG_0017

IMG_0018

IMG_0020

IMG_0021

Berichtnr.:1619.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Fotoalbum van Wessel en Anne Veenstra

IMG_0004
Wessel en Anne Veenstra  Meer foto’s van gezin Wessel en Anne

IMG_0003
Alle kinderen bij huwelijk Arjen
V.l.n.r.: Wybe, Joeke, Griet, Arjen, vrouw van Arjen,  Jan, Ritske, Karel

IMG_0005
Freerkje ( van Johannes de Vries?) en Griet Veenstra

IMG_0006
Griet

IMG_0007
Pieter Lourens

IMG_0008
Arjen en Tiete

a
Mogelijk staat Griet hier bij op?

IMG_0001-002

Uilke Dijkstra ( man van Griet) aan het maaien.
Waar is dit?
Berichtnr.:1608.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei