Categorie archief: Kerk

Pentekening van Derk

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Reisje naar Ameland van de knapenvereniging in 1950

IMG_0015

Hieronder de foto met nummers


1,2,3,4. Durk Atzes van der Veen,5. Pieter van der Haak,6. Sjoerd van der Schaaf,7,8,9,10,11. Joop Schotanus ,12,13,14,15. Auke van Assen,16,17. Johannes Schotanus,18,19,20. Jan Zijlstra, 21.

De volgende personen staan er ook op, wie weet bij welk nummer ze horen?
Gerrie Koster, Thomas de Bruin, Auke van Assen, Joop Fennema, Ite Huisman, Wietse Bosma

Overige namen onbekend.
Berichtnr.:1355

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Dodenherdenking 4 mei 1960

Deze foto is van een dodenherdenking, ergens tussen 1959-1968 ( de periode, dat ds Versteeg hier dominee was)
Vrijwel zeker is het 4 mei 1960.


Wie staan er nog meer op deze foto?
Onderstaande gehalveerde foto’s met de nummers erin, geeft mogelijk wat duidelijker beeld.


Dit is het rechter gedeelte van bovenstaande foto met de nummers erin (1e foto is kleiner dan de 2e foto).
5. Minke Adema, 8. Neeltsje Nieuwenhuis, 10. Taetske Sikkema, 12. Jacob Adema, 13. Mevr. Bijma, 17. Trien Dantuma ( e.v. Sieger)24. Ds. Versteegh, 32. Jeltsje Sikkema- de Vries, 34. Lieuwkje Schotanus-Raap

Dit is het linker gedeelte van de foto met nummers ( 1e foto iets kleiner dan de 2e foto)
1. Meester Reinalda, 2. Klaas Wiersma, 3. Ebele Adema, 8. Juf. Griet Meijer, 19. Soan fan Sikke Fetsje?, 20. Grietje van der Kloet ( of zusje), 21. Hinke Bijma,24. Sjoerdtsje Wijbenga, 29. Jan de Vries, 32. Renske van der Veen, 38. Sjoukje Schotanus, 39. Alie Banga, 40. Hinke Wijbenga, 45. Auke Banga

 

Dodenherdenking jaartal onbekend
Berichtnr.:193

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Plaatselijk Belang

Foto’s voor fotoavond 25 februari 2020

(Dit is een tijdelijke pagina. Deze foto’s staan ook elders op de site)


xWoning Lieuwe Froukje Huisman
Voor het huis staat Ruurd van der Veen


xBelijdenis Eelkje Merkus op 15 april 1938 door Ds. Luuring

xKlaasje Schotanus, Aaltje Sipma, Minke Adema, Lieske van Assen, Annie de Vries en Dienke van der Veen (Triemen)

 


xJappie van der Werff en Foekje Brouwer op revue 100 jarig bestaan christelijke lagere school op 18 mei 1985


xJan Steenstra en Jappie van der Werff


xFeestleider van der Veer als meester Migchelbrink


xAfke de Vries-Dijkstra en Jappie van der Werff


x Luut op Adema op de noodbrug bij de Bûnte Houn

xVan Pieter Zijlstra kregen wij een overzicht van de bewoners van Weerdebuorsterwei 3. Pieter maakt een boek over Pieter Fisk Zijlstra en die heeft hier ook gewoond.

 

– tot mei 1941 Minkes en Sina Sloot. In deze woning is Sipke Sloot in 1935 geboren.
– mei 1941 tot december 1944 Jelle Helder
– 31 januari 1945 tot 1 april 1948 Pieter (Fisk) Zijlstra en Aaltje Zijlstra (na hun vertrek uit Bussum-NH)
– 1 april 1948 tot 23 november 1949 Jan Dijkstra
– 23 november 1949 tot 23 januari 1950 Jan Merkus ( zoon van Jentsje Merkus)
– 23 januari 1950 tot 15 maart 1960 Jan Dijkstra
– 15 maart 1960 tot 26 juli 1961 Gerrit Kempenaar
– 8 september 1961 tot 9 april 1964 Wieger en Geertsje Hoekstra
– 28 mei 1964 tot 23 juli 1971 Herre en Gelske Hoekstra ( zonen Popke en Henkie zijn hier nog geboren) ( verhuisd naar Bumawei 17
– G. van Plateringen tot heden

Inwonenden:
Grietje Zijlstra jan 1945- juli 1945 ( echtgen. J. H. Schothorst)

 

Trekwei 8:

 

xTrekwei 8:
– tot 11 maart 1948 Fokke Veenstra (verhuisd naar Groningen)
– 1 april 1948 tot 25 februari 1952 Pieter Zijlstra (Fisk). Had daar varkenshok met stro. Vis werd daar bereid. Pieter had een motorische bakfiets, zoals hij het noemde. (verhuisd naar witte huisje, dat nu afgebroken is aan de Kalkhúswei 24)
– 25 februari 1952 tot 1 juni 1970 Lammert en Hiltsje Leegstra en Willy, Kees en Pier (broer van Hiltsje) ( 2 á 3 koeien)
–  14 jan 1993 Hendrik Elzinga en Gea Postma
– Bart en Anna Fokkens-Sijtsma

xJoukje Taedes de Vries and Sijberen Bokkes Visser
Ze hebben gewoond Kalkhúswei 15 en in 1951 verhuisd naar Canada.


Krantenartikel familie van Wieren op bezoek in Canada

xUit de oude doos van de familie Adema de volgende foto’s:

Dit is mevrouw Jeltje Adema-Boersma, geb. 20-08-1874, overleden 23-12-1943.
Zij was getrouwd met Jacob Adema, geb. 8-11-1866, overleden 11-04-1949. (mogelijk een broer van Johannes Adema??)
De dochter van mevrouw Adema, Aaltje, is jong overleden, het dochtertje van Aaltje is bij haar opgegroeid

xNaam is Dieuwke Betty Bos, maar verder geen informatie bekend.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Fotoreportage Bouw van It Tiksel bij de kerk

Foto’s  van de Bouw van It Tiksel met heel veel vrijwilligers.

Start van de Bouw van It Tiksel

De bestrating

Opening

Winter

Berichtnr.: 1716.

 

 

 

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Alles over de kerk van Westergeest en Oudwoude

Foto’s van de kerken van Westergeest en Oudwoude


Oude tekening van kerk in Westergeest

1939


1945/46


1994


De bouw consistorie met veel vrijwilligers


1955 Gerrit Bosma, Arjen Veenstra, Sjoerd Fennema, Tabe Dijkstra
Twee mannen links waren timmermannen uit Jorwerd, waren bij de bakker in de kost.Een van hen was de uitvoerder van de restauratie.

1928


Jaren vijftig
Harm Merkus aan het “jarjen”. De kolk moat leech, hwant it fé kin d’r noch net út. It mei dan âlderwetsk wêze, mar it kriget sa gjin skea mei hynder en wein nou it noch sa drizich is.

Foto’s kerk en pastorie Oudwoude:

Op deze foto is te zien, dat er een huisje heeft gestaan op wat nu de parkeerplaats is.
Klaas Kok zou daar vroeger gewoond hebben.


Ds.Luuring voorop.
De overige personen zijn mogelijk  Jan Sikkens, Bouwe Zwart, Pieter van der Ploeg met de fiets en Sape van der Ploeg?

Deze steen is ingemetseld in de pastorie na een verbouwing.
Voorsien dit huis, dit nieuw gebouw, met leraars die altoos getrouw met lust en vlijt hun dienst betrachten voor ons en voor ons nageslachten


Onderschrift bij deze foto:
Oudwoude is het intieme plaatsje dichtbij Dokkum, waar een vriendelijke omgeving ons treft. Ook het witte kerkje, dat nu weer scherper uitkomt achter de uitgedunde herfstboomen, vormt hier een centraal punt, dat in de echte dorpsrust hoort. De omgeving zal vroeger indrukwekkender geweest zijn, toen nog de staten Alllema en Buma en de Rinsma-state zich hier in hun geboomte verhieven. We zouden daarbij kunnen denken aan het thans nog zoo bosrijke Veenklooster.

De kindernevendienst is vanaf nu op de “kraak”

Deze foto is gemaakt op 19 november 1964 bij de restauratie van de kerk in Oudwoude. V.l.n.r.: 1. Wijbe de Bruin, 3. Sipke Sloot, 8. Wieger Bosma en voor Ds. Versteeg

De dominees vanaf 1510-1880

Jacobus Janiculi Bornberg 1610-1610 naar Suameer
Wibrandus Hectoris Hofman 1615-1627 Dwingelo/ Oosterwierum
Lambertus Alberti 1629-1642 Bierum/ West Indië
Franciscus Raarda 1642-1648 Candidaat/ afgezet
Jacobus Vomelius 1650-1684 Candidaat/ Ameland
Cornelis Meinema 1684- 1745 Candidaat/ Emeritus
Benjamin Corn/ Meinema 1727- 1745 Pakeepsie Nijjork
Gentius Hoogeveen 1746-1750 Candidaat/ overleden
Douwe Vlieg 1751-1785 Candidaat/ Morra
Henricus Brouwer 1785-1787 Candidaat/ Hindeloopen
Antonius Greidaus 1788-1790 Candidaat/Oosterwierum
Eppo Elites Lubbers 1792-1796 Candidaat/ Wehe en Suurdijk
Jan Willem Snethlage 1797-1806 Candidaat/ Augustinusga
Jan Willem Becking 1807-1810 Candidaat/ Oldehove
Laurentius Meijer Brouwer 1810-1811 candidaat/ Garmerwolda
Hijlco van Hagen 1811-1816 Candidaat/ Bolsward
Jacob Tiedes Dijkstra 1817-1827 Candidaat/ Arum

De Dominees vanaf 1828

Jan Hendrik Nanninga 1828-1839 Candidaat/ Winsum Bellingwier
Tongo Swaagman 1839/1849 Candidaat/ Jorwerd
Hermannus Ruleman Voget 1850-1861 Candidaat/ Oost Indië
Hermannus Johannes Huber 1862-1878 Sebaldeburen/ Midwolde de Leek
Johannes Douwes Politiek 1880-1920 Candidaat/ emeritus
Johannes Petrus van Leusden 1920-1925 Minnertsga/ Steenwijk
Evert Hendrik Blaauwendraad 1926-1928 Vlagtwedde/ Vlissingen
Johannes Luuring 1929-1944 Hazerswoude/ emeritus
Pieter Leendert Tasseron 1944-1947 Goenga/ Hengelo O.
Fransciscus Gerardus van Binsbergen 1949-1958 Koudekerk aan de Rijn/ overleden
Gerrit Jan Versteegh 1959-1968 Sloten/ Tiel
Bert Joh. Lietaert Peerbolte 1968-1975 Voorburg/ Emeritus
Johannes Heegsma 1976-1983 Candidaat/ Emmeloord
Agatha Elisabeth Keuning 1984 -1999 Candidaat/ Zaltbommel
Catharina Johanna Don 2001-2007 Candidaat/ naar Medenblik
Bernard Pieter de Boer 2008-2018


Johannes Douwes Politiek 1880-1920


Johannes Petrus van Leusden 1920-1925


Ds. Evert Hendrik Blaauwendraad 1926-1928.
Deze dominee was een boerenzoon omgeving Utrecht. Preekte alles uit het hoofd en stond altijd om 5 uur op.
Veel jeugd op catechisatie.

Ds. Luuring 1929-1944
Uit de Gids van gemeente Kollumerland c.a.


Pieter Leendert Tasseron 1944-1947
Hij werd het Vliegend Evangelie genoemd


Fransciscus Gerardus van Binsbergen 1949-1958


Gerrit Jan Versteegh 1959-1968


Ds. Versteegh en zijn echtgenote


1977 Ds. Lietaert Peerbolte 1968-1975  en zijn echtgenote en kleinzoon Helmer

Mevrouw :Lietaert Peerbolte ( foto van 5 januari 1972)


Ds. Lietaert Peerbolte en Bert Jan


Ds. Lietaert Peerbolte met Bert Jan en kleinzoon Helmer


Johannes Heegsma 1976-1983


Johannes Heegsma 1976-1983


Agatha Elisabeth Keuning 1984 -1999


Agatha Elisabeth Keuning 1984 -1999


Catharina Johanna Don 2001-2007


Van voor naar achteren: Ds. Versteegh, Ds. Heegsma, ds. Keuning en ds. Don.


Bernard Pieter de Boer 2008-2018

Het kerkelijk Bureau:

Klaas van der Veen bezig met de administratie van de kerk

De kosters in Westergeest:
Kornelis Stelma was koster en schoonmaker. Hij leefde met zijn zus Bline Janke Kloosterman.
(Meer over Janke staat in de Stelma-memoires)
Willem en Eelkje Jonker
Freerk en Durkje de Vries
Kei en Griet Kloosterman
Harm en Riem Bergsma
Durk en Harmke Rekker

De kosterswoning in Westergeest. Bewoond door o.a. Pieter en Ymkje van der Ploeg.
Meer informatie over de kosterswoning


Freerk en Durkje de Vries

De kosters in Oudwoude:
Pieter en Ymkje van der Ploeg
Minne Westra
Lolke Visser
Boukje Kloosterman


Pieter van der Ploeg

Sulveren Kostersjubileum Pieter van der Ploeg op 1 maeije to Aldwâld


Afscheid koster Pieter van der Ploeg


Minne Westra


Woning Minne Westra


Per 1 april 1980 beëindigt koster Westra zijn werkzaamheden als koster


Afscheid koster Westra


Lolke Visser

De organisten in de kerk:
Janke Kloosterman, zij was blind. Tjalling Sipma was de begeleider van 1904-1906
Wieger Bosma
Pier Bosma
Bert van Binsbergen
Pietsje Adema- de Bruin
Akky van der Veen -Klaver
Bauke Hoekstra
Foppe Bosma
Janke Adema

Janke Kloosterman, men noemde haar “Bline Janke” ( geb. 1872, overleden 1906). Ze was een dochter van Tjalling Kloosterman en Tjitske Toutenburg. Ze woonde in het herbergje aan de Trekwei Veldzicht genaamd. Ze had haar orgel gekregen van Ds. Politiek.

Poestetrapers:
Ruurd van der Veen
Pieter Luinstra
Sjoerd Rekker
Pieter van der Ploeg

KC van 23 mei 2001 ( veertig jaar geleden, dus 1961)


Veldzicht

 

Pietsje Adema – de Bruin 60 jaar kerkorganiste

Na afloop van de kerkdienst van 7 juli 2019 van de PKN kerk van Oudwoude-Westergeest kreeg Pietsje Adema- de Bruin uit handen van kerkrentmeester Bearn Bilker het draaginsigne in Goud met Briljant uitgereikt. De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (Landelijk bureau) heeft dit draaginsigne met oorkonde toegekend.
Pietsje Adema, die deze dag ook haar 75e verjaardag viert, is maar liefst 60 jaar kerkorganiste. Zij bespeelt zowel het orgel van Westergeest als dat van Oudwoude sinds 1959. De kerkelijke gemeenten houdt haar kerkdiensten om en om in deze kerkgebouwen.

Pietsje Adema was bijna 15 jaar toen ze haar voorganger Bert van Binsbergen moest vervangen, omdat die elders een dienst moest leiden. Pietsje beoefent vanaf haar 9e jaar orgelspel, eerst thuis op de harmonium. Op 13-jarige leeftijd kreeg ze haar eerste orgelles van Arnold Feddema uit Murmerwoude. Pietsje had al enkele jaren geoefend op het kerkorgel, voordat ze zelf de verantwoordelijkheid kreeg. Moeder Janke Bosma-Nieuwenhuis ging 3 keer per week met haar mee naar de kerk in Oudwoude, waar ze kon oefenen en zette haar moeder zich in bij ‘it pûstertraapjen’. Pietsje was 16 jaar, toen er thuis een orgel met pedalen aangeschaft werd en zij dus thuis kon oefenen.
Op 17 -jarige leeftijd behaalde Pietsje het diploma ’kerkelijk orgelspel’ van de Nederlandse Organistenvereniging en daarmee was zij één van de eerste organisten in de regio met een diploma.

Pietsje Adema heeft de gemeente al die jaren begeleid. Bij de invoering van het nieuwe Liedboek van 2013 werd elke zondag een onbekend gezang geoefend. Als het haar niet naar de zin was, moest het van haar overnieuw. Van de kerkenraad kreeg Pietsje geschenkbonnen, een cd en bloemen. Na afloop van de dienst werd de organist door de gemeente toegezongen met haar lievelingslied Lied 910 in het Fries, onder orgelbegeleiding van haar dochter Janke Adema. Na afloop was er gelegenheid haar te feliciteren.

Bloemstuk
Er stond een prachtig bloemstuk in de kerk. De schikking van deze zondag had alles te maken met het jubileum van Pietsje als organist.
Door Klaske de Boer werd een toelichting gegeven op het bloemstuk:

-De stelen van de Japanse duizendknoop op de achtergrond verwijzen naar de orgelpijpen.
-De lichtblauwe bloemen van de ridderspoor in het midden van de pijpen symboliseren de sporen die Pietsje na 60 jaar orgelspel ruimschoots verdiend heeft.
-De witte rozen symboliseren de liefde voor zowel het instrument alsook de liefde voor de gemeentezang, waaraan Pietsje leiding gaf.
-De appels aan de linkerkant van de schikking verwijzen naar de vruchten die de constante begeleiding van de gemeentezang in de loop van de jaren heeft afgeworpen.
-De toegevoegde toetsen heeft geen uitleg nodig.
-De gele fresia’s symboliseren niet alleen het feestelijk karakter van deze morgen, maar ze verwijzen ook naar de kerk van Westergeest.
– De hortensia’s staan voor de gemeenteleden én voor de eenheid die Pietsje in de afgelopen jaren kon brengen in de diverse stemmen van de gelegenheidscantorij.

Het geheel wordt als het ware gedragen door de bladeren van de klimop die her en der in de schikking staan en de buxus aan de basis van de achtergrond. Beiden verwijzen naar de trouw van onze God.

 

Kerkrentmeester Bilker speldt het draaginsigne in Goud met Briljant op.

Vervoer van de dominee:
Ds. Keuning was 12,5 jaar dominee en op deze dag werd een oud gebruik even in ere hersteld.
De dominee werd rondgereden in de oldtimer van H. Zwart uit Veenklooster. De vader van Zwart verzorgde vroeger het vervoer van Ds. Politiek met paard en wagen, zie foto onder.

Ook taxi Sipkema vervoerde dominee en leden van de kerk, die geen vervoer hadden.


Minke Adema 35 jaar actief met verjaardagsbusje

Huwelijken in de kerk:


Huwelijk Jenze Kingma en Yke van der Veen, april 1944

Liekele van der Veen en Janke Sikkens
7 mei 1948. Links dominee Bouwe Riemersma en rechts ouderling Pieter van der Haak

11 mei 1948 V.l.n.r.: Ds. Hokwerda, Yp, Klaas, Pieter van der Haak en Jan Sikkens
De bruiloft werd gevierd in de schuur bij Jan en Liebe Sikkens

april 1958


Huwelijk Sipke en Nel Sloot met ds. van Binsbergen


1981. Ds. Heegsma met bruidspaar Dries Klaver en Attie Pieters


1996 Huwelijk Dirk Oberman en Janke Adema

Begrafenis van Ds. van Binsbergen:


Links Jacob de Bruin. Midden Liekele Westerhof.

Meisjesvereniging/ Knapenvereniging/ Jongelingenvereniging/ Vrouwenvereniging/ NCVB


Slotavond van de meisjesvereniging
Links Janke Dijkstra, Akke Annema,Minke Adema, Eke Huisman en Saakje Lourens


Knapenvereniging
Achterste rij: Meester de Jong, Ruurd van der Veen, Klaas van der Schaaf, Durk Bosgraaf, Wietse van der Zwaag.
Voor: Pieter Annema, 1,2,3, Hans de Jong, Jacob Bijlstra,4,5 Bertus Veenstra!,6, Joeke Veenstra, Aldert Messchendorp.


Jongens en meisjesvereniging


Op de foto: 1. Tjimk Wiersma, 2. Hielke Klaver, 3. Inge Wiersma, 4. Geert van der Veen, 5 Tineke Hellinga, 6. Yke Veenstra, 7. Bartele Bosma, 8. Koen Groen, 9. IJmkje de Bruin, 10. Sietske van der Veen, 11. Piet Visser, 12. IJmkje, 13 ??, 14. Piet de Boer, 15. Maaike Visser, 16. Annie van der Velde, 17. Tsjisse de Jager, 18. Jantsje Sangers, 19. Hans Rispens, 20. Bouwe Rispens, 21. Tjeerd Annema, 22. Klaas van der Meulen, 23. Rennie van der Veen, 24. Sjoerd Dijkstra, 25. Hanneke Postma?, 26. Griet Sangers, 27. Arendje Westerhof.


Op de foto: 1. Jellie Epema, 2. Sietske van der Veen, 3. Sjoerd Dijkstra, 4. zus van Jellie Epema, 5. Bouwe Rispens, 6. Emmie Groen, 7 Pier Rispens, 8. Tjimke Krol, 9. Tsjisse de Jager, 10.Tjimk Wiersma, 12. Richtje Krol, 13. Hans Rispens, 14  ??, 15. Baukje Sangers ??, 16 Bonnie Postma, 17. Nieske de Vries, 18. Tjitske Wiersma, 19 Jantsje Sangers, 20. Corrie Sangers, 21. Aukje Sangers, 22. Yke Veenstra, 23. Griet Klaver, 24. Arendje Westerhof, 25.  Annie van der Velde, 26. Tineke Prins, 27. Ymkje de Bruin.

Hervormde Vrouwenverenigng “Dient elkaar door de liefde” viert 50 jarig jubileum

Op de foto: Achter v.l.n.r. B.Sipma-Lijzenga, W. van der Kloet – Veldman. B. de Vries-Haakma, J.W.H. Kortenbosch-van Leut, C.J. de Boer-Metselaar, G.Postma-de Vries, F. Bijlstra-van der Haak

midden v.l.n.r. Y. de Vries-Kempenaar, T. Hoogeboom-Postma, G. Dantuma-Veenstra,  F. Huisman -van der Veen, L. Bijma-Brouwer, M. de Bruin-Venema, G. Bijma-Postma

Voor v.l.n.r.A. Adema-Klaver,, H. Dijkstra-Dantuma, T. van der Meulen-Nicolai, I. Jonker- van der Land, S. Bosma-Dijkstra, L.Schotanus-Raap, A.Kloosterman-Blom


Vrouwenvereniging 70 jaar
Achter: Griet Dantuma, IJtsje de Vries, Frouwkje Bijlstra, Teatske Hoogeboom, Aukje Kempenaar.
Voorste rij:Eelkje Sipkema, Martha de Bruin, Iet Koster, Minke Adema, Froukje Huisman, Hitsje Dijkstra, Aaltsje Brouwer.

NCVB Oudwoude en omstreken vierde 25 jarig bestaan

Achter v.l.n.r.: vr. G. Schotanus, Siep ‘e Geartsje, G. Hoekstra, Herre Gelske, N. Sloot, Sipke Nel, J.Wiersma, Mient ‘e Jantsje, vr.Hoekstra-Overzet,G. Mijkes-Wiersma,Griet Dijkstra-Veenstra Uilke Griet,Alie Sangers( Jan Alie)vr.Klaver- van der Veen, Vr. Bijlstra, Jabiks Froukje, Vr. Hoogeboom, Jappie Teatske, Vr. Feersma Hoekstra, T. de Boer, Ite Trientsje,G. Rispens-Miedema, Vr. Veenstra, Jabiks Akke, Goaikje Krol-Klaver ( Ype Goaikje)

Middelste rij: T. Dijkstra, Biense Tsjikke, P.Jellesma, Jelle Pietie, W.van der Kloet, Pieters Woutsje,Bet Poelstra, Vr. Ros, Keimpe Frouk, G.Dantuma, Bearn ‘e Griet, Vr. Dijkstra ( Foeke ..)vr. Lieuwes- van Stralen,Boukje Venema-Rekker, Vr. L.Bijma, Barelds Lamkje, Vr. Wiersma, Jelle Fokje, Vr. Bosma,Lieuwe Janke, Klaske de Vries, .., Vr. de Bruin, Vr. Adema, Jabiks Anne, Tsjaltsje de Boer-Gosma

Voor v.l.n.r.: Vr. Prins, Vr. Mosselman,vr. Oegema,T. Westra, Vr. van der Veen, Liekele Janke, Vr. de Beer, Nanne Tine, Vr. Huisman, Anne Jantsje, ..,N. Rekker- van Maassen,Vr. Miedema, Vr. Dijkstra, Eabele Hitsje, Vr. de Jong, Jaring Gjetsje, Vr. Schotanus, Tjalling Lieuwkje

1 Boukje Visser, 2 Riemie Kempenaar, 3 ?,4 Japke van der Veen, ,6, 7, 8 Matsje Bosgraaf, 9 Jantsje Oost, 10 Iet Koster, 11 Tetsje Annema, 12Ietsje van der Schaaf, 13, 14, 15, 16 Yp van der Veen, 17, 18 Beitske de Bruin, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Ate Tetsje van der Meulen, 25, 26 Alie Bergsma, 27, 28 Mevrouw Sangers, 29, 30, 31, 32 Anneke Dijkstra, 33, 34 Hennie Kingma, 35, 36 Eelkje Sipkema, 37Lienke de Boer, 38, 39, 40 Minke Adema

Jantsje Oost, Mevr. Lietaert Peerbolte, Yp van der Veen, Eelkje Sipkema, Boukje Hooghiem-Klaver, Hennie Kingma


Vrouwenvereniging Triemen
Achter: J. Banga-Alma, J. de Vries-Poortinga, Y. van der Veen- van der Veen, Sj. de Vries-van der Veer, A. Banga-Douma, Y Steringa-Wassenaar, G. de Jong- van der Tuin, A. Zwart- van der Meulen, H. Bosma- de Graaf.
Voor: B. Visser-Dijkstra, Tr. van der Schaaf, B. van der Veen-Bosgraaf, J. Oost- de Vlas, R. Banga-Visser, Y. van der Schaaf- de Boer, A. de Vries-Kuperus

Activiteiten:
Westergeast geastferromjend

Zomerpodium in Westergeest


Kerkepad 1989


Meer hierover

De Fresco’s:

Acties van de diakonie voor een goed doel:


Opbrengst actie Paradise fm voor “Hart voor Moldavië”


1997 Expositie over jubilerende kerkgemeente verleng

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Skiednis fan in feintenferiening


KC:13-11-1972
De 17 oprjochters fan de feintenferiening kamen fan Kollumerseach, Triemen en Westergeast.
De 6alde notulenboeken binne bewarre bleaun yn it lokaal fan Westergeast en rinne fan 2 maart 1872-maart 1878.
It wie de Kristlike Feintenferiening “Wees waar”fan Westergeast.

Fan Westergeast wie Gerke Faber vice-voorzitter yn 1877.

Berichtnr.:1687.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, Verenigingen

Ansichtkaarten en foto’s van de kerk

Er zijn weer nieuwe foto’s bij gevoegd uit het jaar 1938 ( 28-02-2018)


Mei 2017


Mei 2017


Mei 2017

IMG_0017
De kerk in een winters plaatje

img_0002


18 november 1994


Het interieur van de kerk


Deze foto is waarschijnlijk genomen tijdens Westergeast verruimend in 2002

1985

1973


1965

IMG


1960


1957

Jaren vijftig
Harm Merkus aan het “jarjen”. De kolk moat leech, hwant it fé kin d’r noch net út. It mei dan âlderwetsk wêze, mar it kriget sa gjin skea mei hynder en wein nou it noch sa drizich is.

1937

1937 Noordingang Kerk


1938


1938


1938


1939


1940

1940


Kerk 1940-1941, gezien vanaf het zuidwesten

1945-1946

IMG_0009-001

kerkdurkb
Waarschijnlijk tussen 1930-1940

IMG_0029
Kerk, gezien van uit het zuiden. Nog net zichtbaar het
baarhuisje, later brandspuithokje. 1933/1934


Ned.Herv.Kerk omstreeks 1928
Op de voorgrond het lijkenhuisje,
dat toentertijd dienst deed als brandweerhuisjeLinks op de foto de boerderij van fam. Sape de Vries, later overgenomen door zijn zoon Abraham de Vries. Huidige bewoners:Henk en Uilkje Dijkstra.

Interieur van de kerk


Datum: onbekend. Vermoedelijk van voor 1900.
De zuidkant van de kerk. Hier is de grote steunbeer nog goed te zien. Op het kerkhof twee eenzame grafzerken. Toentertijd hadden de mensen geen geld om grafstenen te betalen, alleen de rijke boeren en vooraanstaanden konden dit wel betalen.

IMG_0031
De steunbeer ingestort


Vermoedelijk de grafkelder van de fam. ..
Ook is bekend dat rijke mensen aan de noordkant van de kerk werden begraven.

Ansichtkaarten kerk

oud19
Oude tekening van de kerk.


Tekening van de kerk door Rein Halbersma

Oude tekening van de kerk

Berichtnr.:455.

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Groepsfoto’s uit de oude doos van de familie Kempenaar

IMG_0021
Zondagschool van de Baptistenkerk te Zandbulten
Achterste rij: 1 Tjalling Schotanus,2 Kei Kloosterman, 3 Johannes Schotanus,4,5,6,7,8,9,10 Bartele Kempenaar, 11 Auke van Assen, 12 Abe Nauta, 13 Geertje Kloosterman.
2e rij: 1e Jane Schotanus,2 Pietsje Tuinstra,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Tjallie Kloosterman.
Voorste rij: ?

IMG_0023
Meisjesvereniging omstreeks 1939
Achterste rij:1 Ytsje Bijker, 2 Anna de Bruin, 3 Wietske Bijker,4 Anne Steringa, 5 Yke van der Veen, 6 Ymkje de Bruin, 7 Trientsje de Boer. 8 Chauffeur A. Brouwer.
2e rij: dominee Luuring, 2 Johanna van der Veen, 3 Anna de Jong, 4 Griet de Jong, 5 Romkje Loonstra, 6 Pietsje (woonde ad van Heemstraweg) Kempenaar, 7 Jitske Haven 8 Jetske Westerhof
Voor: 1 Jeltje Annema, 2 Juffrouw Klaske Salverda, 3 Tetje van der Schaaf


Ds. Luuring

IMG_0027
Achterste rij: 1,2 Anne Kempenaar-Steringa, 3. Ds. Johannes Luuring, 4. Maria de Vries ( echtgenote Ds. Luuring)
Helemaal rechts met zwarte pet Ruurd van der Veen
Middelste rij:1,2 Anne Adema-Klaver

IMG_0028
Dit is een foto van de Naaiklas uit Kollumerzwaag 1927. ( foto staat ook elders)

1Tietje Veenstra, 2. Antje van der Berg, 3. Liesje Steringa, 4. Sjoerdtje Elzinga, 5. Aaltje Hoekstra, 6. Antje Leegsma,7. Antje van der Bij, 8. Gepke Hansma, 9. Bestuurslid Antje Geertsma Faber, 10. Akke Koster, 11. Anne Kempenaar-Steringa, 12.Aaltje Jansma, 13. Sijbrig Couperus, 14. Nieske de Vries, 15. Hiltje Bos, 15a Bestuurslid Sjoukje Beerda-Leegsma 16. Naaijuffrouw Neeltje Dam (dochter van een dominee), 17. Trijntje Geertsma ,18. Trijntje Postma, 19. Gies Banga, 20. Geertje Hilboezen,21. .. de Roos, 22. Lutske Dijkstra, 23. Jitske Beerda, 24. Naaijuffrouw Aaltje Dam ( dochter dominee), 25. Froukje Oegema, 26. Trijntje Venema, 27. Jetske Veenstra, 28. Grietje Leegstra, 29.Antje Vogelzang,

 

Dit is ook een foto van dezelfde naaiklas als hierboven


Dit is ook een foto van dezelfde naaiklas als hierboven

IMG_0030
Zangvereniging Halleluja Triemen-Westergeest. Uitstapje naar Camperduin aan Zee.
5 augustus 1936.
Voor: Links vrouw met bril : Hitsje Dijkstra-Dantuma, liggend Durkje Annema (links van het bord)
Achterste rij:1e Ruurd van der Veen, 2Freerk de Vries,3,4,5Marten Bakker,6,7,8,9 Annie Vries?,10,11 Harm Steringa,12,13Jeltje Annema,14,15
Man achter het bord:Durk van der Veen?

Berichtnr.:1483/fb/l.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, kollumerzwaag, Onbekende personen, Verenigingen

Inwijding nieuwe luidklok incl. rede Ter Horst

Op 15 november 1949  Inwijding van de nieuwe luidklok in de Nederlands Hervormde Kerk

De rede, die voorzitter ter Horst van Plaatselijk Belang hield op 15 november 1949:

Rede R. ter Horst bij de inwijding van de nieuwe luidklok in de N.H. Kerk Westergeest.

Het tijdperk, waarin we dagelijks de welbekende klanken van onze klok moesten missen, waarin onze lieve doden met stille trom werden weggedragen naar de laatste rustplaats; tijdperk waarin we bij feestdagen in ’t door luchtige huis van oranje en nationale feestdagen onze vreugde niet door geluid konden doen vergezeld gaan is gelukkig voorbij.

Uw en ons geduld is wel op een zware proef gesteld. De firma van Berge had ons toegezegd in 1948. Later kregen we bericht, dat hij in juni 1949 zou komen of eerder. Juni ging voorbij, doch er kwam geen klok. Toen kregen we bericht, dat we de klok konden verwachten in augustus. In september gingen een paar beste leden naar Heiligerlee om op spoed aan te dingen. Er werd toen beloofd dat we de klok in oktober konden verwachten of eerder. Ook de oktobermaand ging voorbij. Eindelijk de 11e november, op Sint Maartensdag, kwam de klok.

Doch nu de klok er is, willen we de teleurstelling vergeten en is ’t slechts dank, die ons hart vervult en wel op de eerste plaats dank aan God. Want na het ernstige verlies, dat de familie Kloosterman op de 1e oorlogsdag 10 mei 1940 trof, is de klok het enig offer, dat we de vijand hebben .. toe te brengen. Ook wat  Insulinde treft, zijn wij er in deze omgeving bijzonder goed bij weggekomen. In onze omgeving is geen enkele jongen gesneuveld. Daarvoor zijn wij Gode dankbaar. In de tweede plaats zeggen we de bevolking hartelijk dank voor de wijze, waarop ze haar medewerking verleend heeft aan de bazar, die wij te Triemen en Westergeest hebben gehouden. Wij danken voor de bijzondere gaven van de Kerkvoogdij, de Diaconie, de beide Begrafenisverenigingen, de Oranjevereniging, de Christelijke Vrouwenvereniging, Dr. Fokkema en onze vroegere plaatsgenoot Stelma, die nog een paar klompen voor de bazar beschikbaar stelde. Doch hoe goed de bevolking zich ook gehouden heeft, we waren er niet gekomen, zonder de toezegging van het Edelachtbare College van Burgemeester en Wethouders, dat zij het tekort uit de Gemeentekas zouden bijbetalen. We danken daarvoor B en W. en dragen de klok en luidinstallatie aan het Gemeentebestuur over.

Tenslotte eindig ik met de wensch, dat deze nieuwe klok ons niet meer door een of andere vijand moge worden ontroofd, doch dat ze haar klanken over Westergeest en omgeving moge doen horen tot op de jongste dag.

De nieuwe luidklok aangebracht in de kerk te Westergeest. Opschrift: “Gegoten 1948”, het gouden regeringsjaar van koningin Wilhelmina ter vervanging van de in 1943 door de Duitse overweldenaar geroofde klok, die dateerde uit 1898, het jaar waarin H.M. de regering aanvaarde.

Inwijding en overdracht hadden plaats op Donderdag 17 november, ’s namiddags in de Nederlands Hervormde Kerk in Westergeest. Dominee F.G. van Binsbergen, leider K. ter Horst draagt klok over aan B en W J. J.Praamsma.

De Burgemeester dankt de bevolking

Intekenlijsten in Triemen en Westergeest voor de aanschaf van een nieuwe luidklok.

 

 

Berichtnr.:3/fbnov2018

 

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, Plaatselijk Belang

Kosterswoning aan Eelke Meinertswei


003
Dorpsgezicht Eelke Meinertswei Zuid. Omstreeks 1912
Achter de rij bomen bij de kerk is nog net een stukje van de kosterswoning zichtbaar. Rechtsvoor de woning van de fam. Nieuwenhuis en links de smederij van de fam. Hoogeboom. De oude wagenmakerij van Bean van der Haak is nog net zichtbaar. Ook hier moest Westergeest het nog zonder elektriciteit stellen.


De kosterswoning (ook wel doodgraverswoning genoemd) bij de Ned.Herv. Kerk. De originele foto was plm 9-6 cm en vermoedelijk gemaakt door een fotograaf uit Ternaard. Het huisje werd voor het laatst bewoond door Pieter Sjoerds van der Ploeg en werd rond 1944 afgebroken

Andries Dijkstra ( 1832 – 1926) en Folkje Roelofs Dijkstra-Nicolai (oerpake en beppe van Hessels Janke Klaver-Dijkstra)
Hij was doodgraver.


Kosterwoning omstreeks de jaren 30.

Uit KC van 15 maart 1971
Berichtnr.:8/fbokt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Kerk

Jongelingsvereniging Westergeest met o.a. Joeke Veenstra en onbekende personen

IMG_0005

IMG_0005krant

 

Achterste rij: Meester de Jong, Ruurd van der Veen, Klaas van der Schaaf, Durk Bosgraaf, Wietse van der Zwaag.
Voor: Pieter Annema, 1,2,3, Hans de Jong, Jacob Bijlstra,4,5 Bertus Veenstra!,6, Joeke Veenstra, Aldert Messchendorp.

IMG_0009

Dit zijn Tjallie Kloosterman en Jantsje Kok bij Pieter Bos-Aal achter huis.

Berichtnr.:1542/fbmrt16/okt2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Fotoalbum, Kerk, Onbekende personen

Meisjesvereniging rond 1950

IMG
Achter v.l.n.r.: Janke Jonker, Sijke van der Veen ( Triemen), Trijntje Huisman, Sietske van der Veen(T), Liedeke Prins(T), Trijntje Meerstra (T), Jenny Kloosterman (T), Wietske Reinders.
Middelste rij: Cobie Visser (T), Pietje van der Land (T), Eelkje Nauta, Wim Jepma(T), Sjoukje Sloot, Ynskje Bosma (T), Trijntje Koster, Pietje Steringa (T), Froukje Huisman.
Voorste rij: Hiltje Oevering(T), Doutzen Prins (T), Trijntje Formsma(huishoudster Wietse Bosma), Tetje Visser (T), Froukje van der Haak, Siep van der Land (T)

IMG_0002-001
Meisjesvereniging 50-er jaren
Achter : Trijntje Huisman, Lidia Prins, Hiltje Oevering, Trijntje Meerstra, Wietske Reinders, Boukje van der Land, Wim Jepma.
Voor: Ynskje Bosma, Froukje Huisman. tussenin Trijntje Formsma, Frouwkje van der Haak, Tetje Visser, Siep van der Land.

Voorste rij: Griet Wiersma, vrouw van Klaas van der Schaaf (leidster)

Berichtnr.:1360/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Verenigingen

Uitstapje Meisjesvereniging met o.a. juffrouw van Wessel

IMG_0049

Achter: Jufr. van Wessel (1), (2?), Selie Reinders 3, Janke van der Veen(4), Stien van der Veen(5), Romkje Loonstra (6), Ymkje de Bruin(7), (8), Ytsje Loonstra(9).
Midden:Jelkje de Jong (1), Akke van der Veer, Tetsje Visser(2), (3), IJbeltsje van der Veen (4), Dout Prins(5), Hiltsje Sloot (6).
Voor: Tine Kloosterman(1), Marijke Messchendorp(2), (3), Sijke Koster (4), (5)
Berichtnr.:1420.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Uitstapje Knapenvereniging

IMG_0003

Staand:1,2 Joop Fennema 3,4Jan Jonker, 5 Sjoerd Fennema, 6 7Meent Postma, 8 Dictus van der Veer, Pieter van der Haak (helemaal achter), ervoor Jan ter Horst Jan Prins, Sipke Sloot,  Jan Sikkens
Zittend:1Bartele Kempenaar, 2.3.4.5.6.7.8.9 Helemaal vooraan links Oane Feenstra (wit bloesje met spencer)

Berichtnr.:1437.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Catechesatiegroep zet zich in voor Sahellanden

IMG_0008
IMG_0007
Op de foto: Wessel Kloosterman, Anneke Huisman en Drewes Wiersma
Berichtnr.:1513/fbjan16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Dominee van Binsbergen en gezin

IMG_0020
Dominee en zijn vrouw en zoon Bert van Binsbergen

IMG_0021
Ds. van Binsbergen

 


Krant: 15 november 1958

Berichtnr.:1452/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Foto’s Knapen- en Jongelingvereniging

Knapenvereniging II
Knapenvereniging

Achter :links chauffeur Anne Brouwer van Veenklooster en helemaal rechts meester De Jong.
Zittend vooraan midden met de pet op de knie: Hans de Jong.
Midden:zittend v.l.n.r.: Klaas van der Schaaf, Jabik Bijlstra, ? .

 

1939 knapenvereniging Westergeest
Knapenvereniging 1939

Links staand :meester De Jong.

Liggend voor op de glijbaan 4 jongens: v.l.n.r.: 1 Durk Bosgraaf, 2?,3Teade de Jong,4Tjeerd de Jong.
Zittend op de glijbaan 9 jongens: v.l.n.r.: 1 Hans de Jong,2Lieuwe Kloosterman (fan Kei),3Aldert Mescchendorp,4Sierd van der Veen,5Klaas Dantuma,6Jacob Loonstra,7Liekele van der Veen,8Bartele Noordhuis,9 Bearn Dantuma.

Achter 5 jongens en Pieter van der Haak: 1Jelle Schaafsma,2Frederik de Vries,3 Johannes Prikken,4 Ritske Veenstra ( van Wessel en Anne) 5Pieter van der Haak,6Tjalling van der Wiel (1924-1983)

1939 knapenvereniging Westergeestmet namen
Hier de foto met namen in de foto
Jongelingsvereniging Westergeest
Jongelingvereniging

Achter v.l.n.r.: Oebele Bijlstra, ? ? ?; Aldert Messchendorp, Klaas Dantuma.
Voor v.l.n.r.  : ? ? ; meester De Jong, Jabik Bijlstra; Jacob Hoogeboom.

Berichtnr.: 1478/fb.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Onbekende personen

Meisjesvereniging Westergeest 1908 /1909

IMG_0014
De mannen op de foto waren koetsiers, de foto zal tijdens een uitstapje zijn genomen.

Achter: Jantje Kloosterman, Anne Harmens Merkus, Tjitske de Boer, Anna Hettinga, Engeltje van der Land, daarvoor Nynke Stelma, dan Boukje Postma en Rense Blom.

Voor: Grietje Wiersma, Grietje Merkus, Grietje Turkstra, Jitske Kazimier en Hiltje Douma.
Berichtnr.:1378/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Verenigingen

Fotoalbum Freerk en Durkje de Vries

IMG_0042
Freerk de Vries en Durkje Annema, koster in Westergeest.
Zij woonden in het lokaaltje van de kerk, hoek Kalkhúswei/ van Teijenswei.

IMG_0001
V.l.n.r.: Kinderen van Tjeerd en Anne Annema:
Eelkje, Hedman, Willem en Durkje.

IMG_0002
Broers van Durkje
Voor v.l.nr.: Willem en Pieter
Achter: Hedman, Jan, Keimpe en Gosse Annema, de jongens van Tjeerd en Anne Annema

De ouders van Freerk de Vries waren Mark en Tetsje de Vries,
hieronder op de foto

IMG_0002

IMG_0003
Mark de Vries

IMG_0003-001

Broer Remmelt de Vries uit Triemen getrouwd met Ymkje

Freerk en Durkje hadden 3 kinderen:
IMG_0027
Freerk en Durkje met Annie, Tetsje en Mark

IMG_0017
Annie, Tetsje en Mark

IMG_0018
Tetsje, Mark en Annie

IMG_0020
Mark achter het lokaaltje

IMG_0051
Freerk de Vries brengt de gerepareerde fiets terug

IMG_0051-001
Annie voor hun woning, op de achtergrond de boerderij van Durk en Lies Annema

IMG_0007-001
Mark de Vries, Freerk en Durkje

IMG_0009
Mark en Tinie
IMG_0010-001
Klaas Nieuwenhuis en Annie de Vries

IMG
Tinie, Mark, Durkje, Annie, Klaas, Tetsje, Simon

IMG_0012-001
Freerk de Vries en Ate van der Meulen

Berichtnr.:1413/fbjan16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Foto’s van Knapen en meisjesvereniging

Frouwkje
Links achteraan: moeder van Frouwkje van der Haak

Tweede van links in witte jurk: Frouwkje van der Haak

Frouwkje-002

Uitstapje Knapen- of Jongelingvereniging en meisjesvereniging
Namen onbekend

Frouwkje-001
Naam onbekend
Berichtnr.:1364/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Onbekende personen

Bezoek aan Oranjewoud

 

Bezoek aan hotel Weener in Oranjewoud 4 augustus 1925.
Achterste rij: Dirk Adema, Klaas Steringa, Pieter van der Haak, Jan de Boer.
Middelste rij: Jeltje Mosselman, .., Maaike van der Veen,…, Jitske van Assen, Nienke van der Veen, Japke Jonker, Sieds van der Schaaf, Siebrigje Adema, Froukje Huisman, Ide/ of Jacob Westerhof.
Voorste rij: Fedde Turkstra, Ale Steenstra, Anne Adema, Saakje Dijkstra, Sijtze Bijker ( geb.1908)
Taetske van der Veen, Jitse van der Wal, Janke Reinders, Germ Alzerda, Aaltje van der Zwaag, ..,..,..
Berichtnr.:1357

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Verenigingen

Dominee Versteegh vanaf 1959 predikant in Westergeest OudwoudeDominee Versteeg en zijn echtgenote
Berichtnr.:1297

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Foto uit 1908 bij de pastorie te Oudwoude

Op de foto staan mensen, die Ds Politiek ( 1880-1920 dominee van hervormde kerk Westergeest -Oudwoude), altijd behulpzaam waren.

Berichtnr.:1281

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Zonderlinge dominee Zelle overleden in 1983

In de omgeving van Westergeest predikte Dominee Zelle regelmatig in de Gereformeerde Kerk.
Krant: 11 mei 1983
Berichtnr.:1279

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Feest voor honkvaste predikante Oudwoude

KC:1999
Berichtnr.:1234

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Veel geld en inzet nodig van de gemeenschap voor conservatie fresco’s


1999
Berichtnr.:1233

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Pietsje Adema-de Bruin 40 jaar organiste


KC:juni 1999
Berichtnr.:1230

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Soms zijn er meer roeken dan mensen en aanpak roekenplaag


Mei 2011


April 2011

Berichtnr.:1222

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, Na 2010

Dodenherdenking 4 mei 1999

 


Engelsen leggen kransen neer in Westergeest


Lynda ziet voor het eerst graf van oom Kenneth

Dodenherdenking in 1999
Berichtnr.:130

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, Plaatselijk Belang