Categorie archief: Van Teijenswei

Nieuwe foto’s binnengekregen mei 2024


Trijntje en Durk van der Veen en Melle Kempenaar


Pietsje Merkus ( e.v. Reinder), Geartsje Kempenaar ( e.v. Gerrit), Berber Sipma ( e.v. Minze), en Sjaan van Rienk ?, woonden aan de Trekweg in huis van Henk en Gea.


Thomas en Doetje Kempenaar en Trijntje en Durk van der Veen


Eabele en Durkje Merkus ( ouders van Reinder)

 


Jan en Wietske Merkus-van der Land

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Dorpsfeestfoto’s van Teijenswei

Versierde wagens van Teijenswei


Hendrik van der Wal


Keije Griet, Sjoerdtsje van der Wal, Dout Adema, Minke Adema

De 4 personen  in gestreept pak zijn José Oostwoud, Anita Oostwoud, Sierd Boersma en Sjoerdtje van der Wal. De 3 boeren kinderen ervoor zijn Corry Oostwoud, Teatske van der Wal en Petra Oostwoud
Alle personen met de naam Oostwoud, woonden toen in Geleen, Zuid Limburg.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei, Verenigingen

Burgemeester Bekius verricht opening kleuterschool

 

Links vooraan Sannie Kloosterman en rechts Minkes Sloot. Burgemeester Bekius . Helemaal achteraan Geale Sipma.

Minkes Sloot en Sannie Kloosterman boden burgemeester D. Bekius in een kruiwagen de sleutel aan voor de opening van de Christerlijke Kleuterschool “It Beukersplak”te Westergeest


Burgemeester Bekius opent de deur van de kleuterschool.
Rennie en Geale Sipma.

 

 

 

Berichtnr.:529

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, School, Van Teijenswei

Huishoudschool 1948 1951 weer bijeen


Wie staan hier op de foto?

Achter v.l.n.r.: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.
Midden v.l.n.r.: 1,2,3,4,5,6,7
Voor v.l.n.r.: 1,2,3,4 Eelkje Reinders, 5.6.7.

Uit : KC 13 april 1992

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Groepsfoto Christelijke lagere school Triemen en Van Teijenswei 14

De volgende foto’s hebben we gekregen van Fokie van der Veen, dochter van Baukje, Jacobus Baukje van der Veen , dus zus van Piet van der Veen (tuincentrum Triemen). De ouders van Baukje waren Jan Bosgraaf en Fokeltje Loonstra. krantenknipsel fokeltje loonstra
Toen Fokie haar pake en beppe trouwden hebben ze in Westergeest aan de Teijenswei 14 gewoond in een boerderij en kregen 6 kinderen, genaamd Baukje, Aukje, Kornelus, Sijke, Lijsbert en Durk. meer foto’s van de boerderij
Later hebben ze in de Triemen gewoond.

 


Foto 1968, vlak voordat het huis werd afgebroken

Dit is een foto van 1931 van de Christelijke school van de Triemen.

Met behulp van Frouwkje Bijlstra zijn er al een aantal namen ontdekt. Het is een schoolfoto van 1931 en mogelijk een schoolreisje. De nummers, die nu, met enige terughoudendheid, bekend zijn:

  1. Sierd van der Veen, 2 Siep Meindertsma, 5. Aldert Messchendorp, 6. Sjoerd Meerstra, 10. Bauke Meerstra, 18. Teade de Jong, 19. Maaike Hania, 28. .. Prins, 29. Tetje Visser, 30. Lieuwe Kootstra, 35. Pieter Attema, 36. Pietje de Jong( geb. juni 1922) ( d.v. Marten de Jong Triemen), 42. Rits Veenstra, 44. Klaas Dantuma, 46. Henkie Visser?, 51 Iemkje de Bruin, 58 Ietsje Attema, 61. Riemke Attema, 62. Aaltje Bosgraaf ( d.v. Sieds), 80. Anna de Bruin, 82. ..Zijlstra, 92. Auke Attema, 94. Meester de Jong, 103. Jelle van Wieren, 104 Meester B. Feenstra, 124. Ynskje Zijlstra.

Fokie schreef, dat de kinderen van pake en beppe in de Triemen naar de christelijke school gingen, maar één van de kinderen kon dat eind niet lopen en ging naar de openbare school in Westergeest. Dat was Aukje, zij had het syndroom van Turner en was daardoor lichamelijk beperkt.

 

 

 

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School, Van Teijenswei

Bareld Bijma en Lamkje Brouwer

Bareld Bijma ( 1923- 1978) en Lamkje Brouwer (1926-2005) woonden aan de Van Teijenswei 3.
Bijma bekend als Plysje Bijma was de dorpsagent van Westergeest.


1947


23 -09-1948 Trouwdag Bareld Bijma en Lamkje Bijma

33-dsc_0510

34-dsc_0511

Meer foto’s:
Afscheid als politieagent Klik hier

Berichtnr.:414/feb2019.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Date Dates en Loonstra’s boerderij

Deze boerderij heeft gestaan aan de Van Teijenswei 14, waar later de kleuterschool stond en nu een bungalow.

Dit is een schilderij in kleur van de boerderij


Aan de hand van gegevens van het kadaster, een zwart-wit foto en enkele oude schetsen van een oud fries boerderijtje is een schilderijtje gemaakt (zie afbeelding). Dit boerderijtje hebben Date Dates(1764-1808) en Jeike Hessels (1768-1839) rond 1791 laten bouwen en was gelegen aan een “âld reed of âld loane” te Westergeest.
In 1811 heeft Jeike Hessels, weduwe van Date Dates de familienaam aangenomen, de naam is zeer waarschijnlijk afgeleid van de bovengenoemde âld loane (oude laan).
Date Dates en Jeike Hessels, kregen 3 kinderen: Date, Trijntje en Hessel, waarvan Hessel Loonstra (1798-1862) het boederijtje in 1825 heeft overgenomen. Na het overlijden van Hessel is het boederijtje verkocht. Het boerderijtje is in 1967 afgebroken en hier staat nu een bungalow.

Date Dates Loonstra ( geb. 02-09-1764 en overleden 11-08-1808) is getrouwd in 1791 in Aalzum met Jeike Hessels (geb.1768- 14-09-1839) te Burum).
Hun kinderen waren:
– Date (17-02-1793 en overleden 22-12-1833 in Driesum)
– Hessel (23-02-1798 en overleden 06-10-1862 in Westergeest)
– Trijntje (06-03-1801 en overleden in 1801 in Westergeest)
– Trijntje (24-02-1806 en overleden op 19-08-1885 Kollum)

– Fokke Dates (24-02-1806 en overleden op 15-02-1807 in Westergeest)
– Fokke Dates ( 19-04-1808 en overleden17-09-1809 in Westergeest)

Alles even duidelijk op een rijtje: De eerste Loonstra op de Van Teijenswei  is dezelfde familie Loonstra, die op Keatlingwier woonden.
Date Dates (1764-1808) en Jeike Hessels (1768-1839)
Zoon: Date (1793-1833) en Antje Dantuma (1795-1869)
Zoon: Date (1821-1891) en Lysbert de Bree (1828-1874) Keatlingwier 9
Zoon Roelof (1868- 1941) en Neeltje van der Woude (1867-1955) Keatlingwier 9
Zoon Seije ( 1891 – 1972) en Sietske Zuidema (1892-1981) Keatlingwier 7
Zoon Pieter (1922-2010) en Durkje Damstra (1919-2004) Keatlingwier 9

Lees meer over deze familie op de pagina Keatlingwier 9

Date Loonstra (1821-1891) en Lysbert de Bree (1828-1874) hadden drie kinderen Roelof (1868), Kornelis (1864) en Jakob (1857)
Kornelis ( 1864-1918) trouwde met Boukje van der Woude (1865-1950) Keatlingwier 5

Jacob (1857-1954) trouwde met Ytsje van der Veen (1855-1937) Keatlingwier 11. Kinderen : Jan (1894), Seije (1882)
Zoon hiervan was Jan Loonstra (1894-1962) trouwde met IJbeltje de Boer( 1896-1972)Keatlingwier 4 lees meer op deze pagina
Tjerk, ook wel Sjirk genoemd ( 1926-1995) was weer de zoon van Jan en IJbeltje Loonstra  en hij trouwde met Geertje van den Donk

Een andere zoon van Jacob en Ytsje was:
Seije (1882-1971) getrouwd met Antje Kramer (1884-1953),
-Zoon  Jacob (1906-1963) trouwde met Tjistske Veenstra (1907-1982), woonden op Keatlingwier 11 meer op deze pagina
-Zoon Hessel getrouwd met Alie Lourens, woonden in Eastwâld.

Berichtnr.:184/ fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Fotoalbum van de familie Slagter en Hansma

Sijbren Slagter ( zoon van Harke Slagter van Kollumerpomp) was getrouwd met Aaltje Hansma ( dochter van Jabiks Janke Hansma-Dijkstra). Zij hebben 4 jaar lang in de noodwoning aan de Trekweg gewoond. Daarna zijn ze verhuisd naar de Van Teijenswei 9. Jan en Japke Merkus zijn toen verhuisd.
Het is een muzikale familie
De kinderen zijn:
Harke
Jappie
Janneke
Harm Jan


Janke Hansma-Dijkstra ( Jabiks Janke) Janke was “baakster” in Westergeest.


Martha van Assen en Froukje van Assen van de Kalkhúswei.


Reina Hansma en Geertje Kloosterman


Aaltje Slagter-Hansma en Hennie Kingma-Schotanus


Reina Krol-Hansma en Aaltje Slagter -Hansma


April 1960 Trouwdag Jabik en Janke Hansma aan de Trekweg naast Tjibbe Kuipers

Hier de foto met nummers:
1 Sybren Slagter ( e.v. Aaltsje), 2 Jabik Hansma ( vader),3 Antsje Hellinga ( schoonzus),4 Anna (zus),5 Aaltsje ( e.v. Sybren Slagter),6 Reina Hansma (zus) ,7 Hans (broer) ,8 Janke Hansma (moeder),9 Willie (schoonzus), 10 Gjetsje (zus)
Jongen met bril is Geert van der Veen, andere jongen in donkere kleding is Berend van der Veen en meisje voor Reina zijn kinderen van Anna. Jongetje links is Harke, zoontje van Aaltje

Jabik Hansma (geb. 18-11-1897 en overleden 04-05-1980) en Janke Hansma-Dijkstra (geb. 20 05-1903 en overleden 22-07-1988) met 4 kinderen
Achter Hans en Gjetsje
Voor Anna en Reina
Reina is later met een ongeval met paard en wagen overleden.
Daarna heeft de familie Hansma weer een dochter gekregen, die de naam Reina kreeg en daarna werden Aaltje en Reinder geboren.

De ouders van Jacob Hansma waren: Hans Taekes Hansma  en Antje Velda.
De ouders van Janke Dijkstra ( zus van melkboer Reinder Dijkstra) waren Reinder Dijkstra en Getje Blom. Vader Reinder Dijkstra ( geboren 20-09-1866 te Driesum, overleden 15-10-1948 te Westergeest) en moeder Getje Blom( geboren 1804-1864 te Oudwoude en overleden 6-10-1942 te Westergeest)

Deze foto is genomen bij de woning Van Teijenswei 9, waar nu Minze en Truda wonen.
Op de achtergrond de woning van Kees en Minke Laverman.
Die boom, die daar te zien is, is meer over te vertellen. Volgt nog.


Kinderen Kalkhúswei

De namen:
1 Ytsje Kuipers,2 Jellie Kuipers, 3 Jille Kuipers, 4 Jane Schotanus, 5 Pietsje Tuinstra, 6 ?,7? ,8 Auke van Assen, 9 Sytse Braaksma,10 Johannes Schotanus,11 Iede van der Heide, 12 Jan Merkus


Pake Reinder Dijkstra en beppe Gjetsje Blom met hun kinderen.
Achter v.l.n.r.: Reinder, Hans , Grietje, Folkje en Janke

Mevrouw Slagter vertelde, dat haar man, Sybren Slagter,  Hidde Nicolai ( vader van Roel) had gered.
Hij fietste op een dag terug van zijn werk via Oudwoude en kwam langs een “gat”, waar afval in gedumpt werd en hoorde iemand om hulp roepen. Hidde was daar namelijk aan het zoeken naar hout, dat hij nog wel kon gebruiken, maar hij zakte weg en kon er niet meer uit komen. Sybren Slagter stapte van zijn fiets en ging eerst op zoek naar een plank en touw en zo heeft hij hem bevrijd uit zijn benarde positie.

Berichtnr.:1668/fbnov2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei, Van Teijenswei

De familie Kok

Klaas Kok en Feikje Boersma zijn getrouwd in 1923.


Het echtpaar kreeg 5 kinderen:
Sytske Sijke 17-02-1924
Jan 25-05 1925
Jantje 20-07-1929
Sijke 1-11-1931
Dirk 5-02-1938

De familie Kok in de tuin. Links de woning Bumawei 2.
Rechts de woning van Jabik Adema.


Foto’s van de periode, dat ze in Westergeest woonden

De jaren ’50.

Feikje Kok overleed op 54-jarige leeftijd.

Klaas Kok is later getrouwd met Trientsje  ( achternaam nog niet bekend)

Klaas Kok is overleden op 3 maart 1980
Trientsje is overleden op 19 juni 1987.

Meer foto’s van de familie Kok

Berichtnr.:1639/fbdec2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Froukje Spek woonde aan de Eelke Meinertswei

Froukje Spek (1902-1995) is geboren in Haulerwijk


Hier is Froukje met haar moeder en twee zusjes, Dirkje en Margje. De ouders waren Beppe Aaltsje en Pake Anne Spek.
Deze kinderen werden uit huis geplaatst. Dirkje ging naar pleegouders in Drogeham, Margje naar pleegouders aan de Trekweg onder Oudwoude.
Froukje ging naar pleegouders ( beppe Janke, achternaam niet bekend), die eerst aan de Wygeast woonden. Daarna hebben ze gewoond op Eelke Meinertswei 3, waar Gerke Frouk Nicolai ook gewoond hebben.


Froukje Spek


Froukje Spek


Froukje trouwde met Meine van der Veen (1899-1983) en zij gingen wonen in Kollumerzwaag.

De kinderen waren:

V.l.n.r.: Alie, Anne, Hiltje, Janke, Sybren

Dochter Alie van der Veen trouwde met Pieter Kempenaar uit Kollumerzwaag.
Zij gingen eerst wonen aan de Trekweg bij Hústernoard.

Daarna hebben ze gewoond aan de Van Teijenswei , waar later Geert Postma en Griet gingen wonen.
Toen zij er gingen wonen, waren het nog 2 woningen. Pieter heeft het verbouwd tot één woning.
De kinderen: Germ, Meine, Piebe en Sybren. Sybren is in Westergeest geboren.


Pieter en Alie met de 3 oudste kinderen


Alie Kempenaar bij de woning in Westergeest met zoon Germ


Buurvrouw Sjoerdtje Van der Wal met zoontje Jan.
Berichtnr.:735/fb okt2018.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Fotoalbum Jan en Japke Merkus-Lourens

Jan en Japke Merkus-Lourens.  Kijk voor meer foto’s van de familie Eabe en Durkje Merkus

IMG_0003-002
Trouwdag Jan en Japke Merkus.

Jan Merkus is een zoon van Eabe en Durkje Merkus.
Toen Jan trouwde met Japke Lourens ( afkomstig uit de Westereen) in 1951, zijn ze gaan wonen aan de Trekweg naast Tjalling en Lieuwkje Schotanus en Sjoerd en Janke Tuinstra ( De Zevensprong).
In 1959 hebben ze nog 1,5 jaar aan de Van Teijenswei 9 gewoond. Buren waren toen Jan en Pietsje de Vries, Bartele Aukje Kempenaar, Gjalt van der Veen en Anco en Ytsje Sipma.
Daarna zijn ze naar Dokkumer Nieuwe Zijlen verhuisd, omdat Jan daar brugwachter werd.

Jan Merkus (links) voetbalde vroeger bij Buitenpost

 

Deze foto is gemaakt op 23 april 1958 bij de familie Stinissen. Haar zoon Sjors was getrouwd en de buurvrouwen waren uitgenodigd bij mevrouw Stinissen thuis.
Achter: Lieske van Assen, Japke Merkus, Sybrens Aaltsje Slagter, Goitzen Griet van Assen, Janke Hansma, Akke Sipma,.?.,  Ytsje Kuipers, Lieuwkje Schotanus.

Midden: mevrouw Stinissen , haar zoon Sjors, ..

Voor: Frans’e Jeltsje Sikkema, Vr. Braaksma? ,Taetske Sikkema, Sjoerd ‘e Janke Tuinstra

Achter: Ineke ( d. van Jan en Pietsje de Vries), ?,?
Voor: Greetje Merkus, Eabe Merkus


Jan en Japke met hun gezin, toen ze gingen verhuizen naar Dokkumer Nieuwe Zijlen in 1959.

IMG_0014-001
Jan Merkus in zijn uniform van brugwachter.

krantartikel
Afsluiting Lauwerszee had heel wat voeten in de aarde.
Op de foto rechts helemaal rechts staat Jan Merkus.


Deze foto is gemaakt bij het werkeiland bij Lauwersoog. De paal achter de mannen moest de grond in.
De mannen op de foto waren werkzaam op de boten van Rijkswaterstaat. Gerke Postma was o.a. eigenaar van zo’n boot.
Er waren drie boten van Rijkswaterstaat: de Zeemeeuw, De Stormvogels en de Babbelaer.
Op de foto achter: 1Pieter de Braak,2 Stegenga ( was de baas van de andere mannen),3Ytsen Ytsma,4 Gerke Postma ( Kollumerpomp),5 Jan Merkus, 6 Ruth van der Lei( Kollumerpomp)
Voor: 7 Sybren Slagter, 8 Johannes van Dijk,9,10 Eeltsje de Vries ( Dokkumer Nieuwe Zijlen, eigenaar van de Babbelaer).

Japke woonde vroeger met haar ouders en 9 broers en zussen in de woning helemaal achteraan in de buurt van de Old Dutch in de Westereen op onderstaande foto.

IMG-002
Berichtnr.:1633/fbapril2018.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Trekwei, Van Teijenswei

Alle boerderijen/ huizen op de van Teijenswei en Kertiersreed

9 boerderijen op de van Teijenswei en Kertiersreed

1. Van Teijenswei 25. ( Dit  moet zijn Trekwei 8!)
– Pieter Zijlstra (Fisk). Had daar varkenshok met stro. Vis werd daar bereid. Pieter had een motorische bakfiets, zoals hij het noemde.
– Lammert en Hiltsje Leegstra en Willy, Kees en Pier (broer van Hiltsje) ( 2 á 3 koeien) meer tekst
– Bart en Anna Fokkens-Sijtsma


Lammert Leegstra voor de woning van Ruth Akke Kloosterman


Foto’s van 2017.


2.Van Teijenswei 23
– Sake van der Kloet
– Jan en Wietske Merkus – van der Land Meer foto’s
– Pake en beppe van Mient de Jager
– Melle Kempenaar ( 3 á 4 koeien)
– Familie Schenk
– Paul Brouwer


Jan en Wietske Merkus – van der Land

3. Van Teijenswei 21.
-Willem en Akke Reinders
-Wietske en haar broer Jan Reinders ( 12 á 13 koeien)
In 2014 is deze boerderij afgebroken
– Willem Sijtsma en Hester de Vries

Jan Reinders met de bussenkar
Dichtbij deze boerderij zijn de akkers ( 1900), die belangrijk zijn voor het dorp
In 1920 was er subsidie voor boeren, de arbeiders konden daar aan het werk.

 4. Van Teijenswei 19.
– Edzer en Rika Westra ( 1 koe) mooie foto van buurtbewoners
– Minze en Berber Sipma (1 of 2)
– Pieter en Elisabeth Visser


img_0009

img_0007

Minze Berber met de kinderen Welmoed, Geale, Yttje, Rennie

 5. Van Teijenswei 32.
– Sieds en Wiepkje Bosgraaf ( 8 á 10 koeien)
– Klaas en Willemke Kooistra hebben hier ook gewoond
– Halbe en Jantsje Westra
– Tjerk Veenstra en Hanneke Waterreus


IMG_00343-300x206
Sieds Bosgraaf


Sieds en Wiepkje

Onderstaand de woning van Tsjalling en Renske Boonstra ( ook boer?) meer foto’s

6. Van Teijenswei 14.
– Date Dates en Jeike Hessels (meer foto’s)
– Jan Bosgraaf en Fokeltje Loonstra ( dochter van Kornelis en Baukje Loonstra, Keatlingwier 5,  geb. 4-12-1894 , overleden 19-05-1993) ( krantenartikel )
– Tjeerd en Anna Annema ( ?)  Meer foto’s


Zoon Gosse Annema voor de boerderij


Tjeerd en Anna Annema

 


Tjeerd Annema en kleinzoon Tjeerd P. Annema

foto van het pad en twee jongetjes

Een paar ansichtkaarten van de Van Teijenswei:

Waterput gevonden,bij de woning van Jan de Vries, ( meer foto’s )
toen dit huis werd afgebroken en Jappie Kempenaar daar een nieuw huis ging bouwen.
Deze put was gemaakt voor de oude armenketen, die hier hebben gestaan.

7. Van Teijenswei 2
– Gerhardus Hilboezen en Selie Hilboezen- van der Schaaf ( 6 koeien)


Op de achtergrond de boerderij

Gerhardus Hilboezen en Selie van der Schaaf


(eerste eigenaar: Jelle van der Meulen, Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen (Groningerstraatweg 313). Afgegeven: 27-7-1945)

8. Kertiersreed 2

– Kees en Minke Laverman
– Mark en Hannie van der Galiën
– familie Boddeke
– Stan en Annelies Herbers

9. Kertiersreed 5
– Klaas en Baaije Zijlstra
– Klaas en Willemke Kooistra ( 2 koeien)
– Wierd en Ymkje Kooistra

 


Klaas en Willemke voor hun boerderij


Luchtfoto van 1992
Meer foto’s

Berichtnr.: 1651/fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kertiersreed, Van Teijenswei

Jan en Wietske Merkus – van der Land

Jan en Wietske ( Wietsche) Merkus van der Land woonden aan de Van Teijenswei 23.
foto’s van de woning aan de van Teijenswei

Ze hadden 7 kinderen:
Jacob en Jantje (Feenstra)
Eelkje en Freerk Bosgraaf
Sjoukje en Eerde Nauta
Akke en Renze de Jager
Jentje en Antje (Zuidema)
Ritske en Sieske (Wielsma)
Ebbe en Dirkje (Boetes).


Jan en Wietske

Jan en Wietske woonden in het op één na laatste huisje aan de van Teijenswei.
De foto is genomen omstreeks 1935.
Later is het enige tijd bewoond door Sake van der Kloet en Melle Kempenaar.

IMG_0004
Jan en Wietske op latere leeftijd.

004

Berichtnr.:423/fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Foto’s kleuterschool “it Beukersplak”

Foto’s kleuterschool aan de van Teijenswei.

1-dsc_0450

2-dsc_0451

3-dsc_0452


1984

img_0021
Sinterklaas op de kleuterschool
Berichtnr.:405/fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Fotoalbum Minze en Berber Sipma

 

img_0009
De woning aan de Van Teijenswei.

img_0007
Achter Berber en Minze Sipma
Voor: Welmoed, Geale, Yttje, Rennie

img_0018
img_0015
Welmoed met poes op schoot en mem Berber

img_0006
Minze en Berber
img_0010
Berber even een buurpraatje met Tetsje Annema

img_0008
Yttje en Welmoed en ?

img_0003
Ytsje de Vries ( d. van Bram en Boukje), Yttje en Welmoed

img_0002
Juli 1971 Welmoed en Yttje?

img_0013
Minze en Berber

img_0014
Met buren familie Schenk een dagje naar Schiermonnikoog.
Welmoed, Berber met op schoot Almut, Rennie, Helga Schenk,
Geale, Yttje, Conrad, Ulrich, Eckart, Minze.

img_0016
Yttje en Rennie en Mark Veenstra

img_0005
Feest in de Fokkema’s pleats, de familie Schenk gaf een afscheidsfeestje voor de buurtgenoten.
Wietske Reinders, Derk van der Kloet erachter, Annie Kempenaar, Wietse Kempenaar

img_0006
Henk Elzinga, Gea Elzinga, Tetsje Annema

img_0006-001
Lies Steenstra, Jan Steenstra, Derk van der Kloet, Roel Nicolai

img_0001-001
Petra Haven, Hilja Merkus, Berber Sipma, Frouwkje Bijlstra

img_0001-002
Geale Sipma,Yttsje Solle, Petra Haven (toen vrouw van Geale),Hilja van Eabe Merkus, Berber Sipma

img_0002-001
Minze Sipma en Jacob Bijlstra

img_0017

Bij de auto is Wiebe Westra. Deze heeft gewoond aan Van Teijenswei 19.
Minze bij de brievenbus.

img_0005
Berber en Gerrit Kloosterman
IMG_0001combi
Uitstapje vrouwen vereniging.

img_0020
De melkboer Jan Kamma en Berber

img_0011
Minze en Berber.

Berichtnr.:1590/fbfeb2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Jan van der Bijl en Frans Dam gehuldigd

img

img_0002

Jan van der Bijl heeft jarenlang gewoond in Selie haar huis aan de Van Teijenswei.

Berichtnr.:1580/fbfeb2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Dorpsbewoners op de hoek Bumawei/ van Teijenswei


Op de foto: v.l.n.r.:Rike Westra ( Edzer en Rike), Willem Reinders en echtgenote Akke met zoontje Johannes, Baaije Zijlstra( moeder van Willemke Kooistra),Klaske Zwaagstra, Jan Reinders (zoon van Willem’s Akke) en Eabele van der Schaaf. Links op de achtergrond de “earmenketen”. Middenachter nog net zichtbaar de woning van de fam. van der Kloet. Rechts de boerderij van Tseard Anne op de hoek van der Kertiersreed. Zij stonden te kijken naar de optocht. De foto is gemaakt in 1933

Berichtnr.:387/fbdec16/feb2018.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Dorpsbewoners op de hoek Bumawei/ van Teijenswei

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Van Teijenswei

Woning van Melle Kempenaar


De foto is genomen in de tijd, dat Melle Kempenaar
hier woonde. Jan en Wietske Merkus- van der Land hebben hier ook gewoond.
Daarna woonde de familie Schenk hier.
Nu woont fam. Paul Brouwer in deze woning.

img_0003

img
Met de nieuwe schuur

Berichtnr.:422/fbdec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Dorpsbewoners op hoek Van Teijenswei/ Bumawei (2)

Hoek Van Teijenswei/ Bumawei. No gedeeltelijk zichtbaar is de boerderij van de fam. D.Annema en nog een stuk meer van het huis van Selie Braaksma.

Midden achter de groep mensen is de oude dorpspomp zichtbaar, omstreeks 1938.

Personen op de foto:

V.l.n.r.: Jelle van Wieren, Meine Sietske en haar moeder Dine, Jeltsje Postma, Wiebes Aaltsje, Geertje van der Werf ( Kelders Gjetsje) en Folkert Sikkema. De kinderen zijn vermoedelijk van Alle Jeltje Postma, v.l.n.r.: Hendrikje, Wiebe, Hiltje en Luts?.

Berichtnr.:94/fbdec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Anne Huisman


Kalkhúswei Eind  dertiger jaren.
Op de foto: Anne Huisman. Deze foto is genomen vanaf de Kalkhúswei( hoek met Van Teijenswei/Bumawei). Rechts op de achtergrond de woning van “Selie Braak”. Daarachter het postkantoor. Links nog net zichtbaar de boerderij van Durk Annema. Let op de grote bomen op en om het erf van Wiebe en Aal ( Pieter Paraplu)

IMG_0007

Ruurd van der Veen op de Bumawei.

Berichtnr.467/fbjan2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Kalkhúswei, Van Teijenswei

De kruidenierswinkel van Eelkje Hilboezen

IMG_0006

IMG_0001
Vergeleken met de vorige foto is de het etalageraam vergroot.

IMG_0037
Persoon onbekend, maar de woning op de achtergrond is van Eelkje Hilboezen.

IMG-003
Gerhardus Hilboezen en Selie van der Schaaf

IMG-002
Eelkje Hilboezen

IMG_0001-001

Eelkje Hilboezen met Akke Sibilla Sipkema op schoot.

De winkel van Eelkje Hilboezen.
Eerder door de ouders van Eelkje bewoond( Gerhardus Hilboezen en Selie van der Schaaf)( Gradus en Seel).
De woning werd afgebroken in 1972. De nieuwe woning werd toen bewoond door Wiep en Eelkje Sipkema-Reinders. De nieuwe woning is links van het oude pand gebouwd.
In het winkeltje van Eelkje Hilboezen was geen neen te koop. Ook nieuwe klompen werden hier gekocht. Of een glaasje bier, dat ‘s avonds als het donker was stiekum achter in het schuurtje werd opgedronken. Dit gebeurde dan achterom, een paar tikjes op het “Keamerke’s rút” in de zijgevel en Eelkje Hilboezen deed het deurtje van de achterschuur open. En dan earst betelje.
Eelkje Hilboezen zou nooit asjeblieft zeggen, maar altijd “Asje” en zo bleef het gezegde in Westergeest als je naar Eelkje moest om boodschappen “even nei Asje ta jonge”!
Dit speelde zich af in de jaren 60
In 1977 hebben Wiep en Eelkje Sipkema de winkel overgenomen

Hier de nieuwe woning en winkel  van Wiep en Eelkje Sipkema.

IMG_0003
Wiep en Eelkje Sipkema-Reinders

IMG
Eelkje

IMG_0001
Eelkje achter het loket van het postkantoor

IMG_0002
Eelkje en Anneke Adema

IMG_0004
Anja Postma en Akke Sibilla Sipkema

Berichtnr.:385/fbokt2016.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor De kruidenierswinkel van Eelkje Hilboezen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Pieter Bos paraplumaker

1940. Van Teijenswei.
Pieter Bos (Pieter Paraplu). Hij was de paraplumaker van Westergeest en omstreken. In de volksmond Pieter Bos Aal genoemd. Pieter en Aal waren niet getrouwd. Aal heeft drie mannen gehad: de eerste was een zekere Wiebe, de tweede was de genoemde Pieter en de derde was weer een Wiebe.

IMG_0028

Pieter Bos en de man rechts is Jacob Bosma ( ook wel Jacob Blaas genoemd) uit Kollumerzwaag, een zoon van Pieter Bos (ma).
De vrouw in de witte jurk is de echtgenote van Jacob Bosma. Deze mevrouw is omgekomen in de oorlog.

Berichtnr.:69.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Versierde wagens van de Van Teijenswei

IMG_0029

Hoog bezoek in Westergeest met Albert Reitsma op de bok.

IMG_0048
Huwelijksvoltrekking van Beatrix en Claus 10 maart 1966

IMG_0050-001

IMG_0047-002

Eelke de Vries, Eke van der Kloet, Jitske Bijma,Mattie Huisman ( dochter van Anne en Jantsje Huisman), Hinke Bijma ( bruid Beatrix), Jan de Vries (bruidegom Claus), Dout Adema, Grietsje van der Kloet, Ineke de Vries, Tryntsje Nicolai (hofdame).
Voor: Greetje Bijma?, Kees Bijma, Marietje van der Kloet, Jan van der Wal (5 jaar)

 

IMG_0050-002

Achter: Wietske Reinders, Vr. Bijma, Sjoerdtje van der Wal, Keije Griet Kloosterman, Eelkje Sipkema, Akke fan Jan en Teats Dijkstra, Hennie Kingma, Pieter’s Alie Kempenaar ( woonden in huis waar Geert en Griet Postma nu wonen), ?, Minke Adema, Wiep Sipkema,. Voor: Siepie, Piebe en Meine Kempenaar, Germ Kempenaar,..,.., Loekie Kingma?

IMG_0051-002

De tsjerke fan Westergeast in baken yn see.

IMG_0004
Links staat Teatske Sikkema toe te kijken en op de wagen staat Greetje Bijma.

IMG_0006

IMG_0005

IMG_0001
Folkert Sikkema rechts voor.

IMG_0013
Versierde wagen.Achter:Griet Postma, Eelkje Reinders, Hitsje Dijkstra, Jitske en Hinke Bijma, Hiltsje Postma erachter,?,Tryntsje Nicolai, Saakje Lourens,Marten van der Kloet, Gosse Hoekstra, Janke Dijkstra, Tryn Hoekstra, Wietske Reinders, Wiep Sipkema. Minke Adema en Germ Hoekstra.

IMG_0013-001
Daarna met zijn allen van de Van Teijenswei naar de Princehof.

IMG_0016

Eelkje Reinders, Jan Kempenaar, Sjoerdtje van der Wal en voor Meine Kempenaar en Minke Adema.

IMG_0016-001

Schoolwagen: Wiep Sipkema bestuurt de tractor. Voor:Herman Annema.

 

Berichtnr.:1382.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

De Boekanier

De Boekanier van Geert en Griet Postma

DSC_0014

Geert Postma en Gerrie Kloosterman.


Een bootreisje voor Griet Postma, Tryntsje Meijer en Minke Adema

 

Berichtnr.:1246.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Greetje Bijma gelauwerd in Amsterdam omstreeks 1991


Berichtnr.:946

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Woning van Wietske Reinders

IMG_0011

IMG_0011

 


De stallen in de boerderij

IMG_0013

IMG_0012

IMG_0010

Wietske Reinders


De gezusters Wietske Reinders en Eelkje Sipkema-Reinders
Berichtnr.:1376/fb.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Versierde wagens en fietsen van de Van Teijenswei


Versierde wagen Van Teijenswei :  9 augustus 1970
Gaatse Bosma op de trekker. Minze Sipma zit voor op de wagen


9 augustus 1970
Achter v.l.n.r.:Berber Sipma, Geale Sipma en Hinke Bosma met zoontje Marten Bosma
Links midden: Rennie Sipma.
Voor: Yttje Sipma ( achter de struik),Welmoed Sipma, Tietsje Bosma en Jellie Kempenaar

Klaas Pompstra, Geale Sipma,  erachter Ytsje Pompstra, ..,Piet Dantuma

IMG_0007
Heine en Gerda Kempenaar op de tandem

Rennie Sipma en Wikje Bergsma

Rennie Sipma en Wikje Bergsma dorpsfeest 1981.
Links Sonja Prins en rechts Folkje Woelinga


Joukje Schotanus, Bartele Aukje, Eelkje Sipkema, Mw. Boddeke,  Berber Sipma, Tetsje Annema

lelijk eendje
Sije Schotanus op de trekker met de dames van de Van Teijenswei op de versierde wagen

lelijk eendje-001

Vr. Boddeke, Tetsje Annema, Joukje Schotanus, Bartele Aukje Kempenaar. In de autorechts Berber Sipma en achter het stuur Eelkje Sipkema.


Optocht met versierde fietsen

mem en tetje
Berber Sipma

mem en tetje-001
Voor: Geertsje Kloosterman. Erachter Coby Hellinga, Wiep Sipkema, Vr. Boddeke

mem en tetje-002
Tetsje Annema


Versierde wagen en fietsen van de Van Teijenswei dorpsfeest 1992
Berichtnr.:499/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Familie Heine en Anna Kempenaar

Heine Kempenaar en Anna woonden aan de Eelke Meinertswei 40, waar nu Anne Kempenaar woont ( zoon van Bartele)
Ze hadden 4 kinderen, Jappie, Bartele en de tweeling Eke en Minke.

De ouders van Heine Kempenaar waren Bartele en Minke. Zij woonden aan het Lykpaad.
IMG_0035
Bartele en Minke Kempenaar.

IMG_0021
Anne Kempenaar ( moeder van Bartele )

IMG_0019

Jantsje Huisman en Anne Kempenaar

IMG_0009
Heine Kempenaar en Meine Pilat

IMG_0020

Heine Kempenaar (vader van Bartele)

 

IMG_0022

Heine en Anne Kempenaar
IMG_0033
Heine en Anna Kempenaar

IMG_0028
Anna Kempenaar-Steringa met dochter Minke Meerstra-Kempenaar  en schoondochter Jannie Kempenaar-Epema
Berichtnr.:1469/fbokt15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Minze en Berber Sipma met de kinderen


E. Meinertswei. 10 augustus 1969
Familie Sipma onderweg naar het feest.
Achter: v.l.n.r.: Berber Sipma, Minze Sipma,
Voor v.l.n.r.:Rennie, Geale, Yttsje, Welmoed

Minze en Berber voor het lokaal van de Ned.Herv.Kerk

dorpsfeest 2
Geale, Rennie en Yttsje op een versierde wagen

IMG_0006

Welmoed haalt zand uit de ogen bij Geale. Yttje zit links.

dorpsfeest
Welmoed, Yttsje en Iko Hoekstra (uit Oudwoude)


Berber met Wiebe en Hielkje Kootstra ( broer en zus van Sjoerdtje van bakker van der Wal)

minze sipma met pakkesizzer

Minze Sipma met pakesizzer Ipe Solle

IMG_0002-002
Berber links en rechts Minze Sipma en buurvrouw mevrouw Schenk

Berichtnr.:491/fbnov15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Van Teijenswei

Buurtfeestje van Teijenswei

IMG_0017

Thomas Kempenaar, Betje Veenstra en Woutsje van der Kloet
Berichtnr.:1388/fbdec14.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei