Verhalen van Wietske Wiersma deel 2

Dit is deel 2 van de verhalen van Wietske Wiersma
Zie ook Verhalen deel 1
(Onder elke pagina staan een paar kernwoorden, om het zoeken op namen enz. gemakkelijker te maken)


Ouders en gezin Jacob Wierds Wiersma (vader Wietske Wiersma)


Ouders en gezin van Antje Wibbes Hoekstra ( moeder Wietske)

Grietje trouwde met Jaring de Jong in Kollum, 7 kinderen. Haar man overleed op jonge leeftijd
9 december 1957 was Grietje 98 jaar, verzorgd door dochter Jarigje, die getrouwd was met Marten Haven


Vader was Korenmolenaar, liep in donker naar Birdaard met een steen in een zakdoek geknoopt om zich te kunnen verdedigen.

19 januari 1894 Wietske geboren
Mei 1894 verhuisde het gezin naar Café de Trije Romers
Werkzaamheden Vader van Wietske.
Terpaarde wegbrengen enz.


Wiebe Postma, Jan van Maassen, Klaas van der Kooi, Cornelis Vogel, Dijksopzichter te Ezumazijl.


Cichoreifabriek Heine de Bruin.
Feike Tuinstra, Herre Niewiek waren de stampers in de fabriek. Tutlampen.
Reinder Reinders Dijkstra en Germ van der Meulen waren drogers.
Aardappelen in hete as braden


Vaste schipper Van der Woude Drogeham.
Cooperatie, Germ Meijers Driezumers Tolhuis/ Egbert Zijlstra in Wouterswoude.
Vader en broers Wibbe en Johannes grint verreden voor Johannes Pijnacker.

Sjoukje Pijnacker onderwijzeres 1924 tot 1926 Westergeest.
Meester Wijma.
IJsclub Westergeest/ Naast het Lykpaed/ Pieter Ankjes

 

 

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen

Geef een reactie