Maandelijks archief: januari 2018

Fotoalbum van Bartel Vries en Saapke Vries-Zwaagstra

Bartel en Saapke Vries -Zwaagstra woonden op Keatlingwier 15  (Meer foto’s)


Oebele Vries en Trijntje Vries- van der Ploeg (de ouders van Bartel)


De drie zonen van Oebele Vries en Trijntje Vries- van der Ploeg

Oebele Bartel Minze


Oebele Bartel Minze


1946 Trouwdag van Links Bartel Vries en Saapke Zwaagstra en broer Oebele Vries en Yp Sipkema

De boerderij op Keatlingwier 15


1950 Minze, Saapke met baby Lukketine, Bartel met Oebele en Tryn Koster?


Bartel en Saapke met de kinderen


Baukje Visser was hulp in de huishouding

Tine Valks was ook hulp in de huishouding

Lukketine met de hulp Janke Jonker


Saapke met de kinderen


Op de boerderij:


Bartel op de trekker, rechts Oebele. Jongetje voor op de trekker was een logée van de buren.
En achteraan lijkt op Ulbe de Jong, maar is nog niet zeker.


Bartel aan het maaien

Bartel, Abele de Jong en Geale Postma


Bartel, Abele en Geale Postma

 

Naar het Dorpsfeest:

1951 Nichtje Saapke, Bartel en Saapke met de kinderen naar het feestterrein


Saapke en Lukketine


Bartel bij de versierde wagen


Abele de Jong en Bartel met de versierde wagen

Berichtnr.:1666.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 11

 

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0025-001

Op Keatlingwier 11 hebben de volgende gezinnen gewoond:

Van 1929 tot ca. 1964 de familie Loonstra (Jabik en Tsjits).

Tsjikke Jacob Anne Seije Betty Doete en Tsjits.


Jacob en Tsjits met dochter Tjitske

-De familie Haarsma,
– De familie Den Dulk uit Wilnis ( ook 2e woning)
– de familie Wiersum uit Londen ( was hun 2e woning),
– de familie Popma,
– de familie Herwig.
Huidige bewoners: familie de Bruin.

Berichtnr.:488/fbmrt16.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Keatlingwier 4

Op Keatlingwier 4 woonden:
– Pieter en Durkje Loonstra
– Bauke Wielinga en Willemke Brouwer ( d.v. Jan Brouwer)
– Tjeerd en Tietje de Jong-Kloosterman

Pieter en Durkje Loonstra woonden op Keatlingwier 4. Toen zij naar de boerderij gingen verhuizen, zijn Bauke en Willemke hier komen wonen. Willemke was gezinsverzorgster.
In januari 1964 is de boerderij van Pieter en Durkje op Keatlingwier 9 afgebrand. De jongste drie kinderen hebben toen een poosje bij Bauke en Willemke gewoond totdat ze met zijn allen konden verhuizen naar Keatlingwier 11. Deze boerderij van Jabik en Tsjits Loonstra stond toen leeg. Toen de nieuwe woning op Keatlingwier 9 klaar was kon het gezin van Pieter en Durkje daar weer gaan wonen.


Kinderen van Pieter en Durkje, toen ze nog op Keatlingwier 4 woonden

Trouwfoto Bauke Wielinga en Willemke Brouwer


Willemke met de drie kinderen Griet, Klaske en Annie.


Jetty Loonstra ( d.v. Pieter Loonstra). Rechts het boerderijtje van Sjirk en Geertsje Loonstra te zien ( afgebrand in 1966)

Berichtnr.:1457.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 5 met o.a. Beppe Baukje

Op Keatlingwier 5 hebben gewoond:

-Cornelis Loonstra ( geb. 13-05-1864, overleden 31-10-1918 ) en Baukje Loonstra- van der Woude ( geb.23-06-1865, overleden 17-05-1950)
-Oane en Willemke Riemersma
-Fam. Andrée
-Dictus Benedictus en Ellen Peersmann


De woning van Cornelis Loonstra en Baukje Loonstra-van der Woude
Een dochter van hen is Fokeltje Loonstra (geb. 4-12-1894, overleden 19 05-1993) krantenknipsel
Het meisje achter de koeien is waarschijnlijk Aukje de Jong.

IMG_0017
Beppe Baukje heeft mogelijk op Keatlingwier 5 gewoond ( waarschijnlijk is dit Cornelis Baukje?).


Seije Sietske gaat al breiende even een buurpraatje maken

IMG_0039
Keatlingwier 5. Date Loonstra(?) uit Leeuwarden op de foto.

 

IMG_0011

KC 2012 Afscheid Dominee Peersmann

 

Berichtnr.:1335.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Fotoalbum van Seije en Sietske Loonstra

Seije Loonstra ( 1891-1972) en Sietske Loonstra-Zuidema (1892-1981) woonden op Keatlingwier 7
Hun kinderen waren:
Roelof geb.1920
Pieter geb. 1922
Date geb. 1924

Keatlingwier 7


Trouwfoto Seije en Sietske 1917


De drie zonen van Seije en Sietske


Onderweg naar het feest in Westergeest


Seije en Sietske Loonstra

Seije onderweg naar het dorpsfeest.

Berichtnr.:1664.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 9

De voorouders waren: Lees meer op deze pagina
Date Dates (1764-1808) en Jeike Hessels (1768-1839) Van Teijenswei 14
Zoon: Date (1793-1833) en Antje Dantuma (1795-1869) Van Teijenswei 14
Zoon: Date (1821-1891) en Lysbert de Bree (1828-1874) Keatlingwier 9
Zoon Roelof Loonstra (1868-1941) en Neeltje van der Woude (1867-1955)

Keatlingwier 9:


Dit zijn Roelof Loonstra ( 1868-1941) en Neeltje van der Woude ( 1867-1955)
In 1891 (her) of verbouwt Roelof de boerderij, die hij van zijn vader Date Loonstra(1821-1891) en moeder Lysbert de Bree (1828-1874) heeft geërfd.  De kinderen van Date en Lysbert waren Antje, Trijntje, Date (1854), Jacob (1857), Hessel (1861), Roelof sr.(1868) en Cornelis (1864)( Keatlingwier 5). Date trouwt met Lummigje woonden in Driesum, Jacob trouwt met Ytsje Keatlingwier ( is de vader van Jacob Loonstra, die later met Tsjits trouwde), Hessel trouwt met Gertje Raap Wouterswoude
Roelof sr. en Neeltsje trouwden in 1888.
Hun kinderen waren: Date (1889-1897), Seije (1891-1972, trouwde later met Sietske Zuidema) en Elizabeth (1901 -1907).
Date en Elizabeth overleden al op jong leeftijd.
Seije bouwde een boerderij naast Keatlingwier 9 op nr.7.


Neeltje van der Woude

De kinderen van Seije en Sietske waren Roelof (1920), Pieter ( 1922) en Date (1924)
Deze Roelof Loonstra (jr.) (pakesizzer van Roel Loonstra en Neeltje) trouwde met Geertje de Jong ( afkomstig uit Dalfsen)
Zij kwamen op de boerderij op nr.9 wonen en woonden bij beppe Neeltje in, want Roel Loonstra sr. was overleden.

Roel Loonstra en zijn vrouw Geertje


Roel en Geertje met hun kinderen v.l.n.r.: Siety, Nelleke, Jans, Theo, Cor, Seije
In 1953 zijn zij verhuisd naar Zeist en daarna naar Veenendaal. Beppe Neeltsje komt bij haar zoon en schoondochter Seije en Sietske in wonen. De boerderij op Keatlingwier 9 werd verhuurd aan Johan en Sientje van den Berg voor een periode van 9 jaar. De familie van den Berg verhuist dan naar Hedel. In 1962 komen Pieter en Durkje Loonstra, die toen nog op Keatlingwier 4 woonden op de boerderij. In 1964 ging de boerderij in vlammen op. Er werd een nieuwe woning gebouwd. Pieter werkt samen met zijn vader op de boerderij op nr.7. In 1972 overlijdt Seije en in 1974 worden beide boerderijen, nr. 7 en 9 verkocht aan resp. Jelle en Pietie Jellesma en Mient en Jantsje Wiersma. Sietske verhuisde naar het verzorgingstehuis in Kollum en Pieter en Durkje verhuisden naar Damwâld.


Sientje van den Berg voor de woning Keatlingwier 9


Bouw van het nieuwe huis in 1964


Keatlingwier 9 omstreeks 1976.
Even op een rijtje wie er hebben gewoond:
Roel Loonstra sr. en Neeltje van der Woude
Roel Loonstra jr. en Geertje de Jong
Johan en Sientje van den Berg met hun kinderen
Pieter en Durkje Loonstra
Mient en Jantsje Wiersma van 1974-1982
Huidige bewoners: fam. J. Klimstra


Familie van den Berg.

Pieter en Durkje en 6 van de 8 kinderen en pake en beppe Seije Sietske

Berichtnr.: 443.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Rijkspluimveeteeltcursus Twijzel 1930 en 1927

Bovenste rij: 1.Jitse Sikkema, 2, 3 Teade Steenstra( Teade Núnder), 4, 5 Frans Sikkema/ Jan Merkus (Jan Harms)? 6 Reid Heidbuurt,7,8,9,10 Alle Steenstra( Alle Jantje)
Middelste rij: 11 Tjerk Harms de Vries ( Kollumerzwaag)?,12 Ruurd van der Veen?,13,14Pieter van der Wal,15 Onderwijzer Strating 16 Pieter van der Haak,17,18,19,20
Onderste rij: 21 B. de Boer, 22 Jacob de Bruin, 23 Klaas Vries, 24 Jan de Boer, 25 Folkert Sikkema, 26


Het behaalde diploma Rijkspluimveeteeltcursus van Pieter van der Haak.


Rijkspluimveeteeltcursus 2 juli 1927
Achterste rij: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Ruurd van der Veen?

12,13,14.Joeke Reitsma,15, 16, 17 Onderwijzer Strating, 18,19,20,21, 22

Berichtnr.:378

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Rijkspluimveeteeltcursus Twijzel 1930 en 1927

Opgeslagen onder Algemeen, School

Foto’s brug over de Nije Swemmer


Situatie in 1934

De brug over de Nije Swemmer zal worden vervangen


KC:2006

005b
Bouw van de brug over de Nije Swemmer, zeer waarschijnlijk in het jaar 1939. In dat jaar is deze brug aangelegd, die de brug verving die in 1881 is aangelegd, toen het kanaal de Nije Swemmer is gegraven. De officiële naam van deze brug is  de Keuningsbrêge.

 


Op het Bruggenhoofd aan de kant van het Ljeppershiem is dit teken NAP (Normaal Amsterdams Peil) te vinden.
Ybele Steenstra schreef hier over in de Foestrumer van maart 2018.

Berichtnr.:1129/fbokt2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei