Kalkhúswei 32

img-20161030-wa0001
Dit is de woning van Tjibbe Kuipers, Kalkhúswei 32, waar nu de familie Pompstra woont. Rechts is de garage nog te zien.
Op de boot staat Siep Schotanus.
Uit info van zoon Jille Kuipers: In het “hokje” links op de foto te zien, hebben Ate Meerstra en Wim Jepma gewoond. Ate was een zoon van Wiebe Meerstra en een broer van Koop Meerstra, die werkte op het melkfabriek en in het huis naast de melkfabriek woonde (dit is een oom van Wiebe en Piet Meerstra uit Oudwoude). Later is dit “hokje”afgebroken. Meer naar achteren stond nog een woonwagen, waar de moeder van Tjibbe Kuipers) woonde.

IMG_0038
Tjibbe Kuipers

 


Van deze foto’s wordt aangenomen, dat ze bij Tjibbe Kuipers gemaakt zijn.
We vragen ons af er ook een boerderij in is geweest vroeger.


Deze foto komt van het Fries Filmarchief, maakt het nog weer iets duidelijker.

Op deze foto kun je overeenkomsten zien met de schuur

Berichtnr.:109/fbnov2016.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Waar stond deze boerderij?

Deze foto’s zaten in ons archief.
Boerderij aan de Vaart aan de Weardebuorsterwei ?
Weet u het, graag reactie naar emailadres: m.wiersma05@knid.nl

Reacties:

  1. Familie Hamersma  aan de Wouddijk onder Oudwoude.

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen

Slotsje fan Dokkumer boargemaster stie net op Keatlingwier


Uit Kollumer Courant van 5 oktober 1988
Geschreven door Oebele Vries
Berichtnr.:326.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Slotsje fan Dokkumer boargemaster stie net op Keatlingwier

Filed under Algemeen, Keatlingwier

It “Simmerhûs” op Keatlingwier

 

Kollumer Courant van 21 oktober 1992.

Geschreven door Oebele Vries
Berichtnr.:328.

 

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor It “Simmerhûs” op Keatlingwier

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Alle boerderijen op Keatlingwier en Weardebuorsterwei en Wouddijk

We willen graag uw hulp bij het inventariseren welke boerderijen er waren en wie er boer zijn geweest en hoeveel koeien er ongeveer gemolken werden.
Weet u jaartallen, helemaal mooi.

31 Boerderijen op Keatlingwier, de Bréwei, de Weardebuorsterwei en de Wâlddyk

1. Keatlingwier 15.
– 1925 Oebele Vries en Trijntje van der Ploeg
Bartele en Saapke Vries (50 koeien)
– Marinus en Lukketine Reitsma
– Frans en Elma van Rooijen

 

IMG_0002

Jan Steringa bij de paarden en Abele de Jong op het hooi bij Bartele Vries in het hooi.
—————————————————————–

2. Keatlingwier 8
– Jacob Steringa
-Jan en Saakje Steringa ( 15 koeien)
-Hendrik Boon
– Bart Velema


Voor deze boerderij zou nog een boerderijtje hebben gestaan. Geen foto van helaas.


3. Keatlingwier 11.
-Van 1929 tot ca. 1964 de familie Loonstra (Jabik en Tsjits) ( 4 koeien).
-Eibert en Hinke Haarsma
Daarna werd het een recreatiewoning.
-Van Wiersum
-Herwig
-Popma
-de Bruin


————————————————————————-
4. Keatlingwier 6
-Jan Sikkens tot 1936. dochter Janke ( moeder Hielke van der Veen) is hier geboren
-Sytze van der Veen ( Sytze senior, vader van Sytze van der Veen van Eastwâld): geen vee.
-Roel Hoornstra
– Jochum en Rinskje van der Zaag
– Tjalling en Anke Sloot
– zoon van Steringa?


Links Sytze van der Veen van Keatlingwier 6, Willem van der Veen, Sijtze van der Veen, Klaas van der Veen en Anne Riemersma.
——————————————————————
5. Keatlingwier 5
Anne Riemersma

IMG_0039

(op de foto Date Loonstra uit Leeuwarden)
————————————————————————-
6. Keatlingwier 7
-Sije en Sytske Loonstra (heit fan Piter Loonstra): geen vee, maar toen Roel Loonstra en Johan van den Berg nog naast hun woonden op nr. 9 wel.
– Jelle en Pietie Jellesma
– Bart en Dikky Velema
– Thomas en Clara Loonstra


7. Keatlingwier 9
-1952 Johan en Sientje van den Berg ( hebben hier 8 jaar gewoond)
-Roel Loonstra
-Pieter en Durkje Loonstra ( 15 koeien)
-Mient en Jantsje Wiersma
– Jan en Mieneke Klimstra

8. Keatlingwier 2
-Date Loonstra
– Sierk Loonstra (12)   meer foto’s van deze familie

In de 18e eeuw heeft hier een Simmerhus gestaan. Klik hier voor artikel van Oebele Vries
Heeringa uit Dokkum woonde hier.
———————————————————————

De Bréwei

9. Bréwei 2
– 1900 Willem Wielsma heeft de grond gekocht en daarna de boerderij en de arbeiderswoning er op gebouwd
– 1929 Jan en Jitske Hania , boerderij gekocht van Willem Wielsma
– 1979 Willem en Etsje Hania
– 1989 Jan en Ymkje Hania


Op deze foto zijn de boerderijen te zien van Jan Hania en Anne van der Zaag .
Dit was in 1965/1966, toen er hoog water was op de Bréwei


De boerderij van de familie Hania

Jan Hania (1899- 1981 ) en Jitske Hania-Wielsma (1898 -1979)

Het schijnt, dat er 6 huisjes in de buurt van de boerderij hebben gestaan. Jacob Bijlstra is daar geboren.
In de Zwanehals ( naam perceel) hebben huisjes gestaan

Jan Steenstra vertelde op de fotoavond, dat hij vroeger bij Willem Hania hielp met kunstmest strooien. Willem zat voor op de wagen en mende. Op de wagen lag kunstmest. Jan Steenstra zat achter op de wagen en gooide met de hand steeds wat kunstmest op het “jarremountsje”, zodat de kunstmest mooi verspreid op het land terecht kwam. Een kunstmeststrooier was toen nog niet aanwezig op de boerderij.

10. Bréwei 1

–  Halbe en Geertsje Bosgraaf (pake en beppe van Anne van der Zaag)
– Anne en Trijntje van der Zaag
– Jochum van der Zaag
– Halbe van der Zaag


Foto 2017


De kadaverbak aan de Weardebuorsterwei werd verwijderd.

Weardebuorsterwei

11. Weardebuorsterwei 1
– 1995 Willem en Wilma van der Veen
– Marten en Gerda Bosma

Foto 2017
———————————————————————————

12. Weardebuorsterwei 2, De Hammerslag
– Jilles en Aaltsje Dijkstra
– familie Hania

Foto 2017

13a. Weardebuorsterwei 3


Foto 2017

– Minkes en Sina Sloot. In deze woning is Sipke Sloot in 1935 geboren.
– Pieter (Fisk) Zijlstra
– Gerke en Frouk Nicolai hebben hier ook gewoond.
– Jan en Teats Dijkstra
– Jan Merkus ( zoon van Jentsje Merkus)
– Popke Hoekstra tot 1957. Deze woning is afgebrand en zijn toen verhuisd naar Beintemawei 2

Mooie verhalen werden hier vroeger verteld. Pieter Fisk had een hele grote snoek gevangen, maar voordat hij hem van de haak af wilde halen zette hij de vis aan het kozijn vast en ging eerst verder met vissen. Toen hij terugkwam zag hij tot zijn verbazing de snoek wegzwemmen met kozijn achter zich aan.
Een ander verhaal dat zich daar afspeelde was het volgende. In de Alde Swemmer was een grote snoek die zwom richting het westen, maar kon daar niet verder, maar hij verstond de kunst van het keren niet en zwom steeds weer achteruit terug naar de Gerkusbrêge.

13. Weardebuorsterwei 4
– Gerke Frouk Nicolai De Gerkusbrêge is naar hem genoemd.
-Eabele en Hitsje Dijkstra
-Bjinse en Tsjikke Dijkstra


Hun eerste woning aan de Wouddijk (tegenwoordig Weerdebuorsterwei genoemd).
Op de foto: Ebele, Hitsje en Andries’ Griet Dijkstra(dit waren weer de ouders van Hessel’s Janke Klaver uit Oudwoude)


 

Foto 2017

——————————————————————-

14. Weardebuorsterwei 5
– Boele Romkje Dijkstra
– Pieter en Hieke Dijkstra
– Boele Dijkstra en echtgenote


Foto 2017

—————————————————————

15. Weardebuorsterwei ? Bonne Hof vakantiewoningen staan hier nu
– Klaas en Pietsje Westra
– Louw en Berber Wijbenga
 – Wietse en Sjouk Kloosterman.
Sikke en Fetsje Visser hadden daar vee


Kinderen Sikke Fetsje voor de boerderij aan de Weerdebuorsterwei (?)

Vroeger is er ingebroken in deze woning. De dader meldde zichzelf. Hij vroeg of de volgende dag aan de boer: “Er is ook ingebroken bij jullie he? Is al bekend wie het gedaan heeft? De boer antwoordde: Weet ik niks van, we hebben het nog niet ontdekt…

 

16. Weardebuorsterwei 7
– Pieter Zuidema (jager met een windhond)
– Witzenburg
– de familie Hoeksma
– W. Hoeksma

IMG_0022
Pieter Zuidema
——————————————————————–

Aan de Weardebuorsterwei 1e weg rechts:

17. 1e huis Weardebuorsterwei 8
– Sjoerd en Matsje van der Veer -Schutter ( oom en tante Lieuwe J. Huisman)
– Sjoerd en Jantsje Lulofs


IMG_0023
Sjoerd en Matsje van der Veer-Schutter ( oom en tante van Lieuwe J. Huisman)

IMG_0002-001
Sjoerd en Jantsje Lulofs

Foto 2017, De familie Spanjersberg woont hier sinds 1992.

 

18. 2e huis Weardebuorsterwei 10

– Wieger en Marijke Wijbenga
– Siemen Wijbenga
– Hoekstra?
– Marten Bosma
– Hessel en Janke Klaver
– familie Madern ( geen vee)


Foto 2017


Foto 2017

3e huis Weardebuorsterwei 12 ( geen boerderij)
– Hessel en Janke Klaver
Griet Klaver (dochter )is hier geboren.


4e huis Weardebuorsterwei 14 ( arbeiderswoning van de familie Zwart)
– Siemen Wijbenga
– Sikke en Fetsje (achternaam?)
– Anne en zoon Rikus

19.5e huis Weardebuorsterwei 16

-de familie Spriensma
– de familie Witteveen
– de familie Zwart
– Hoeksma

Vroeger was er een paadje vanaf de Wâlddyk naar deze boerderij.


Foto 2017
—————————————————————-

Op de Wâlddyk linksaf

20. Beintemawei 1
Poppe Oedzes Bosma en Fokje Hendriks Westra ( in de 50 -er jaren)

Hier woonde Bosma, waar 1 melkbus bij de weg stond.

—————————————————————

21. Beintemawei 2  meer foto’s
– Voor de oorlog woonden hier Sijmen de Wilde en Doetje Haaijema
– Zoon Klaas de Wilde en Sijtske Pasveer met hun gezin woonden daar van 1941-1957. Klaas had een tiental koeien. Zij zijn toen verhuisd naar Oudwoude.
– Popke Hoekstra (vader van Herre) is daar toen komen wonen, omdat hun eigen woning bij de Gerkusbrêge was afgebrand in 1957.

22. Beintemawei 3
– Beintema
– Piet Reitsma
– Jan Reitsma
– Familie de Jong
De moeder van Simke Kloosterman heeft hier gewoond.


Foto 2017

————————————————————

23. Boerderijtje aan de Weardebuorren ( waarschijnlijk Beintemawei 4).
Het huis stond waarschijnlijk net voordat je linksaf kunt slaan naar Beintemahûs  links in de weilanden.
Jacob en Janke de Wilde woonden hier.

 

24. Beintemawei 6

– Beintema
– Jo de Boer
– Martinus en Jantsje de Boer
– Jo en Njiske de Boer
– Familie O. Kooistra

De familie Beintema was een vooraanstaande  familie, hadden in de kerk hun eigen bank. In 1804 eigen bank gekocht van de kerk. In de jaren 50 kwam daar een einde aan, want de kerkeraad wilden geen verschil meer in rangen en standen.


Het theehuisje bij de boerderij

Achter de boerderij Beintemawei 6 heeft ook een nog een huis gestaan.

De foto is net voordat het afgebroken werd. Op de achtergrond is de kerk van Westergeest nog te zien.

25. Beintemawei 7:
Bjinse ?
– Eerde en Sibbeltsje van der Beek
– Gerard en Anjo van der Beek
– Eerde en Corry van der Beek


Foto 2017

In 1958 is de vorige boerderij afgebrand.

—————————————————————————–

Rechtsaf  op de Wâlddyk

26. 1e boerderij links Wâlddyk 3
– Andries en Griet Dijkstra
-Johannes en Corrie Wiersma ( geen vee, hadden een camping)
-Wieger Grijpstra
– Seldenrijk (geen vee)

———————————————————————————

27. 2e boerderij Wâlddyk 5
– Johannes Wiersma
–  zoon Tjipke Wiersma
– Johannes en Wietske, zijn naar Denemarken verhuisd
– Simon Hoeksma ( loonbedrijf)

Foto 2017
Brugwachtershuis (afslag naar Ee)
– Huisjes
– Miedema, hadden later een winkel in Grijpskerk. Hebben onderduikers gehad in de oorlog. De namen staan gebeiteld in Israel
– Sytse Postma

Voorbij de afslag naar Ee

28. Wâlddyk 9 
– Jent en Anne Merkus
– zoon Lieuwe en Geertje Merkus
– antiquair Kleef
-Derksen
-Swart en Boomsma


Foto 2017
28a Walddyk ..

– geen gegevens over bekend

29. Wâlddyk 11
– familie Jeltus
– schoonzoon Geale Postmus
– Klaas Postmus


Foto 2017

Daar heeft nog een boerderij gestaan, die is afgebrand

—————————————————————

30. Wâlddyk 13.
De Trije Hearrings staat op de boerderij.
-Ybele en Lies de Boer
-Ate en Sjoukje Venema – de Boer
– een visboer uit Harlingen


Foto 2017

 Rechtsaf Weardebuorren

31. Wâlddyk 6
1640 Harm Arentz Iedema
1698 Nicolas Bavius
1718 Francis Bavius (eigener) Willem Clases (brûker)
1748 – 1758 Francis Bavius (eigener) Winalt Wilkens (brûker)
1768 – 1778 Symon Gabius Bavius (eigener)
Anius Spaan (brûker)
1788 – 1798 (Selde eigenaar) Yke Wilkens Fennema (Brûker)
1818 Phillipus Nassau (eigener)
Yke Wilkens Fennema (brûker)
1828 (Selde eigener) Ytje Yres (brûker), widdo fan Yke Wilkens Fennema
1838 Ritske Doekus Smeding (eigener), Ype Teakes (brûker)
1867 Jacob Piers Prins en Janke Berends Krol hiere de pleats fan R. D. Smeding
1901 Marten Sikkema en Tietje Prins
1924 Wieger Sikkema en Jitske Westerlaan
1954 Willem Sikkema en Froukje Boersma
1987 Wieger Sikkema en Bregtje A. Miedema
2017 Willem Sikkema en Maaike van der Veen


Foto 2017

Bron:Westergeastmer strjitnammen

Marten Sikkema
Krant 1953

Wieger Sikkema en Jitske Westerlaan

———————————————————————–

Berichtnr.: 1650.

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Vier woningen op de Wâlddyk

Wanneer je vanaf de Weerdebuorsterwei komt en bij de Wâlddyk links afslaat, hebben daar vroeger vier woningen gestaan, die afgebroken zijn.

Links is de Wâlddyk. Op de achtergrond de boerderij van Zwart, nu Hoeksma.
De foto is van 2017.

Beintemawei 1:
De 1e woning gerekend van af het kruispunt,
-Pope Bosma met zijn vrouw Fokje. De kinderen Wietse en Sietske hebben nog lang bij hun ingewoond. Pope Bosma is in 1955 overleden.  Zijn vrouw was eerder overleden. Wietse reed op een motor.
– Durk van Assen??
– Durk en Trien van der Veen  (ouders Annie) ??

Beintemawei 2:

– Sijmen de Wilde en Doetje Haaijema (ouders van Klaas de Wilde) daar gewoond voor de oorlog
– Klaas de Wilde hier komen wonen in april 1941. De kinderen waren Alie(1942), Sijmen(1943), Hendrik(1945), in 1948 en 1950 meisjes overleden direkt na geboorte, Renze(1952) en Doetie(1956). Klaas had vee achter in een hok. In december 1957 zijn ze verhuisd naar Foarwei 8 in Oudwoude.
– Popke Hoekstra (ouders van Herre Hoekstra)

Dit zijn de beide huizen, Beintemawei 1 en 2  Rechts staat Klaas de Wilde, bij de weg moeder de Wilde. Jongetje is Rinze.


Dochter Alie de Wilde. Verder op staat nog een melkbus bij de weg, van Pope Bosma.


Beintemawei 2


Beintemawei 2 met dochter Alie


Vader Klaas aan het melken


1944 Alie met haar vader Klaas de Wilde en pake Sijmen de Wilde
 Krantenknipsel van 28 april 2008:

 

Beintemawei ?:
Voorbij de boerderij van Jan Reitsma heeft ook nog een huis gestaan. Daar ging een pad naar achteren.
Daar woonde een zekere Willem Bethlehem en Riemer Poelstra , later Huisjes. Helaas (nog) geen foto van.

Beintemawei 4:
– Jacob en Janke de Wilde- Boskma. Hun dochter, Harmke is later getrouwd met Onno Derks

Het huis stond waarschijnlijk net voordat je linksaf kunt slaan naar Beintemahûs  links in de weilanden.

Foto 5, Boerderijtje aan de Weerderburen van Sjoerd en Martje van der Veer

 

Berichtnr.:1646.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Herinnert u zich dit nog op de boerderij?


Vooropgesteld, deze foto is niet in Westergeest gemaakt, maar het gaat om het werktuig.
De naam hiervan is ons nog niet bekend, gierpomp misschien. Zo haalde men de gier uit de gierkelder.
Wie weet nog of boeren het hier in Westergeest hadden?

Hetzelfde geldt voor onderstaande beter bekende “Jarremountsje”.


Berichtnr.: 1652.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen

Alle boerderijen op de Bumawei

Op de fotoavond in november starten we met het thema de Boeren
We willen graag uw hulp bij het inventariseren welke boerderijen er waren en wie er boer zijn geweest en hoeveel koeien er ongeveer gemolken werden.
Weet u jaartallen, helemaal mooi.

6 Boerderijen op de Bumawei
1. Bumawei 1
– Haaije en Griet van der Zwaag
– Jurjen Uitterdijk en Aaltje Uitterdijk- van der Zwaag
– Durk en Lies Annema ( ? aantal koeien)

Dames voor de boerderij van Haaije en Griet ( meer over Haaije Gryt)
Links Antje de Bruin-Kempenaar en rechts Griet van der Zwaag (beppe Jan Uitterdijk)


Jurjen Uitterdijk ( vader van Jan Uitterdijk)

Scan pake durk op de hooiwagen
Durk Annema

—————————————————————————–

2. Bumawei 13
– Auke van Assen
– Jan van Assen (6 á 8 koeien)—————————————————————————-

3. Bumawei 17.
– Ruurd Keizer
– Herre en Gelske Hoekstra


———————————————————————————

4. Bumawei 15
-Alle en Jantsje Steenstra ( ong. 2 koeien)
-Auke en Geertje van Assen?


5. Bumawei 20
– Sipke Sloot (geb. 01-06-1898, overleden? ) (vader van Minkes Sloot).
Op de foto is Taetske Veenstra, de vrouw van Sipke Sloot.
Zij was de boerin, omdat haar man ziekelijk was.
– Freerk Eelk Bosgraaf ( aantal koeien?)
– Durk en Matsje Bosgraaf


Taetske Sloot-Veenstra

Freerk en Eelkje Bosgraaf


6. Bumawei 29
1900: familie de Boer
1933: familie Adema
1945 Jan Tuinstra
1950 Ybele Steenstra ( ong.15 koeien)
1963 Jan Steenstra


IMG_0002-001
Ybele en Janke met Wietske op schoot bij Ybele.
Jan Steenstra links achter op de wagen.
Vrouwspersoon in het midden was een evacuee

Jan Steenstra en Kees Klaver

Berichtnr.:1647.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei

De boerderij van de familie Hania aan de Bréwei 2

De boerderij van de familie Hania Bréwei 2


Op de foto links achter is de boerderij te zien.
De Bréwei stond onder water in de winter van 1965/ 1966

– 1900 Willem Wielsma heeft de grond gekocht en daarna de boerderij en de arbeiderswoning er op gebouwd
– 1929 Jan en Jitske Hania , boerderij gekocht van Willem Wielsma
– Willem en Etsje Hania
– Jan en Ymkje Hania

Uit de koopakte van de aankoop van de boerderij


Willem ( zoon van Jan en Jitske Hania) woonde met Etsje in onderstaande woning.
Willem en Etsje Hania zijn getrouwd in 1961. De ouders van Willem woonden toen nog op de boerderij.
Voor Willem en Etsje is onderstaande woning aan de Bréwei 2 gebouwd. Momenteel ( 2016) is er nog een deel van de woning zichtbaar.
Door de bouw van de loopstal moest het voorste deel afgebroken worden.

IMG_0002

IMG_0001
Jan is geboren in 1962. Hier is Etsje met Jan op de arm voor hun woning.

Rechts van het pad hebben vroeger twee houten woningen gestaan. In de achterste woning is Jabik Bijlstra geboren.
Hier zijn helaas geen foto’s van.

Berichtnr.:1552/fbmrt2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Familie van der Zaag aan de Bréwei

De familie van der Zaag, Bréwei 1.

Anne en Trijntje van der Zaag zijn getrouwd op 13 mei 1954 en vervolgens met ingang van deze datum op de boerderij gekomen.
De kinderen: Alie, Jochum, Halbe en Haije en Jan.

Anne en Trijntje hebben deze boerderij overgenomen van Halbe en Geertsje Bosgraaf.  Dit waren de pake en Beppe van Anne van der Zaag. Of zij de eerste personen waren op deze boerderij is niet bekend. Waarschijnlijk niet want ze hebben op meerdere plekken gewoond ook in Westergeest.

Anne en Trijntje hebben eerst hun intrek genomen in een bijgebouw bij de boerderij, zie foto. Dit in verband met de ziekte van pake Halbe.

Pake Haije (vader van Trijntje) en kleinzoon Haije, Anne van der Zaag en kinderen Alie en Jochum


Dit is het bijgebouwtje, waar Anne en Trijntje eerst hebben gewoond

Berichtnr.:1642.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Bejaardenuitstapje met de bus

Naar aanleiding van plaatsing in de Kollumer Courant namen bekend van nrs. 31, 38, 12 en 13.
31. Aukje Postma-Kuitert en 38. haar man Auke Postma
12 en 13 Eerde en Sibbeltsje van der Beek
Nu nr 30 nog!
Groepsfoto van een Bejaardenuitstapje met twee bussen ( Reiswagen)
Eind 1950/ begin 1960

 

De namen:1 Tamme van der Wiel, 2. Auke Banga (T), 3 Sjoerd Tuinstra 4 Juffrouw ter Horst, 5 Mark de Vries(T), 6 meester ter Horst, 7 Tjalling Schotanus, 8. Sjoerd Lulofs, 9 Trien Kloosterman (T), 10 Lieuwe Kloosterman (T), 12  Eerde van der Beek 13 Sibbeltsje van der Beek, 14 Klaas Kooistra,  15 Marten Bosma (T), 16. Saakje Bosma (T),17 Willemke Kooistra 18 Janke Tuinstra, 19 Pietje Bosgraaf, 20 Liesbeth Sikkens, 21 Lies de Boer, 22 Jan Sikkens, 23 Iebele de Boer, 24 Freerk Bosgraaf, 25 Jacob Hansma, 26Lieuwkje Schotanus, 27Mevr. Hansma, 28 Hester Visser- de Haan,  29 Aaltsje van der Wiel, 30, 31 Aukje Postma-Kuitert (T), 32 Jantsje Merkus 33 Trien van Wieren 34 Dieuwke van der Werff 35 Trien Dantuma, 36 Minne van Wieren, 37Sjoerd Aukje Huisman,38 Auke Postma 39 Sieger Dantuma, 40Sjoerd Huisman, 41 Jentje Banga (T), 42 Jantje Lulofs 43 Matsje Bosgraaf 44 Lieuwe Kloosterman 45 Reina Banga 46 Jan Banga, 47 Durk Bosgraaf.

Berichtnr.:1636/fbokt2017.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Alle boerderijen op de Eelke Meinertswei, Prellewei en Langlân

Op de fotoavond in november starten we met het thema de Boeren
We willen graag uw hulp bij het inventariseren welke boerderijen er waren en wie er boer zijn geweest en hoeveel koeien er ongeveer gemolken werden.
Weet u jaartallen, helemaal mooi.


19 Boerderijen op de Eelke Meinertswei, it Langlân en Prellewei

Eelke Meinertswei Zuid

1. Eelke Meinertswei  ( tussen MFC en de Bûnte Houn)
-Minze Hamstra
– Geale en Iet Sipma (ongeveer 5)
– Gaatse en Hinke Bosma
– Westra

meer foto’s over deze boerderij


Minze Hamstra

————————————————————————-
2. Eelke Meinertswei 31
-Jabik en Aafke de Bruin
-Heine en Martha de Bruin (ongeveer 15 )


—————————————————————————–

3. Eelke Meinertswei 29
– Jitze Sikkema
– 1942 Folkert en Teatske Sikkema (ongeveer 10 koeien)
– 1977 Piet en Hilly Tjalsma

——————————————————————————
4. Eelke Meinertswei 25
– Sieger en Trien Dantuma ( 8 koeien)
– Bearn  en Griet DantumaBearn Dantuma en Heine Steenstra ( bij Heine van Assen in het hooi)

——————————————————————————————–
5. Eelke Meinertswei 22
– Harm en Gooikje Merkus ( 8 koeien)
– Zoon Jan Merkus1959, achter de boerderij.
Harm en Gooitske Merkus, zoons Jan en Jochem Merkus
—————————————————————————-

6. Eelke Meinertswei  21
– Elias en Neeltsje Nieuwenhuis ( 5 koeien)

Elias en Neeltsje Nieuwenhuis met hun kinderen
—————————————————————————–

7. Eelke Meinertswei 19
1905/1907. Achter het bouwbedrijf heeft een boer gewoond.
Wie dat was is ons nog niet bekend. Hij had 1 melkbus bij de weg staan, zie foto

———————————————————————————————

8. Eelke Meinertswei 16
– Ruth en Akke Kloosterman (hadden veehandel, varkens en hokkelingen)


IMG_0002
Zoon Wiebe tussen de kippen, op de achtergrond de bakkerij.


Ruth Kloosterman onderweg met veehandel.

——————————————————————————-

9. Eelke Meinertswei 15
– Folkert Boonstra
– Frans en Jeltsje Sikkema
– Mient en Joukje de Jager ( 2 à 3)


IMG_0001

———————————————————————————

Eelke Meinertswei Noord

10. Eelke Meinertswei 13
– 1905: Heine Wybes de Bruin (huurder).
– 1914: Zoon Jacob en Wiebe de Bruin.
– 1918 Jacob Heines de Bruin
– 1936 Jan en Liebe Sikkens
– 1948. Liekele en Janke van der Veen-Sikkens
– 1981 (land) en 1983 (gebouwen)Hielke en Akky van der Veen -Klaver
– Niek en Anneke van der Veen-Adema

Boerderij is gebouwd in 1905 in opdracht van ds. Wietse Stoel, predikant te Bemmel.

——————————————————————————

11. Eelke Meinertswei 11
-Klaas Hiemstra ( ongeveer 3 koeien)

——————————————————————————–

12. Eelke Meinertswei 7
1912  Frans Hekstra en Goitske Klaver-Hekstra
– Dictus en Anne van der Veer ( 8 koeien)
– Wietse en Sjoukje Kloosterman (5 à 6 koeien ) tot 1965 (toen naar Kollenswei)
– 1965 Freerk en Eelkje Bosgraaf (geen vee meer), daarna naar de Woarven naar nieuwe bejaardenwoning

———————————————————————

13. Eelke Meinertswei 2a ( vroeger Bumawei 18)

Deze boerderij werd al bewoond vanaf 1500

1700 Bote Rinses eigenaar / zelf gebruik
1708 Idem, eig./ Bote Meints en Jeen Luitjes gebruiker
1718 Idem eig. / Popke Martens gebr.
1728 Bote Rinses erfgenamen eig./ Focke Feddes gebr.
1738 Idem eig. / Idem gebr.
1748 Idem eig./ zelf gebr.
1758 Idem/ idem
1768 Idem/ idem
1778 Idem/idem
1788 Folckert Hylkes Eskes/ Falck Jacobs gebr.
1798 Bote Eskes eig. /Falck Jacobs gebr.
1808 Gegevens ontbreken ( 1795- 1813 Franse tijd)
1818 Boste Eskes eig. Sieger Everts van der Wiel gebr.
1828 Idem/ idem gebr.
1838 Idem eig./ idem gebr.
1846 Petronella Maria Eskes eig./ Sieger Everts van der Wiel Gebr.
1851-1857 Weduwe van Sieger Everts er blijven wonen
1957 – 1912  Wijbe Sijbrens de Bruin met zijn vrouw Teatske Klaver
(De boerderij was van 1846 tot 1900 eigendom va de Andreae’s)

1901 eigendom van Jan Fokkes Fokkema ( echtgenote was Wiepkje dochter van Wijbe Sijbrens de Bruin). Deze heeft de schuur helemaal verbouwd.
Jan Fokkema verhuurde het gebouw eerst aan zijn schoonouders Wijbe Sijbrens de Bruin en Teatske Klaver. De boerderij is later door de vrouw Wiepkje Fokkema- de Bruin) van de eigenaar Jan Fokkes Fokkema geërfd. Na haar overlijden in 1953 is de boerderij in eigendom overgegaan naar haar zoon Dr. Fokke Jan Fokkema. Na diens overlijden in 1963 naar zijn dochter Da. Anna Cornelia Fokkema.
Later waren nog huurders  Johannes Adema, Wytse Bosma,  en Sikke Visser.
1966- 1974  Sikke Visser eigenaar. In 1974 is de boerderij verkocht aan Stichting Dorpshuis en Ontmoetingscentrum.
It Lytshús is in februari 1972 ingestort door een zware storm
– Wietse Bosma ( 15 koeien)
– Sikke en Fetsje Visser


Sikke Visser

Wietse Bosma met Bram de Vries op de hooiwagen.

 

14. Eelke Meinertswei 5
– Klaas Vries
– Johannes Minnema ( octrooi op..)
– Paul en Ted van der Geest ( schapen en paarden)

De schuur werd ook door Gerke Nicolai en Ate en Tetsje van der Meulen gebruikt

———————————————————

15. Eelke Meinertswei 3
– Gerke Frouk Nicolai (?) . Ook in de schuur van Minnema ( E. Meinertswei 5) werd vee gestald.

———————————————————

16. Eelke Meinertswei 1
-Tjalling Bosgraaf (?)

———————————————————

It Langlân/ Prellewei

17. Prellewei
-Arend en Saakje Galema (6)


———————————————————

18. Prellewei
-Jan Meester


———————————————————

Geen foto
19. Prellewei  3 ? ( voorheen galerie ten dele)
– Hendrik en Lieuwkje Valks
– Germ Hoekstra
– Ligthart ( geen vee)
– Gerrit en Aukje Zijlstra ( geen vee)
– Willem en Hennie de Jong (geen vee)
———————————————————

Berichtnr.:1649.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Prellewei

Alle boerderijen op de Kalkhúswei, Trekweg en Kollenswei

Op de fotoavond in november starten we met het thema de Boeren
We willen graag uw hulp bij het inventariseren welke boerderijen er waren en wie er boer zijn geweest en hoeveel koeien er ongeveer gemolken werden.
Weet u jaartallen, helemaal mooi.

16 Boerderijen op de Kalkhúswei, Trekweg en Kollenswei

1. Kalkhúswei 2
– Woning bij Lokaaltje NH kerk
– Willem en Eelkje Jonker

————————————————————————

2. Kalkhúswei 8
-Abraham en Djoeke de Vries
-Sape en Aafke de Vries ( ook berehouder)
-Bram en Boukje de Vries (ong.8 koeien)


Sape de Vries ( niet helemaal zeker)

IMG_0005-002
Bram en Boukje de Vries
——————————————————————————-

3. Kalkhúswei 20
– Wessel en Anne Veenstra
– Willem en Eelkje Jonker (aantal koeien?)Wessel Veenstra


4. Kalkhúswei hoek Woarven
– Ate en Tetsje van der Meulen ( 4 á 5 koeien). Ze werkten samen met Gerke en Frouk Nicolai ( Eelke Meinertswei 3) en hadden ook wel vee gestald bij Minnema ( Eelke Meinertswei 5).

 

———————————————————————————————

5. Kalkhúswei 16
– Bouke en Anne Hamstra
– Hart Kootstra ( veehandel en schapen, waarschijnlijk geen koeien)


———————————————————————————–

6. Kalkhúswei 9
– Atze van der Veen en Anna Zijlstra
– Durk en Trien van der Veen ( 2 á 3 koeien of hokkelingen)


Atze van der Veen


Durk en Trien


Durk en Heine van Assen
———————————————————————–

7. Kalkhúswei 11
– Albert en Janke Zijlstra ( 6 á 7 koeien)
– Heine en Nellie van Assen


IMG_0006
Albert en Janke Zijlstra- van der Haak. Janke is een zuster van Pieter van der Haak
————————————————————————————

8. Kalkhúswei 13
– Minne en Trien van Wieren ( 8 á 9 koeien)
– Titus en Jantsje van Wieren

Minne van Wieren

Titus en Jantsje van Wieren

IMG_3108
De boerderij later
———————————————————————————-

9. Kalkhúswei 17
– Durk en Matsje Bosgraaf (?)
– Harm Merkus
– Aafke de Vries (toen ze alleenstaand was, woonde zij in een deel van de boerderij)


10. Kalkhúswei 19
-Kei en Roelfke Bosma
– Jabik en Jantsje Merkus
-Eind 50 er jaren: Hedman en Wiepkje Annema. ze hadden 6-8 koeien.
Hedman hielp naast zijn eigen boerderij ’s zomers ook bij Heine de Bruin met het hooien.

Het gezin van Kei Roelfke Bosma

Wiepkje en moeder Jantsje , terug van het melken met de bussen aan de fiets.
IMG_0045
Jabik Merkus

————————————————————————————-

Trekweg

11. Trekweg 5
– Familie Braaksma
– Klaas en Alie Bergsma( 8 á 10 koeien)

—————————————————————————

12. Trekweg 11 ( de Zevensprong)
Sjoerd en Janke Tuinstra


13. Trekweg  13.
– Sake en Dieuwke van der Werff ( ong. 10 koeien)


——————————————————————————-

Kollenswei

14. Kollenswei 3.
– Hidde Nicolai
– Klaas en Willemke Kooistra
–  Melle en Jannie Prins (een paar koeien, volgens de zoon) De zoon is in 1962 geboren in deze woning en hij herinnert zich nog goed dat zijn vader paard en wagen gebruikte voor de werkzaamheden op de boerderij.
– Vanaf 1965 Wietse en Sjoukje Kloosterman (8 koeien). Het huis is afgebroken en nieuwe woning gebouwd in 1979

IMG_0039
Freerk Bosgraaf op het hooi, Wietse Kloosterman op de wagen en zijn vrouw Sjoukje bij het paard.
————————————————————————————–

15. Kollenswei 2.

-Tot eind jaren ’50 :Jabik Merkus ( e.v. Jantsje) was veekoopman en had enkele koeien. Toen hij vanwege reuma niet meer voor de koeien kon zorgen hebben zijn vrouw en dochter Wiepkje, die toen nog niet getrouwd was,  dat overgenomen.
-Sikke en Minke Dijkstra
-Gebroeders Dijkstra, Frans, Gerke, Jappie ( 6 koeien). Frans had duiven

IMG_0041

Minke Dijkstra (e.v. Sikke) en Eelkje Bosgraaf (buurvrouwen) en mevrouw Derks

 

DSC00143

De paarden, fjorden,  van Gerke

————————————————————————

16. Kollenswei 1.

– Eabele Klaver
– Boer Kees Klaver (5 koeien)

IMG_0005-001

IMG_0008-001

Berichtnr.:1648.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei, Kollenswei, Trekwei

Alle boerderijen op de van Teijenswei en Kertiersreed

Op de fotoavond in november starten we met het thema de Boeren
We willen graag uw hulp bij het inventariseren welke boerderijen er waren en wie er boer zijn geweest en hoeveel koeien er ongeveer gemolken werden.
Weet u jaartallen, helemaal mooi.

7 boerderijen op de van Teijenswei en Kertiersreed 5

1. Van Teijenswei 25.
– Lammert en Hiltsje Leegstra en Pier ( 2 á 3 koeien)


Lammert Leegstra voor de woning van Ruth Akke Kloosterman


Foto’s van 2017.


2.Van Teijenswei 23
– Sake van der Kloet
– Jan en Wietske Merkus – van der Land
– Pake en beppe van Mient de Jager
-Melle Kempenaar ( 3 á 4 koeien)


Jan en Wietske Merkus – van der Land
———————————————————————–

3. Van Teijenswei 21.
-Willem en Akke Reinders
-Wietske Reinders ( 12 á 13 koeien)
In 2014 is deze boerderij afgebroken

Jan Reinder met de bussenkar

————————————————————
4. Van Teijenswei 19.

– Edzer en Rika Westra ( 1 koe)
– Minze en Berber Sipma (1 of 2)

————————————————————-
5. Van Teijenswei 32.

-Sieds en Wiepkje Bosgraaf ( 8 á 10 koeien)

– Klaas en Willemke Kooistra hebben hier ook gewoond


IMG_00343-300x206
Sieds Bosgraaf


Sieds en Wiepkje
 6. Van Teijenswei 14.
– Jan en Vogeltje Bosgraaf
– Tjeerd en Anna Annema ( ?)


Tjeerd en Anna Annema

 


Tjeerd Annema en kleinzoon Tjeerd Annema


7. Kertiersreed 5

– Klaas en Baaije Zijlstra
– Klaas en Willemke Kooistra ( 2 koeien)

 


Klaas en Willemke voor hun boerderij

Berichtnr.: 1651.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kertiersreed, Van Teijenswei

Reisjes Landarbeidersbond Westergeest

Reisje Landarbeidersbond, Westergeest 1952.

Boven v.l.n.r.: Chauffeur, Keimpe Annema, Klaas Kooistra, Jan de Jager, Gerrit Kempenaar( Kollumerzwaag), Jaring de Jong ( Triemen), Ietsje Sipma, Berber Sipma, Menze Sipma, Geertje de Jong-van der Tuin, onbekend..,Tjalling Schotanus.
 Midden v.l.n.r.: onbekend, Iebele..?, Herman Annema, Heine Kempenaar, Sikke .., Durk Visser
( arbeider Wouddijk), Baukje Visser, Jan Brouwer, onbekend, Jacob Hansma.
Voor v.l.n.r.:  onbekend, Wiepkje Annema, Anne Kempenaar, Fetsje .., Roel Nicolai, Lieuwkje Schotanus, Aukje Brouwer, Janke Hansma, Anne de Jager.

Roel Nicolai mocht gratis mee, maar moest wel de gehele dag spelen(gratis eten en drinken en ook de buskosten werden vergoed). Na afloop ging men met de pet rond voor de muzikant, zodat Roel er ook nog aan verdiende

Uitstapje van de Bond ter bevordering van de Landarbeid Triemen, Westergeest en Walddyk.
Achter v.l.n.r.: Gjetsje Veenstra-Hansma(vrouw van Pieter Veenstra), Gjetsje de Jong- van der Tuin (vrouw van Jaring de Jong),, Rinze van Wieren en Coba ( zijn vrouw)??, dan 3 onbekenden, Jaring de Jong, Pieter Veenstra, Bokke Visser, Hendrik Epema,  Jelke van der Kloet (hij noemde zichzelf altijd “Jelke Koning”,zijn vrouw Joukje, ?
Middelste rij: 4e van links is Heine Kempenaar ( met bretels), Anne Visser( van Bokke Visser),
Voor v.l.n.r zittend in het gras: Minze Sipma ( op de knieën), Pieter van der Werf( zoon van Sake en Dieuwke, woonde op de kelders, is naar Canada vertrokken)?1 onbekende, Anne Kempenaar ( vrouw van Heine Kempenaar), 2 onbekenden

Berichtnr.:133/fbokt2017

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

Fotoalbum Wessel en Anne Veenstra 3

Andere fotoalbums van Wessel en Anne: album 1, album 2 

1.Het Fotoalbum van Wessel en Anne Veenstra. Zij woonden aan de Kalkhúswei.
De gezinsfoto van Wessel en Anne:
Voor vlnr: Griet, Wessel, Anne, ..
Achter vlnr.:.., Joeke,

Hier volgen een aantal foto’s waarvan de namen nog niet bekend zijn, maar ook is niet zeker of dit in Westergeest is. Graag uw reactie naar m.wiersma05@knid.nl

2.Deze foto is genomen voor de boerderij op Eastwâld ( eigenaar nu Schaafsma)
Vlnr.: Griet Veenstra, Anco van der Veen, Saakje van der Veen


3. Wessel en Anne


4. Dochter Griet Veenstra, Wessel Veenstra, Wienie (vrouw van Arjen), zoon Arjen Veenstra

5. Griet, Gerrit Veenstra en Geertje Kloosterman (dochter van Keije Kloosterman) op het erf bij Keije.


6. Titus van Wieren


7. Auke van Assen bij de piken van Gooitzens Griet van Assen aan de Kalkhúswei.
(laatste foto op fotoavond okt 2017)


8. Griet Veenstra, Eelkje Reinders


9.


10.


11.


12.

13 1947 Wessel Antje en zoontje Wessel

 


14.


15.


16.


17.


18.

19.30 mei 1969


20. Arjen Veenstra


21.


22. Griet op de fiets


23.


24.


25.


26.


27. Griet en ..


28. Pieter Lourens en ..


29. ?


30. Wessel en Anne met ..


31. ?

32. 28 feb 1959 ?


33. Griet met andere dames op de ijsbaan


34. ?


35. ?


36. ?


37. Wessel


38. ?


39. Wessel


40. Wessel en Anne met Griet

Berichtnr.:1644.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Paadje voor huizen langs Trekvaart

Net voor de brug over de Trekvaart aan het einde van de Kalkhúswei was er vroeger een paadje voor de huizen Kalkhúswei 32, Trekwei 2,4,6 langs.

Hier nog een oudere foto voor de woning Kalkhúswei 32.
DSC00555

Berichtnr.:1643.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Trekwei

Geartsje-muoi woonde aan de Trekweg onder Driezum


Geartsje-muoi was Gertje de Jong-Hopperus ( 1900-1997)
KC:14-03-1983

De heer Postma uit Groningen met Geartsje-muoi op de foto. Elke keer wanneer hij op de fiets van Groningen naar Holwerd ging werd er even een bezoekje gebracht aan Gjetsje.

Berichtnr.:718

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Lieuwe en David Kloosterman uit Triemen


David Kloosterman sneuvelde in de slag om het Zuidfront

Lieuwe D. Kloosterman en Trijntje Visser zestig jaar getrouwd

Berichtnr.:1641.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Triemen

Familie Kei Kloosterman

Fam Kloosterman-de Vries.jpg
Gezin Kei Kloosterman (Pot) en Aaltje Kloosterman – de Vries

Achter v.l.n.r.:Trijntje, Lieuwe, Tsjallie met strik, David, Wietse, Martha
Voor: Vader Gerrit ( Kei), Geertje met strik, Betje, moeder Aaltje en Jeltje

Trijntje Bilijam en Aaltje
Aaltje Kloosterman-de Vries met haar moeder Trijntje de Vries-Bilijam

Lieuwe Kloosterman1
zoon Lieuwe Kloosterman

Berichtnr.:1525/fbfeb16.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

De familie Kok

Klaas Kok en Feikje Boersma zijn getrouwd in 1923.


Het echtpaar kreeg 5 kinderen:
Sytske Sijke 17-02-1924
Jan 25-05 1925
Jantje 20-07-1929
Sijke 1-11-1931
Dirk 5-02-1938

De familie Kok in de tuin. Links de woning Bumawei 2.
Rechts de woning van Jabik Adema.


Foto’s van de periode, dat ze in Westergeest woonden

De jaren ’50.

Feikje Kok overleed op 54-jarige leeftijd.

Klaas Kok is later getrouwd met Trientsje  ( achternaam nog niet bekend)

Klaas Kok is overleden op 3 maart 1980
Trientsje is overleden op 19 juni 1987.

Meer foto’s van de familie Kok

Berichtnr.:1639.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Fotoalbum Jan en Japke Merkus-Lourens

Jan en Japke Merkus-Lourens.  Kijk voor meer foto’s van de familie Eabe en Durkje Merkus

IMG_0003-002
Trouwdag Jan en Japke Merkus.

Jan Merkus is een zoon van Eabe en Durkje Merkus.
Toen Jan trouwde met Japke Lourens ( afkomstig uit de Westereen) in 1951, zijn ze gaan wonen aan de Trekweg naast Tjalling en Lieuwkje Schotanus en Sjoerd en Janke Tuinstra ( De Zevensprong).
In 1959 hebben ze nog 1,5 jaar aan de Van Teijenswei 9 gewoond. Buren waren toen Jan en Pietsje de Vries, Bartele Aukje Kempenaar, Gjalt van der Veen en Anco en Ytsje Sipma.
Daarna zijn ze naar Dokkumer Nieuwe Zijlen verhuisd, omdat Jan daar brugwachter werd.

Jan Merkus (links) voetbalde vroeger bij Buitenpost

Deze foto is gemaakt op 23 april 1958 bij de familie Stinissen. Haar zoon Sjors was getrouwd en de buurvrouwen waren uitgenodigd bij mevrouw Stinissen thuis.
Achter: Lieske van Assen, Japke Merkus, Sybrens Aaltsje Slagter, Goitzen Griet van Assen, Janke Hansma, Akke Sipma, Ytsje Kuipers, .., Lieuwkje Schotanus

Midden: mevrouw Stinissen , haar zoon Sjors, ..

Voor: Frans’e Jeltsje Sikkema, Vr. Braaksma? ,Taetske Sikkema, Sjoerd ‘e Janke Tuinstra

Achter: Ineke ( d. van Jan en Pietsje de Vries), ?,?
Voor: Greetje Merkus, Eabe Merkus


Jan en Japke met hun gezin, toen ze gingen verhuizen naar Dokkumer Nieuwe Zijlen in 1959.

IMG_0014-001
Jan Merkus in zijn uniform van brugwachter.

krantartikel
Afsluiting Lauwerszee had heel wat voeten in de aarde.
Op de foto rechts helemaal rechts staat Jan Merkus.


Deze foto is gemaakt bij het werkeiland bij Lauwersoog. De paal achter de mannen moest de grond in.
De mannen op de foto waren werkzaam op de boten van Rijkswaterstaat. Gerke Postma was o.a. eigenaar van zo’n boot.
Er waren drie boten van Rijkswaterstaat: de Zeemeeuw, De Stormvogels en de Babbelaer.
Op de foto achter: 1Pieter de Braak,2 Stegenga ( was de baas van de andere mannen),3Ytsen Ytsma,4 Gerke Postma ( Kollumerpomp),5 Jan Merkus, 6 Ruth van der Lei( Kollumerpomp)
Voor: 7 Sybren Slagter, 8 Johannes van Dijk,9,10 Eeltsje de Vries ( Dokkumer Nieuwe Zijlen, eigenaar van de Babbelaer).

Japke woonde vroeger met haar ouders en 9 broers en zussen in de woning helemaal achteraan in de buurt van de Old Dutch in de Westereen op onderstaande foto.

IMG-002
Berichtnr.:1633.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei, Van Teijenswei

De Bazuin herstelt heremiethuisje e.a. berichten


“De Bazuin” van Triemen Westergeest herstelt heremiethuisje in Veenklooster.

Serenade van de Bazuin voor 60-jarig huwelijk van echtpaar Jan Bosma en Tietje Duursema uit Triemen.
Serenade van de Bazuin voor Jappie Kempenaar uit Triemen, klik hier

Echtpaar Bijlstra van de Triemsterloane kreeg tv toestel aangeboden van het dorp, Plaatselijk belang en kinderen.

Berichtnr.:1638.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Triemen, Verenigingen

Openbare lagere school 1950


Groepsfoto van de Openbare Lagere School 1950 op het schoolplein met “it Lytse Slotsje”op de achtergrond.
Achter: 1.Meester ter Horst, 2.Joute van Dijk, 3. Machiel Nieuwenhuis, 4. Melle Koster, 5?
3e rij: 6?, 7. Pietje Tuinstra, 8.. van Assen, 9..van Assen
2e rij: 10..van Assen, 11?, 12.Gerrie Koster, 13.Kees Veenstra
1e rij: 14?, 15.Tietje van Dijk ( zus van Joute), 16.Tiny Kloosterman?

Berichtnr.: 1635.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School

Pier en Lammert en Hiltsje Leegstra

Lammert ( 1904-1991) en Hiltsje Leegstra (1909-1966) woonden in het laatste huis aan de Van Teijenswei 25, aan de Trekvaart.
Van deze woning hebben we nog geen foto.

Vroeger heeft bij Lammert en Hiltsje Leegstra-van der Let een broer ingewoond, die Pier heette.
Hij woonde eerst in Leeuwarden in een arkje, maar is op een gegeven moment bij de familie Leegstra in komen wonen. Hij was veedrijver, vooral met boze stieren kon hij goed mee omgaan. Hij bracht ze van de veemarkt lopend naar slachthuis Brada toe.

In Westergeest maaide hij de bermen van de Trekweg. Hij vervoerde het gras in een jutezak voor op zijn transportfiets. Hij was niet echt groot van stuk, dus kon er bijna niet over heen kijken.

Berichtnr.:1634.

 

 

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Openbare school 1945

Boven v.l.n.r.: Meester ter Horst, Eelkje Reinders, Beitske Koster, Aagje Kooistra, Gooike Veenstra, Pietje Zijlstra, Tine Valks, Tet van Assen, TrienKoster, Aafke Visser.
Midden v.l.nr.: Han ter Horst, Wiebe Koster, Jan ter Horst, Jaap Merkus, Willem van der Heide, Wiebe Kloosterman, Anne Visser, Reindert Merkus, Klaas Kooistra, Roel Oostwoud.

Voor v.l.n.r: Michiel Nieuwenhuis, Gerrit Kloosterman, Jan van Assen, Gerrit Koster, Melle Koster, Durk van Assen, Anne Veenstra, Earde Nauta, Iebele van der Heide, Auke Oostwoud, Fedde Oostwoud.

Foto genomen bij de openbare school te Westergeest 1945
Berichtnr.:105

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School

Jan en Wietske Merkus – van der Land

Jan en Wietske ( Wietsche) Merkus van der Land woonden aan de Van Teijenswei 23.
foto’s van de woning aan de van Teijenswei

Ze hadden 7 kinderen:
Jacob en Jantje (Feenstra)
Eelkje en Freerk Bosgraaf
Sjoukje en Eerde Nauta
Akke en Renze de Jager
Jentje en Antje (Zuidema)
Ritske en Sieske (Wielsma)
Ebbe en Dirkje (Boetes).

IMG_0021
Jan en Wietske

Jan en Wietske woonden in het op één na laatste huisje aan de van Teijenswei.
De foto is genomen omstreeks 1935.
Later is het enige tijd bewoond door Sake van der Kloet en Melle Kempenaar.

IMG_0004
Jan en Wietske op latere leeftijd.

004

Berichtnr.:423.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Van Teijenswei

Foto’s uit archief families Annema, van der Land, Merkus

De namen bij onderstaande foto’s zijn ons niet allemaal bekend.
Gedacht wordt aan de volgende families: Merkus, Annema, van der Land.

IMG_0011
Rense Blom met zijn vrouw

IMG_0020
Jentje van der Land met zijn vrouw

 

IMG_0016

 

 

IMG_0014

IMG_0013
Jan Pak ( Bosma)

IMG_0012

IMG_0017

IMG_0018
Wiepkje Merkus

IMG_0019
Kinderen van Merkus
Ze woonden aan de Trekweg

Berichtnr.:1418.

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Loonbedrijf gebroeders Hoeksma

test_pieter2
Loonbedrijf van de gebroeders Hoeksma, Weerdebuorsterwei
Berichtnr.:1554/fbokt2016.

Klik hier voor hystoblog van Ybele Steenstra

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Eabele en Durkje Merkus en gezin

IMG_0029
IMG_0040

Eabele Merkus op jonge leeftijd

IMG_0030
Eabele en Durkje Merkus.
Ze woonden aan de Kertiersreed.

IMG_0003-001
Eabele en Durkje

IMG_0034
Zoon Jan

IMG_0002-001
Jappie, Jan en Reinder

IMG_0006
Jappie en Reinder Merkus

IMG_0009-001
Achter: Reinder, Jappie en Jan Merkus
Voor: Eabele Merkus, Meine en Durkje Merkus

IMG_0006-001
Zoon Jan en Japke’s trouwdag

IMG_0009-003
Reinder, Meine en Jappie

IMG_0014-001
Zoon Jan Merkus
.

IMG_0002-002
Twee bewoners van de Kertiersreed, Klaas Kooistra en Eabe Merkus. Zij waren landaanwinners in het Lauwerzeegebied. Nu vereeuwigd bij een schaatsfestijn op de Zwemmer.

Eabele Merkus heeft een snoek gevangen van 15 pond in 1969.
En een foto van de braderie in Westergeest

IMG_0039
Eabele Merkus

IMG_0038
Eabele Merkus aan het vissen in Kollum

IMG_0033
Baanvegers Eabele Merkus en..

IMG_0028

 

IMG_0007
Eabele supporter bij voetbal

IMG_0004-002

IMG_0002-001
Eabele en Durkje

Berichtnr.:306/fbokt15.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Eabele en Durkje Merkus en gezin

Filed under Algemeen, Kertiersreed, Sport, Verenigingen