Category Archives: Trekwei

De heer Tjalling Sipma stond aan de wieg van de DBO

DBO Tjalling Schotanus

Op de onderste foto staan de gebroeders Sipma op het schip en Johannes Wiersma ( woonde t.o. Husternoard) op de brug, nog net te zien rechts van de mast.

Westergeest. Brug Bonte Hond 1914. Schip eigendom van de gebr. Sipma. Joh. Sipma ( links),  Tjalling Sipma ( rechts). Op de brug rechts Joh. Wiersma

 

IMG_0007
Tjalling, Geale en Jan Sipma.
Woonden  aan de Kalkhúswei


Tjalling of Jan Sipma voor de woning bij de Lange Brug 1925/ 1930

 

Stoomboot STAD “DOKKUM”” te koop.

meer foto’s van familie Sipma

Meer foto’s van Johannes en Anna Sipma Schutter

Berichtnr.:1514/fbjan16/…

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei, Trekwei

Antje Sipma-Kloosterman 95 jaarGeboren:5 september 1869
Overleden: 17 juni 1965

Jan Sipma en Antje Sipma-Kloosterman
Berichtnr.:1288

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

De Lange Brug en Teade Núnder

 


Lange Brug 1940/1950


Lange Brug 1940/1945.
Woning van de fam. T. Steenstra ( Teade Núnder, Teade ‘Eibertsje)


 


Teade Steenstra onderweg met paard en wagen. Op de platte wagen zakken met grit voor de kippen, dat hij verkocht in de omgeving
Hij is hier in Dantumawoude met Talmahoeve op de achtergrond.

Teade Núnder mealde skulpen mei wynmoune.
Uit: Friesch dagblad : 1 oktober 1983

010

Teade Steenstra ( Teade Núnder) en Eibertsje 50 jaar getrouwd

Joodse onderscheiding voor echtpaar Teade en Eibertsje Steenstra.
Berichtnr.:224/fbmrt16/..

Share This:

1 Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Trekwei 4

Trekwei 4
Wie hebben hier gewoond:
Geale en Yttje Sipma
Geert en Boukje Postma

De kinderen van Geale en IJttje Sipma waren:
Sjoukje Sipma, getrouwd met Jentsje Hamstra of van der Wiel
Jan Sipma, getrouwd met E. Zijlstra
Anne Sipma, getrouwd met Douwe van der Schaaf
Minze Sipma, getrouwd met Berber Lijzenga
Boukje Sipma, getrouwd met Geert Postma
Aaltje Sipma, getrouwd met Harm Brouwer
Tjitske Sipma, getrouwd met H. Nauta

geale sipma en gezin
Geale en Yttje Sipma-Hamstra met hun gezin:
Achter Minze, Sjoukje, Jan, Anna.
Voor Baukje, Geale Sipma, Tjitske, Yttje Sipma-Hamstra, Aaltje

Bauke Hamstra was een broer van Geale Yttsje Sipma-Hamstra.

Berichtnr.: 1685.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Foto’s Lange Brug

Foto’s van de Lange Brug ( Lange brêge)


Lange Brêge met zicht op het dorp Westergeest.


1978 Vervangen brug

Foto van Leeuwarder Courant


Lange Brug :  7 april 1978


Wie zitten hier op de vlonder??

 

Berichtnr.:449.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Fotoalbum van Harm en Aaltsje Brouwer-Sipma

Harm en Aaltsje Brouwer-Sipma woonden bij de Langebrug bij de Trekvaart/ Nieuwe Zwemmer


Harm en Aaltsje


Hun woning rechts en links Teade núnder en Eibertsje. In schuur tussen de beide woningen in maalde Teade de schelpen.


Harm en Aaltsje


Trouwdag Harm en Aaltje Brouwer-Sipma.
Deze foto is genomen voor het boerderijtje aan de zuidkant  EelkeMeinertswei, dat later afgebrand is.


Op de foto:
1. Harm Brouwer, 2. Aaltje Brouwer-Sipma, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.


Trouwfoto 1955. Auto van Zwart uit Veenklooster.

Trouwfoto van Douwe van der Schaaf en Anna Sipma (zus van Aaltje), ook vanuit boerderijtje zuidkant Eelke Meinertswei.
Zij woonden later aan de Langeloane, waar nu Henkie de Jager woont.


Geert en Boukje


Buurman Titus van Wieren


Berber Sipma


Harm?


Aaltsje rechts en links zus Tjitske

?


Aaltje Sipma met Beitske Koster


Vader van Aaltsje Geale Sipma

Trien Koster, Aaltsje, rechts Beitske Koster en helemaal rechts Akke Koster ( moeder van Wiebe Koster)

Aaltje met Jeltsje Bosma ( d.v. Kei Roelfke)


De Lange brug. Voor aan ziet u een zandbak, waarin zand was opgeslagen voor gladde wegen


Rechts Mient de Jager en kijkt toe ( of geeft instructies) hoe een vakantieganger kan maaien met een zeis

Auke, zoontje van Harm en Aaltsje

Dicky Weistra en Harm speelt mee voor de foto


Dochter Riemie


Harm aan het knutselen


Foto van 15 mei 2005

Berichtnr.:1675/fb april 2018.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Geartsje-muoi woonde aan de Trekweg onder Driezum


Geartsje-muoi was Gertje de Jong-Hopperus ( 1900-1997)
KC:14-03-1983


Geertje Hopperus in de jonge jaren

De heer Postma uit Groningen met Geartsje-muoi op de foto. Elke keer wanneer hij op de fiets van Groningen naar Holwerd ging werd er even een bezoekje gebracht aan Gjetsje.


Bron: Facebook Ald Driezum-Wâlterswâld .
Geertje de Jong-Hopperus

Berichtnr.:718.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Jabik Kobes en zijn dochter Anne “yn de beage” voor hun”skûtsje”


De boerderij rechts op de achtergrond is op Oostwoud, waar nu Knilles Schaafsma woont.
Jabik Kobus ( vader van Bienze Kobus uit Driezum/Damwâld) en dochter Anne, 14 jaar oud.
Hun skûtsje wordt hier achteruit getrokken, zodat deze gekeerd kon worden bij de Langebrug.

De man , die daar op de weg loopt is Sipke van der Meulen, later melkboer te Driezum.


Jabik Kobes en zijn dochter Anne yn de beage voor hun”skûtsje”

Fersen, dy’t ut é tiid reitsje van Freark Dam
In frou dy’t swingend yn de beage rint

img_0001-001

img_0002

img_0001

 

 

 

Berichtnr.:429

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Fotoalbum van de familie Slagter en Hansma

Sijbren Slagter ( zoon van Harke Slagter van Kollumerpomp) was getrouwd met Aaltje Hansma ( dochter van Jabiks Janke Hansma). Zij hebben 4 jaar lang in de noodwoning aan de Trekweg gewoond. Daarna zijn ze verhuisd naar de Van Teijenswei 9. Jan en Japke Merkus zijn toen verhuisd.
Het is een muzikale familie
De kinderen zijn:
Harke
Jappie
Janneke
Harm Jan


Janke Hansma-Dijkstra ( Jabiks Janke) Janke was “baakster” in Westergeest.


Martha van Assen en Froukje van Assen van de Kalkhúswei.


Reina Hansma en Geertje Kloosterman


Aaltje Slagter-Hansma en Hennie Kingma-Schotanus


Reina Krol-Hansma en Aaltje Slagter -Hansma


April 1960 Trouwdag Jabik en Janke Hansma aan de Trekweg naast Tjibbe Kuipers

Hier de foto met nummers:
1 Sybren Slagter ( e.v. Aaltsje), 2 Jabik Hansma ( vader),3 Antsje Hellinga ( schoonzus),4 Anna (zus),5 Aaltsje ( e.v. Sybren Slagter),6 Reina Hansma (zus) ,7 Hans (broer) ,8 Janke Hansma (moeder),9 Willie (schoonzus), 10 Gjetsje (zus)
Jongen met bril is Geert van der Veen, andere jongen in donkere kleding is Berend van der Veen en meisje voor Reina zijn kinderen van Anna. Jongetje links is Harke, zoontje van Aaltje

Jabik en Janke Hansma met 4 kinderen
Achter Hans en Gjetsje
Voor Anna en Reina
Reina is later met een ongeval met paard en wagen overleden.
Daarna heeft de familie Hansma weer een dochter gekregen, die de naam Reina kreeg en daarna werden Aaltje en Reinder geboren.

Deze foto is genomen bij de woning Van Teijenswei .., waar nu Minze en Truda wonen.
Op de achtergrond de woning van Kees en Minke Laverman.
Die boom, die daar te zien is, is meer over te vertellen. Volgt nog.


Kinderen Kalkhúswei

De namen:
1 Ytsje Kuipers,2 Jellie Kuipers, 3 Jille Kuipers, 4 Jane Schotanus, 5 Pietsje Tuinstra, 6 ?,7? ,8 Auke van Assen, 9 Sytse Braaksma,10 Johannes Schotanus,11 Iede van der Heide, 12 Jan Merkus


Pake Reinder Dijkstra en beppe Gjetsje Blom met hun kinderen.
Achter v.l.n.r.: Reinder, Hans , ?, Folkje en Griet

Mevrouw Slagter vertelde, dat haar man, Sybren Slagter,  Hidde Nicolai ( vader van Roel) had gered.
Hij fietste op een dag terug van zijn werk via Oudwoude en kwam langs een “gat”, waar afval in gedumpt werd en hoorde iemand om hulp roepen. Hidde was daar namelijk aan het zoeken naar hout, dat hij nog wel kon gebruiken, maar hij zakte weg en kon er niet meer uit komen. Sybren Slagter stapte van zijn fiets en ging eerst op zoek naar een plank en touw en zo heeft hij hem bevrijd uit zijn benarde positie.

Berichtnr.:1668/fbnov2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei, Van Teijenswei

Familie Damstra woonde in “It Einehúske”


Wiebe Damstra en Geertje van der Veer.
Zij woonden in het Einehúske aan de Trekweg.
Wiebe hield veel eenden, vandaar de naam Einehúske.
Kinderen uit dit huwelijk:
Anne, geboren 11 maart 1917
Durkje, geboren 17 juli 1919
Durkje trouwde in 1943 met Pieter Loonstra en ging wonen op Keatlingwier.

It Einehúske


Schilderij van it Einehúske

Wiebe en Geartsje yn it boatsje

Lees meer hier
Berichtnr.:1662/fb okt 2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

IJspret op de Swemmer bij de Lange brug


Yttsje Brouwer

Berichtnr.:1676/fbokt2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Pier en Lammert en Hiltsje Leegstra

Lammert ( 1904-1991) en Hiltsje Leegstra (1909-1966) woonden in het laatste huis aan de Van Teijenswei 25, aan de Trekvaart.
Van deze woning hebben we nog geen foto.

Vroeger heeft bij Lammert en Hiltsje Leegstra-van der Let een broer ingewoond, die Pier heette.
Hij woonde eerst in Leeuwarden in een arkje, maar is op een gegeven moment bij de familie Leegstra in komen wonen. Hij was veedrijver, vooral met boze stieren kon hij goed mee omgaan. Hij bracht ze van de veemarkt lopend naar slachthuis Brada toe.

In Westergeest maaide hij de bermen van de Trekweg. Hij vervoerde het gras in een jutezak voor op zijn transportfiets. Hij was niet echt groot van stuk, dus kon er bijna niet over heen kijken.

Berichtnr.:1634/fbfeb2018.

 

 

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Fotoalbum van Roel en Afke Nicolai

Roel Nicolai en Afke Minnema woonden op Trekweg 1
met hun kinderen: Hidde, Harry, Anco  en Feike


Foto 1. Roel en Afke


2. De woning aan de Trekweg 1


3. De 4 kinderen en de hond Tarzan

4. Anne Nicolai met Feike, zoontje van Roel en Afke

5. Roel met paard en wagen aan de Van Teijenswei


6. Tryntsje Nicolai


7 Roel


8. Afke


9. Roel met versierde wagen voor de smederij.


10. De woning Trekwei 1 met één van de kinderen


11. Links Wiebe Koster en rechts Roel Nicolai. overige personen onbekend


12. Roel


13. Roel naar het feest. Op de achtergrond it lytse Slotsje


14. niet bekend


15. Wiebe Koster en ?   meer foto’s

 


16. Rechts Roel en links ?


17. Rechts Tryntsje Nicolai


18. Roel

 

19. Jantsje Hamstra


20. Roel


21. ?


22. Rechts Afke Minnema en links Boukje Veendorp, afkomstig uit Ee/Tibma. (nu Boukje Post-Veendorp, woonachtig in Nij Tjaerda, Damwâld, geb.1944)

23.

24.


25.


26.

27  Juni 1961 Roel en Afke en moeder Afke van Tibma

28. 9 aug 1970 Roel en Anne Huisman


29. Meisje  is Alie Uitterdijk en rechts de ijscokar van haar vader Jan Uitterdijk.

30. Jan Uitterdijk met dekinderen. Op de achtergrond de woning van Roel en Afke


31. Afke met Alie Uitterdijk

32. ?

Tryntsje Nicolai , de zus van Roel:

3. Meisjesvereniging?

4. Tryntsje bij haar woning aan de Eelke Meinertswei

Berichtnr.: 1681/fbapril2018

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Paadje voor huizen langs Trekvaart

Net voor de brug over de Trekvaart aan het einde van de Kalkhúswei was er vroeger een paadje voor de huizen Kalkhúswei 32, Trekwei 2,4,6 langs.

Hier nog een oudere foto voor de woning Kalkhúswei 32.
DSC00555

Berichtnr.:1643/fb april2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Trekwei

Fotoalbum Jan en Japke Merkus-Lourens

Jan en Japke Merkus-Lourens.  Kijk voor meer foto’s van de familie Eabe en Durkje Merkus

IMG_0003-002
Trouwdag Jan en Japke Merkus.

Jan Merkus is een zoon van Eabe en Durkje Merkus.
Toen Jan trouwde met Japke Lourens ( afkomstig uit de Westereen) in 1951, zijn ze gaan wonen aan de Trekweg naast Tjalling en Lieuwkje Schotanus en Sjoerd en Janke Tuinstra ( De Zevensprong).
In 1959 hebben ze nog 1,5 jaar aan de Van Teijenswei 9 gewoond. Buren waren toen Jan en Pietsje de Vries, Bartele Aukje Kempenaar, Gjalt van der Veen en Anco en Ytsje Sipma.
Daarna zijn ze naar Dokkumer Nieuwe Zijlen verhuisd, omdat Jan daar brugwachter werd.

Jan Merkus (links) voetbalde vroeger bij Buitenpost

 

Deze foto is gemaakt op 23 april 1958 bij de familie Stinissen. Haar zoon Sjors was getrouwd en de buurvrouwen waren uitgenodigd bij mevrouw Stinissen thuis.
Achter: Lieske van Assen, Japke Merkus, Sybrens Aaltsje Slagter, Goitzen Griet van Assen, Janke Hansma, Akke Sipma,.?.,  Ytsje Kuipers, Lieuwkje Schotanus.

Midden: mevrouw Stinissen , haar zoon Sjors, ..

Voor: Frans’e Jeltsje Sikkema, Vr. Braaksma? ,Taetske Sikkema, Sjoerd ‘e Janke Tuinstra

Achter: Ineke ( d. van Jan en Pietsje de Vries), ?,?
Voor: Greetje Merkus, Eabe Merkus


Jan en Japke met hun gezin, toen ze gingen verhuizen naar Dokkumer Nieuwe Zijlen in 1959.

IMG_0014-001
Jan Merkus in zijn uniform van brugwachter.

krantartikel
Afsluiting Lauwerszee had heel wat voeten in de aarde.
Op de foto rechts helemaal rechts staat Jan Merkus.


Deze foto is gemaakt bij het werkeiland bij Lauwersoog. De paal achter de mannen moest de grond in.
De mannen op de foto waren werkzaam op de boten van Rijkswaterstaat. Gerke Postma was o.a. eigenaar van zo’n boot.
Er waren drie boten van Rijkswaterstaat: de Zeemeeuw, De Stormvogels en de Babbelaer.
Op de foto achter: 1Pieter de Braak,2 Stegenga ( was de baas van de andere mannen),3Ytsen Ytsma,4 Gerke Postma ( Kollumerpomp),5 Jan Merkus, 6 Ruth van der Lei( Kollumerpomp)
Voor: 7 Sybren Slagter, 8 Johannes van Dijk,9,10 Eeltsje de Vries ( Dokkumer Nieuwe Zijlen, eigenaar van de Babbelaer).

Japke woonde vroeger met haar ouders en 9 broers en zussen in de woning helemaal achteraan in de buurt van de Old Dutch in de Westereen op onderstaande foto.

IMG-002
Berichtnr.:1633/fbapril2018.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei, Van Teijenswei

Alle boerderijen op de Trekweg en Kollenswei

Op de fotoavond van 10 april alle boerderijen/ woningen van de Trekweg en Kollenswei
en Teade (Núnder) en Eibertsje Steenstra

1. Trekweg 5
– 
Jan Lulofs 
– Wiebe van Dijk ( “Wiebe Lieg”, stukje gespeeld op revue tijdens reünie in 1995)
– Pieter en Pietsje Braaksma
– Hendrik Braaksma, tulpenboer. Hij had voor de woning allemaal tulpen voor de handel.
– 1962 t/m 1968 Douwe en Wikje Bergsma
– 1968 t/m/ 2009 Klaas en Alie Bergsma( 8 á 10 koeien)
– Meindert en Ypie Postma


Klaas Bergsma was ook melkrijder samen met Titus van Wieren


Klaas en Titus bij geboorte kalfje.

Trekweg 7
– Bakker de Bruin
Tjalling en Lieuwkje Schotanus
– Sije en Joukje Schotanus
– Wietse en Bettie Bergsma
– Renate uit Duitsland
– Hendrik Woudstra en Martinus

Trekweg 9
– Willem Jonker
– Heine en Anne Kempenaar
– Jan Merkus en Japke Merkus-Lourens  woonden naast de Zevensprong ( meer foto’s)
-Roel en Tineke Aardema- Vrieswijk
-Theo en Boukje Schotanus-Woudstra

2. Trekweg 11 ( de Zevensprong)
Sjoerd en Janke Tuinstra
– 
Rieken en Doetie Zijlstra
– Mevrouw van Ossel tot 1999
– Hessel Smid en Martinus Meindertsma
– Mevrouw Koehoorn


Geert Postma schildert het “ûleboerd”

3. Trekweg  13.
– Pieter van der Werff
– Sake ( zoon van Pieter) en Dieuwke van der Werff ( ong. 10 koeien) en ze hadden een café (op ‘e Kelders). Zoon Jappie vertelt op fotoavond 10 april 2018. Ze hadden thuis 4 hokkelingen, 4 kalveren, 100 kippen en 10 varkens.
– Jan Willem en Marijke Westerman
– Johannes en Joke Annema


Op de foto v.l.n.r.: Sake van der Werff, Pieter Sjoerds van der Ploeg,
Romkje van der Werff en haar moeder Geertje van de Werff-Bits.

Bij de Langebrug woonden de families Brouwer ( meer foto’s ) en Pompstra.

Teade  en Eibertsje Steenstra  (Teade Núnder) woonden er vroeger. meer informatie
Teade werd Teade Núnder genoemd, omdat hij schelpen (núnders) maalde, dat o.a. gebruikt werd als grit in kippenhokken.


Omstreeks 1940/1945

Teade en Eibertsje 50 jaar getrouwd
Foekje van der Kooi vertelt over Teade en Eibertsje in Foestrumers fertelle

4. Trekweg 6
– Klaas en Willemke Kooistra (hadden geen vee ?)
– familie Stinissen
-Bearn en Jeltsje van der Heide
-Peter en Pijke van der Ploeg
-Roghus en Trientsje Westra ( zijn later naar Canada verhuisd)
– Familie Uuldriks
– Hielke en Akky van der Veen


Klaas en Willemke Kooistra met de kinderen.
Daarna is deze woning afgebroken en heeft de familie Stinissen er een nieuwe woning gebouwd


Trekweg 6

De 3 meisjes op deze foto zijn Annie, Wytske en Boukje van der Heide

Trekweg 4

-Johannes en Anna Sipma
-Geale en Ytsje Sipma
-Geert en Boukje Postma-Sipma
– Zielke (afk. van Duitsland)
-Klaas de Vries

Trekweg 2    Meer info over deze woning:
Reinder en Griet Dijkstra
– Jabik en Janke Hansma  fotoalbum familie slagter
– Jelle en Maaike Kempenaar
– Johan en Ankje Stender
– Aldert en Nynke de Vries
– Jeroen en Wiljen van Deel

Dit is de woning aan de Trekwei tot voor 2002. Aldert en Nynke de Vries hebben dit huis toen gekocht en afgebroken. In deze woning hebben vroeger de familie Hansma gewoond Berichtnr.:1323


1960 Feest bij de familie Hansma

Foto’s paadje voor deze huizen

Trekwei 3
-De woning van groenteboer Jan Uitterdijk
– Marten en Wieke Kooistra.

Trekwei 1 De woning van familie Nicolai  meer foto’s
-Heine van Assen
-Egbert en Janke Bouma
-Sjoek en Wietske van der Heide ( in oorlogstijd)
– Roel en Afke Nicolai

Trekwei 1 omstreeks 1930 Voor de woning Heine van Assen met grootmoeder Froukje van Assen( Heine en Froukje).


Roel en Afke

 

 


De Bûnte Houn

Trekweg 9
– familie Bijker tot 1900
– Jan en Wietske Reinders
– Marten en Saakje Bosma
– Gaatze en Hinke Bosma
– Henk en Ria Hoekstra

img-001

 

Kollenswei

5. Kollenswei 3.
– Hidde en Anne Nicolai 
– Klaas en Willemke Kooistra
– Melle en Jannie Prins (een paar koeien, volgens de zoon) De zoon is in 1962 geboren in deze woning en hij herinnert zich nog goed dat zijn vader paard en wagen gebruikte voor de werkzaamheden op de boerderij.
– Vanaf 1965 Wietse en Sjoukje Kloosterman (8 koeien). Het huis is afgebroken en nieuwe woning gebouwd in 1979


Anne Nicolai'( e.v. Hidde) met kleinzoontje

IMG_0039


Wietse en Sjouk Kloosterman met het gezin meer foto’s

6. Kollenswei 2.

-Tot eind jaren ’50 :Jabik Merkus ( e.v. Jantsje) was veekoopman en had enkele koeien. Toen hij vanwege reuma niet meer voor de koeien kon zorgen hebben zijn vrouw en dochter Wiepkje, die toen nog niet getrouwd was,  dat overgenomen.
-Sikke en Minke Dijkstra
-Gebroeders Dijkstra, Frans, Gerke, Jappie ( 6 koeien). Frans had duiven


Deze boerderij is afgebroken in 2010

IMG_0041

Minke Dijkstra (e.v. Sikke) en Eelkje Bosgraaf (buurvrouwen) en mevrouw Derks

DSC00143

De paarden, fjorden,  van Gerke

 

7. Kollenswei 1.

– Eabele Klaver
– Boer Kees Klaver (5 koeien)

IMG_0005-001

IMG_0008-001

Berichtnr.:1679.fb/april2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kollenswei, Trekwei

Familie Hansma woonde aan de Trekwei 2

Dit is de woning aan de Trekwei tot voor 2002. Aldert en Nynke de Vries hebben dit huis toen gekocht en afgebroken. In deze woning hebben vroeger de familie Hansma gewoond Berichtnr.:1323

Dit is de woning aan de Trekwei tot voor 2002. Aldert en Nynke de Vries hebben dit huis toen gekocht en afgebroken.
In deze woning hebben vroeger de familie Hansma gewoond


Nog een foto van de woning van Aldert en Nynke de Vries.

IMG (2)
Staand v.l.n.r.: Aaltje, Anne, Reinder, Hans, Geertje, Reina
Zittend vader en moeder Hansma, Jacob en Janke Hansma

IMG_0003

Twee buurvrouwen:
Anna Sipma-Schutter en Janke (Jacob) Hansma

IMG_0018
Sieberen Slagter van Kollumerpomp en Aaltje Hansma ( dochter van Jabik en Janke)

Meer info over deze woning

Berichtnr.:1323/fbmrt16/ april2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Fotoalbum, Trekwei

Jan Uitterdijk met ijscokar, groentekar

IMG_0018
Jan Uitterdijk met de groentekar

IMG_0015
Jan Uitterdijk met hulpje Jappie van der Veen uit Oudwoude.
Deze foto is genomen in Oudwoude, Jan Binneswei 4.

IMG_0016
Jan Uitterdijk en zoon Jurjen en Ome Henk

IMG_0017
Jan Uitterdijk met de ijscokar

IMG_0011
De groentenwinkel Trekweg 3. Jan Uitterdijk met de groentekar
Berichtnr.:1404/fb.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Fotoalbum Jannie Uitterdijk

img_0007
Jannie Uitterdijk

img_0018

img_0012
1959 Jannie voor het eerst naar school

img_0008

img_0014
Jannie Uitterdijk en Jannie Annema

img_0016
1968 Jannie Annema en Jannie Uitterdijk bij hun woning aan de Trekweg 3

img_0015
Nieske Huisman (dochter van Lieuwe Frouk) en Jannie Uitterdijk
1968. De laatste schooldag op de Huishoudschool Kollum

img_0005
Annie van der Veen, Jannie Annema, Pietsje de Jong, Jannie Uitterdijk.
1969 bij Jannie thuis.

img_0006
Jannie Annema en Jannie Uitterdijk
Berichtnr.:1587/fbmrt2017.

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Fotoalbum van Jan en Annie Uitterdijk

img
Jan en Annie Uitterdijk, getrouwd in 1951, in de Hervormde Kerk te Westergeest

img_0009
Annie, wacht hier op Jan Uitterdijk, bij de ouders van Jan in Wouterswoude

img_0017
Het gezin Uitterdijk: Jannie met de kat op de arm, Alie, heit Jan, mem Annie en dan Jurjen ook met de kat op de arm

img_0004
Op vakantie met de kinderen. Annie, Jannie met Gretha op schoot, Alie en Jurjen.

Jan Uitterdijk was groenteboer, zoals al eerder vermeld.
Hier nog een aantal foto’s daarvan

img_0011

img_0013
Tijdens het feest in Westergeest.

img_0003
Bij de ingang van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum stond Jan ‘s middags van 13.00 tot 15.00 uur met zijn auto om groente /fruit te verkopen.

img-001
Jan met de ijscokar van De Friesche Koe.

Berichtnr.:1586/fbmrt2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Krantenbericht over de Trije Romers

Archief Hilly Tjalsma 2017-001

Het uithangbord is nog steeds in het museum in Dokkum.

Berichtnr.:330/fbfeb2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Café de Kelders oan ‘e Trekwei


Omstreeks 1914  Trekwei 13
Op de foto v.l.n.r.: Sake van der Werff, Pieter Sjoerds van der Ploeg, Romkje van der Werff en haar moeder Geertje van de Werff-Bits.

Net voor de Langebrug café “De Kelders”. De laatste kastelein op de Kelders was Pieter Ruurds Bontekoe. Het waren vooral reizigers, die langs de Trekweg reden en hier het café bezochten. Er zaten ringen aan de muur waar de paarden aan vastgezet konden worden.
Jarenlang bewoond door  de familie van der Werff met een flinke veebezetting in de schuur.
Onder de grote gelagkamer waren de kelders, voor de helft betegeld. Een optrek boven het kelderraam was woon- en slaapruimte.
Vroegere bewoners waren bekend onder de naam Geertje van der Werff-Bits was “Kelders Gjertsje”en Sake van der Werff  “Sake fan de Kelders”.
De ouders van Sake en Romkje (7 april 1902- 8 sept. 1961) waren Pieter van der Werff ( geb. 5 aug 1873) en Geertje van der Werff-Bits ( geb.17 maart 1864)
Kinderen van Sake en Dieuwke waren Pieter en Jappie van der Werff.
IMG_0006
Pieter van der Werff.
Pieter is verhuisd naar Canada en Jappie woont in Kollum.
sakeimg_0085
Sake ( 10 mei 1900- 20 feb 1972)  en Dieuwke van der Werff-Broersma(7 nov 1899-16 juni 1990)

img_0003
Friesch Dagblad 17-01-1984

Huidige bewoners: fam. Joh. Annema

Berichtnr.:189.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

De herberg “de Trije Romers”

img_0006-001
img_0007

IMG_0037
Het uithangbord van de Trije Romers

De herberg de Trije Romers stond aan de Trekweg, dichtbij de Bonte Hounsbrêge.
Dit kroegje van de familie Wiersma was voor de pjetjagers een rustpunt tussen Dokkum en Strobos
De naam “De trije romers” stond altijd op een houten uithangbord aan de zuidgevel. Op de bovenste foto is het links op de voorgevel nog net te zien naast het muuranker. Het bordje is bewaard gebleven en hangt in het museum in Dokkum.

img_0004
Jacob en Antje Wiersma. Jacob Wierds Wiersma was de laatste kastelein van de Trije Romers. De laatste consumptie werd verkocht in 1917 toen Jacob Wierds zijn vergunningsrecht voor twee honderd gulden verkocht aan Harm Alzerda, smid en kastelein in Zwagerveen. Jacob had de herberg toen 23 jaar beheerd. Het echtpaar is toen verhuisd naar van Teijenswei 1, in de earmketen?
De dochter was Wietske de Boer-Wiersma, schreef mooie verhalen over Westergeest.
De zoon Johannes ( zie foto hierna) was getrouwd met Hiltje Hilboezen.
IMG_0009

 

img_0006

img_0001 img_0002

Het is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk zijn dit Brucht en Teatske Casimier.
Ze zouden ook gewoond hebben in deze woning aan de Trekwei, maar wat ook mogelijk is, dat ze een winkeltje hadden op de Triemen waar later Banga een kruidenierswinkeltje had.

Berichtnr.:1365.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Familie Stinissen woonden aan de Trekwei 6

Berend Stinissen en Seeske Stinissen-Scheepvaart woonden aan de Trekwei.
Ze hadden drie zoons Gerard, Berend en Bertus.
Bertus, de jongste zoon, is getrouwd met Trijntje Perdok, zie o.a. foto’s verderop deze pagina.
Gerard Stinissen is in 1928 naar Indonesie gegaan als KNIL officier. Hij is daar getrouwd en later gescheiden en daar overleden. Kinderen uit dit huwelijk waren Johanna en kleine Bertus. In een kamp in Indië verzorgde zuster Jo o.a. deze kinderen. Deze kleine kinderen zijn toen met zuster Jo Walker naar Nederland gekomen en zijn opgegroeid in Westergeest bij opa en oma Berend en Seeske. Johanna haar vriend was Wobbe Veenstra, die in 1948 naar Indonesïe ging als militair.
Na het overlijden van Seeske is Bertus Stinissen getrouwd met Jo Walker, tante Jo in het dorp genoemd.

011
De woning aan de Trekwei 6

 

009

V.l.n.r.: Mevr.Perdok (moeder van Tinie), kleinzoon van  Jo Walker ( zoon van Sjors)
Deze woning is niet in Westergeest, maar in de plaats Noorderbrug (Gr.)

001

Berend Stinissen sr. en links kleine Bertus uit Indië (zoon van Gerard)

002
Berend Stinissen sr.

003

Bertus en Tinie Stinissen met het oudste zoontje van Sjors Walker

004
Berend Stinissen ( zoon van Berend en Seeske)

005

Bertus en Tinie Stinissen op de camping

006

Berend Stinissen (zoon)

007

Achter v.l.n.r.:Aagje (zus van Tinie), Johanna Stinissen ( dochter van Gerard), Stinissen sr., Tinie Stinissen en Jo Walker.
Voor v.l.n.r.:kleine Bertus Stinissen ( uit Indië, zoon van Gerard), Bertus Stinissen en Wobbe Veenstra (vriend van Johanna)

008

Bertus Stinissen en Tinie Stinissen-Perdok

pake_gjalt__tante_trijn__oom_be__tante_sees__nefje_albertus_marinus

Achter: Gjalt Scheepvaart (broer van Seeske), oud-politieman Westergeest/ Oudwoude, Berend Stinissen
Voor: Trijntje Scheepvaart (dochter van Gjalt), Bertus Stinissen ( jongste zoon van Berend en Seeske Stinissen) en Seeske Stinissen – Scheepvaart.

meer foto’s van de familie Stinissen

Berichtnr.:1395/fbmrt16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Johannes Sipma en Anna Schutter

IMG_0006
Johannes Sipma en Anna Sipma Schutter met de dochters Trijntje en Tjimkje

IMG_0004
Trijntje Hoekstra-Sipma, Anna , Johannes, Tjimkje

IMG_0014
Sjoerd van der Veer en Martje Schutter (zus van Anna)

IMG_0016
In de oorlog was de man op de foto, Jozef Wijnands, evacuée bij de familie Sipma.
De foto is later genomen met zijn vrouw.

Johannes en Anna Sipma 65 jaar getrouwd

IMG_0023

Foeke Hoekstra, Trijntje Hoekstra-Sipma, Tjimkje Huisman-Sipma, Jan Huisman
Voor Johannes en Anna Sipma-SchutterJohannes Sipma en Anna Schutter 65 jaar getrouwd
Berichtnr.:448/fbmrt16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Jan en Jannie naar het feest in 1959

IMG_0019

Jan Uitterdijk met dochter Jannie naar het feest in 1959

IMG_0020

Jan Uitterdijk en Jappie van der Veen met de groentekar.
Ook toen was er feest in het dorp. Op de achtergrond winkel van Eelkje Hilboezen.

Berichtnr.:1405.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

heer en mevrouw Uitterdijk – van der Zwaag

IMG_0014
Mevrouw Uitterdijk – van der Zwaag, grootmoeder van Jannie, Alie , Jurjen en en Greta Uitterdijk.
Alie van der Weg-de Boer uit Kollumerzwaag is ook een kleindochter van mevrouw Uitterdijk-van der Zwaag en een nichtje van de 4 hierboven genoemde personen.
Bij de woning aan de Trekweg 3.

2-IMG_0002-002
Aaltje van der Zwaag

IMG_0001
Aaltje Uitterdijk – van der Zwaag

IMG_0005
Aaltje Uitterdijk – van der Zwaag

IMG_0012

Jurjen Uitterdijk met zijn paard aan de Dokkumerlaan.
Dit echtpaar heeft ook gewoond in de woning van Durk Annema.

Berichtnr.:1403.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Jannie, Jurjen, Alie Uitterdijk en Hidde Nicolai

IMG_0007

Jannie en Jurjen en Alie Uitterdijk en Hidde Nicolai. Op de achtergrond de oprit van de fam.Nicolai aan de Trekweg 3.
Ook de lange rûmte is te zien.

IMG_0009

Jannie, Alie en Jurjen Uitterdijk. Op de achtergrond de woning van de familie van der Heide en familie van Assen, Kalkhúswei 30 en 28.

IMG_0006
Annie Uitterdijk ( Jan Annie) met haar dochtertje Jannie

Berichtnr.:1401.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Egbert en Janke Bouma

IMG_0001
KC: 14 december 2012
007
Overleden Jantje E. Zijlstra, echtgenote van Tjibbe Bouma ( Tjibbe Kuipers is genoemd naar deze Tjibbe)
De moeder van Egbert Bouma.

Janke Bouma Dijkstra vrouw van Egbert Bouma . En haar dochter ( links) Trijntje Bouma
Janke Bouma-Dijkstra ( vrouw van Egbert Bouma) met haar dochter Trijntje Bouma

1-img_0016-001

Rechts op de foto is Trijntje

IMG_0003
Egbert en Janke Bouma

IMG_0004

 

egbert-en-janke-bouma-vanmeent

Egbert en Janke Bouma rond 1950.
De kinderen van Egbert Tjibbes Bouma (1883-1957) en Janke Bouma-Dijkstra ( afkomstig uit Driezum) zijn Tjibbe, Trijntje (Nienke) en Ebele. Het echtpaar is getrouwd in 1910. De ouders van Janke waren Ebele Reinders Dijkstra en Trijntje Ides Schuringa.
Akke Egbert en Janke zijn de kleinkinderen van Egbert en Janke, zij zijn de kinderen van Tjibbe en Reina Bouma
Woonden eerst in een klein scheepje in de Trekvaart.
Hebben gewoond in het huis van Roel Nicolai aan de Trekwei.
Daarna tegenover Jabik en Janke Hansma. Na het overlijden van Egbert is Janke verhuisd naar het Tsjerkepaed in de woning van Sikke Dijkstra.

Janke was een zuster van Piet Uitterdijk zijn grootmoeder en Piet is weer een oom van Meent Wiersma uit Driezum.
IMG_0002
Janke Bouma foto:22 juli 1955

IMG_0005
Foto Vier Geslachten.
Hiltje Kuipers-Bouma, 76 jaar (moeder van Tjibbe Kuipers)
Klaaske Rump-Kuipers 51 jaar )zuster van Tjibbe Kuipers)
Hilly Dansen -Rump 29 jaar
Klaaske Dansen 1,5 jaar

Berichtnr.:1398.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Trekwei

Fotoalbum van Jappie J. Kempenaar

IMG_0010
Jappie op de foto in de Triemen

IMG_0005
Jappie aan het werk bij Hubert Surhuisterveen

IMG_0001
Jappie als soldaat, 2e van rechts omstreeks 1963/64

IMG_0002
Jappie Kempenaar in dienst ( 30 maart 1965)

IMG_0012
Jappie

IMG_0011

Albert van Maassen, Jappie Kempenaar en 2 vriendinnen, omstreeks 1963.
Berichtnr.: 1488.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei