Category Archives: Kalkhúswei

Johannes de Vries en dochter Freerkje

IMG_0272
Het gaat om het huis op de achtergrond.


Kalkhúswei 1938/1939
Woning van Johannes en Reintje de Vries
Op de foto: Johannes de Vries met dochter Freerkje achter de naaimachine. De beide kinderen zijn:Froukje van Assen ( van wed. Griet van Assen) en Karel Veenstra ( zoon van Wessel en Anne).Deze woning wordt later bewoond door Pieter Zijlstra ( Pieter Fisk)

IMG_0001
Johannes de Vries

IMG_0002
Dochter Freerkje met haar man

Joop Schotanus schreef over Johannes de Vries het volgende:

Berichtnr.:452/fbapril2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Kalkhúswei 16

Kalkhúswei 16
Wie hebben hier gewoond:
 – familie Jaarsma ( ouders van Trien, zie hierna)
– Bauke Hamstra en Trien Jaarsma ( eerste vrouw)
– Hart en Jantsje Kootstra ( veehandel en schapen, waarschijnlijk geen koeien)
– Rob en Tryntsje Leegstra
– Gerrit en Ankie Hoogeboom

Bauke en Sjoukje?

Tryntsje en ?

Sjoukje Hamstra en Jantsje

Berichtnr.:1688.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

De heer Tjalling Sipma stond aan de wieg van de DBO

DBO Tjalling Schotanus

Op de onderste foto staan de gebroeders Sipma op het schip en Johannes Wiersma ( woonde t.o. Husternoard) op de brug, nog net te zien rechts van de mast.

Westergeest. Brug Bonte Hond 1914. Schip eigendom van de gebr. Sipma. Joh. Sipma ( links),  Tjalling Sipma ( rechts). Op de brug rechts Joh. Wiersma

 

IMG_0007
Tjalling, Geale en Jan Sipma.
Woonden  aan de Kalkhúswei


Tjalling of Jan Sipma voor de woning bij de Lange Brug 1925/ 1930

 

Stoomboot STAD “DOKKUM”” te koop.

meer foto’s van familie Sipma

Meer foto’s van Johannes en Anna Sipma Schutter

Berichtnr.:1514/fbjan16/…

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei, Trekwei

Albert en Janke Zijlstra- van der Haak

IMG_0002
Albert en Janke Zijlstra- van der Haak
Woonachtig aan de Kalkhúswei 11
Berichtnr.:1343

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Fotoalbum familie Minkes Sloot, Kalkhúswei 6

IMG_0001
Trouwfoto van Minkes en Sina Sloot-Bosma


Woning Minkes Sloot  1987


1987

De kloostermoppen aan de woning Kalkhuswei 6 zijn waarschijnlijk afkomstig van de kerktoren.
De kerktoren was voorheen plm. “twee roeden” (= ruim acht meter) hoger en had een zadeldak. Rond 1807 is de kerktoren ingekort. Reden hiervoor is niet duidelijk. Blikseminslag of bouwvalligheid? Of misschien beide? De vrijkomende kloostermoppen zijn volgens overlevering gebruikt voor de bouw van de woning Kalkhuswei 6.

Minkes Sloot ( vader van Sipke) voor zijn huis aan de Kalkhúswei

IMG_0003 (2)
Foto van 1972

IMG_0012


Woning van Minkes Sloot. Foto genomen
vanuit de tuin van Sape en Aafke de Vries
Naam “lytse pop”en datum niet bekend.

IMG_0020
Eabele van der Schaaf, heeft voor Minkes Sloot aan de Kalkhúswei 6 gewoond.

De woning zal in augustus 2018 worden afgebroken.

Deze foto’s zijn gemaakt kort voor de afbraak.


6 augustus 2018


Berichtnr.:89.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Kalkhúswei 1972 en Kalkhúswei 19

P1020662
Een mooi dorpsgezicht van de Kalkhúswei, december 1972.

Rechts Kalkhúswei 19.
In augustus 2018 is de woning van eigenaar veranderd.
Hier een paar foto’s van augustus:


Berichtnr.:1555/fbokt2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Fotoalbum van Gooitzen en Griet van Assen


Gooitzen van Assen ( geb. 18-01-1901, overleden 04-02-1943)


Griet van Assen- de Jong (geb. 16-11-1902, overleden 18-10-1995)
Gooitzen van Assen overleed plotseling op 42 jarige leeftijd. Hij liet zijn vrouw en 10 kinderen na.
De kinderen:
Heine (1925)
Sjoerdtje (1927)
Jan ( 1928)
Geertje (1929)
Martje (1930)
Froukje (1932)
Wietze (1934)
Akke (1935)
Lieske (1937)
Auke (1940)

Het gezin van  familie van Assen
Voor : Jan, moeder Griet, Auke, Heine, Sjoerdtje
Achter: Lieske, Froukje, Martje, Wietse, Geertje, Akke

De volgende informatie gekregen van Pieter Zijlstra, zoon van Ruurd Zijlstra en Froukje van Assen

Dochter van Gooitzen Griet: Akke trouwde met Elt Wolthuis en gingen wonen in Veendam tot hun scheiding. Kinderen waren Henk, Gea, Coby en Ronald en later geadopteerde zoon Ronnie.

Akke trouwde later, omstreeks 1974, met Albert. Dit was de echtgenoot van Annie, die suikerziekte had en daaraan kwam te overlijden. Annie was de oudere zus van Ruurd Zijlstra ( zoon Pieter Zijlstra), die met Froukje van Assen is getrouwd geweest tot haar dood in 1989. Albert en Akke woonden in Drachten. Akke kwam 3 jaar geleden te overlijden en Albert in 2017.

De herhaling in een derde huwelijk tussen 2 nazaten van Gooitzen van Assen X Griet de Jong en Pieter Zijlstra X Aaltje Dijkstra vond in de jaren ’70 nog een keer plaats, toen oudste zoon Heine van Assen in het huwelijk trad met Nellie Zijlstra, ook een iets oudere zuster van mijn vader Ruurd.

Het rijtje ‘gemengde’ (1e en 2e) huwelijken met verbanden tussen de geslachten is dus resp. als volgt:

  • Grietje van Assen-De Jong X Pieter “Fisk” Zijlstra (2e huwelijk)
  • Ruurd Zijlstra X Froukje van Assen (1e huwelijk, Ruurd is in 1991 hertrouwd met een gescheiden vrouw uit Dokkum)
  • Albert van der Molen (was getrouwd met Annie Zijlstra) X Akke van Assen (2e huwelijk)
  • Heine van Assen X Nellie Zijlstra (1e huwelijk)

 


Griet


Zoon Heine in militaire dienst in 1946 ( meer foto’s van de Indiëgangers)

10863609_688263364606089_1361911974_n[2]

Griet is in 1960 getrouwd met Pieter Zijlstra ( Pieter Fisk)

Griet van Assen


Dochter Lies en Jan Steenstra bij de Fokkema’s pleats

De woning:


Kalkhúswei.
Woning van de familie van Assen. V.l.n.r.: Jan, Sjoerdtje, Griet van Assen- de Jong, Akke, Froukje, Wietse, Martje, Geertje.  Deze woning is afgebroken in de 70 er jaren. De woning links hiervan (ten zuiden) werd bewoond door Keimpe  en Jits Annema, later Rinse en Bettie de Jager.

Later is het gezin verhuisd naar onderstaande woning Kalkhúswei 28.

Berichtnr.:460

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Woning Keimpe en Jits Annema

IMG_0123

Kalkhúswei 1955/ 1956
Woning van Keimpe en Jits Annema- de Jager
Men kon hier vroeger koppen en schotels, theepotten kopen
Nu bewoond door fam. Rinse en Bettie de Jager.


Keimpe en Jitske Annema

IMG_0001
Deze woonwagen heeft achter de woning gestaan.
Jan Annema ( staat in de deuropening) heeft daar gewoond met zijn zoon Tjeerd.
Berichtnr.:459.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Fotoalbum Wessel en Anne Veenstra 3

Andere fotoalbums van Wessel en Anne: album 1, album 2 

1.Het Fotoalbum van Wessel en Anne Veenstra. Zij woonden aan de Kalkhúswei.
De gezinsfoto van Wessel en Anne:
Voor vlnr: Griet, Wessel, Anne, ..
Achter vlnr.:.., Joeke,

Hier volgen een aantal foto’s waarvan de namen nog niet bekend zijn, maar ook is niet zeker of dit in Westergeest is. Graag uw reactie naar m.wiersma05@knid.nl

2.Deze foto is genomen voor de boerderij op Eastwâld ( eigenaar nu Schaafsma)
Vlnr.: Griet Veenstra, Anco van der Veen, Saakje van der Veen


3. Wessel en Anne


4. Dochter Griet Veenstra, Wessel Veenstra, Wienie (vrouw van Arjen), zoon Arjen Veenstra

5. Griet, Gerrit Veenstra en Geertje Kloosterman (dochter van Keije Kloosterman) op het erf bij Keije.


6. Titus van Wieren


7. 1948 .Wietse van Assen bij de piken van Gooitzens Griet van Assen aan de Kalkhúswei.

8. Griet Veenstra, Eelkje Reinders, IJnskje (dochter van Eabele en Hitsje Dijkstra)


9. De kinderen van de familie Kok. V.l.n.r. :Seike, Jantsje, Jan, Sietske, voor Dicky, in de tuin bij Eelkje Sipkema.


10.Klaas Kok, zijn vrouw Jaantsje, Jantsje, Wessel Veenstra, Anne Veenstra.


11. V.l.n.r.: ?, Jaantsje, Seike, Sietske. Voor: Dicky en Griet Veenstra


12.Weesel en Anne en dochter Griet onderweg naar het feest.

13 1947 Wessel Antje en zoontje Wessel

 


(laatste foto op fotoavond mrt 2018)
14.Wessel en Anne en dochter Griet


15.


16.


17.


18.

19.30 mei 1969


20. Arjen Veenstra


21.


22. Griet op de fiets


23.


24.


25.


26.


27. Griet en ..


28. Pieter Lourens en ..


29. ?


30. Wessel en Anne met ..


31. Middelste is Jan van Assen, geboren 1928 te Westergeest, zoon van Gooitzen en Griet van Assen-de Jong.

32. 28 feb 1959 ?


33. Griet met andere dames op de ijsbaan


34. ?


35. ?


36. ?


37. Wessel


38. ?


39. Wessel


40. Wessel en Anne met Griet

Berichtnr.:1644.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Foto’s met familie de Jong en van der Wiel

Onderstaande foto’s zijn afkomstig van Hilda Posthumus. Haar opa was Sijtse van der Wiel.

Sijtse van der Wiel heeft zelf maar even in Westergeest gewoond, begin jaren ’20. Hij is later samen met zijn vader, diens tweede vrouw, Martje Korf, en haar zoon naar Roden verhuisd. Na zijn trouwen is hij in Harlingen terecht gekomen. Zijn kinderen zullen zodoende niet bekend zijn in Westergeest.
Sijtse van der Wiel was een zoon van Johannes van der Wiel en Eelje Bergman. Johannes was een zoon van Sijtse Evert van der Wiel en Wiepke Johannes Sipma.

Grietje de Jong met haar kinderen

foto2Hilda

foto2Hilda-001
foto3Hilda

Deze foto komt bij mijn grootvader vandaan. Zijn vader, Johannes van der Wiel, was getrouwd met Martje Korf, de tante van deze Geertje.

Op de foto staan; Achter staand: Johan Bergman, zijn dochter Weija Bergman.
Zittend: Johannes van der Wiel, onbekend, onbekend, Geertruida Bergman – Landlust, Martje Korf.
De twee jonge jongens zijn Douwe de Jong en mijn opa Sijtse van der Wiel.
Johan Bergman is de broer van mijn opa’s moeder, Eelje Bergman, de eerste vrouw van Johannes van der Wiel.
Op het raam zou Kahrels thee kunnen staan. Ik probeer het eerst bij u, maar het zou ook in Pekela of Winschoten kunnen zijn.

image1

Deze foto is vermoedelijk ook in Westergeest genomen. De jongen geheel rechts is mijn opa, Sijtse van der Wiel. De jongen in het midden is zijn stiefbroer, Douwe de Jong. Ik vermoed dat de vrouw links de oma van Douwe de Jong is. Misschien ziet u iets bekends op deze foto?Mogelijk is dit hetzelfde huis???
Wie weet hier meer van?

In dit huis heeft Tamme van der Wiel ( Tamme Aaltsje) gewoond.

Tamme van der Wiel was getrouwd met Aaltje Sipma. Aaltje Sipma en Johannes van der Wiel, waren neef en nicht. De moeder van Johannes, Wiepke Johannes Sipma, en de vader van Aaltje, Jan Sipma, waren broer en zus.

Lees meer over Johannes van der Wiel op:
https://hystoblog.wordpress.com/2016/07/27/johannes-van-der-wiel/ 

Berichtnr.:1569.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Woning fam. de Jong op ‘e Kalkhúswei


Kalkhúswei Eind jaren dertig.
Deze woning werd achtereenvolgens bewoond door: fam. M. de Jong ( Willem en Reintje), fam. S. de Vries ( Sape en Aafke) en fam. T. van der Wiel ( Tamme en Aaltsje).
Op de achtergrond de woning van fam. Joh. de Vries.
IMG_0001
Johannes de Vries

IMG_0002
Freerkje, dochter van Johannes de Vries met haar echtgenoot


Kalkhúswei 1938/1939 Woning van Johannes en Reintje de Vries Op de foto: Johannes de Vries met dochter Freerkje achter de naaimachine. De beide kinderen zijn:Froukje van Assen ( van wed. Griet van Assen) en Karel Veenstra ( zoon van Wessel en Anne).Deze woning wordt later bewoond door Pieter Zijlstra ( Pieter Fisk)


Deze woning?
Berichtnr.:460

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Fotoalbum van Margriet Schotanus


Optocht in 1962 Op de fiets Jantsje van Wieren en Sije Schotanus.
In de wagen Minne van Wieren en Margriet Schotanus
Erachter Gaatse’e Hinke Bosma


Margriet en Minne

Margriet met beppe Lieuwkje Schotanus
Berichtnr.:1669/fbokt2018.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Fotoalbum Wietse en Anne van Assen

Wietse en Anne van Assen-Kloosterman woonden aan de Kalkhúswei 28. ( Arendje Visser heeft hier vroeger gewoond, klik hier voor meer info)


Wietse en Anne


Wietse en Anne met de kinderen.
Achter Aukje, Greta
Voor Wietse en Gooi


Anne met de kinderen


Gooike


Zoontje Gooike, is slechts 6 jaar geworden. Hij is  2 mei 1967 op de Trekweg door een noodlottig ongeval om het leven gekomen.

In 1968 kregen Wietse en Anne een zoontje, die ook de naam Gooi kreeg, die nu nog in het ouderlijk huis woont met zijn vrouw en kinderen.Zoontjes van Wietse en Anne: Wietse en Gooi


Gooi en Jikke van Wieren op versierde wagen


De broers Heine en Wietse
Heine woonde aan de Kalkhúswei 11


Wietse van Assen met honderd bloemen en knoppen in de Engelentrompet.

 


Wietse met de boot

De Woning:


Kalkhúswei.
Deze woning werd achtereenvolgens bewoond door: fam. Hart en Iet Medemblik, Anne Wiegers’Djoeke ( een zeemansvrouw), wed. Griet van Assen en haar zoon, fam. Wietse van Assen, fam. Gooi van Assen


Vroeger zat er maar één raam in de voorgevel, daar waren vroeger de bedsteden achter.


Op de foto links Griet van Assen, rechts zoon Auke


Zus van Wietse Akke, haar man Elt Wolthuis en op schoot hun kinderen Henk en Gea ( was getrouwd met Gerrit Kempenaar)  Helemaal rechts Griet van Assen Op de bank rechts Wietse Anne met Aukje op schoot


Links broer van Wietse, Auke. De mannen met witte overhemden zijn Amerikanen Evert en Janom de Jong ( broers van Griet),  Nel (vrouw van Evert) Dora vrouw van Janom) op pantoffels Helemaal rechts buurvrouw Akke Sipma en links Hedman’s Wiepkje en Gretha


Rechts Griet van Assen, zoon Heine erachter.
Omstreeks 1949, na zijn terugkeer uit Indië.

Berichtnr.:458/fbokt2018

Share This:

1 Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Fotoalbum van familie Sape en Aafke de Vries

IMG_0272
Kalkhúswei 22. Hier hebben Sape en Aafke de Vries gewoond.
Onderstaande foto’s  zou ook hun woning geweest zijn.

IMG_0001-002

IMG_0004-002

IMG_0041
Daarna zijn ze gaan wonen Kalkhúswei 8.

IMG_0018-001
Voor Sape en Aafke de Vries
Achter: Yttje, Bram, Jan en Djoke

IMG_0002-003
Sape en Aafke met drie van hun kinderen, Yttje, Bram en Jan.

IMG-002
Sape de Vries

IMG_0004
Bram was vroeger, toen hij nog bij zijn ouders woonde, arbeider bij Wietse Bosma.
Waarschijnlijk zijn ze hier op de Keuningsbrege in Westergeest

IMG_0007-002
Sieger Dantuma en Sape de Vries.
Op de achtergrond Lammert Leegstra.

IMG_0011
1962. Sape de Vries en erachter op de fiets Minze Sipma.
IMG_0015
1966. Sape de Vries onderweg naar het feest op het land van de familie de Bruin aan de Eelke Meinertswei.

IMG_0028-001
Aafke de Vries en Pieters Griet van Assen

IMG_0006-002

Links Yttje de Vries en rechts Teatske Dijkstra (e.v. Jan)

 

IMG_0009-002
Jan en Pietsje de Vries, mevrouw links is een zus van Pietsje.
Zij woonden naast het lokaal, Van Teijenswei, waar nu Jappie Kempenaar woont.
Op de achtergrond huis van Minkes Sloot en het lokaal

16
Sape en Ineke de Vries, de kinderen van Jan en Pietsje de Vries.

Berichtnr.:1617/fbmrt2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Paadje voor huizen langs Trekvaart

Net voor de brug over de Trekvaart aan het einde van de Kalkhúswei was er vroeger een paadje voor de huizen Kalkhúswei 32, Trekwei 2,4,6 langs.

Hier nog een oudere foto voor de woning Kalkhúswei 32.
DSC00555

Berichtnr.:1643/fb april2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Trekwei

Fotoalbum van Bram en Boukje de Vries

Bram de Vries (1915-1987) en Boukje de Vries-Haakma (1918-1994) zijn getrouwd in 1943 en gingen toen wonen in Oostrum. Vanaf 1952/ 1953 woonden ze aan de Kalkhúswei 8.
Bram is een zoon van Sape en Afke de Vries, die ook aan de Kalkhúswei woonden.
Bram is van 23 mei 1947 tot 10 november 1949 in Ned. Indie  geweest. (op andere pagina foto’s van die tijd)

IMG_0018-001
Voor: Sape en Afke de Vries
Achter: Yttje, Bram, Jan en Djoke

IMG_0005-002
Trouwfoto van Bram en Boukje

IMG_0002-001
1962. Links is Tjimkje Haakma ( e.v. Eelke Haakma), Midden Tjitske van der Galiën ( e.v. Tjeerd van der Galiën). Huisgenoot was Auke van der Galiën, die erg slechtziend was. Rechts is Trijntje Haakma -Loonstra ( e.v. Anne Haakma). Info van kleinzoon van Anne en Trijntje Haakma.

IMG_0010
1960 Woutje van der Kloet met Afke de Vries en Boukje de Vries met dochter Yttje

IMG_0018-002
1969.Boukje met baby op de arm in de tuin van Sikke Dijkstra

IMG_0010-001
Yttje

IMG_0024-001
1971. Afke de Vries

IMG_0020-001

Voor: Bram, Yttje, Boukje
Achter: Tjimmie, Eelke, Sape, Jan, Afke

IMG_0025-001
Bram rechts op het paard en jongetje links niet bekend

IMG_0013-002
Bram en Boukje

IMG_0031
Bram met de kinderen Jan, Tjimmie en Afke naar het feest.
1960. Het feest was op het land tegenover de toenmalige openbare school aan de Eelke Meinertswei.

IMG_0002

Sape geslaagd voor de ULO, thuis een feestje.
Tjimmie, Afke, Jan en Ytsje.

IMG_0028
1964 Sape met zijn zusjes Tjimmie voorop en achterop Afke

IMG_0030-001
1970. Voor het lokaal van de kerk Boukje met Doetie Douma, de vrouw van Eelco Douma met hun dochtertje.
Rechts staat Annie van der Veen

IMG-003
1971. Op de achtergrond het lokaaltje en huis van Minkes Sloot.


Bram de Vries in kascommissie Waterschap de Hammen.
KC 4 juni 1965

Berichtnr.:1618/fbokt2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Fotoalbum van Wessel en Anne Veenstra 2

IMG_0004
Wessel en Anne Veenstra  Meer foto’s van gezin Wessel en Anne

IMG_0003
Alle kinderen bij huwelijk Karel
V.l.n.r.: Arjen, Jan, Griet, Karel, vrouw van Karel, Ritske, Joeke, Wybe

IMG_0005
Freerkje ( van Johannes de Vries?) en Griet Veenstra

IMG_0006
Griet

IMG_0007
Pieter Lourens/ of Jan Veenstra

IMG_0008
Arjen en Tiete

IMG_0001-002

Uilke Dijkstra ( man van Griet) aan het maaien.
Dit is op it Langlân, mogelijk bij de woning van Jan Meester.
Berichtnr.:1608/fbokt2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Kalkhúswei 32

img-20161030-wa0001
Dit is de woning van Tjibbe Kuipers, Kalkhúswei 32, waar nu de familie Pompstra woont. Rechts is de garage nog te zien.
Op de boot staat Siep Schotanus.
Uit info van zoon Jille Kuipers: In het “hokje” links op de foto te zien, hebben Ate Meerstra en Wim Jepma gewoond. Ate was een zoon van Wiebe Meerstra en een broer van Koop Meerstra, die werkte op het melkfabriek en in het huis naast de melkfabriek woonde (dit is een oom van Wiebe en Piet Meerstra uit Oudwoude). Later is dit “hokje”afgebroken. Meer naar achteren stond nog een woonwagen, waar de moeder van Tjibbe Kuipers) woonde.

Ter vergelijking ook even het huis van Hansma hierbij:
Dit is de woning aan de Trekwei tot voor 2002. Aldert en Nynke de Vries hebben dit huis toen gekocht en afgebroken. In deze woning hebben vroeger de familie Hansma gewoond Berichtnr.:1323


Man met pet is Tjibbe Kuipers, rest nog onbekend

Optocht bij Kalkhúsbrêge.
Wie staan er op?

 

De onderstaande foto van de boerderij op de achtergrond, is waarschijnlijk die van de familie Hansma ( waar later Aldert en Nynke de Vries gewoond hebben)


Jacoba Visser op de foto rechtsachter. Jacoba heeft vroeger bij de familie Kuipers gewerkt


1 Reinder Hansma (broer Aaltsje), 2?, 3 Jille Kuipers, 4 Jellie Kuipers, 5 Jane Schotanus, 6 Pietsje Tuinstra, 7 Johannes Schotanus,8 Elske Sipma,9 Griet Veenstra ( dochter Wessel en Anne),10 Aaltje Slagter,11Jappie Dam,12?,13 Reina Hansma,14 Sije Schotanus,15 Tjalling Schotanus,16 Pieter Dam, 17 Klaas Dam ( e.v. Gjetsje Hansma),18 Roel Schotanus,19 Sake Merkus,20 Ytsje Kuipers, 21 Cobie Visser1. Ytje Kuipers-Wiersma, 2. Jellie Kuipers, 3. Jille Kuipers
4 Pieter, zoontje van Klaas Dam en Gjetsje Hansma, 5 Jappie, zoontje van Klaas en  Gjetsje Dam-Hansma, 6 Jacoba Visser, 7 Gjetsje Hansma.

IMG_0038
Tjibbe Kuipers

 


Van deze foto’s wordt aangenomen, dat ze bij Tjibbe Kuipers gemaakt zijn.
We vragen ons af er ook een boerderij in is geweest vroeger.


Deze foto komt van het Fries Filmarchief, maakt het nog weer iets duidelijker.

Op deze foto kun je overeenkomsten zien met de schuur

Berichtnr.:109/fbnov2016/mrt2018.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Alle boerderijen op de Kalkhúswei

Alle boerderijen op de Kalkhúswei. Heeft u nog aanvullingen, graag.

12 Boerderijen op de Kalkhúswei

IMG_0002

S0011042

1. Kalkhúswei 2
– Woning bij Lokaaltje NH kerk
– Willem en Eelkje Jonkervan der Land
– Freerk en Durkje de Vries
– Gerrit (Keije) en Griet Kloosterman
– Sipke en Gré van der Kooi
– Bertus en Marie Huisjes
– Albert Woudstra en Wilmy Bouma

 

2. Kalkhúswei 8  meer foto’s
-Abraham en Djoeke de Vries
-Sape en Aafke de Vries (ook berehouder)
-Bram en Boukje de Vries (ong.8 koeien)
– Henk en Uilkje Dijstra


Sape de Vries

IMG_0005-002
Bram en Boukje de Vries

De poppestien. Lees artikel uit de Kollumer Courant hierover

Een gedeelte uit het artikel:

De meningen waren verdeeld dus..


De bejaardenwoningen aan de Woarven

3. Kalkhúswei 10/ hoek Woarven
– Ringer en Sietske (1920/1930). Sietske is later getrouwd met Ulbe de Vries
– Johannes en Doutzen Adema (1930- ongeveer 1946)
– familie P.Heidema, 1946/1949. Meester Heidema was onderwijzer aan de Chr. Lagere School te Triemen.
– Ybele en Janke Steenstra (ouders van Jan Steenstra) van 1949 tot 1950 er gewoond en zij zijn toen verhuisd naar Bumawei 21.
– Lieuwe en Matsje Huisman ( ook vee?)
– Ate en Tetsje van der Meulen ( 4 á 5 koeien). Ze werkten samen met Gerke en Frouk Nicolai ( Eelke Meinertswei 3) en hadden ook wel vee gestald bij Minnema ( Eelke Meinertswei 5).

Het huis is afgebroken in de beginjaren 1970 .

IMG_0009
Ate en Tetsje van der Meulen, 1962

4. Kalkhúswei 12?
– Jentsje en Janke van der Land
– Minne en Trien van Wieren
– familie Hibma

5. Kalkhúswei 20
– Wessel en Anne Veenstra  meer foto’s
– Willem en Eelkje Jonker (aantal koeien?)
– Nellie van Spanje
– Teake en Marjan Postma


Wessel Veenstra

6. Kalkhúswei 16
– familie Jaarsma ( ouders van Trien, zie hierna)
– Bouke en Trien ( eerste vrouw) Hamstra
– Hart en Jantsje Kootstra ( veehandel en schapen, waarschijnlijk geen koeien)
– Rob en Tryntsje Leegstra
– Gerrit en Ankie Hoogeboom7. Kalkhúswei 9
– Atze van der Veen en Anna Zijlstra
– Durk en Trien van der Veen ( 2 á 3 koeien of hokkelingen)   meer foto’s


Atze van der Veen


Durk en Trien


Durk en Heine van Assen
 8. Kalkhúswei 11
– Albert en Janke Zijlstra ( 6 á 7 koeien)
– Heine en Nellie van Assen


IMG_0006
Albert en Janke Zijlstra- van der Haak. Janke is een zuster van Pieter van der Haak


Heine van Assen aan het melken

Heine van Assen en overbuurvrouw Nellie

 9. Kalkhúswei 13
– Minne en Trien van Wieren ( 8 á 9 koeien)
– Titus en Jantsje van Wieren

Minne van Wieren

Titus en Jantsje van Wieren

 


Woning van de familie van Assen. V.l.n.r.: Jan, Sjoerdtje, Griet van Assen- de Jong, Akke, Froukje, Wietse, Martje, Geertje.  Deze woning is afgebroken in de 70 er jaren. De woning links hiervan (ten zuiden) werd bewoond door Keimpe  en Jits Annema, later Rinse en Bettie de Jager. Later is het gezin verhuisd naar Kalkhúswei 28.


Witte huis aan de overkant is van Pieter Zijlstra. Griet van Assen- de Jong is vanaf Kalkhúswei 28 gaan wonen bij Pieter Zijlstra in het witte huis op deze foto.
Op de trekker Titus van Wieren en zwager Hendrik Talma
Keimpe Annema loopt op de weg.
De boeren konden bij Keimpe Annema terecht voor hoorntouwen, stalbezems enz.

IMG_3108
De boerderij later
9a Kalkhuswei 15 meer foto’s

– Jouwert en Maaike Turkstra
– zoon Harm Turkstra ( Harm en Aantsje)
– Roel en Luts Linstra
– Siebren en Jouk Visser ( later naar Canada verhuisd)
– Marten en Eke van der Kloet
– Melle Kempenaar.


Melle Kempenaar (ook vee?)

 

 10. Kalkhúswei 17
– Harm en Gooitske Merkus
– Durk en Matsje Bosgraaf (?)
– Aafke de Vries (toen ze alleenstaand was, woonde zij in een deel van de boerderij)
– Van Balen, zeilschool
– Henk en Sylvia Talma

11. Kalkhúswei 19
– Kei en Roelfke Bosma
– Jabik en Jantsje Merkus
– Eind 50 er jaren: Hedman en Wiepkje Annema. Ze hadden 6-8 koeien.
Hedman hielp naast zijn eigen boerderij ‘s zomers ook bij Heine de Bruin met het hooien.

Het gezin van Kei Roelfke Bosma
Kalkhúswei 1952/1953
Familiefoto van de familie Bosma ( Kei en Roelfke)
Boven v.l.n.r.:Gaatse, Berend, Wietse, Anne, Jeltsje en heit Kei
Onder v.l.n.r.:Tietje, Siepie en Martje ( dit is een tweeling)
Wiebe, Theun, achter Theun: Jitske. Kleine meisje op de schoot van mem Roelfke is Roelie.
Dit moet geweest zijn in de jaren 1952-1953

Wiepkje en moeder Jantsje , terug van het melken met de bussen aan de fiets.
IMG_0045
Jabik Merkus


Jabik en Jantsje Merkus

Foto’s van Hedman en Wiebkje

12. Kalkhúswei 32  meer foto’s
Yke Jeens van der Schaaf (overleden in 1880), die waarschijnlijk boer was.
– Jappie en Ellie Loonstra
Daarna weten we nog niet precies. Tjibbe Bouma woonde er toen naast. Of die er toen is gaan wonen?
Tjibbe Kuipers?


Berichtnr.:1648/fbmrt2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Winter 1963 op ‘e Kalkhúswei
Kalkhúswei.Winter 1963.
Uit Kollumer Courant van 16 februari 1963
Op de foto: Marten van der Kloet, Johannes Sipma, Durk Adema. Rechts achter Dirk Bosgraaf Luut Adema midden achter.
Overige namen ons niet bekend.
Nog een winters plaatje op de Kalkhúswei:

Wietse van Assen met ?

Berichtnr.:456

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Anne Huisman


Kalkhúswei Eind  dertiger jaren.
Op de foto: Anne Huisman. Deze foto is genomen vanaf de Kalkhúswei( hoek met Van Teijenswei/Bumawei). Rechts op de achtergrond de woning van “Selie Braak”. Daarachter het postkantoor. Links nog net zichtbaar de boerderij van Durk Annema. Let op de grote bomen op en om het erf van Wiebe en Aal ( Pieter Paraplu)

IMG_0007

Ruurd van der Veen op de Bumawei.

Berichtnr.467/fbjan2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Kalkhúswei, Van Teijenswei

Fotoalbum van Ruurd en Tjits van der Veen


Ruurd en Tjitske van der Veen woonden op Kalkhúswei 18
Huidige bewoners: Harry en Jikke Dijkstra.

IMG_0010
1931/1932
Op de foto: Andries, vader Ruurd, Froukje, moeder Tjitske, en Geertje ( Gjetsje),

Ruurd had het Internationaal Rijbewijs.

IMG_0018
IMG_0016

IMG_0009

Tjitske van der Veen-Haisma ( 7-11-1902) met Riemer van der Veen op schoot.
Rechts dochter Froukje van der Veen ( Lieuwe Frouk, 28-07-1930)

Berichtnr.:1519/fb15nov2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Ansichtkaarten van de Kalkhúswei

Kalkhúswei omstreeks 1955
Gezicht op de Kalkhúswei vanaf de Trekweg genomen.

Kalkhúsbrêge 1936.
Het garagebedrijf van Tjibbe Kuipers in het prille begin is nog juist zichtbaar. Daarnaast stond de in 1934 afgebroken woning van Krist Zandman, destijds onze bokkenhouder en zaterdags de scheerbaas.
“S.v.p. pleisters meenemen”, was toen het advies.

IMG_0038
Tjibbe Kuipers

Bij garage Kuipers kon men vroeger auto’s en fietsen lenen. Minkes Sloot en Eabele Merkus waren aan het werk in de Noordoostpolder. Zij huurden een tandem en gingen zo naar hun werk.


Kalkhúswei 1960.
Links vooraan de woning van P. Zijlstra ( “Pieter Fisk”), daarnaast de woning van de familie Willem de Jong. Op de weg loopt Keimpe Annema. Op de achtergrond( rechts de woning van de familie van der Veen.

Omstreeks 1969

IMG
Kalkhúswei 1930
Op de foto v.l.n.r.: Renze van Wieren op het paard, Dirk van der Veen, Trijntje van Wieren, Maaike Turkstra ( achter), Minne van Wieren, Thomas Turkstra(achter), Reinder Dijkstra( melkboer, achter),Jelle van Wieren, Wiebe Veenstra

Berichtnr.:453.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Stille tocht in 1955Stille tocht op de Kalkhúswei.
10 jaar bevrijding werd herdacht
Met op de foto o.a. Freddy Derks Klaas Wiersma
Berichtnr.: 412/fbjan2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Kalkhúswei

Vrouwenvereniging met o.a. Trijntje van der Veen

IMG_0024
De Vrouwenvereniging:
Achterste rij: Jantsje Veenstra, Sjoukje Nauta, ervoor Saapke Vries, Teatske Sikkema, Ine Annema, Durkje Merkus( ervoor Janke Tuinstra), Anne Sipma-Kloosterman

voorste rij: Neeltje Nieuwenhuis, Jantsje Lulofs, Sjoukje Dorenbos, Jitske Annema, Jeltje Sikkema, Jo Stinissen en Trijntje van der Veen

IMG_0028
Om de tafel zitten v.l.n.r.: Jo Stinissen, Sjoukje Nauta, Saapke Vries, Vrouw Rozema, Janke Tuinstra, Trijntje van der Veen, Jantsje Veenstra.
Achter v.l.n.r: Jitske Annema, Teatske Sikkema, Ina Annema, Jeltsje Sikkema, Frou fan Santen?

 

IMG_0022
Voor: Jantsje Lulofs, Mevrouw Stinissen, 1?
Midden:Durkje Merkus, Jantsje Veenstra, Taetske Sikkema, Janke Tuinstra, Saapke Vries
Achter: Jitske Annema, Jeltsje Sikkema, Trijntje van der Veen, Neeltsje Nieuwenhuis, Ina Annema
IMG_0023
Uitstapje van de Vrouwenvereniging.
V.l.n.r.: Neeltsje Nieuwenhuis, Jantsje Lulofs, Janke Tuinstra, Anne Sipma, Trijntje van der Veen.

IMG_0004
Voordracht Vrouwenvereniging. Dit was met Vrede voor Vrouwenwereldgebedsdag.
Mogelijk met Vrouw Vester, vrouw Hille Kollumerzwaag?
Saapke Vries, ??

Berichtnr.:1446/fbokt15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Verenigingen

Fotoalbum van Wessel en Anne Veenstra

Wessel en Anne Veenstra woonden op Kalkhúswei 20.
Achter hun woning heeft een salonwagen gestaan.
Arjen(zoon) Veenstra en Wienie en zoon Jan Veenstra en Jantsje Kok hebben hier gewoond.
Zoon Rits Veenstra en Akke hebben in een kippenhok, dat omgebouwd is naar een noodwoning gewoond.

IMG_0007
Wessel en Anne vieren hier hun trouwdag , rechts?

IMG_0003
Zoon Jan, is ook naar Indië geweest

IMG_0012
Zoon Arjen

IMG_0001
Wieny Bronsema, vrouw van Arjen

Arjen Wieny en Wessel
Arjen en Wieny en Wessel
IMG_0001-001
Wessel is geboren in maart 1956 in deze woonwagen.

Wessel vertelt het volgende:

Mijn heit, Arjen,  bouwde overigens de woonwagen zelf, er waren toen niet genoeg woningen en er was ook niet genoeg geld. Mijn heit en mem leenden geld van de toenmalige werkgever van mijn mem om de salonwagen te bouwen. Ze werkte bij Olij (drogist) en Heeger (textiel) beiden in Kollum. Van een van beiden leenden ze en betaalden natuurlijk weer terug. Aleen mijn ouders woonden in de woonwagen. Mijn heit kreeg eind jaren 50 werk bij aannemersbedrijf FRISO in Sneek. De woonwagen is toen naar Sneek getrokken en kwam enkele jaren aan de Houkesloot te staan op braakliggend terrein. Ooit is de woonwagen verkocht ri. Kollumerzwaag of zo en vraag me wel `es af: waar is ie gebleven, zou ie nog bestaan, maar dat zal wel niet.

IMG_0003-001
De vrouw voor de woonwagen is Alie, de vrouw van Karel Veenstra, een zoon van Wessel en Anne
Wieny
Wieny

IMG_0002
Zoon Joeke met zijn vrouw Alie en dochtertje Tiete

IMG_0011
Zoons Jan en Ritske

IMG_0014
Doutzen,Ritske, Jeltje, Tjallie Kloosterman

IMG_0015
Wietske Reinders, Geertje Kloosterman, ..Veenstra, Tjallie Kloosterman, Sietske Dijkstra

IMG_0010
Griet, Ritske en Akke onderweg naar een feest.

IMG_0008
De petroaljeman, Jochem Zwart by Anne oan ‘e doar.

Meer foto’s van Wessel en Anne en Trijntje van der Veen

Berichtnr.:1541/fbapril16.

 

 

 

 

 

 

Share This:

2 Comments

Filed under Fotoalbum, Kalkhúswei

Lieuwe en Matsje Huisman vierden diamanten huwelijksfeest

IMG_0009
Lieuwe Huisman en Martje Merkus

IMG_0019

Martje Huisman, zoon Jabik Huisman en Anneke, beppesizzer (dochter van Doeke Huisman)

IMG_0002
Lieuwe en Matsje onderweg naar het feest. Het huis op de achtergrond is de boerderij van Niek en Anneke van der Veen


Echtpaar Huisman-Merkus ( Lieuwe Matsje) vierde
diamanten huwelijksfeest


Kalkhúswei omstreeks 1930
Lieuwe Huisman ( Lieuwe Matsje), postbode te Westergeest.
Berichtnr.:353/fbmrt16.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Lieuwe en Matsje Huisman vierden diamanten huwelijksfeest

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Jelle van Wieren als melkventer in Duitsland

Jelle van Wieren als melkventer in Duitsland.
Omstreeks 1935/1936
Jelle was een zoon van Minne en Trien van Wieren.

IMG_0049
Jelle van Wieren

IMG_0052

Jelle van Wieren bij de Kalkhúsbrêge.
Op de achtergrond “de Lange Rûmte”, gelet op de rij bomen.

Berichtnr.:1423.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei, Onbekende personen

Wiepkje en Jitske Annema

foto32
Links Wiepkje Annema ( Hedman’s Wiepkje) en Rechts Jitske Annema ( Keimpe Jits)
Op de achtergrond de kippenhokken van Wietse van Assen aan de Kalkhúswei.
Berichtnr.:1419.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Jabik en Jantsje Merkus Kalkhúswei

006

IMG_0045
Jabik Merkus bezig met het voeren van de kippen

IMG_0029
Jabik Merkus achter de boerderij tussen de konijnen.

IMG_0036
Jantsje Merkus druk in de weer met aardappelschillen.

IMG_0045
Jantsje Merkus in Kollum

008
Dochter Wiebkje geboren op 15 mei 1921

IMG_0053
Jantsje Merkus met Jannie Annema

IMG_0032

Een praatje met de buren. Boerderij is van Hedman en Wiepkje Annema.
Jantsje, Wiepkje en (Wietse) Anne van Assen.

IMG_0026
Jabik en Jantsje Merkus met dochter Wiepkje

IMG_0056

Wiepkje Merkus, onbekend, Jantsje Merkus onbekend.
Op it Tsjerkepaad/ Kalkhúswei?

IMG_0050
Links Wiepkje Merkus, rechts Jantsje Merkus


Jabik en Jantsje

IMG_0039
Veekoopman Fokke Veenstra ( grutte Fokke út ‘e reed) met paard en wagen, transport van koeien


Ritske Merkus was een broer van Jabik Merkus.

Berichtnr.:1411.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei