Category Archives: Fokkema’s Pleats

Toanielstikken yn Westergeast fan 1979 oant 2012

Alle toneelstukken van 1979 tot 2012, voor zover in ons bezit  foto’s van een toneelstuk

1979 1e kear
1980 Hoe nou
1984 2 ienakters
1985 Rinte
1990 Nijboer Lycklamastate
1991 Mei skeane eagen
1993 Operaasje Japinga
1994 De Stikelbaerch
1995 In frjemde gast op besite
1996 De magnetron
1997 Sa hat it sitten
1998 As de keallen op it iis dounsje
1999 Lira
1999 Blommen foar Berber
2000 Toneel op Ljeppershiem
2001 Boerebont en Reade Lampen
2003 Net te beteljen sa’n leadjitter
2004 Gjin Piet mar Pizza
2005 Komkommertiid
2006 Klinyk yn opskuor
2007 Erika
2008 Bokkesprongen
2009 Dokterke boartsje
2010 Wy geane oer liken
2012 Kouwe Kak en Tattoo’s

IMG_0004
KC: 23 maart 1979
Eerste optreden toneelgezelschap Triemen/ Westergeest werd groot succes.
Drie leden van de toneelgroep Westergeest/ Triemen. Vl.n.r.:Gerry Dijk (Ael), Griet Postma( Muoike Reintsje) en Derk van der Kloet( Omke Reinder)

archief Aldert de Vries2
Hoe nou? wie in daverjend sukses tige knap toniel troch : De Bûnte Houn”
Op de foto: Griet Postma, Piet Reitsma, Roel Sangers, Gerry Dijk

KC 17 december 1980

IMG_0003
KC:12 maart 1984
“De Bûnte Houn” brocht fleur op Fokkema’s Pleats te Westergeast met twa ienakters.


23 november 1985

“Mei skeane eagen”
KC:14-01-1991


In tige slagge “operaesje Japinga” 1993
KC:22-11-1993


KC:1994


“In frjemde gast op besite’
KC:22-01-1996

“De Magnetron”
KC:27-11-1996

toneelstuk : “Sa hat it sitten”
KC:24-11-1997

“As de keallen op it iis dûnsje ”
KC: 1998


‘Blommen foar Berber’
1999


“Net te beteljen, sa’n leadjitter!”
KC:januari 2003


“Klinyk yn opskuor”
KC:2006


“Erika”
KC:2007“Bokkesprongen” 2008


“Dokterke boartsje”
KC:27 maart 2009

“Wy geane oer liken”
KC: februari 2010


“Kouwe Kak en tattoos”
maart 2012

Berichtnr.:748/fbdec15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Jubileumviering van Passage/NCVB


Viering 50 – jarig Jubileum
Achterste rij: v.l.n.r.: Mevr. Lieuwes, .., Hennie Visser, Eelkje Sipkema, Johanna Klaver, Tryntsje de Boer, Lienke de Boer, Boukje Kloosterman, Cora Hoekstra, Jannie Cnossen, Sijke Dijkstra
Middelste rij:.., Mevrouw Verbeek, Klaske de Boer, Leentsje Bosgraaf, Jitske Hooijenga, Hennie Kingma, Joke Wijbenga, Japke van der Veen, Griet Veenstra

Voorste rij: Frouwkje Bijlstra, Alie Bergsma. Yp van der Veen, Griet Dantuma, Tine Reitsma, Minke Adema, .., Riemie Kempenaar, Hitsje Dijkstra-Dantuam, Jantsje Huisman, Tinie Boddeke


KC: 2001
Berichtnr.:1027/fbnov2018

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Fotoalbum van Sikke en Fetsje Visser-Hoekstra

Sikke ( geb.1924) en Fetsje Visser-Hoekstra ( geb. 1928) woonden eerst aan de Weardebuorsterwei (waar nu vakantiewoningen zijn van Bonne Hof)en daarna in de voormalige Fokkema’s Pleats aan de Eelke Meinertswei 2a.

Sikke en Fetsje hadden 9 kinderen: Martje(1950), Ebele (1951), Lolkje (1953), Gaatske (1954),Akke (1955), Aukje (1957), Joukje (1959), Feikje (1961), Taeke (1964).

IMG_0001
1949. De trouwfoto van Sikke en Fetsje.

IMG_0016-001
Sikke en Fetsje op de fiets

IMG_0002
Voor de woning aan de Weardebuorsterpaad.
De jongste twee kinderen, Feikje en Taeke zijn aan de Eelke Meinertswei geboren.

IMG_0015-002
Sikke op de Keuningsbrêge

Foto’s van de boerderij aan de E. Meinertswei.
IMG_0027
De vader van Fetsje op bezoek.
Woning op de achtergrond van de familie Auke van Assen.

IMG_0008.jpg
Taeke

IMG_0027-001
Aan de noordkant van de boerderij was hun camping.
Op de foto Taeke. Akke en een vriendin

IMG_0004
De kinderen in de voorkamer van de boerderij.

IMG_0005
Fetsje bij de schuurdeuren van de boerderij.
Was later de ingang van de Fokkema’s Pleats.

IMG_0027-002

IMG_0018-001
Sikke aan het melken.
De hele veestapel is ook ziek geweest. De oorzaak was rioolwater, wat in de sloot liep, waar de koeien uit moesten drinken.

IMG_0001-001
Het gezin Visser


1 Martje,2 Lolkje,3 Sikke Visser,4 Akke,5 Fetsje,6Taeke,7 Gaatske ,8 Ebele,9 Joukje,10 Feikje,11 Aukje.

IMG_0026
Ebele op de brommer

IMG_0007
Feikje voor het lokaaltje van de kerk.

IMG_0002-001

De boot van Sikke, waarmee hij ook melkbussen mee wegbracht. Hij was ook molkfarder.

IMG_0024a

Er was bij de familie Visser verjaardagsvisite. De kinderen, Ebele en een dochter ( w.s. Martje?), gingen een toneelstukje doen voor de visite. Martje was voorzitter van de Geitenfokvereniging en Ebele was zijn secretaresse. Ze beleefden van alles in de vereniging. Ze gingen natuurlijk ook even de straat op.

IMG_0030a
Sikke en Fetsje en dochter Akke met kleine Fetsje op de Bumawei.
Willem en Akke woonden in deze woning voordat Johannes Schotanus er woonde.

IMG_0003-002
Op het feest van de trouwerij van Ebele en Martje had Fetsje voor alle kinderen eenzelfde jurkje gemaakt en de trouwjurk van Martje ook.

Foto’s genomen met een dorpsfeest:
IMG_0002-004
Fetsje en Akke op de brommer

IMG_0002-003
Sikke

IMG_0006-001

Fetsje in frysk kostuum.

IMG_0007-001

IMG_0005-001
IMG_0004-001

Politie Bijma, Harm Huisman rechts op de foto.

IMG_0016
Beppe Matsje en Fetsje/ Pake Taeke en Fetsje en Joukje

IMG_0015
Deze zwaan had Sikke gemaakt voor de optocht.

IMG_0013
Ebele bestuurt de tractor. Sikke er achter.
De tekst op de wagen: Agriër allerlei – Recreatie nu erbij

IMG_0009
De kinderen hadden de bloemen allemaal gezocht voor de wagen.

IMG_0008-002
Naar het feest op het land bij de familie de Bruin

IMG_0018
Na Westergeest is het gezin gaan wonen in Ezumazijl en later in Anjum.

IMG_0002-002
Zij hielden zich bezig met het opvangen van vogels

IMG_0001-002
Sikke in zijn atelier.

Berichtnr.:1629/fbjan2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Slotavonden enz. van Schietvereniging Westergeest van 1988 tot 2012

IMG_0005
Jaartal?

IMG_0008

1988

IMG_0007

Jaartal?

Afsluiting seizoen 1991/1992


KC:7 april 1993


KC:30 maart 1994


KC:1995


1996?


KC: 02-04-1997


KC:1998


KC: 28 maart 2000


KC: maart 2001


Ledenvergadering Schuttersvereniging 2003
KC: 2003Maart 2005


KC:2006

IMG_0026

KC:2007


KC:2007

KC:2008


2009


2010

2011


KC:16 maart 2012

26 maart 2012

Berichtnr.:768/fbdec16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Na 2010, Verenigingen

Fotoalbum van Oebele en Sonja Bijlstra-Sloot

scannen0001
Nel Sloot met op de arm Sonja en erachter buurvrouw Riem Bergsma

scannen0002
Sonja en Jikke Dijkstra

scannen0003
Sonja en Jikke

scannen0005
Jikke en Sonja

scannen0006
Jikke en Sonja

DSCF9733
Oebele Bijlstra en Sonja Sloot, links van het echtpaar Frouwkje en Jabik Bijlstra en rechts Sipke Sloot

DSCF9734
Broodmaaltijd in de Fokkema’s pleats met de familie

DSCF9726
Durk Bosgraaf

DSCF9727
Johannes Bethlehem ( beheerder Fokkema’s Pleats) en Fokje de Bruin

DSCF9728
Het personeel: Douwe van Assen, Sjoerd van der Schaaf, Jabik de Bruin

DSCF9729

V.l.n.r.: Hessel, familielid beheerder, Boukje Visser, Griet Nicolai- de Bruin, Aafke van Assen-de Bruin

DSCF9731
Harm Bergsma, Mient Wiersma en Wietse Schotanus

Berichtnr.:1530/fbnov2016.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Fotoalbum van Ebele Dijkstra en Hitsje Dijkstra-Dantuma

IMG_0021
Ebele en Hitsje onderweg naar het dorpsfeest

IMG_0014
Hun eerste woning aan de Wouddijk (tegenwoordig Weerdebuorsterwei genoemd).
Op de foto: Ebele, Hitsje en Andries’ Griet Dijkstra(dit waren weer de ouders van Hessel’s Janke Klaver uit Oudwoude)

IMG_0027
Gezusters Gooitske en Hitsje Dantuma
Gooitske was de echtgenote van Harm Merkus, die op de boerderij naast de begraafplaats, woonden

IMG_0012

Dit hok werd gekocht door Sikke en Fetsje Visser van de familie Dijkstra.
Op de foto de heer Anne Riemersma ( woonde op Keatlingwier 5) en Ebele en Bjinse

IMG_0013
Durk Bosgraaf en Ebele Dijkstra
IMG_0022
Durk Bosgraaf en Ebele Dijkstra

IMG_0030
Ebele en Hitsje
IMG_0037

Hitsje kreeg op haar .. verjaardag een serenade van Brassband de Bazuin.
Op de foto: Jan Bijlstra, Bjinse Dijkstra, Durk Bijlstra, Hitsje Dijkstra, Tetsje Annema, Janke Hania, Oebele Bijlstra, Hein Adema, Ansje Tjalsma

IMG_0036
Reünie Openbare Lagere School
V.l.n.r.:Pietje Tuinstra, Hitsje Dijkstra-Dantuma, Eelkje Sipkema-Reinders

IMG_0032

IMG_0031

Reüniecommissie Openbare Lagere School
V.l.n.r.:Eelke Boonstra, Bartele Vries, Eelkje Sipkema, Saapke Vries-Zwaagstra, Selie Bakker-Wiersma, Wiebe Koster.
Berichtnr.:1545/fbapril16.

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, School

Bruiloft in de Fokkema’s pleats

10-15-2009_005
Op de foto arriveert het bruidspaar, Jilles en Alie Bijlstra-Kempenaar met Johannes Bethlehem.
Durk Bosgraaf in de deuropening en Aafke de Bruin en Boukje Visser rechts.
1985
Berichtnr.:52.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Geschiedenis van de Fokkema’s Pleats en herkomst familiewapen

IMG_0002

IMG_0001

CCI09042014_00001.bmp-002

IMG_0003

 Gegevens, verkregen via kadasters, registers en overige beschrijvingen betreffende de boerderij aan de bumawei 18, Eelke Meinertswei 2.
Herkomst familiewapen Halbesma-Minnema-Fokkema inde Fokkema’s Pleats


Op de foto familiewapen op achterwand

Berichtnr.:368.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Geschiedenis van de Fokkema’s Pleats en herkomst familiewapen

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Fotoreportage voor en tijdens de bouw en opening Fokkema’s pleats

10863758_688257967939962_1565449499_n[2]

IMG_0015
1955 “Fokkema’s Pleats”, toen bewoond door fam. Wietse Bosma


Fokkema’s Pleats 1967, bewoond door fam. S. Visser ( Sikke Fetsje)


Fokkema’s Pleats 1972 ( toen bewoond door Sikke Fetsje Visser)

 

IMG_0002-001
Jan Meijer aan het voegen.

IMG_0003-001
Jan Meijer bezig met metselwerk

IMG_0019

IMG_0016

 

 

IMG_0013

img_0001

img_0004

IMG_0020

 

 

 

Berichtnr.:1312.

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Wietse Bosma woonde op Eelke Meinertswei 2a

Op Eelke Meinertswei 2a, waar later de Fokkema’s pleats was gevestigd  woonde Wietse Bosma

10881249_691199434312482_774161710_n[1]

Gaatze Bosma met zoontje Wietse.
Deze noodwoning, waar Gaatze woonde,  stond op het parkeerterrein.

Jan en Lies Steenstra hebben de eerste 3 jaren van hun huwelijk hier gewoond.
Eeltsje en Wietske de Bruin- Steenstra hebben hier ook gewoond.
De noodwoning is gebouwd door bouwbedrijf Adema en is uiteindelijk verkocht aan Gezusters Bosma.

Berichtnr.:1449/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Jeugd in de Fokkema’s pleats

filename-007

V.l.n.r.: Menno Dijkstra, Hidde Nicolai , Henk van Wieren en Mark de Jager.

Zie voor meer foto’s hier

Berichtnr.:1498/fbfeb16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Gymnastiekvereniging “Wij blijven fit”


25 jarig jubileum Gymnastiekvereniging “Wij blijven fit”
November 1995.
Achter v.l.n.r: Frotie van der Veen-Annema, Gelske Hoekstra, Sijke Dijkstra, Anne de Vries, Griet Dantuma, Griet Postma, Alie Sangers, Tine Reitsma.
Midden v.l.n.r: Aukje Kempenaar, Minke Adema,Taetske Sikkema, Jellie Fennema, Hitsje Dijkstra, Lies Steenstra-van Assen, Janke Klaver, Yp van der Veen.
Voor v.l.n.r: Tetsje Annema, Hepie Sipkema, Geertsje Schotanus, Hennie Kingma, Jantsje Huisman.
De gymnastievereniging is opgericht door Zuster de Haan, Jan Huisman( voorzitter Groen Kruis)

KC:3 november 1995

IMG_0040
Met de gymnastiekvereniging naar de “Old Dutch” 1996
Berber Sipma, Teatske Sikkema, Gelske Hoekstra, Aukje Kempenaar, Jellie Fennema, Frotie van der Veen ( leidster), Hennie Kingma, Sijke Dijkstra, Hitsje Dijkstra, Janke Klaver, Iep van der Veen, Tine Reitsma, Lies Steenstra, Anne de Vries
Voor: Minke Adema, Tetsje Annema, Hepie Sipkema, Vr. Sangers.

countrydacing

Country-dancing Hepie Sipkema, Geartsje Schotanus, Iep van der Veen, Gelske Hoekstra

Berichtnr.:495/fbmrt15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Westergeester keizerarend in 1978 to plak


Keizerarend in Westergeest gevangen door D. van der Kloet, S. Boersma, W.Kooistra, H.Dijkstra en H. van der Wal.

IMG_0027

IMG_0026

V.l.n.r.:Wiebe Kootstra, Hendrik van der Wal, Sierd Boersma, Harm Dijkstra, Derk van der Kloet
8 februari 1970??

Berichtnr.:1141/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Foto’s noodwoning achter de woning van Harm en Njiske Huisman

Achter de woning van Harm en Njiske Huisman aan de Bumawei 5, waar nu Wiebe en Anne Geert Kempenaar wonen,  heeft vroeger een noodwoning gestaan. Dit zal ongeveer op de Flaaksikker 2 gestaan hebben, waar Rinze en Alie Damstra wonen.
Jappie ( broer van Lieuwe Frouk) en Anneke ( dochter Kei Roelfke Bosma) Huisman hebben daar gewoond met de
kinderen Harrie en Gerrit.

IMG
Jappie en Anneke met Harrie

IMG-002
Harrie was net gedoopt

IMG-001
Het hele gezin

IMG-003
Jappie en Anneke

IMG-004
Jappie en Anneke met de kinderen Harrie en Gerrit

Berichtnr.:1520/fbfeb16.

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

by | 5 april 2014 · 11:28

Intocht Sinterklaas

IMG_0005
Lammert Dijkstra komt met Sinterklaas aan bij de Fokkema’s pleats.
Zoon Peter Dijkstra loopt naast het paard. Op de achtergrond Ineke Adema?

IMG_0004
Tjerk Veenstra op de achtergrond.

 

Intocht Sinterklaas met de heer Boddeke met zijn paard en wagen

IMG_0017

IMG_0026

 

IMG_0025

Berichtnr.:317/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Vrouwenvereniging viert 70-jarig bestaan 1996 en meer

IMG_0003-001

Achter: Griet Dantuma, IJtsje de Vries, Frouwkje Bijlstra, Teatske Hoogeboom, Aukje Kempenaar.
Voorste rij:Eelkje Sipkema, Martha de Bruin, Iet Koster, Minke Adema, Froukje Huisman, Hitsje Dijkstra, Aaltsje Brouwer.

IMG_0004-001
21 februari 1996 viert de vrouwenvereniging haar 70-jarig bestaan in de Fokkema’s pleats

IMG_0012-001

IMG_0010-001

IMG_0009-001

Etentje van de dames

IMG_0006-001

IMG_0007-001
Verenigingsavond in het lokaaltje van de kerk

IMG_0008-001

Verenigingsavond bij Eelkje Sipkema thuis

IMG_0014-001

IMG_0020

Achter: Eelkje Sipkema, vr. Brouwer, Folkje Woelinga, vr. Cuperus
Voor: Froukje Bijlstra, Griet Dantuma, Iet Koster, Hitsje Dantuma

IMG_0027
Uitstapje met de boot :Lies Steenstra, Aukje Kempenaar, Eelkje Sipkema, Riem Bergsma, vr. Boddeke, vr. de Vries

Berichtnr.:1361/fb.

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Eelke Meinertswei 2 a

IMG_0021

IMG_0007
Eelke Meinertswei 2 a. Omstreeks 1935.
Dit huis werd “Lyts Slotsje”genoemd. Het huis is gebouwd voor de familie Fokkema (1907/1908). Op de achtergrond de boerderij van de familie Bosma, de tegenwoordige Fokkema’s Pleats.
Huidige bewoners: fam.H.Loonstra


Woning van de familie de Bruin

IMG_0027


Foto genomen vanuit de tuin van de familie Vries(Klaas en Maaike), huisnr.5.


Kollumer Courant: 30 augustus 1993


Foto, gemaakt in de jaren tachtig

IMG_0003

Berichtnr.:518/fb.

Share This:

1 Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats

Bouw MFC is gestart

IMG_0003

IMG_0002-001
huis aan huisbericht april 2012.

Berichtnr.:1334

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Na 2010, School, Sport

Prachtige modeshow op jaarfeest NCVB


Op de foto:Achter v.l.n.r.: Auke Banga, Rennie Banga, voor hen een kleinkind, Ineke Adema, Anneke Adema,Eabele Hitsje Dijkstra, Tsjikke Dijkstra, .., Bjinze Dijkstra
.., Sanne Bergsma, Marieke Kooistra, .., , .., ervoor Herre Hoekstra, Hiltsje Hoekstra, Trijntsje de Boer,..
Voor v.l.n.r.:Jan Prins, Heine van Assen, Harke de Boer, ..de Boer,.., Eelke Fennema.


KC: 19-02-1997
Berichtnr.:775

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Toanielstik fan de Bûnte Houn

Spilers: Piet Reitsma, Derk van der Kloet en Roel Sangers

Griet Sangers-Kommerij,Griet Postma, Ymkje Kooistra, Jan Meijer , Derk van der Kloet
Jan Meijer


Oebele Bijlstra, Jan Meijer en Ymkje Kooistra

Piet Reitsma, Ymkje kooistra, Jan Meijer, Oebele Bijlstra, Griet Postma,
Griet Sangers en Joege de Vries?

Berichtnr.:1313

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

De schilders van de Fokkema’s pleats


Geert Postma


Herre Hoekstra

Kees Adema

De schilders van de Fokkema’s pleats nemen de voorkamer onder handen.
Berichtnr.:1302

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Sikke Visser te Ezumazijl overleden


Sikke Visser (58) van de Fûgelpits te Ezumazijl overleden.
Sikke Visser en zijn vrouw Fetsje woonden vroeger in de Fokkema’s Pleats
Krant: februari 1983
Berichtnr.:1278

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats

Westergeast Geastferromjend 10 en 11 augustus 2002


Commissie Westergeest-Geestverruimend:
Ted van der Geest
Danieke de Jong
Hennie de Jong-Scholten
Wanda van der Land
Han Schotanus
Froukje Timmermans
Akky van der Veen-KlaverGeslaagd weekend vol cultuur!

2002
Berichtnr.:1206.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Kerk

Concert van de Bazuin in de Fokkema’s pleats


KC:2010
Berichtnr.:1196

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Afscheid bestuursleden Culturele Commissie in 2009

Minke Adema, Iet Koster en Wytske Keizer namen afscheid van de Culturele Commissie 
KC:2009
Berichtnr.:725

 

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Krantenberichten over MFC in 2008

MFC Westergeest aan westkant
april 2008:

Berichtnr.:1181

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, MFC, School, Sport

Alles over het MFC in 2007

Realisatie mfc vergaand en ingrijpend besluitworden, van onderen af opgericht

Berichtnr.:1148

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats, MFC, School, Sport, Verenigingen

it Lytshûs als jeugdhonk


Froukje Kempenaar aan ‘t spijkerslaan. Jan de Haan,
Annie Fennema op de achtergrond


Anco Nicolai aan ‘t spijkerslaan. Jappie Kempenaar rechts kijkt toe.


Siepie de Vries achter de gokkast.


V.l.n.r.: Popke Hoekstra,Klaas Pompstra, Jelte Boltjes, Foeke Dillema, Gaele Sipma.
Dit zal ongeveer in 1984/ 1986 geweest zijn

Berichtnr.:1144

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Sint bezoekt Westergeest in 1992, 1993, 1994,1995, 1996, 2003, 2006 en 2011


Intocht Sinterklaas
KC: 30-11-1992


Intocht Sint Nicolaas
KC:29-11-1993


KC:30-11-1994


KC:4 december 1995


KC:2-12-1996


Sint brengt een bezoek aan Westergeest
KC:01-12-2003


KC:2006


KC:30 november 2011
Berichtnr.:702

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Ljeppershiem, Trekwei, Verenigingen

‘Dylan yn it frysk’ groot succes in de Fokkema’s pleats


Stichting Freoneploech ‘Mollebult’ hield theaterconcert in de Fokkema’s pleats
KC:2006
Berichtnr.:1114

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats