Categorie archief: Keatlingwier

Fotoalbum van Pieter en Durkje Loonstra

Pieter en Durkje Loonstra-Damstra woonden op Keatlingwier 9.
De kinderen met geboortejaar:
1944 Geertsje (Jettie), overleden 2002
1945 Seije
1946 Sietske, overleden 1983
1949 Elisabeth Aaltje
1950 Wiebe, overleden 2017
1952 Griet
1953 Klaske
1957 Annie

Achter v.l.n.r. Jetty, Pieter Loonstra, Seije, Pake Seije, beppe Sietske, Durkje Loonstra-Damstra
Voor v.l.n.r.:Wiebe, Siete, Klaske, Lieske en Griet
Op deze foto ontbrak Annie


Deze boerderij is in 1964 afgebrand ( artikel en foto’s)

Vorige bewoonster Sientje van den Berg


1943 Trouwdag Pieter en Durkje Loonstra

1963 Durkje onderweg naar het feest


Pieter naar het feest in het dorp

Pieter en Durkje


De kinderen v.l.n.r.: Grietje, Jetty, Wiebe, Siete, Lieske Seije

Pieter Loonstra ment, kinderen naast en op de wagens en pake Seije op de tweede wagen.

De kinderen en vriendjes, vriendinnetjes op de kunstmeststrooier.
(Op deze foto is te zien, dat de foto’s net op tijd uit de woning zijn gehaald).


Achter: Jetty, Seije, Siete
midden: Lieske, Wiebe, Klaske, Griet
Voor: Annie


Pieter en Durkje met alle kinderen.
Voor: Klaske, Pieter, Durkje, Annie
Achter:  Elisabeth, Sietske, Seije, Jetty, Wiebe


Twintig voer hooi ging in vlammen op.


Deze koe moest mee naar het land.

Pieter Loonstra aan het maaien


De kuilbult “bestopje”


Durkje, Pieter en ?


Pieter en .. De boerderij links is Keatlingwier 8, waar familie van der Veen woonde.


Pieter met paard en wagen.


Zoon Wiebe met paard in de sloot


Vier geslachten: Seije, Pieter, Seije, Pieter

Afscheidsfeestje Pieter en Durkje met de buurtgenoten

Saakje Steringa, Saapke Vries, Lukketine Reitsma, Tietsje de Jong

Tjeerd de Jong, Marinus Reitsma, Bartele Vries, Jan Steringa

Berichtnr.:1665/fbmrt2018.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Foto’s van de Ald Swemmer

Deze foto’s zijn afkomstig van regio Dantumadiel
en zijn gemaakt van de Alde en de Nije Swemmer

 

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Familie van der Veen woonde op Keatlingwier 6

Bewoners Keatlingwier 6:
–  Jan Sikkens tot 1936. dochter Janke ( moeder Hielke van der Veen) is hier geboren
– Sytze en Renske van der Veen tot 1945 (toen geruild met ouders en verhuisd naar Eastwâld)
– 1945 Sytze van der Veen ( Sytze senior, vader van Sytze van der Veen van Eastwâld): geen vee.
– Familie Demisch ( Duitsland)
– Jochum en Rinskje van der Zaag
– Tjalling en Anke Sloot
– Thomas en Clara Loonstra
– zoon van Steringa?
– Roel Hoornstra
– Sjaak en Diana

Op Keatlingwier 6 woonde na 1936 de familie Sytze van der Veen en Renske van der Veen-Dantuma.
De kinderen op volgorde van leeftijd: Sijtze, Klaas, Willem, Saakje, Anco en SiemenSytze en Renske van der Veen-Dantuma met de kinderen:
Achter v.l.n.r.: Sijtze, Klaas( vader Sietske Adema-van der Veen), Willem.
Voor Anco, Saakje en Siemen.


Sijtze en Renske van der Veen


Sijtze en Renske van der Veen

Sijtze van der Veen en Antje van der Veen- de Bruin
Dit waren de ouders van Sijtze (e.v.Renske) van der Veen.

Renske van der Veen-Dantuma, Willem Anco, Siemen, Sytze van der Veen
Meisje is pakesizzer Maaike ( d.v. Sijtze Dout van der Veen)


?, Klaas, Moeder Rinske met Siemen op de arm, meisje ervoor Saakje, Vader Sijtze  en ervoor Anco, Sijtze, Willem.


Sijtze, Klaas, Moeder Renske met Siemen op de arm, Willem, ervoor Saakje, Vader Sijtze en ervoor Anco.

Sijtze, Klaas, ervoor Anco, Nynke Dantuma?, moeder Renske met Siemen, vader Sijtze met ervoor Saakje, Willem.


Willem, Sijtze en Klaas

 


Anne Riemersma en Sijtze van der Veen maken even een buurpraatje.
Anne Riemersma woonde op Keatlingwier 5


Sijtze


Sijtze en Renske


Vier geslachten. Allen met de naam Sijtze van der Veen

Meer foto’s van Keatlingwier 6


Oene, zoon van Willem van der Veen.

Deze Oene maakte prachtige houtsnijwerken.


De hoeder van de Vrede staat in Driesum

Berichtnr.:1654 / feb 2020

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Sytze en Antje van der Veen- de Bruin op Eastwald, later Keatlingwier

Antje W. de Bruin voor de boerderij, waar nu de familie Schaafsma op Oostwoud woont.
Antje was getrouwd met Sytze van der Veen.
Antje, geboren: 11 mei 1877. Overleden: 9-01-1963
Sytze S van der Veen: geboren 21-06-1877. Overleden 12-03-1969.
Hun kinderen waren:

Teatske (geboren 18 juli 1901, overleden op 6 juli 1994  (beppe van Annelies vrouw van Sten Herbers)
Sijtze ( geboren 28 september 1903, overleden 19 maart 1973)
Lies ( geboren 19 januari 1904, overleden 20 augustus 1963)
Wiepkje ( geboren 17 augustus 1906, overleden 1 februari 1963)
Trijntje ( geboren 29 juli 1909, overleden 19 februari 1998)

Op 30 mei 1945 zijn Sytze en Antje verhuisd naar Keatlingwier 6. Op deze boerderij woonde hun zoon Sytze met zijn vrouw Renske en hun 6 kinderen. Dit gezin is toen naar de boerderij op Eastwâld verhuisd. Vader en zoon en hun gezinnen hebben dus geruild.

Het meisje in de wandelwagen ( foto boven) is Teatske van der Meer- van der Veen, de oma van Annelies Herbers uit Westergeest.


De doar yn de “kop” ( van kop-hals-rompboerderij) was “de Lykdoar”.
De deur in de “hals” werd altijd gebruikt.


Op het paard Sytze (e.v.Renske), Freerk Bosgraaf, Lies, Teatske en Trijntje van der Veen en hun vader Sytze ( e.v. Antje).
Op de leuning van de brug Wiepkje van der Veen en achter tweede paaltje Antje van der Veen de Bruin

 


Drie dochters van Sytze en Antje:
v.l.n.r.: Wiepkje, Tryntsje, Teatske


Lies

Teatske


Teatske

Lies en Wiepkje waren ongehuwd en woonden nog lange tijd bij de ouders in.


Grietje van der Laan en Wiepkje van der Veen


V.l.n.r.: Heleen van Leusden, IJbeltje Bosgraaf, Grietje van der Laan, Wiepkje van der Veen


V.l.n.r.: Aaltje Bosma, Heleen van Leusden, Wiepkje van der Veen, Grietje van der Laan, Tjitske van Lune, IJbeltje Bosgraaf

Woning van Tinus en Jeltsje Postma. Zoon Auke Postma, overbuurjongen of Eastwâld schreef: “Doe’t âlde Sietse minder waar, wie Wiep de boer. Ik sjoch har nog melken. (mei de hân)  Mouwskelk  en alpino mûts”.
Freerk en Eelkje Bosgraaf hebben hier ook gewoond


Sytze ( e.v. Antje)


“Fiif lytse jonkjes yn de snie” 1948
V.l.n.r.: Andries Posthuma, Auke Postma, Siem van der Veen, Jan Posthuma en Anco van der Veen.
Foto gemaakt door Saakje van der Veen, op de achtergrond de Headollen.
Andries en Jan Posthuma waren kinderen van Reender en Yke Posthuma, die woonden bij de Trekvaart, gerekend vanaf Keatlingwier net voor de brug rechtsaf. Daar staat één huis.

Vanaf 1945 woonden Sytze en Renske hier


1958 Sijtze en Renske van der Veen voor hun boerderij.
Onderstaand krantenknipsel betreft de zoon van bovenstaande familie van der Veen (Sytze Renske).


Sijtze van der Veen ( zoon van Sytze Rinske): geboren 31 maart 1921. Overleden 12-12-1983.

 

Dit zijn de ouders van Sytze van der Veen ( e.v. Antje de Bruin)

Berichtnr.:1308/feb2019.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Familie Steringa Keatlingwier 8


De boerderij op Keatlingwier 8


De boerderij, voor twee meisjes, kinderen van onderduiker Yme de Jong


1930 Achter v.l.n.r. : Tine, Ymkje, Jasper, Afke, Piet, Boukje.
Voor v.l.n.r.: Jacob Steringa en Detsje Steringa-Sjoeks.
Voor het tafeltje Jan Steringa, die later op deze boerderij boer was

Verlovingsfoto van Jan en Saakje Steringa omstreeks 1941


1943 De trouwfoto van Jan en Saakje Steringa-Poortinga
Jan en Saakje kregen 10 kinderen:
Jaap 1944, Els 1945, Henk 1946, Piet 1948, Dettie 1950 (overleden), Rinse 1952, Jasper 1955, Pier 1957, Ymie 1959, Tinie 1960.


Jan Steringa met paard en wagen


1950 Achter Henk, Jaap, Els, Moeder Saakje met Dettie op schoot
Vooraan Piet


Moeder Saakje met Pier en Ymie


1962 Piet op de E. Meinertswei

De volgende foto’s zijn kinderen van Jacob en Dettie Steringa.

Moeder Dettie Steringa

Dochter Tine Steringa, baakster


Tine als baakster

Jaap Poortinga en dochter Boukje Steringa

 

Dochters Ymkje en Boukje Steringa


Ymkje Steringa
Berichtnr.: 1691.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Fotoalbum van Bartel Vries en Saapke Vries-Zwaagstra

Bartel en Saapke Vries -Zwaagstra woonden op Keatlingwier 15  (Meer foto’s)


Oebele Vries en Trijntje Vries- van der Ploeg (de ouders van Bartel)


De drie zonen van Oebele Vries en Trijntje Vries- van der Ploeg

Oebele Bartel Minze


Oebele Bartel Minze


1946 Trouwdag van Links Bartel Vries en Saapke Zwaagstra en broer Oebele Vries en Yp Sipkema

De boerderij op Keatlingwier 15


1950 Minze, Saapke met baby Lukketine, Bartel met Oebele en Tryn Koster?


Bartel en Saapke met de kinderen


Baukje Visser was hulp in de huishouding

Tine Valks was ook hulp in de huishouding

Lukketine met de hulp Janke Jonker


Saapke met de kinderen


Op de boerderij:


Bartel op de trekker, rechts Oebele. Jongetje voor op de trekker was een logée van de buren.
En achteraan lijkt op Ulbe de Jong, maar is nog niet zeker.


Bartel aan het maaien

Bartel, Abele de Jong en Geale Postma


Bartel, Abele en Geale Postma

 

Naar het Dorpsfeest:

1951 Nichtje Saapke, Bartel en Saapke met de kinderen naar het feestterrein


Saapke en Lukketine


Bartel bij de versierde wagen


Abele de Jong en Bartel met de versierde wagen

Berichtnr.:1666.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 11

 

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0025-001

Op Keatlingwier 11 hebben de volgende gezinnen gewoond:

Van 1929 tot ca. 1964 de familie Loonstra (Jabik en Tsjits).

Tsjikke Jacob Anne Seije Betty Doete en Tsjits.


Jacob en Tsjits met dochter Tjitske

-De familie Haarsma,
– De familie Den Dulk uit Wilnis ( ook 2e woning)
– de familie Wiersum uit Londen ( was hun 2e woning),
– de familie Popma,
– de familie Herwig.
Huidige bewoners: familie de Bruin.

Berichtnr.:488/fbmrt16.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Keatlingwier 4

Op Keatlingwier 4 woonden:
– Pieter en Durkje Loonstra
– Bauke Wielinga en Willemke Brouwer ( d.v. Jan Brouwer)
– Tjeerd en Tietje de Jong-Kloosterman

Pieter en Durkje Loonstra woonden op Keatlingwier 4. Toen zij naar de boerderij gingen verhuizen, zijn Bauke en Willemke hier komen wonen. Willemke was gezinsverzorgster.
In januari 1964 is de boerderij van Pieter en Durkje op Keatlingwier 9 afgebrand. De jongste drie kinderen hebben toen een poosje bij Bauke en Willemke gewoond totdat ze met zijn allen konden verhuizen naar Keatlingwier 11. Deze boerderij van Jabik en Tsjits Loonstra stond toen leeg. Toen de nieuwe woning op Keatlingwier 9 klaar was kon het gezin van Pieter en Durkje daar weer gaan wonen.


Kinderen van Pieter en Durkje, toen ze nog op Keatlingwier 4 woonden

Trouwfoto Bauke Wielinga en Willemke Brouwer


Willemke met de drie kinderen Griet, Klaske en Annie.


Jetty Loonstra ( d.v. Pieter Loonstra). Rechts het boerderijtje van Sjirk en Geertsje Loonstra te zien ( afgebrand in 1966)

Berichtnr.:1457.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 5 met o.a. Beppe Baukje

Op Keatlingwier 5 hebben gewoond:

-Cornelis Loonstra ( geb. 13-05-1864, overleden 31-10-1918 ) en Baukje Loonstra- van der Woude ( geb.23-06-1865, overleden 17-05-1950)
-Oane en Willemke Riemersma
-Fam. Andrée
-Dictus Benedictus en Ellen Peersmann


De woning van Cornelis Loonstra en Baukje Loonstra-van der Woude
Een dochter van hen is Fokeltje Loonstra (geb. 4-12-1894, overleden 19 05-1993) krantenknipsel
Het meisje achter de koeien is waarschijnlijk Aukje de Jong.

IMG_0017
Beppe Baukje heeft mogelijk op Keatlingwier 5 gewoond ( waarschijnlijk is dit Cornelis Baukje?).


Seije Sietske gaat al breiende even een buurpraatje maken

IMG_0039
Keatlingwier 5. Date Loonstra(?) uit Leeuwarden op de foto.

 

IMG_0011

KC 2012 Afscheid Dominee Peersmann

 

Berichtnr.:1335.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Fotoalbum van Seije en Sietske Loonstra

Seije Loonstra ( 1891-1972) en Sietske Loonstra-Zuidema (1892-1981) woonden op Keatlingwier 7
Hun kinderen waren:
Roelof geb.1920
Pieter geb. 1922
Date geb. 1924

Keatlingwier 7


Trouwfoto Seije en Sietske 1917


De drie zonen van Seije en Sietske


Onderweg naar het feest in Westergeest


Seije en Sietske Loonstra

Seije onderweg naar het dorpsfeest.

Berichtnr.:1664.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 9

De voorouders waren: Lees meer op deze pagina
Date Dates (1764-1808) en Jeike Hessels (1768-1839) Van Teijenswei 14
Zoon: Date (1793-1833) en Antje Dantuma (1795-1869) Van Teijenswei 14
Zoon: Date (1821-1891) en Lysbert de Bree (1828-1874) Keatlingwier 9
Zoon Roelof Loonstra (1868-1941) en Neeltje van der Woude (1867-1955)

Keatlingwier 9:


Dit zijn Roelof Loonstra ( 1868-1941) en Neeltje van der Woude ( 1867-1955)
In 1891 (her) of verbouwt Roelof de boerderij, die hij van zijn vader Date Loonstra(1821-1891) en moeder Lysbert de Bree (1828-1874) heeft geërfd.  De kinderen van Date en Lysbert waren Antje, Trijntje, Date (1854), Jacob (1857), Hessel (1861), Roelof sr.(1868) en Cornelis (1864)( Keatlingwier 5). Date trouwt met Lummigje woonden in Driesum, Jacob trouwt met Ytsje Keatlingwier ( is de vader van Jacob Loonstra, die later met Tsjits trouwde), Hessel trouwt met Gertje Raap Wouterswoude
Roelof sr. en Neeltsje trouwden in 1888.
Hun kinderen waren: Date (1889-1897), Seije (1891-1972, trouwde later met Sietske Zuidema) en Elizabeth (1901 -1907).
Date en Elizabeth overleden al op jong leeftijd.
Seije bouwde een boerderij naast Keatlingwier 9 op nr.7.


Neeltje van der Woude

De kinderen van Seije en Sietske waren Roelof (1920), Pieter ( 1922) en Date (1924)
Deze Roelof Loonstra (jr.) (pakesizzer van Roel Loonstra en Neeltje) trouwde met Geertje de Jong ( afkomstig uit Dalfsen)
Zij kwamen op de boerderij op nr.9 wonen en woonden bij beppe Neeltje in, want Roel Loonstra sr. was overleden.

Roel Loonstra en zijn vrouw Geertje


Roel en Geertje met hun kinderen v.l.n.r.: Siety, Nelleke, Jans, Theo, Cor, Seije
In 1953 zijn zij verhuisd naar Zeist en daarna naar Veenendaal. Beppe Neeltsje komt bij haar zoon en schoondochter Seije en Sietske in wonen. De boerderij op Keatlingwier 9 werd verhuurd aan Johan en Sientje van den Berg voor een periode van 9 jaar. De familie van den Berg verhuist dan naar Hedel. In 1962 komen Pieter en Durkje Loonstra, die toen nog op Keatlingwier 4 woonden op de boerderij. In 1964 ging de boerderij in vlammen op. Er werd een nieuwe woning gebouwd. Pieter werkt samen met zijn vader op de boerderij op nr.7. In 1972 overlijdt Seije en in 1974 worden beide boerderijen, nr. 7 en 9 verkocht aan resp. Jelle en Pietie Jellesma en Mient en Jantsje Wiersma. Sietske verhuisde naar het verzorgingstehuis in Kollum en Pieter en Durkje verhuisden naar Damwâld.


Sientje van den Berg voor de woning Keatlingwier 9


Bouw van het nieuwe huis in 1964


Keatlingwier 9 omstreeks 1976.
Even op een rijtje wie er hebben gewoond:
Roel Loonstra sr. en Neeltje van der Woude
Roel Loonstra jr. en Geertje de Jong
Johan en Sientje van den Berg met hun kinderen
Pieter en Durkje Loonstra
Mient en Jantsje Wiersma van 1974-1982
Huidige bewoners: fam. J. Klimstra


Familie van den Berg.

Pieter en Durkje en 6 van de 8 kinderen en pake en beppe Seije Sietske

Berichtnr.: 443.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Jongelui op de brug in Westergeest


V.l.n.r.: Auke Postma (Eastwâld), Siem van der Veen (Eastwâld), Bean Boonstra (Driezum)


Dochter Harm de Vries ( zijn in 1957 naar Canada geëmigreerd), Siem van der Veen, Gelske Visser ( Dantumawoude), Bean Boonstra

Berichtnr.:1653.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Slotsje fan Dokkumer boargemaster stie net op Keatlingwier


Uit Kollumer Courant van 5 oktober 1988
Geschreven door Oebele Vries
Berichtnr.:326.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Slotsje fan Dokkumer boargemaster stie net op Keatlingwier

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

It “Simmerhûs” op Keatlingwier

 

Kollumer Courant van 21 oktober 1992.

Geschreven door Oebele Vries
Berichtnr.:328.

 

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor It “Simmerhûs” op Keatlingwier

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Schaatsen op de Zwemmer


“Koek en Sopie” hokje van Johannes Schotanus

De Oude Zwemmer

 

IMG_0024
Op de Nieuwe Zwemmer

img_0003
Schaatsen op de Nieuwe Zwemmer. Rechts het Ljeppershiem.
Siep Schotanus, Sipke Sloot en vooraan Sjirk Schotanus

Berichtnr.:533/fbjan2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier, Sport

Boerderij op Keatlingwier 15

Op deze boerderij woonden Bartele en Saapke Vries-Zwaagstra met hun kinderen Oebele en Lukketine.
Daarna namen Marinus Reitsma en Lukketine de boerderij over. Bartele en Saapke en Oebele gingen in de woning op Keatlingwier 13 wonen.

12795340_815034685267076_7237661106682637021_n

De kinderen voor de boerderij zijn Oebele en Lukketine met een neefje en nichtje.

IMG_0030

IMG_0013
IMG
Voorjaar 1980

IMG_0012.jpg
De pakken hooi kunnen binnengehaald worden.
Op de trekker Bartele. Rechts staat Marinus en op de hooiwagen ..

Winterplaatjes 14 en 15 februari 1979
IMG_0023

IMG_0023extra

IMG_0024

IMG_0025

IMG_0025-001

IMG_0025-001extra

IMG_0026

IMG_0029
Schaatsen op de Oude Zwemmer

IMG_0031

IMG_0031-001

IMG_0032

IMG_0032-001

Berichtnr.:1547/fbmrt16/okt2016.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Viswedstrijden bij de Ald Swemmer

Viswedstrijden, die gehouden werden langs de Oude Swemmer

1-dsc_0465
Sjoerd Tuinstra

2-dsc_0466
Siebe Bos uit Kollum.

8-dsc_0472

3-dsc_0467
Roel Nicolai en Elias Nieuwenhuis, kinderen Harry en Hidde Nicolai

16-dsc_0478

Verzamelen op it Ljeppershiem voor de viswedstrijd.

4-dsc_0468
Elias Nieuwenhuis links. Kees Bijma voor.

5-dsc_0469

6-dsc_0470

7-dsc_0471

 

9-dsc_0476
Berichtnr.:1572/fbmrt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier, Verenigingen

Kettingwierster sate op Keatlingwier

Loonstra Keatlingwier

Deze boerderij, vroeger genaamd Kettingwierster sate, stond op Keatlingwier, schuin achter de woning van Tjeerd en Tietsje de Jong, Keatlingwier 4.
jan en ijbeltje loonstra
Dit zijn Jan en IJbeltje Loonstra, de ouders van Sierk Loonstra, die later op de boerderij woonde

familie Loonstra
Het gezin van Jan en IJbeltje Loonstra met hun kinderen:
Achter de kinderen Sierk, Ytsje, Romkje en Jappie.

Romkje was getrouwd met Ruurd Kramer uit Driezum en Jappie was getrouwd met Ellie Wiersma uit Driezum.
Ellie was een dochter van Meent en Jelske Wiersma, die woonden op de boerderij tegenover Rinsma State.
Jappie Loonstra en Ellie hebben ook in de Triemen gewoond en later waren ze boer aan de Achterwei  tussen Driezum en Wâlterswâld.

IMG_0003

Voor hun boerderij v.l.n.r.: Sjirk, Ytsje, Jappie Loonstra


Yttsje Loonstra?

Tjitske Loonstra en Roelofke Schotanus?

30-11-1965 brand westergeest

De boerderij van Sjirk Loonstra, Keatlingwier , brandde af op 29 of 30 november 1965.

IMG_0002
Foto gemaakt door Oebele Vries

Artikel over Slotsje fan Dokkumer boargemaster stie op Keatlingwier

Artikel over Simmerhûs op Keatlingwier

Berichtnr.:1290/fbmrt16.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Beppe Baukje woonde waarschijnlijk op Keatlingwier

IMG_0017
Beppe Baukje heeft mogelijk op Keatlingwier 5 gewoond.
Berichtnr.:1457/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

De stoomboat fan Driezum


De stoomboat leit yn ‘e Trekfeart bij Keatlingwier/Eastwâld
IMG_0018


It hûs fan de skipper, Jan Dantuma
Berichtnr.:1260/fbnov15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier, Trekwei

Vervanging dak boerderij Keatlingwier 6

IMG_0050

IMG_0049

Bouwbedrijf van der Haak en Bijlstra bezig met het vervangen van het dak van de woonboerderij van het echtpaar Demisch op Keatlingwier.
Op de foto v.l.n.r.: Jeen Korporaal ( metselaar), Jabik Bijlstra, Herre Hoekstra, Mevrouw Demisch, Jilles Bijlstra, Durk Bijlstra.

IMG_0035
De boerderij met riet gedekt.

Berichtnr.:1438/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Wietse, Pietsje en Ulbe de Jong op Keatlingwier

IMG
Foto: 1968- 1969
V.l.n.r.: Ulbe de Jong, Jan Wielinga, Pietsje de Jong, Sjoukje Wielinga, Wietse de Jong
De foto is gemaakt voor de woning op Keatlingwier 4, waar de familie Wielinga heeft gewoond en daarna Tseard en Tietsje de Jong met hun kinderen Aukje, Jan, Gerrie en Wietse.
Berichtnr.:1397/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Fotoalbum Ulbe de Jong

IMG_0004-001
Abele en Tetsje de Jong met de kinderen Wietse en Pietsje, neef Ulbe van der Wal en Coba(logé)
Hier woonden ze nog op Keatlingwier, waar Oebele Vries woont.

IMG
Abele en Tetsje met de kinderen Pietsje, Wietse en Ulbe

IMG_0003

IMG_0001
Tetsje met Ulbe

IMG_0006

IMG_0004

 

IMG_0007

IMG_0008
Wietse met in de kar Ulbe en Geert Hoekstra

IMG_0009
Ulbe en Geert

IMG_0010
Wietse, Ulbe en Geert

IMG_0005
Ulbe met een geitje van buurman Haarsma op Keatlingwier

IMG_0011
Schoolvoetbal 4e klas lagere school
Meester Tuinenga, Ulbe de Jong,Bas de Haan, Kees Bijma,Geert van der Veen, Tjalling Dijkstra, Eppie Merkus, Peter Kingma?
Voor: Rudie Kloosterman, Wessel Kloosterman, Henkie van Wieren, Geert Hoekstra, Gerard van Assen, Follie van der Kooi.

IMG_0013

IMG_0016

Ulbe met op schoot Femmechien Reitsma en rechts Sabine Reitsma

IMG_0012
IMG_0002
Buurman Jan Steringa bij de paarden en Abele de Jong op de hooiwagen

IMG_0005
Vriendenploeg: Douwe Wijbenga, Abele de Jong, Sjoerd de Jong, Abele Dijkstra, Klaas Mijkes

IMG_0001-002
Abele Dijkstra en Abele de Jong te paard.
Berichtnr.:1499/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Oebele Vries 50 jaar lid van v.v. de Wâlden

DSCN3593

DSCN3597

2 september 2007

Berichtnr.:1415/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier, Sport

Boerderijtje op Keatlingwier afgebrand in 1964


De boerderij van Pieter en Durkje Loonstra brandde af in 1964.
Er werd een inzameling gehouden, de opbrengst was 3365,00 gulden.
Foto’s van na de brand

Berichtnr.:1289

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Zilveren jublileum voor S van der Veen bij de gemeente Kollumerland c.a.

S. van der Veen heeft vroeger op Keatlingwier gewoond.
Berichtnr.:1284

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

VIOD 4 kampioen met o.a. spelers van Keatlingwier


Op de foto staan Marinus Reitsma ( Keatlingwier 13) en Tjalling Sloot van Keatlingwier 6.

Krant: juni 1983
Berichtnr.:1280

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier, Sport

Pieter Loonstra beeindigt zijn werkzaamheden bij Openbare werken


Krant: februari 1983
Pieter en Durkje Loonstra hebben tot ongeveer 1 juni 1974 gewoond op Keatlingwier 9. Toen hebben Mient en Jantsje Wiersma hun woning gekocht en in 1982 zijn Jan en Mieneke Klimstra er komen wonen.

Keatlingwier 9 (1976)

Pieter en Durkje hebben in juni 1974 nog een korte tijd op Keatlingwier 7 gewoond, waar na Jelle en Pietie Jellesma hun woning hebben gekocht en nu wonen Thomas en Clara Loonstra in die boerderij.

Keatlingwier 7 ( 1976?)

Berichtnr.:1277

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Vondsten op Keatlingwier 15 bij bouw loopstal in 1978


Berichtnr.:1271

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis, Keatlingwier

Recreatie brengt nieuwe situatie in Kettingwier in 1973


Keatlingwier 5

In het stukje wordt een aantal keren de naam Saapke genoemd, dit moet Dirkje zijn
Krant: september 1973
Berichtnr.:1264

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier