Category Archives: Sport

Alles over het Fierljeppen

Ter gelegenheid van de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 werden in de regio allerlei festiviteiten georganiseerd. In het kader van deze Lauwerszeefeesten kwamen de heren Jacob Bijlstra, Heine de Bruin,S. Schotanus, Sikke Visser en B. Bijma op het idee om in Westergeest het fierljeppen te organiseren.

In samenwerking met De Fryske Ljeppersboun werd in mei 1969 de eerste fierljepwedstrijd georganiseerd. Roel Bokke Span werd met 14.28 m de kampioen van de dag. Er werd besloten om een vaste afdeling op te richten en een jaar later werd het Ljeppershiem aan de Zwemmer ingericht. Twee vaste schansen werden met eigen krachten gebouwd. Na verloop van jaren was de accommodatie onvoldoende. In 1979 werden een drietal nieuwe schansen in gebruik genomen. De resultaten waren meteen verbluffend. Biense Wolters verbeterde zijn juniorenrecord, 16.34 m. Tineke Vlieger passeerde als eerste dame de 13 meter grens, 13.07 m.  Verder werd ieder jaar het Kampioenschap van Kollumerland gehouden en ook bedrijven kwamen met hun personeel wel eens een dagje fierljeppen.

Al vanaf het begin, toen het ljeppen nog bij de Alde Swemmer werd gehouden was Sake Woudstra uit Oudkerk zeer betrokken bij het fierljeppen in Westergeest.

De Stichting Algemene Belangen organiseerden meerdere activiteiten in Westergeest, zoals o.a. autocross. Een groep uit deze stichting t.w. de heren H. de Bruin, D. van der Kloet en A. Oost met een aantal medewerkers verzorgden het fierljeppen.

 

De eerste locatie van het fierljeppen bij de Ald Swemmer

1969 Geslaagde fierljepperij september 1969

Johan Boersma kampioen 13.52 m

1970 Johan Boersma kampioen 14.08 m

1971 Johan Boersma bleef in bezit wisselbeker

1972 Meine Kempenaar kampioen fierljeppen Kollumerland

1972 Evert Wilstra kampioen

Albert Oost vertrekt als voorzitter bij Fryske Ljeppersbûn

1973 Heropening speelweide en foto’s fierljeppen

1973 Evert Wilstra wint in Westergeest

1973 Drieduizend belangstellenden ljeppersfestijn

Bounsfierljeppen 1974

1974 Gerrit Kempenaar kreeg trainingspak

1975 Jacob de Bruin maakte grootste sprong

1975 Rienk van Gorkum kampioen

1976 Rienk van Gorkum

1976 Het grote fierljeppen komt op gang

1976 Marinus Reitsma kampioen fierljeppen Kollumerland

Eerste lustrum fierljeppen 5 jaar

1978 Durk Bijlstra kampioen van Kollumerland

1980 Renze Wolters kampioen in Topklasse

1981 Gooi Steenstra herovert ere-titel

1984 Gooi Steenstra en Boukje Schotanus

1985 Gerard Vlieger wint

1986 Topljeppers in vorm

1989 Toch nog fierljeppen in Westergeest

1990 Gerhard Vlieger versterkt gelederen

1990 Ybele Hietkamp fierljep kampioen Kollumerland

1991 Dames weigeren en Rimmer Abma kampioen

1992 Kampioensweekend voor Rimmer Abma

1992 Sjoerd Heidbuurt fierljepkampioen

1993 Accommodatie weer in prima staat

1994 Laatste Bondsfierljepwedstrijd

1995 Fierljepvereniging begint aan tweede jeugd

1996 Johan Oldewarris kampioen

1996 Siebrand de Roos fierljepkampioen

1998 Recreatief fierljeppen

 

Berichtnr.:291.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Sport

De eerste locatie voor het fierljeppen nog voor het Ljeppershiem

Nog voor Het Ljeppershiem was aangelegd, werd er in Westergeest al aan fierljeppen gedaan.
Het was in de buurt van het gemaaltje. Er werd gesprongen over de Ald Swemmer, ongeveer 10 meter richting Keatlingwier.
1-dsc_0503

2-dsc_0489

3-dsc_0490
In het midden Oebele Bijlstra, links Wiep Hoogeboom.

Wie deden mee aan deze eerste fierljepwedstrijd uit Westergeest:
Dirk Bijlstra, Rinze de Jager, Foppe Bosma, Kees Adema, Gerrit van Assen, Gerrit Kloosterman, J. Koster , Wiebe Koster, Lolkje Visser, Akke Visser, Aukje Visser.

Gerrit van Assen sprong 11.68 m. Gerrit Kloosterman bracht het zo ver niet.

Berichtnr.:1571/fbjan2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Sport

Eabele en Durkje Merkus en gezin

IMG_0029
IMG_0040

Eabele Merkus op jonge leeftijd

IMG_0030
Eabele en Durkje Merkus.
Ze woonden aan de Kertiersreed.

IMG_0003-001
Eabele en Durkje

IMG_0034
Zoon Jan

IMG_0002-001
Jappie, Jan en Reinder

IMG_0006
Jappie en Reinder Merkus

IMG_0009-001
Achter: Reinder, Jappie en Jan Merkus
Voor: Eabele Merkus, Meine en Durkje Merkus

IMG_0006-001
Zoon Jan en Japke’s trouwdag

IMG_0009-003
Reinder, Meine en Jappie

IMG_0014-001
Zoon Jan Merkus
.

IMG_0002-002
Twee bewoners van de Kertiersreed, Klaas Kooistra en Eabe Merkus. Zij waren landaanwinners in het Lauwerzeegebied. Nu vereeuwigd bij een schaatsfestijn op de Zwemmer.

Eabele Merkus heeft een snoek gevangen van 15 pond in 1969.
En een foto van de braderie in Westergeest

IMG_0039
Eabele Merkus

IMG_0038
Eabele Merkus aan het vissen in Kollum

IMG_0033
Baanvegers Eabele Merkus en..

IMG_0028

 

IMG_0007
Eabele supporter bij voetbal

IMG_0004-002

IMG_0002-001
Eabele en Durkje

Berichtnr.:306/fbokt15/ …

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Eabele en Durkje Merkus en gezin

Filed under Algemeen, Kertiersreed, Sport, Verenigingen

Oude schoolvoetbal – elftalfoto’s

 

eigenarchief (17)

Voorzomer 1962 Schoolelftal Westergeest Triemen

Achter v.l.n.r.: Ype Reinders, Bertus Banga, Eelke Westra, Henkie de Bruin, Wiebe Prins,Tjalling Schotanus

Voor v.l.n.r.: Sipke van der Kooi, Mekke Boersma, Piet Visser, Piet Prins, Hielke van der Veen

 

eigenarchief (8)

Schoolvoetbalteam 1957 Oudwoude

Achteraan: meester Feersma Hoekstra
Achterste rij v.l.n.r.Jan Merkus, Harm Dijkstra (van Marten ),,,Siebe Wiersma,Gerrit Bartels, Piet Galema.
Bij de fiets Jurjen Wiep Sangers.
Voorste rij:Sjoerd Dijkstra,Foeke de Poel , Sierd Boersma, Henkie Stiksma, Jaring Sangers, Piet de Boer, Gerben Hoekstra.

Berichtnr.:1359/fbdec2018.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School, Sport

Schaatsen op de Zwemmer


“Koek en Sopie” hokje van Johannes Schotanus

De Oude Zwemmer

 

IMG_0024
Op de Nieuwe Zwemmer

img_0003
Schaatsen op de Nieuwe Zwemmer. Rechts het Ljeppershiem.
Siep Schotanus, Sipke Sloot en vooraan Sjirk Schotanus

Berichtnr.:533/fbjan2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Keatlingwier, Sport

Groepsfoto’s WTOC met o.a Jan Meijer

IMG_0001-001

Achter : Ipe Krol, Rense Postma, Rense de Jager, Jappie Koster, Jopie Smeding, Bokke Visser, Wietse Hellinga, Jan Meijer.
Voor:Lieuwe? Zevenhoeken, Foeke Meijer, Jan van Kammen, Djoerd van der Hoek, Hans Gjaltema, Anne Wiersma

 

 

IMG_0004-001
Achter : Jan Meijer, Jopie Smeding?, Foeke Meijer, Jan van Kammen, Hans Gjaltema, Rense de Jager, Bokke Visser.
Voor: Ipe Krol, Rense Postma, Anne Wiersma, Djoerd van der Hoek, ?, Wietse Hellinga, Jappie Koster.

Berichtnr.:1475/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Sport

Voetbalelftalfoto van Westergeest-Trieme met o.a. Henkie de Jager

filename-1hbewerkt

Dit is een “gelegenheidsteam” van Westergeest. Net zoals bijvoorbeeld DTT uit de Trieme ! De wedstrijden werden toen gespeeld achter de RINGO bar , camping De Beltsjeblom ,achter het dorpshuis in Kollumerpomp etc !

Achter:Mient de Jager, Derk van der Kloet, Henkie Zijlstra, Gerke van der Meulen, Henkie Veenstra, Wietse Hellinga, Sikke Dijkstra, Henkie de Jager, Gerrit Kloosterman, Hendrik van der Wal, Wieger Hoekstra.
Voor: Sipke van der Kooi, Jan Veenstra, Kees Klaver, Gerrit Kempenaar, Sierd Boersma, Albert Oost, Geert Hoekstra, Bertus Huisjes
Berichtnr.:1505/fbfeb16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Sport

WTOC F in 1995?

Afbeelding (172)

Achter: Jan Douwe Pijnacker, Hiltsje Hoekstra, Jacob Jan Bijlstra, Abele de Jong
Voorste rij: Jan Steenstra, Jeroen de Poel,  Erwin Banga, Marco Keizer.
Berichtnr.: 1515/fbjan16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Sport

WTOC C junioren kampioen in 1974

18mei1974WTOC C kampioen

1974 WTOC C1 kampioen op 18 mei 1974.
Op de foto achter: G. van der Kooi (leider), Menno Wiersma, Rudie Kloosterman, Reino Rispens, Roelof Planting, Auke van der Meulen, Zweitse de Boer.
Voor:Jan Willem Prins, Piet van der Meulen, Sepco Sangers, Bas de Haan, Follie van der Kooi, Eppie Merkus.
Berichtnr.:1455/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Sport

Oebele Vries 50 jaar lid van v.v. de Wâlden

DSCN3593

DSCN3597

2 september 2007

Berichtnr.:1415/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier, Sport

WTOC 2012

IMG_0005
KC:27 feb. 2012

 

IMG_0010

KC: 12 maart 2012
Berichtnr.:1336

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Na 2010, Sport

Bouw MFC is gestart

IMG_0003

IMG_0002-001
huis aan huisbericht april 2012.

Berichtnr.:1334

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Na 2010, School, Sport

VIOD 4 kampioen met o.a. spelers van Keatlingwier


Op de foto staan Marinus Reitsma ( Keatlingwier 13) en Tjalling Sloot van Keatlingwier 6.

Krant: juni 1983
Berichtnr.:1280

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Keatlingwier, Sport

WTOC 1 in 1983


Achter vl.n.r.: Binne Katsma (leider), Dikkie Sangers, Roel Planting, Geert Rekker, Wiep Prins, Jurjen Wiep Sangers, Tjalling Schotanus, Anco Nicolai, Rein Timmermans(trainer)
Voor v.l.n.r.: Lubbert Merkus, Menno Wiersma, Popke Hoekstra, Gooi Steenstra, Zwei de Boer, Melle Prins, Harm G. Dijkstra (Harm Stikel)
Berichtnr.:1244

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Sport, Verenigingen

Foto WTOC 1 in 1981


Achter v.l.n.r.:Binne Katsma(leider) Dikkie Sangers (leider), Reino Rispens, Wietse de Jong, Henk de Vries, Wiep Prins, Johannes Zuidema, Bennie Katsma, Sipko Sangers, Harm G. Dijkstra (grensrechter), Klaas van der Meulen (materiaalman), Jan de Vries( trainer)
voorv.l.n.r.:Minkes Sloot, Gooi Steenstra, Jurjen Wiep Sangers, Bearn Krol, Geert Hoekstra, Mark de Vries, Roel Planting, Zwei de Boer, Lubbert Merkus.
Berichtnr.:1243

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Sport, Verenigingen

WTOC winnaar Lauwersmeertoernooi in 1984


Achter v.l.n.r.:Keimpe Wijbenga(trainer), Iko Hoekstra(grensrechter), Menno Wiersma, Herman Veenstra, Tjipke de Vries, Bauke Krol, Ulbe de Jong, Roel Planting Binne Katsma (leider)

voor v.l.n.r.:Wessel van der Ploeg, Wiep Prins, Doeke van Dijk, Bennie Katsma, Melle Prins, Mark de Vries, Gooi Steenstra, Luitzen Ite de Boer

Berichtnr.:1242

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Sport, Verenigingen

WTOC in 1999


Glorieuze rentree Jaap Adema bij WTOC
KC:31-08-1999


WTOC promoveert naar de vierde klasse
KC:juni 1999
Berichtnr.:1229

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Sport, Verenigingen

Regioteam speelt wedstrijd tegen AZ bij WTOC in 1997 en andere WTOC berichten van 1997

1997
Berichtnr.:1238

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Sport, Verenigingen

Lustrumloop rond het Lauwersmeer in 1999


Op de foto: De Westergeastmers :Ruurd van Dijk, Doeke Visser, Derk van der Kloet en ??
KC:1999
Berichtnr.:1227

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Sport

Walddykrintocht 2002


Westergeastmers wandelaarsters  Walddykrintocht
V.l.n.r.: Anneke Adema, Sietske Adema en Ineke Adema


Berichtnr.:1205

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Sport

Niek van der Molen snel bij Bulleloop en Margreet van der Molen kandidaat-wethouder Christen Unie


KC:2009
Berichtnr.:1190

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Sport

WTOC in 2009


Doeke Visser en Roelof Rekker met de verdiende bekers.


Drie kampioenen bij WTOC ( 3e , F1 en F2 )


Wierd Kooistra beeindigt bestuursfunctie


WTOC jeugdleden verdienen eigen trainingspakken


WTOC-DODADO eindigt in gelijkspel
Berichtnr.:1184

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Sport, Verenigingen

WTOC in 2007
WTOC blij met terugkeer Tiede Auke Dijkstra


Jong Cambuur maatje te groot voor WTOCWTOC stuurt Friese Boys met lege handen naar huis


Band oud-trainer Jan Venema en WTOC nog steeds hecht 

WTOC benoemt Aukje Dijkstra en Jantsje Wiersma  tot Lid van Verdienste
KC:2007
Berichtnr.:1157

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Sport

WTOC in 2008KC:2008
Berichtnr.:1167

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Sport

Krantenberichten over MFC in 2008

MFC Westergeest aan westkant
april 2008:

Berichtnr.:1181

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, MFC, School, Sport

Nieuwe ijsbaan Oudwoude open


KC:2008
Berichtnr.:1179

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Sport, Verenigingen

Gosse Tjalsma trouwt mei juf Fardouw


KC:2008
Berichtnr.:1168

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Sport

Maaike van der Veen twee keer tweede met ponyspringwedstrijden


KC: februari 2007
Berichtnr.:60

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Sport, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Toernooien bij Tennisclub Foestrum

5 november 2008 was er een gezellig Halloweentoernooi voor de jeugd bij Tennisvereniging Foestrum

De heren van de tennisvereniging hadden
een toernooi met de heren van KTC Kollum


Tennistoernooi heren-dubbel in Westergeest tegen de Kollumers
2007


Tennistoernooi tegen de Kollumers
Jaartal?

Berichtnr.391.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Toernooien bij Tennisclub Foestrum

Filed under Algemeen, Sport, Verenigingen

Douwina Hania ( 9 jaar) door naar NK Turnen


Primeur voor SVS Oudwoude
KC: februari 2007
Berichtnr.:428

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Sport, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan