Categorie archief: Algemeen

Fotoalbum van Pieter en Durkje Loonstra

Pieter en Durkje Loonstra-Damstra woonden op Keatlingwier 9.
De kinderen met geboortejaar:
1944 Geertsje (Jettie), overleden 2002
1945 Seije
1946 Sietske, overleden 1983
1949 Elisabeth Aaltje
1950 Wiebe, overleden 2017
1952 Griet
1953 Klaske
1957 Annie

Achter v.l.n.r. Jetty, Pieter Loonstra, Seije, Pake Seije, beppe Sietske, Durkje Loonstra-Damstra
Voor v.l.n.r.:Wiebe, Siete, Klaske, Lieske en Griet
Op deze foto ontbrak Annie


Deze boerderij is in 1964 afgebrand ( artikel en foto’s)

Vorige bewoonster Sientje van den Berg


1943 Trouwdag Pieter en Durkje Loonstra

1963 Durkje onderweg naar het feest


Pieter naar het feest in het dorp

Pieter en Durkje


De kinderen v.l.n.r.: Grietje, Jetty, Wiebe, Siete, Lieske Seije

Pieter Loonstra ment, kinderen naast en op de wagens en pake Seije op de tweede wagen.

De kinderen en vriendjes, vriendinnetjes op de kunstmeststrooier.
(Op deze foto is te zien, dat de foto’s net op tijd uit de woning zijn gehaald).


Achter: Jetty, Seije, Siete
midden: Lieske, Wiebe, Klaske, Griet
Voor: Annie


Pieter en Durkje met alle kinderen.
Voor: Klaske, Pieter, Durkje, Annie
Achter:  Elisabeth, Sietske, Seije, Jetty, Wiebe


Twintig voer hooi ging in vlammen op.


Deze koe moest mee naar het land.

Pieter Loonstra aan het maaien


De kuilbult “bestopje”


Durkje, Pieter en ?


Pieter en .. De boerderij links is Keatlingwier 8, waar familie van der Veen woonde.


Pieter met paard en wagen.


Zoon Wiebe met paard in de sloot


Vier geslachten: Seije, Pieter, Seije, Pieter

Afscheidsfeestje Pieter en Durkje met de buurtgenoten

Saakje Steringa, Saapke Vries, Lukketine Reitsma, Tietsje de Jong

Tjeerd de Jong, Marinus Reitsma, Bartele Vries, Jan Steringa

Berichtnr.:1665/fbmrt2018.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Archief Wiebe en Iet Koster

Deze foto’s zijn afkomstig van Wiebe en Iet Koster

Wiebe

Wiebe op de solex in 1953 in Harlingen

Roel Nicolai


Roel en Afke Nicolai?


Ameland 1952 Hollum
V.l.n.r.: Sipke Sloot, Wiebe Koster, Riemer van der Veen, Jan ter Horst en Sjoerd Fennema


Roel Nicolai en Wiebe Koster


Roel Nicolai, .., Wiebe Koster


Riemer van der Veen, Roel Nicolai, Wiebe Koster,
Elske Brouwer, Tietsje Bosma en Sipke Sloot


Jongesn op de Zwemmerbrug in 1953

Schoolfeest 1951 Westergeest

Links Saakje van der Veen?, ..Griet Veenstra ((Wessels Anne)
Helemaal achter?


Achter: Johannes Huisman, Sjoerd Fennema, ..
Voor: Wiebe Koster, Jan Brouwer, Jentsje Jonker?.


Wiebe aan het vissen, Boekanier op de achtergrond


Wiebe aan het werk met..

 


Wiebe, Anne Huisman, Minke Adema, Frou Bosma, Iet Koster, ?, Durk Bosgraaf

Sipke Sloot, Iet en Wiebe Koster


Doeke Visser, Henk Dijkstra, Oebele Bijlstra, Sipke Sloot en Iet Koster

30 sept 2014, Wiebe Koster en Sipke Sloot op de Bumawei

30 sept 2014


Iet Koster en Doeke Visser

NCVB v.l.n.r.: ?, Mw. de Vries, Anneke Dijkstra, Mw. Heegsma, Matsje Bosgraaf en Iet Koster


Hendrik van der Wal, Iet Koster, Wiebe Koster, Wiebe Kootstra?

 


Minke Adema bij de kleuterschool

 


Matsje Bosgraaf en Iet Koster


Iet Koster,

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Activiteiten op it Ljeppershiem

Uit de oude doos van Wiebe en Iet Koster kregen we mooie foto’s van o.a. activiteiten / Zeskamp op it Ljeppershiem.

Zeephelling:


 

Meer activiteiten:

 

Geplaatst 4 juni 2024

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Foto’s met familie de Jong en van der Wiel

Onderstaande foto’s zijn afkomstig van Hilda Posthumus. Haar opa was Sijtse van der Wiel.

Sijtse van der Wiel heeft zelf maar even in Westergeest gewoond, begin jaren ’20. Hij is later samen met zijn vader, diens tweede vrouw, Martje Korf, en haar zoon naar Roden verhuisd. Na zijn trouwen is hij in Harlingen terecht gekomen. Zijn kinderen zullen zodoende niet bekend zijn in Westergeest.
Sijtse van der Wiel was een zoon van Johannes van der Wiel en Eelje Bergman. Johannes was een zoon van Sijtse Evert van der Wiel en Wiepke Johannes Sipma.

Grietje de Jong met haar kinderen

foto2Hilda

foto2Hilda-001
foto3Hilda

Deze foto komt bij mijn grootvader vandaan. Zijn vader, Johannes van der Wiel, was getrouwd met Martje Korf, de tante van deze Geertje.

Op de foto staan; Achter staand: Johan Bergman, zijn dochter Weija Bergman.
Zittend: Johannes van der Wiel, Jan Berend Swint. Jan Berend Swint was getrouwd met Lieske Korf ( Lieske Steenstra, vrouw van Jan Steenstra  is naar haar genoemd), de oudste zus van Sjoerdtje en Martje, onbekende vrouw met oorijzers, Geertruida Bergman – Landlust, Martje Korf.
De twee jonge jongens zijn Douwe de Jong en mijn opa Sijtse van der Wiel.
Johan Bergman is de broer van mijn opa’s moeder, Eelje Bergman, de eerste vrouw van Johannes van der Wiel.
Op het raam zou Kahrels thee kunnen staan. Ik probeer het eerst bij u, maar het zou ook in Pekela of Winschoten kunnen zijn.

image1

Deze foto is vermoedelijk ook in Westergeest genomen. De jongen geheel rechts is mijn opa, Sijtse van der Wiel. De jongen in het midden is zijn stiefbroer, Douwe de Jong. Ik vermoed dat de vrouw links de oma van Douwe de Jong is. Misschien ziet u iets bekends op deze foto?Dit is inderdaad hetzelfde huis

In dit huis heeft Tamme van der Wiel ( Tamme Aaltsje) gewoond.


Tamme en Aaltsje van der Wiel ( fan: Ald Driezum-Wâlterswâld)

Tamme van der Wiel was getrouwd met Aaltje Sipma. Aaltje Sipma en Johannes van der Wiel, waren neef en nicht. De moeder van Johannes, Wiepke Johannes Sipma, en de vader van Aaltje, Jan Sipma, waren broer en zus.

Tamme ( geb. 1896) en Aaltsje van der Wiel-Sipma ( geb. 1895) met kinderen Errit ( geb. 1920, was getrouwd met Sjoukje Sipma , geb. 1922)), Tjalling, Sjouke en Johannes.

Aaltje Sipma was een dochter van Jan Sipma ( geb. 1870) en Antje Kloosterman ( geb. 1869)
Antje Sipma-Kloosterman heeft haar 95e verjaardag gevierd. (zie dit krantenartikel)

Lees meer over Johannes van der Wiel op:
https://hystoblog.wordpress.com/2016/07/27/johannes-van-der-wiel/ 

Lees meer over Grietje Korf op:
https://hystoblog.wordpress.com/2024/06/03/jan-en-grietje-korf-tuinstra/

Berichtnr.:1569.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Nieuwe foto’s binnengekregen mei 2024


Trijntje en Durk van der Veen en Melle Kempenaar


Pietsje Merkus ( e.v. Reinder), Geartsje Kempenaar ( e.v. Gerrit), Berber Sipma ( e.v. Minze), en Sjaan van Rienk ?, woonden aan de Trekweg in huis van Henk en Gea.


Thomas en Doetje Kempenaar en Trijntje en Durk van der Veen


Eabele en Durkje Merkus ( ouders van Reinder)

 


Jan en Wietske Merkus-van der Land

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Slotavonden enz. van Schietvereniging Westergeest van 1988 tot 2012

1980/1981

 

1981/1982

IMG_0005
Jaartal?

IMG_0008

1988

IMG_0007

Jaartal?

Afsluiting seizoen 1991/1992


KC:7 april 1993


KC:30 maart 1994


KC:1995


1996?


KC: 02-04-1997


KC:1998


KC: 28 maart 2000


KC: maart 2001


Ledenvergadering Schuttersvereniging 2003
KC: 2003Maart 2005


KC:2006

IMG_0026

KC:2007


KC:2007

KC:2008


2009


2010

2011


KC:16 maart 2012

26 maart 2012

Berichtnr.:768/fbdec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Na 2010, Verenigingen

Prachtige modeshow op jaarfeest NCVB


Op de foto:Achter v.l.n.r.: Auke Banga, Rennie Banga, voor hen een kleinkind, Ineke Adema, Anneke Adema,Eabele Hitsje Dijkstra, Tsjikke Dijkstra, .., Bjinze Dijkstra
.., Sanne Bergsma, Marieke Kooistra, Eva van Linden, ? , Janneke Visser, ervoor Herre Hoekstra, Hiltsje Hoekstra, Trijntsje de Boer,..
Voor v.l.n.r.: Jan Prins, Heine van Assen, Harke de Boer, ..de Boer,.., Eelke Fennema.


KC: 19-02-1997

 

Berichtnr.:775

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Fotoalbum van familie Schotanus deel 2

img_0041

Achter v.l.n.r.:Roel, Joop, Siep, Sjirk, Sijke
Voor:klaasje, heit Tjalling, Jane, mem Lieuwkje, Sije, Hennie en voor Johannes

img_0056
De familie Schotanus:
Achter v.l.n.r.: Johannes, Klaasje, Roel, Hennie, Joop, Jane, Sije
Voor v.l.n.r.: Siep, Sijke, heit Tjalling, mem Lieuwkje, Sjirk


Tjalling en Lieuwkje bij huwelijk zoon Joop

img_0001-001

In het midden Sijke Schotanus voor de woning aan de Trekwei 9.

img_0001-002
Sije en Joukje

img_0002-001
Joukje met Margriet

img_0002-002
V.l.n.r.: Jan Kingma, Tjalling Schotanus, Hennie, Geertsje en kinderen.

img_0002-003
Jan en Hennie


mei 1974 (Nieuw) Tjalling en Lieuwkje 50 jaar getrouwd, reisje met de bus naar Drente
Hieronder de foto met nummers


1,2,3 Jellie Kingma,4,5,6,7,8,9,10,11 Lieuwkje Schotanus ( e.v. Tjalling),12 Tjalling Schotanus ( e.v. Lieuwkje),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 Piet Kingma,25 Chauffeur,26 Hennie Kingma-Schotanus,27 Joukje Schotanus ( e.v. Sije),28 Geertje Schotanus (e.v. Siep),29 Lokke Schotanus ( e.v. roel),30 Anne Schotanus( e.v. Sjirk),31 Willy Schotanus ( e.v. Johannes),32 Mieke Schotanus ( e.v. Joop),33,34 Klaasje Schotanus ,35 Sijke Dijkstra-Schotanus( e.v. Lammert),36 ( zoon van Klaasje),37 Sjoukje ( d.v. Sjirk Anne),38 Tjalling ( z.v. Joop),39,40 Tjalling ( z. v. Sjirk Anne),41,42,43 Lammert Dijkstra ( e.v. Sijke),44,45,46 Sije Dijkstra ( z. Sijke),47,48 Johannes Schotanus ( e.v. Willy),49 d.van Joop,50 Margriet ( d.v. Sije?),51 Sjirk Schotanus,52,53 Loekie Kingma, 54 Loekie ( d. v. Sjirk ).55 Roel Schotanus,56 Siep Schotanus( e.v. Geertje).57 Jettie ( d.v. roel).58 ( d.v. Siep).59.60, 61. Sije Schotanus (e.v. Joukje) 62. Jan Kingma ( e.v. Hennie)

img_0039
Achter: Roel, Sije, Sjirk, Joop, Johannes, Siep
Voor:Jane, Hennie, Sijke, Klaasje

img_0040
De kinderen Schotanus met partners

img_0042-001
Sjirk Schotanus, was soldaat in Nederlands Indië
img_0042
Sjirk krijgt hier een onderscheiding, uitgereikt door Prins Bernard.
Dit  vanwege o.a. het ophalen van gewonden van het slagveld, met gevaar voor eigen leven.

img_0055
Onbekend

img_0055-001

Sjirk Schotanus namens Adri Raap ( Janus Raap) bezig met de verkoop van wortelen.
Op de bak staat: Adri Raap, Driezum

img_0055-002
Sjirk Schotanus Familie Schotanus deel 1
Berichtnr.:1577/fbmrt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Eerde en Sjoukje Nauta 60 jaar getrouwd

IMG_0027


Eerde Sjoukje Nauta met haar dochter Ynskje
Ze woonden aan de Bumawei en verkochten groente en planten

Sjoukje was ook de moeder van Yke-Wietske Kramer in Driezum. Yke was kweker van groente en perkgoed. Daar haalde Eerde meestal groente en plantjes. Deze foto stond op Regionaal Nieuws.

 

IMG_0001-001

V.l.n.r. Janke Pol-Wielsma, Wietske Merkus, Seeske Merkus-Wielsma met op de arm Jan Merkus, Heintje Merkus,
Eelkje Nauta, Sjoukje Nauta-Merkus. De kinderen zijn van Janneke Pol-Wielsma. Janke is de zuster van Seeske en woonde in Munnekezijl. Eelkje is de dochter van Eerde en Sjoukje Nauta-Merkus.

Heintje, Wietske en Jan zijn kinderen van Ritske en Seeske Merkus. Sjoukje en Ritske zijn kinderen van Jan en Wietske Merkus- van der Land.

009
Overleden Jan, zoontje van Ritske en Seeske Merkus

IMG_0002
Twee buurvrouwen:
Sjoukje Nauta-Merkus  en Tjimkje Huisman

 

Deze foto is gemaakt in Veenklooster, Cecilialoane 3.
Op de foto (Eerde) Sjoukje Nauta Merkus met haar dochter Wytske.

Berichtnr.:148/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

(Ald) Westergeastmers op ‘e foto

SDC11601
Machiel Nieuwenhuis
SDC11603
In het hooi: waarschijnlijk Titus van Wieren voor op de wagen, Wiebe Koster links?
Heine Steenstra op de wagen op beide foto’s.


SDC12722
Anne en Boukje Visser
SDC12870
Gerrits Betsje Hoogeboom. Ze hadden een winkel in huishoudelijke artikelen aan de Eelke Meinertswei.
SDC14123
Jappie Steringa, Riem Bergsma, Eelkje Sipkema, Griet Postma, Ymkje Anna de Vries, Jannie Bijlstra, kleinkinderen van Riem Bergsma Berber en Janneke
SDC14897
Herre Hoekstra
SDC14898
Gelske Hoekstra

 


Rechts staat Griet Postma, zuster.. stapt uit de boot


Willemke Kooistra, Mevrouw Kortenbosch, Woutsje van der Kloet


Anne Jantsje Huisman, Eabele Hitsje Dijkstra, Janke Bosma-Nieuwenhuis, Njiske Huisman


Boer Kees Klaver


Klaas en Willemke Kooistra


??

 


Roel Nicolai

Berichtnr.:64/fbokt2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Fotoalbum van Bjinse en Tjikke Dijkstra

Onlangs kregen we deze mooie foto’s van Bjinse Dijkstra van de Weerdebuorsterwei.
Bjinse is de zoon van Eabele en Hitsje Dijkstra-Dantuma.
Bjinse was getrouwd met Tjikke Dijkstra-Boelens en de kinderen zijn Hitty en Tjikke.


Bjinse en Tjikke

1973 Bjinse en Tjikke


Eabele Dijkstra en Hitsje Dijkstra-Dantuma


Hitsje Dijkstra


Links Durk Bosgraaf en Eabele Dijkstra


Bjinse in zijn jonge jaren

aug 1962 Bjinse, Hitsje en ..

 


1973
Njiske Huisman, Janke Bosma-Nieuwenhuis, Hitsje Dijkstra-Dantuma en Jantsje Huisman(postkantoor)


Bjinse en broer Jo.


Dochter Herman’s Ine ( Anneke ??), Wierd Kooistra, Heine Anne Kempenaar, Bjinse Dijkstra

 

Bjinse en ..

 


Trouwdag zus Ynskje. Moeder Hitsje ,Bjinse en Jo kijken toe


Jo, Eabele, Hitsje en Bjinse


Spellencircuit op het Ljeppershiem. Bjinse is de coach en Tjikke in blauwe korte broek


Eabele en Hitsje Dijkstra met ?

\
Met zijn allen te vissen. Op de foto v.l.n.r.: Durk en Matsje Bosgraaf?, ..?,..?. Rechts Hitsje en Ebele Dijkstra


Trouwdag Bartele en Tinie Kempenaar -Fennema
Met de vriendengroep op de foto. V.l.n.r.: Bjinse Dijkstra, Sape de Vries, Jille Kuipers, Wietse Bergsma en Durk Adema

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Fotoalbum van Bjinse Dijkstra

IMG_0028
Jochem en Bjinse Dijkstra

IMG_0024
Bjinse

IMG_0018

IMG_0016
Bjinse
IMG_0023
Bjinse
IMG_0026

IMG_0015
Op de brommer

IMG_0019
Doutzen Adema en Bjinse

IMG_0029
Gebroeders Jo en Bjinse

IMG_0025

Bjinse en Tsjikke  met Hittie en Tsjikke in de dierentuin in Emmen, 1982.

Berichtnr.:1546/fbapril16.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Lammert en Sijke Dijkstra-Schotanus en gezin

Loeki, Lammert, Sijke, Sije, Tjalling. Voor Peter Dijkstra
Loekie, Lammert Dijkstra, Sijke Dijkstra-Schotanus, Sije, Tjalling, en voor Peter Dijkstra.

 

Sije en Peter Dijkstra
Sije en Peter Dijkstra

Sije en peter Dijkstra, oude huisje van Eelkje, bij de bakker
Sije en Peter Dijkstra op de Van Teijenswei, bij de bakker, op de achtergrond het oude huis van Eelkje

Sije en Peter Dijkstra (2)
Sije en Peter Dijkstra

Peter Dijkstra op betonbrugje
Peter Dijkstra op het betonbrugje

Peter Dijkstra bij huis Geert en Griet Postma
Peter Dijkstra bij het huis van Geert en Griet Postma

Lammert Dijkstra
Lammert Dijkstra op de “swylmachine”

Jellie (Visser-) Kingma en Peter Dijkstra
Jellie Kingma en Peter Dijkstra. Op de achtergrond het huis van Sipke Sloot.
En daarachter het huis van Alle Reinders.

IMG_0013
Tjalling Schotanus (zoon van Siep en Geartsje)

Tjalling Schotanus
Tjalling

Peter Dijkstra, Jellie Visser, Lies Steenstra
Peter Dijkstra en Jellie Kingma, Lies Steenstra naast de wagen

Peter Dijkstra en Jellie Visser
Peter en Jellie

Peter Dijkstra en Heine Kempenaar
Peter Dijkstra en Heine Kempenaar en kleine jongetje IJsbrand Oost

juf Akke (van Hijum-) Brouwer
Juf Anneke Brouwer

Peter Dijkstra met nichtje Fiona, Bumawei

Peter Dijkstra met nichtje Fiona

Peter Dijkstra
Peter Dijkstra als schipsjager in aktie tijdens de open dag van de waterrecreatie.

Foarop de molkwein sit Piet Meindertsma mei Trieneke de Boer. Links sit feehâlder Wieger de Boer ( buorke op Eastwâld 14 yn Driezum) mei soan Jan. Yn it midden sitte Lammert Dijkstra en Yfke van der Veen. Yfke wenne oan de Tsjerkeloane yn Wâlterswâld.

Lammert en Sijke Dijkstra en Piet en Tet Meindertsma wennen doe yn it arbeidershûs op Eastwâld 11. De foto is destiids troch myn mem Tine de Boer-Bakker makke foar 1955 want doe wienen der noch gjin molkmasines en fander sieten d’r nochal wat help op de molkwein.
Willem de Boer út Kollum

Berichtnr.:1431/fb.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Seniorenochtend foto’s


Foto van 1957

 


Trekwei 3


Jan de Roos

Foarop de molkwein sit Piet Meindertsma mei Trieneke de Boer. Links sit feehâlder Wieger de Boer ( buorke op Eastwâld 14 yn Driezum) mei soan Jan. Yn it midden sitte Lammert Dijkstra en Yfke van der Veen. Yfke wenne oan de Tsjerkeloane yn Wâlterswâld.

Lammert en Sijke Dijkstra en Piet en Tet Meindertsma wennen doe yn it arbeidershûs op Eastwâld 11. De foto is destiids troch myn mem Tine de Boer-Bakker makke foar 1955 want doe wienen der noch gjin molkmasines en fander sieten d’r nochal wat help op de molkwein.
Willem de Boer út Kollum


Annie van der Veen bij heit op de brommer

IMG_0001

Achter deze boerderij van piet en Hilly Tjalsma heeft vroeger een molen gestaan.
IMG_0017


Selie met Eelkje Reinders

 


Thuiszorg het Friese Land

IMG

 

Sietse de Bruin, Minke Adema, Luut Adema, Bettie van der Veen,  Lody Pijnacker, Kees Pijnacker en Durk Adema

 


IMG_0001-002img_0029

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Fotoalbum 2 van Harm en Aaltsje Brouwer


Wietske Steenstra, Aaltje Brouwer en dochter Sjoukje Brouwer


Grote vis wordt er gevangen


Geert en Baukje


Twee kinderen Brouwer Dierendag bij de Fokkema’s pleats


Geale en Yttje Sipma met de kleinkinderen

Berichtnr.:1690.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Fotoalbum van Harm en Aaltsje Brouwer-Sipma

Harm en Aaltsje Brouwer-Sipma woonden bij de Langebrug bij de Trekvaart/ Nieuwe Zwemmer


Harm en Aaltsje


Hun woning rechts en links Teade núnder en Eibertsje. In schuur tussen de beide woningen in maalde Teade de schelpen.


Harm en Aaltsje


Trouwdag Harm en Aaltje Brouwer-Sipma.
Deze foto is genomen voor het boerderijtje aan de zuidkant  EelkeMeinertswei, dat later afgebrand is.


Op de foto:
1. Harm Brouwer, 2. Aaltje Brouwer-Sipma, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.


Trouwfoto 1955. Auto van Zwart uit Veenklooster.

Trouwfoto van Douwe van der Schaaf en Anna Sipma (zus van Aaltje), ook vanuit boerderijtje zuidkant Eelke Meinertswei.
Zij woonden later aan de Langeloane, waar nu Henkie de Jager woont.


Geert en Boukje


Buurman Titus van Wieren


Berber Sipma


Harm?


Aaltsje rechts en links zus Tjitske


Links staat Berber (toen nog Lijzenga) later Sipma en de andere is Anna van der Schaaf- Sipma. Ze zaten vast in de bediening bij de trouwerij van Harm en Aaltje.


Aaltje Sipma met Beitske Koster


Vader van Aaltsje Geale Sipma

Trien Koster, Aaltsje, rechts Beitske Koster en helemaal rechts Akke Koster ( moeder van Wiebe Koster)

Aaltje met Jeltsje Bosma ( d.v. Kei Roelfke)


De Lange brug. Voor aan ziet u een zandbak, waarin zand was opgeslagen voor gladde wegen


Rechts Mient de Jager en kijkt toe ( of geeft instructies) hoe een vakantieganger kan maaien met een zeis

Auke, zoontje van Harm en Aaltsje

Dicky Weistra en Harm speelt mee voor de foto


Dochter Riemie


Harm aan het knutselen


Foto van 15 mei 2005

Berichtnr.:1675/fb april 2018.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Pentekening van Derk

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Oude pentekening en schilderij van de huizen bij De Lange Brug


Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Trekwei

Twee oude kadasterkaarten van 1886

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis

Foto’s van familie Jonker

Deze foto’s zijn afkomstig van de familie Jonker.

Willem en Eelkje Jonker-van der Land hebben gewoond in de woning bij het lokaaltje van de kerk. Zij waren 25 jaar lang koster, Willem was deagraver en deed het onderhoud van de begraafplaats van de Hervormde kerk in Westergeest. Het echtpaar kreeg drie kinderen, Jan, Janke en Jentsje.
Later woonden ze aan de Kalkhúswei 20.


Willem en Eelkje met de kinderen.


Willem Jonker was “deagraver”. Hij was hier bij de graven van de Engelse piloten, wiens vliegtuig in de oorlog in Westergeest neerstortte. Van de Duitsers moest hij een witte kiel dragen. Deze foto is genomen door Jan de Tippelaar.

 


Dit is Eelkje Jonker met haar zoontje Jentsje


Jentsje voor de kosterswoning. Op de achtergrond de boerderij van Durk  en Lies Annema.


Op deze foto staat Jentsje Jonker met op zijn schouder Wiebe Koster. rechts staat Roel Nicolai. Helemaal links is Lieuwe Huisman.
IMG_0002
Jan Brouwer, Roel Nicolai, Wiebe Koster, Jentsje Jonker, Riemer van der Veen, Sipke Sloot.
De foto is genomen voor de oude woning van Wiep en Eelkje Sipkema


Achter in het midden met wit overhemd is Jentsje met links naast hem Jan Prins

Hier met de namen erbij

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei

Fotoalbum van familie Dijkstra bij de Gerkusbrêge

Boele en Romkje Dijkstra woonden bij de Gerkusbrêge. Meer foto’s van de familie Dijkstra

IMG_0007
Boele Dijkstra ( Geb. 14 sept.1894- Overleden 14 feb.1968)

img_0002
Romkje

IMG_0004
Romkje van der Werff ( Geb.7 april 1902- Overleden 8 sept. 1961)

IMG_0010
1951Romkje

IMG_0010
Romkje

img_0018
Boele en Romkje

img_0009
Een heel oude foto: Romkje met haar moeder Geertje van der Werf-Bits

img_0011
Moeder van Romkje, Geertje van der Werf-Bits

img_0016
Boele Dijkstra op de solex
IMG_0009
Boele

IMG_0007
1929. Op redens nei Ljouwert. 2e van links is Boele met andere dorpsgenoten

IMG_0008
Boele Dijkstra met de kinderen Geertje, Andries, Pieter en Bjinse


Nog een foto van de kinderen: Bjinse, Geertje, Pieter en Andries

IMG_0005
Boele en Romkje

IMG_0006
Boele en Romkje met de kleinkinderen

IMG_0050
1942: Familie Boele Dijkstra bij het heremiethuisje in Veenklooster
V.l.n.r.:Pieter, Boele, Romkje
3 kinderen rechts: Andries, Bjinse en Geertje

IMG_0049
1917 Sjoerd Tuinstra, Geertje van der Werff Bits (kelders Getje)
Romkje van der Werff, Sake van der Werff

IMG_0048
29 april 1952 Op de oude Gerkusbrêge.
Op de motor : voor buurmeisje Akke Dijkstra ( dochter Jan en Teatske Dijkstra),
midden Andries, achter Geertje van Boele en Romkje

IMG_0051
De winter van 1956. De boerderij van Boele Dijkstra

IMG_0047
Feestwagen:
Achter v.l.n.r.: Andries Dijkstra, 1?, 2? Jappie van der Werff.
Voor: Johannes Schotanus, 3?, Auke van Assen, 4?

Jappie van der Werff vertelde op de fotoavond van 1 december 2015.
De familie Dijkstra woonde in die tijd toch wel wat afgelegen.  Maar als er dan ook iemand aan kwam fietsen of lopen, liepen ze snel naar de weg om te horen of er ook nieuws was in Westergeest. Zo bleven ze toch goed op de hoogte.

IMG_0008
Trouwfoto dochter Geertje met Piet Elgersma.

IMG_0006
Andries Dijkstra te paard.

Berichtnr.:1518/fbapril2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Melkbussen met praam overgezet en molens Wouddijk

IMG_0028

Bij de Wouddijk.
De man op de praam, de molkfarder, is Andries Dijkstra.
Er was nog geen (Stienfekster)brug naar Ee.

006b

Molen Beintemapolder  november 1974

IMG_0024
De beheerder van deze molen was Andries Dijkstra( vader van Janke Dijkstra e.v. Hessel Klaver, oom van Biense Dijkstra).


1938 Molen van polder Weerdeburen en achter: Molen van de Beintemapolder

IMG_0014

Hier een foto van de windmotor op internet te lezen

Molen Beintemawei, die er nu nog staat

Op 25 augustus 1939  in Leeuwarder Courant:
Watermolen afgebroken.
Westergeest, 24 Augustus. Op den Wouddijk alhier, is de watermolen in het waterschap ‘Weerdeburen’ afgebroken. Hiermee heeft men weer een mooi stukje natuurschoon zien verdwijnen.
In de hoek van de Wouddijk met de Weardebuorsterwei stonden twee poldermolens vlak bij elkaar. De ene bemaalde de polder Weerdeburen en de andere de beintemapolder. De molen van Weerdeburen is afgebroken en werd vervangen door een windmotor. De molen van de Beintemapolder werd rond 1952 afgebroken.

IMG-2
KC:23-12-1997.

Berichtnr.: 1372/fbjan15.

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Openbare school 1945 en alle andere klassefoto’s


Foto genomen bij de openbare school te Westergeest 1945
Boven v.l.n.r.: Meester ter Horst, Eelkje Reinders, Beitske Koster, Aagje Kooistra, Gooike Veenstra, Pietje Zijlstra, Tine Valks, Tet van Assen, Trien Koster, Aafke Visser.
Midden v.l.nr.: Han ter Horst, Wiebe Koster, Jan ter Horst, Jaap Merkus, Willem van der Heide, Wiebe Kloosterman, Anne Visser, Reindert Merkus, Klaas Kooistra, Roel Oostwoud.
Voor v.l.n.r: Michiel Nieuwenhuis, Gerrit Kloosterman, Jan van Assen, Gerrit Koster, Melle Koster, Durk van Assen, Anne Veenstra, Earde Nauta, Iebele van der Heide, Auke Oostwoud, Fedde Oostwoud.


Meester ter Horst en juffrouw van Marle. Mogelijk Jan Reinders met strik voor, staat voor de juf.


Op het krantenknipsel staan de namen.

KC 11 september 1974


Geen namen van bekend

 

 


Een groep kinderen van de openbare lagere school.
Bovenaan, vierde van rechts Enne Riemersma(1890-1965).
De heer B. J. Riemersma,  emeritus-predikant in Welsum, Zijlweg 9, kleinzoon van
Bouwe Riemersma stuurde deze foto’s op in januari 1982


Een opname van een groep leerlingen van de Openbare School te Westergeest uit 1911 of 1912.
Bovenste rij v.l.n.r.: Tjitske Sipma, Froukje Huisman, Saakje Dijkstra, de hoofdonderwijzer Westerkamp, Freerkje de Vries, Johanna Sikkema.
2e rij: Tjimkje Sipma, Sietske Postma, Hiltje van der Land, IJttje Hamstra, Trijntje Bouma(?), IJttje Zijlstra. Lamkje de Vries, Maaike de Boer, Jeltje Mosselman.
Onderste rij: Minke Laverman, Geertje Merkus, handwerkonderwijzeres Sietske Dijkstra, Ynske Zijlstra, Hiltje Henstra, Willemke Zijlstra
(Foto afkomstig van de familie Brouwer-Sipma)

Schoolfoto Openbare lagere school 1950

Schoolfoto 1951

Schoolfoto begin 1900

Schoolfoto 1909

Schoolfoto 1920

Schoolfoto naast regenwaterbak

De Alderkommisje 1930

Juffrouw Griet de Jong 1938-1940

Schoolreisje 1947 naar Paterswolde

Schoolfoto 1885

Schoolfoto met Anna van der Veer

Schoolfoto namen onbekend

Berichtnr.:105

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Gemaaltje bij de Ald Swemmer

Dit is een foto, gekregen van Auke Postma van het gemaaltje bij de Ald Swemmer.
Er zijn 3 gemaaltjes geweest, waar  Ate van der Meulen, Jan Steringa, Bartele Vries beheerder van waren.

 

Informatie fan Oebele Vries: It gemaaltsje op ‘e foto wie fan wetterskip De Swemmer. It stie oan de eastkant fan de Ald Swemmer, in eintsje súdlik fan de Keatlingwiersterbrêge. Dêr sawat tsjinoer, oan de westkant fan de Ald Swemmer, mar krekt súdliker, stie it gemaaltsje fan de lytse partikuliere polder Keatlingwier. Bartele Vries wie dêr de mûnder fan (hy krige dêr 25 gûne yn it jier foar). Hy wie tagelyk bestjoerslid fan de polder. Oebele Vries hat it argyf fan dy polder noch (stelt net folle foar). Noardlik fan de Keatlingwiersterbrêge stie it gemaal fan it wetterskip De Headollen. Dêr wie Jan Steringa de mûnder fan. De earste beide gemaaltsjes ha har funksje ferlern yn 1969. It tredde gemaaltsje waard ek dêrnei noch brûkt, mar no foar ûnderbemealling. Noch net sa lang lyn ( yn 2018) is dêr in nije ynrjochting foar ûnderbemealling oanlein.


Foto van Oebele Vries
Op de foto: Bartele Vries.
Op de foto pompt hy it wetter út de âld Swemmer yn de polder. (It wie in droege simmer)

Hier nog een foto van het fierljeppen over de Ald Swemmer.
Mogelijk was dat daar in de buurt?
1-dsc_0503

Berichtnr.:1689.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Oud gereedschap in Fokkema’s pleats

Dizze foto’s komme fan Jan de Boer ( soan fan Wieger de Boer) dy’t earder wennen op Eastwâld

Dizze foto’s fan de Driezumer âld-elektroman Teake Damstra haw ik yn de hjerst fan 1978 makke yn de Fokkema’s Pleats. Dêr wie doe in útstalling fan âld ark dat Damstra wol earne in plakje jaan woe en doe hie er De Fokkema’s Pleats dêroer oan west. In soad foarwerpen út dy útstalling kamen fan

Damstra syn skoanheit Sietse van der Wiel, earder weinmakker yn Driezum. Op de foto’s jout Teake Damstra útlis oan it publyk. Op de iene foto sjocht Siep Schotanus ek noch om de hoeke. It bysûndere hjirby is fansels it feit dat yn dy tiid noch net ien betinke koe dat safolle jier letter de Fokkema’s Pleats bewenne wurde soe troch pakesizzer Teake Damstra. As ik oan Teake Damstra senior tink dan komt my altyd wer de útdrukking ‘earne in klap op jaan’ yn it sin. Dat haw ik altyd ferskuorrend yrritant fergaderjargon fûn, sa fan ,,sjoch ris even hoe resolút wy de saken regelje kinne”.

Yn de jierren sechstich kochten wy by ús thús yn Driezum alle dingen dêr’t in stekker oan siet by Teake Damstra. As de tv it dan een kear net die, dan kaam hy even del en dan jûch hy it apparaat in klap. Je riede it al: it ding die it wer. Sjoch dát wie nochris earne in klap op jaan. Teake Damstra libbet al jierren net mear, mar it bedriuw bestiet noch altyd en draacht no it predikaat ‘Koninklijk’. Ik wit wol wêrom…

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats

Alle boerderijen en huizen op de Bumawei

We willen graag in beeld brengen, wie op de Bumawei hebben gewoond. Heeft u nog aanvullingen, graag!

 Er waren 7 Boerderijen op de Bumawei, die al genoemd zijn in dit bericht, nu aan de slag met de huizen.
Te beginnen met de oneven nummers

CCI21022014_00000.bmp
Op de voorgrond het lokaaltje en daarachter de boerderij op Bumawei 1
Bumawei 1
– Haaije en Griet van der Zwaag meer foto’s
– Jurjen Uitterdijk en Aaltje Uitterdijk- van der Zwaag
– Reinder en Griet Dijkstra
– Vanaf 1940 Durk Annema ( 1885-1978) en Lies Annema-Hoekstra (1881- 1954)  meer foto’s van Durk Annema
Deze boerderij is afgebroken Daar staan nu de huizen van de Van Teijenswei, waar Bartele Tinie Kempenaar woonden.

Dames voor de boerderij van Haaije en Griet
Links Antje de Bruin-Kempenaar en rechts Griet van der Zwaag (beppe Jan Uitterdijk)


Jurjen Uitterdijk ( vader van Jan Uitterdijk)

Scan pake durk op de hooiwagen
Durk Annema

Bumawei 3
Anne en Jantsje Huisman. Zij hadden daar het postkantoor
– Jan  en Anita Brouwer


Anne en Jantsje voor hun woning, die in 1935 is gebouwd
Meer foto’s

Bumawei 5
– ?
Wiebe en Antsje Kempenaar
– Anne Geert Kempenaar

Bumawei 7

Bumawei 9
-Kei en Aaltje Kloosterman. Kei werd genoemd ‘Kei Pot’, hij was tegelhandelaar.
– Jan Annema en Janny van der Ploeg

Fam Kloosterman-de Vries.jpg
Familie Kloosterman

Meer foto’s van Kei

Bumawei 11

Bumawei 13
– Auke en Stien van Assen
– Jan van Assen (6 á 8 koeien)meer foto’s

Bumawei 15
– Jan en Tjimkje Huisman
-Chris en Anne Kiewiet
– Jelle Wiersma en Dorien


V.l.n.r.: Janke Tuinstra-Zijlstra;Tjimkje Huisman-Sipma;Pietje Oostwoud
Lies Annema( vrouw van Durk Annema); en zoon Herman Annema
namen kinderen onbekend.

Bumawei 17.
– Durk en Lies Annema tot 1940
– Ruurd en Jantsje Keizer ( tot ongeveer 1962). Zoon heette Jo, later verhuisd naar Amerika. Ze hadden evacuée’s met de naam Jozef en Jaan.
– Henk en Anneke Kootstra (Anneke is een dochter van schilder Sikkema uit Triemen) in de jaren 1965-1967
– Djoeke Martha Achternaam?
– Rinse en Akke de Jager
– Herre en Gelske Hoekstra


 

Bumawei 17a?
– Tjalling en Lieuwkje Schotanus
– Wiebe Kootstra
– Ale en Anna Annema

IMG_0013
Tjalling Schotanus staat in de deuropening

IMG_0016
De woning links op de achtergrond

Sipke Sloot weet nog, dat Durk Annema naast hun boerderij, op de plek waar later Tjalling Schotanus/ Wiebe Kootstra woonde, zand afgroef en dat verkocht. Daar was het erf veel hoger dan op de naast gelegen percelen.

Bumawei 19
-Hermanus Cornelis Steenstra ( geboren 30-09-1857 in Westergeest , overleden 14-02-1922 in Franeker), Trijntje Steenstra- van der Werff ( geb. 03-08-1861 in Veenwouden, overleden 20-07-1942 in Westergeest). Zij waren de eerste bewoners van Bumawei 19 (kinderen van hun waren Alle, Cornelis en Teade ( Núnder))
– Alle Steenstra ( 26-12-1902 – 27-02-1985) en Jantsje Steenstra-Hilt ( 02-12-1900 – 28-12-1999)
– Auke en Geertsje van Assen
– Catrinus van der Meer
– Rienk Sloot en Gea

 


Bumawei 21
Hier heeft vroeger ook nog een boerderij gestaan. In de jaren ’30 is deze afgebroken en is de slagerij van Fennema daar gebouwd.

Slager Oane Fennema en zijn vrouw en kleine Tiny ? op de foto voor de slagerij

-Oane Fennema en zijn vrouw Geertje
– Gooi en Jellie Steenstra

Achter deze woning heeft het ‘hokje’ gestaan.Daar hebben Harm en Folkje Woelinga gewoond. Ook  Harry Dijkstra, Lubbert en Bea Merkus, Anne en Janke Hoekstra, Minze en Truda van der Velde ( laatste bewoners). Huisje is afgebroken in 1987.

IMG_0003
Meer foto’s

Bumawei 23
1860 Willem Andries Keuning
1900: familie de Boer
1933: Pieter en Brechtsje Adema- Dijkstra
1945  Jan Tuinstra
1950 Ybele Steenstra ( ong.15 koeien)
1963 Jan en Lies Steenstra


Willem Andries Keuning, van 1860 -1900 boer op Bumastate


Boerderij van Steenstra, gezien vanaf de Weardebuorsterwei (meer info over deze foto)
IMG_0002-001
Ybele en Janke met Wietske op schoot bij Ybele.
Jan Steenstra links achter op de wagen.
Vrouwspersoon in het midden was een evacuée

Jan Steenstra en Kees Klaver
Meer foto’s

Meer foto’s

 Bumawei 20
– Sipke Sloot (geb. 19-03-1860, overleden..? ) (is vader van Minkes Sloot).
Op de foto is Taetske Veenstra, de vrouw van Sipke Sloot.
Zij was de boerin, omdat haar man ziekelijk was.
– Freerk Eelkje Bosgraaf
– Wietse en Sjouk Kloosterman
– Durk en Matsje Bosgraaf


Deze foto is gemaakt op de trouwdag van Wietse Sjoukje


Freerk Eelkje in het midden. De anderen personen waren bij hun op visite geweest.


Hier stond de boerderij leeg

Taetske Sloot-Veenstra

Freerk en Eelkje Bosgraaf

Durk, Matsje, Eelkje en Freerk

 

 

 

 

Berichtnr.:1647/fbjan2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

Foto van melkvaarders Klaas en Sietse Pompstra

Sietse Pompstra, die bij het paard staat. Sietse is een broer van Klaas ( in wit overhemd)de man. De man met de melkbus is Jent Merkus, die werkte bij de Pompstra’s. Reactie van Kleinzoon van Jentje Merkus, Jeroen Merkus: Het jongetje links is mijn vader Lieuwe Merkus (1924-2001) en de ander is zijn broer Jan Merkus (1923-1992). Mijn pake Jentje (1896-1987) was getrouwd met Antje Zuidema (1896) zij hadden sinds 1924 een kleine boerderij aan de Walddyk. De melk werd dus met een bootje overgezet naar de melkfabriek ‘oan it Stienfek’

Kees Pompstra vertelde, dat de foto gemaakt is door de directeur van het Zuivelfabriek tijdens de laatste rit met de praam. De Stienfeksterbrug kon in gebruik worden genomen.

De beide broers woonden tegenover de Amerikaanse Boerderij op Kollumer Aldsyl. Staat nu nog een transformatorhokje Vader Sietse had wel eens verteld, dat het erg zwaar werk was. De melkbussen hadden ook al heel wat deuken opgeleverd. Het was hoog. Er waren enkele boeren, die zondag niet melk leverden en dan was het maandags nog zwaarder, de bussen erg vol.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Oudwoude, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Groepsfoto lagere school klas van o.a. Keimpe Hoekstra, Tjeerd Postma

IMG_0033

Achterste rij: Germ Kempenaar, Tjeerd Postma, Keimpe Hoekstra,Han Schotanus, Wierd de Vries,Anja Postma, Elske Pompstra, Ineke Adema, Bauke Zuidersma.
Voor: Meester Oost, Sander van Veluw, Sylvia Halbertsma, Fiona Halbertsma, Corrie van der Meulen, Hepie de Haan, Arjen Hamersma, Jitske Hania, Christina van Assen.

Jaartal 1986.

Achterste rij: Harry Kempenaar, Keimpe Hoekstra, Han Schotanus, Germ Kempenaar, Tjeerd Postma, Christina van Assen, Arjen Hamersma, Corrie van der Meulen.
Middelste rij: Wierd de Vries, Marcel van der Land, Ineke Adema, Hitty Dijkstra, Anne Marieke Kloosterman, Anja Postma, Juf Grietje Woudwijk.
Voorste rij: Paulien Schoenmaker, Jaap Adema, Hein Adema, Sanison Rooijenga , Froukje van der Bij, Tsjikke Dijkstra, Anco Koster en voor liggend:

 

 

1. Baukje van der Veen, 2.Ineke Adema 3. Wierd de Vries 4 Tjeerd Postma 5. Bauke Zuidersma 6. Juf Idsardi 7. Trees Feddema, 8. Gaatze van der Kooi 9.José Schoenmaker 10. Jitske Hania 11. Sue Westerman 12 Anneke Bijlstra 13. Betty Kempenaar 14. Arjen Hamersma 15. Menno Helder 16. Christina van Assen 17. Sieds van der Veen 18. Daniel van der Meulen 19.Martje Merkus 20. Ronny Zijlstra 21. Han Schotanus

 

 

Berichtnr.:1439/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Nieuwe foto’s gekregen van familie Sloot

Er zijn een aantal nieuwe foto’s binnengekomen van de familie Sloot.

Dit is een tijdelijke pagina. Ze staan ook elders op de site.

Deze foto is gemaakt op 19 november 1964 bij de restauratie van de kerk in Oudwoude. V.l.n.r.: 1. Wijbe de Bruin, 3. Sipke Sloot, 8. Wieger Bosma en voor Ds. Versteeg


Juffrouw Idsardi feliciteert Sjoerdtje Sloot

Namen nog niet compleet..

Achter v.l.n.r.: Janke Klaver-Dijkstra, Lies Steenstra- van Assen, Alie Sangers-Boersma, Yp van der Veen- van der Veen, Sijke Dijkstra-Schotanus, Aukje Kempenaar, Nienke van der Kooi, Nel Sloot-Dijkstra, Jellie Fennema, ?
Voor v.l.n.r.: Frotie van der Veen (gym juf), Mw. Sipkema, Tetsje Annema, Hitsje Dijkstra, Geartsje Schotanus, Hennie Kingma, Minke Adema, Ymkje de Vries-Poortinga


Minkes en Sina Sloot


Dames van de Thuiszorg
Namen nog niet bekend allemaal
Voorste rij: 1. (zittend op stoel) 2.3. Hannie Lautenbach 4.5.6.7.8. Nel Sloot
Achterste rij: 1.2.3.4. Mevrouw Mijkes 5.6. Annie Harmens 7. 8. Annie van der Veen, 9. Mevrouw de Beer 10. Trijntje Nicolai, 11.Nynke van der Kooi

Familie Sloot
V.l.n.r. Nel Sloot-Dijkstra, Sipke Sloot, Harm Woelinga, Folkje Woelinga-Sloot, Luutzen Dijkstra, Sjoukje Dijkstra -Sloot,Teatske van der Wal- Sloot, Cornelis Bredenhoff en Hiltje Bredenhof-Sloot

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Fotoalbum van Hendrik en Sjoerdje van der Wal


Hendrik van der Wal


Sjoerdje Kootstra


Links Hendrik


Soldaten, links Hendrik


Ouders van Sjoerdje en de 3 kinderen. Sjoerdje achter en de tweeling Wiebe en Hielkje op schoot bij de ouders


Ouders van Hendrik  en zussen en broer. Hendrik helemaal rechts?


Trouwfoto


Sjoerdje in de tuin. Op de achtergrond woning van Eelkje


Links hun woning en op de achtergrond het café

Hendrik in 1969

De kinderen Jan en Teatske:


Sjoerdje en Jan

Hendrik en Teatske


Pake Kootstra en Jan

Keije Griet?

Aug 1965 Jan en Teatske


Jan


Sjoerdje met de kinderen


Teatske


Jan

 

 

Apeldoorn


Teatske


Jan en Teatske

Hendriken Sjoerdje met Wiebe en Hielkje???


Jan links en Teatske helemaal rechts


Afke en Roel Nicolai en Sjoerdje
en ervoor kinderen


?


Bij het raam staat Wiebe Kootstra (broer van Sjoerdje)


Wiebe was een tijd inwonend, net als zijn vader en zus Hielkje

Wiebe

 


Voor Minke Adema, ?.
Achter v.l.n.r:?,?, Sjoerdje, ?, Dout Adema. Trijntje Nicolai, Wietske Reinders, Eelkje Reinders


Kostganger Sierd Boersma
Sierd zijn hobby was dieren, eenden, vogels houden

9 nov 1970

Sierd met ?

 

Sierd  met de vogels


Sierd met een kerkuil


Feestje : Sjoerdje, Roel Nicolai, Jappie Koster en Froukje van Assen?


Achter v.l.n.r: Wiebe Kootstra, Derk van der Kloet, Harm Dijkstra, Sierd Boersma, Hendrik van der Wal
Voor v.l.n.r.:Sjoerdje, Teatske en ?

 


Voor v.l.n.r.: Teatske, Sjoerdje, Maaike
Achter v.l.n.r.: ?,?, Sierd, Theo Kloosterman, Anne Hoekstra, Jaap Prins, en Jelle Kempenaar


Achter v.l.n.r.: Piet Agema, Jan, Sierd,Teatske,
Voor v.l.n.r. : Yke Agema. Froukje Agema, Geert Agema in wandelwagen en Sjoerdje


Teatske, Sjoerdje, Jan en Sierd

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum