Categorie archief: Bumawei

Eerde en Sjoukje Nauta 60 jaar getrouwd

IMG_0027


Eerde Sjoukje Nauta met haar dochter Ynskje
Ze woonden aan de Bumawei en verkochten groente en planten

Sjoukje was ook de moeder van Yke-Wietske Kramer in Driezum. Yke was kweker van groente en perkgoed. Daar haalde Eerde meestal groente en plantjes. Deze foto stond op Regionaal Nieuws.

 

IMG_0001-001

V.l.n.r. Janke Pol-Wielsma, Wietske Merkus, Seeske Merkus-Wielsma met op de arm Jan Merkus, Heintje Merkus,
Eelkje Nauta, Sjoukje Nauta-Merkus. De kinderen zijn van Janneke Pol-Wielsma. Janke is de zuster van Seeske en woonde in Munnekezijl. Eelkje is de dochter van Eerde en Sjoukje Nauta-Merkus.

Heintje, Wietske en Jan zijn kinderen van Ritske en Seeske Merkus. Sjoukje en Ritske zijn kinderen van Jan en Wietske Merkus- van der Land.

009
Overleden Jan, zoontje van Ritske en Seeske Merkus

IMG_0002
Twee buurvrouwen:
Sjoukje Nauta-Merkus  en Tjimkje Huisman

 

Deze foto is gemaakt in Veenklooster, Cecilialoane 3.
Op de foto (Eerde) Sjoukje Nauta Merkus met haar dochter Wytske.

Berichtnr.:148/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

Alle boerderijen en huizen op de Bumawei

We willen graag in beeld brengen, wie op de Bumawei hebben gewoond. Heeft u nog aanvullingen, graag!

 Er waren 7 Boerderijen op de Bumawei, die al genoemd zijn in dit bericht, nu aan de slag met de huizen.
Te beginnen met de oneven nummers

CCI21022014_00000.bmp
Op de voorgrond het lokaaltje en daarachter de boerderij op Bumawei 1
Bumawei 1
– Haaije en Griet van der Zwaag meer foto’s
– Jurjen Uitterdijk en Aaltje Uitterdijk- van der Zwaag
– Reinder en Griet Dijkstra
– Vanaf 1940 Durk Annema ( 1885-1978) en Lies Annema-Hoekstra (1881- 1954)  meer foto’s van Durk Annema
Deze boerderij is afgebroken Daar staan nu de huizen van de Van Teijenswei, waar Bartele Tinie Kempenaar woonden.

Dames voor de boerderij van Haaije en Griet
Links Antje de Bruin-Kempenaar en rechts Griet van der Zwaag (beppe Jan Uitterdijk)


Jurjen Uitterdijk ( vader van Jan Uitterdijk)

Scan pake durk op de hooiwagen
Durk Annema

Bumawei 3
Anne en Jantsje Huisman. Zij hadden daar het postkantoor
– Jan  en Anita Brouwer


Anne en Jantsje voor hun woning, die in 1935 is gebouwd
Meer foto’s

Bumawei 5
– ?
Wiebe en Antsje Kempenaar
– Anne Geert Kempenaar

Bumawei 7

Bumawei 9
-Kei en Aaltje Kloosterman. Kei werd genoemd ‘Kei Pot’, hij was tegelhandelaar.
– Jan Annema en Janny van der Ploeg

Fam Kloosterman-de Vries.jpg
Familie Kloosterman

Meer foto’s van Kei

Bumawei 11

Bumawei 13
– Auke en Stien van Assen
– Jan van Assen (6 á 8 koeien)meer foto’s

Bumawei 15
– Jan en Tjimkje Huisman
-Chris en Anne Kiewiet
– Jelle Wiersma en Dorien


V.l.n.r.: Janke Tuinstra-Zijlstra;Tjimkje Huisman-Sipma;Pietje Oostwoud
Lies Annema( vrouw van Durk Annema); en zoon Herman Annema
namen kinderen onbekend.

Bumawei 17.
– Durk en Lies Annema tot 1940
– Ruurd en Jantsje Keizer ( tot ongeveer 1962). Zoon heette Jo, later verhuisd naar Amerika. Ze hadden evacuée’s met de naam Jozef en Jaan.
– Henk en Anneke Kootstra (Anneke is een dochter van schilder Sikkema uit Triemen) in de jaren 1965-1967
– Djoeke Martha Achternaam?
– Rinse en Akke de Jager
– Herre en Gelske Hoekstra


 

Bumawei 17a?
– Tjalling en Lieuwkje Schotanus
– Wiebe Kootstra
– Ale en Anna Annema

IMG_0013
Tjalling Schotanus staat in de deuropening

IMG_0016
De woning links op de achtergrond

Sipke Sloot weet nog, dat Durk Annema naast hun boerderij, op de plek waar later Tjalling Schotanus/ Wiebe Kootstra woonde, zand afgroef en dat verkocht. Daar was het erf veel hoger dan op de naast gelegen percelen.

Bumawei 19
-Hermanus Cornelis Steenstra ( geboren 30-09-1857 in Westergeest , overleden 14-02-1922 in Franeker), Trijntje Steenstra- van der Werff ( geb. 03-08-1861 in Veenwouden, overleden 20-07-1942 in Westergeest). Zij waren de eerste bewoners van Bumawei 19 (kinderen van hun waren Alle, Cornelis en Teade ( Núnder))
– Alle Steenstra ( 26-12-1902 – 27-02-1985) en Jantsje Steenstra-Hilt ( 02-12-1900 – 28-12-1999)
– Auke en Geertsje van Assen
– Catrinus van der Meer
– Rienk Sloot en Gea

 


Bumawei 21
Hier heeft vroeger ook nog een boerderij gestaan. In de jaren ’30 is deze afgebroken en is de slagerij van Fennema daar gebouwd.

Slager Oane Fennema en zijn vrouw en kleine Tiny ? op de foto voor de slagerij

-Oane Fennema en zijn vrouw Geertje
– Gooi en Jellie Steenstra

Achter deze woning heeft het ‘hokje’ gestaan.Daar hebben Harm en Folkje Woelinga gewoond. Ook  Harry Dijkstra, Lubbert en Bea Merkus, Anne en Janke Hoekstra, Minze en Truda van der Velde ( laatste bewoners). Huisje is afgebroken in 1987.

IMG_0003
Meer foto’s

Bumawei 23
1860 Willem Andries Keuning
1900: familie de Boer
1933: Pieter en Brechtsje Adema- Dijkstra
1945  Jan Tuinstra
1950 Ybele Steenstra ( ong.15 koeien)
1963 Jan en Lies Steenstra


Willem Andries Keuning, van 1860 -1900 boer op Bumastate


Boerderij van Steenstra, gezien vanaf de Weardebuorsterwei (meer info over deze foto)
IMG_0002-001
Ybele en Janke met Wietske op schoot bij Ybele.
Jan Steenstra links achter op de wagen.
Vrouwspersoon in het midden was een evacuée

Jan Steenstra en Kees Klaver
Meer foto’s

Meer foto’s

 Bumawei 20
– Sipke Sloot (geb. 19-03-1860, overleden..? ) (is vader van Minkes Sloot).
Op de foto is Taetske Veenstra, de vrouw van Sipke Sloot.
Zij was de boerin, omdat haar man ziekelijk was.
– Freerk Eelkje Bosgraaf
– Wietse en Sjouk Kloosterman
– Durk en Matsje Bosgraaf


Deze foto is gemaakt op de trouwdag van Wietse Sjoukje


Freerk Eelkje in het midden. De anderen personen waren bij hun op visite geweest.


Hier stond de boerderij leeg

Taetske Sloot-Veenstra

Freerk en Eelkje Bosgraaf

Durk, Matsje, Eelkje en Freerk

 

 

 

 

Berichtnr.:1647/fbjan2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

Ooievaarsnest achter woning Minnema en aan de Bumawei


Wie staan hier allemaal op de foto?
In ieder geval Heine de Bruin, Sierd Boersma, Roel Nicolai, Hidde Nicolai, Michiel Nieuwenhuis, Wiebe Kootstra

Met man en macht werd het ooievaarsnest achter de woning van de fam. Minnema geplaatst.

Uit: Kollumer Courant van 13 maart 1981

Berichtnr.:21.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Eelke Meinertswei

Woning Jan van Assen

10881295_688258041273288_1926633791_n[1]

IMG_0019-001

IMG_0019


Jan van Assen op de tractor

“lytse Auke” ( vader Jan ) en zoon Jan van Assen


Jan van Assen en Auke van Assen( zoon van broer Durk)

Jan van Assen
2014

Berichtnr.:49/fbdec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Familie Fokke en Jan Tuinstra


Fokke Tuinstra, geboren 12-2-1869 en overleden 14-12-1943  en Sietske J. Tuinstra- Huizinga,  geboren 16-7-1870 en overleden 8-12-1943.

Fokke Tuinstra is een broer van Feike Tuinstra ( meer hierover).

Jongetje in het midden is Jan Tuinstra en aan weerszijden zusjes Anne en Gjetsje
De kinderen:
1. Antje Geb. 1907 – .., gehuwd met Harmen Sliep
2. Gerritje Geb. 1908 -.. gehuwd met Harm Zijlstra
3. Jan Geb.1912-1984, gehuwd met Gepke Adema ( hebben aan de Bumawei 23 gewoond)

De ouders van Fokke en Feike waren:
Gerrit Freerks Tuinstra, geboren 12 januari 1831 te Oudwoude, overleden20 januari 1881 te Kollumerzwaag
Sjoukjen Visser, geboren 15 november 1832 te Oudwoude, overleden4 december 1916 te Westergeest. Zij zijn getrouwd op 9 mei 1863. Hun kinderen waren Feike (1864), Ymkje (1865), Sytske (1866, gehuwd met Ate Delfstra), Fokke (1869), Freerkje (1874)

Het echtpaar Fokke en Sietske Tuinstra heeft gewoond aan het Lykpaed in de Dôlle in Triemen.


Jan en Gepke Tuinstra

Jan Tuinstra (geboren 6-7-1912 in de Dôlle en overleden 10-4-1984)  woonde met zijn vrouw Gepke Tuinstra-Adema (geboren 27-5-1912  en overleden 1-10-2007)  en kinderen vanaf 1945-1950 op de boerderij  aan de Bumawei 23.

Gepke Tuinstra -Adema was een dochter van Pieter Adema, geboren 4-6-1884 te Buitenpost en overleden 21-2 -1975 te Dokkum en Bregtje Dijkstra, geboren 5-3-1885 te Burum, overleden 10-5-1951 in Zwagerveen.
Pieter Adema en Bregtje Adema-Dijkstra hebben van 1933-1945 op de boerderij aan de Bumawei gewoond

Jan en Gepke Tuinstra hun kinderen waren:
Fokke
Brechtje
Sietie
Pieter

Gerrit
Joop

In 1950  zijn Jan en Gepke Tuinstra verhuisd naar de boerderij aan de Langeloane tegenover de Baptistenkerk in Kollumerzwaag.

Deze foto’s zijn gemaakt in het appelhôf bij de boerderij aan de Bumawei.


Kinderen: neef, Gerrit, Pieter


Zoon Pieter


Achter Fokke, Brecht.
Sietie heeft Gerrit op schoot, Pieter.


Achter Brecht, Sietie, nichtje Sietie?
Voor: neefje uit Burum, Pieter, Gerrit, neefje uit Burum


De kinderen van Tuinstra, toen ze al in Zwagerveen woonden.


Deze foto is van de kinderen, toen ze al in Kollumerzwaag woonden.
Achter: Fokke, Brecht
Voor: Pieter, Sietie, Gerrit

Berichtnr.:1697/ feb 2020.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum, Triemen

Anne Huisman ( postbode)

Bumawei 1937.
Anne Huisman ( postbode) voor het huis van Freerk en Eelkje Bosgraaf. Later bewoond door Durk Bosgraaf, nu door fam. Roffel

Bumawei omstreeks 1940/1950
Het Postkantoor van de fam. A.Huisman. Nu bewoond door fam. J.Brouwer. Links op de achtergrond de boerderij van de fam. Durk Annema


Bumawei omstreeks 1937.
Anne en Jantsje Huisman voor het postkantoor.
Rechts op de achtergrond de woning van Eabe en
Durkje Merkus en links de achterkant van de woning
van Durk Annema

Postkantoor 1936
Nog zichtbaar links de woning van Durk Annema
En rechts achter de woning van Kees en Minke Laverman


Anne Huisman half jaar bij de PTT in Duitsland

Berichtnr.:53

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Familie Steenstra Bumawei 19

In de woning Bumawei 19 hebben de volgende bewoners gewoond.
– Hermanus Cornelis Steenstra ( geboren 30-09-1857 in Westergeest , overleden 14-02-1922 in Franeker), Trijntje Steenstra- van der Werff ( geb. 03-08-1861 in Veenwouden, overleden 20-07-1942 in Westergeest). Zij waren de eerste bewoners van Bumawei 19
– kinderen van hun waren Alle, Cornelis en Teade ( Núnder)
– Alle Steenstra ( 26-12-1902 – 27-02-1985) en Jantsje Steenstra-Hilt ( 02-12-1900 – 28-12-1999)
– Auke en Geertsje van Assen
– Catrinus van der Meer


De kippenhokken van Alle Steenstra. Ten tijde van deze foto stonden de hokken al leeg Ze waren ook in gebruik door Sikke Visser die daar winterwortelen in had opgeslagen. Het waren hokken achter de woning van Alle en Jantsje Steenstra – in de hoek van de huidige Brede Ikker met de Flaaksikker.

Trijntje Steenstra-van der Werf

Drie gebroeders Steenstra, v.l.n.r.: Alle, Cornelis en Teade
Ervoor hun vrouwen: Jantsje Hilt, Janke Westerhof, Egbertje Reitsma


Alle en Jantsje Steenstra-Hilt

Alle Jantsje 40 jaar getrouwd

Berichtnr.:1311/fbjan2017/ ..

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Fotoalbum fan Ike Kloosterman

IMG_0009
Trouwfoto van Wietse Kloosterman en Sjoukje Bosgraaf


Bij de woning aan de Bumawei

IMG_0010
Het gezin Kloosterman:
Wietse, Ike, Gerrie, Freddie bij Sjoukje op schoot.
IMG_0008
Alie

IMG_0005
1956 Ike 4 jaar

 


Wietske Bosgraaf met de kinderen Klaas, en Aal Dantuma


Beppe Eelkje met Gerrie


Gerrie


Gerrie

IMG_0003
Familie Fennema en Kloosterman met de kinderen Ike en Gerrie

IMG_0002
Sjoukje Kloosterman en mw. Fennema, kinderen nog niet bekend.
Meisje rechts voor: Akke Dijkstra ( d.v. Jan en Teatske).Rechts boven Marten van der Kloet.
Gerrie Kloosterman in het midden voor.

IMG_0007

IMG
Bovenste rij: Freddie Kloosterman, Anneke Kloosterman-Batema, Gerrie Kloosterman met Yvonne Wilman (dochter van Willem en Ike) in armen, Sjoukje Kloosterman- Bosgraaf, Wietse Kloosterman, Willem Wilman
Onderste rij: Alie Wijmenga-Kloosterman, Sjoukje Wilman (dochter Willem en Ike), Ike Wilman
IMG_0004
Durk en Matsje Bosgraaf

IMG_0011
Familie Kei Kloosterman
Bovenste rij: Tsjallie Huisman-Kloosterman, David Kloosterman, Trien van Minnen-Kloosterman, Wietse Kloosterman, Beth Veenstra-Kloosterman, Lieuwe Kloosterman
Onderste rij: Matte de Jong-Kloosterman, Gerrit Kloosterman, Aaltje Kloosterman- de Vries, Geertje Hoekstra-Kloosterman, Jeltje de Vries-Kloosterman
IMG_0012
Familie Kei Kloosterman met aangetrouwden

Bovenste rij: Hendrik de Jong, Matte de Jong-Kloosterman, Hedzer de Vries, Jeltje de Vries-Kloosterman, Lieuwe Kloosterman, Jeltje Kloosterman-Teeninga,
Middelste rij: Wieger Hoekstra, Geertje Hoekstra-Kloosterman, Wietse Kloosterman, Sjoukje Kloosterman-Bosgraaf, Lieuwe Huisman, Tsjallie Huisman-Kloosterman, Wiebe Veenstra, Beth Veenstra-Kloosterman
Voorste rij: Johannes van Minnen, Trien van Minnen-Kloosterman, Gerrit Kloosterman, Aaltje Kloosterman-de Vries, David Kloosterman, Froukje Kloosterman-Bouius
Berichtnr.:1600/fbapril2017/…

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum, Kollenswei

Familie Kei Kloosterman

Fam Kloosterman-de Vries.jpg
Gezin Kei Kloosterman (Pot) en Aaltje Kloosterman – de Vries

Achter v.l.n.r.:Trijntje, Lieuwe, Tsjallie met strik, David, Wietse, Martha
Voor: Vader Gerrit ( Kei), Geertje met strik, Betje, moeder Aaltje en Jeltje

Trijntje Bilijam en Aaltje
Aaltje Kloosterman-de Vries met haar moeder Trijntje de Vries-Bilijam

Lieuwe Kloosterman1
zoon Lieuwe Kloosterman

Berichtnr.:1525/fbfeb16.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Woning Durk en Matsje Bosgraaf


Freark en Eelkje Bosgraaf

IMG_0004
Trouwfoto Durk en Matsje Bosgraaf


V.l.n.r.: Matsje Bosgraaf, Durk Bosgraaf, Eelkje Bosgraaf (moeder van Durk), Freerk Bosgraaf(vader van Durk)
Bumawei 20

Huidige bewoners: familie Roffel
Berichtnr.:1251/fbdec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Durk en Lies Annema woonden aan de Bumawei 1

Durk Annema ( 1885-1978) en Lies Annema-Hoekstra(1981-1954) woonden aan de Bumawei 1 vanaf 1940.
Lies Hoekstra was een dochter van slager Pieter Hoekstra (1857 – 1950). Pieter was vroeger slager aan de Eelke Meinertswei. Durk was naast boer ook bij de brandweer en zat in de oudercommissie van de openbare school en was voerman bij de begrafenisvereniging. Hij runde een melkrit  en trok er vooral zondagsavonds op uit met de glazen wagen om predikanten ter wille te zijn bij het vervoer
Hij had een brik/ glazen wagen om mensen naar het ziekenhuis te brengen of naar de trein. “s Zomers bezorgde hij hooi bij de boeren
Kinderen van hun waren Herman en Pieter.

Scan pake durk op het feest

Durk Annema onderweg naar het feest. Op de fiets Elias Nieuwenhuis.

Scan pake durk op de hooiwagen
Durk Annema yn de ûngetiid rond 1949

beppe Lies, mem, dick en janny

Durk Annema was getrouwd met Lies Annema, ze woonden op de Bumawei 1.
De woning is  inmiddels afgebroken.
Hun jongste zoon is Pieter ( 1916 – 2013), die getrouwd was met Johanna van Dekken
Op de foto achter: Lies Annema en schoondochter Johanna.
Voor: kinderen van Pieter en Johanna: Dirk en Janny Annema.


Dit stukje stond in de KC van 7 augustus 2000.
In de Kollumer Courant van 1954.

Zoon Pieter is in Eernewoude gaan wonen. Hij was actief voor het Skutsjesilen. Het volgende staat op internet:

De Stichting Earnewâldster Skûtsje is in 1956 opgericht door de heren Douwe Franke, Pieter Annema en Gerrit P. Wester. Zij hebben naar een idee van de plaatselijke timmerman, de heer Jan Bruinsma, het idee opgevat een skûtsje te kopen om het te bewaren voor het skûtsjesilen. Het werd de Nijverheid van de heer Berend Mink.

Deze aankoop bleek de gouden oplossing te zijn om de skûtsjes te bewaren voor het wedstrijdzeilen. Alle SKS skûtsjes zijn tegenwoordig in een stichting ondergebracht om het voortbestaan van deze prachtige traditionele sport te waarborgen.

KC: 7 augustus 2000

Berichtnr.:1427/fbdec16/ jan 2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Foto van de volkstuinen met zicht op de Bumawei

IMG_0002-001
Dhr. Kortenbosch,Tjalling Schotanus (echtgenote was Lieuwkje), Jan Annema, Elias Nieuwenhuis

IMG_0001-001

Foto’s genomen vanaf de volkstuinen met zicht op de Bumawei
Berichtnr.:1363/fbdec16.

Share This:

2 reacties

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Woning van Jan en Tjimkje Huisman aan de Bumawei

Bumawei.
Toen bewoond door de fam. Jan en Tjimkje Huisman
V.l.n.r.: Janke Tuinstra-Zijlstra;Tjimkje Huisman-Sipma;Pietje Oostwoud?
Lies Annema( vrouw van Durk Annema); en zoon Herman Annema
namen kinderen onbekend.
Berichtnr.:358/fbjan2017.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Woning van Jan en Tjimkje Huisman aan de Bumawei

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Dorpsbewoners op de hoek Bumawei/ van Teijenswei


Op de foto: v.l.n.r.:Rike Westra ( Edzer en Rike), Willem Reinders en echtgenote Akke met zoontje Johannes, Baaije Zijlstra( moeder van Willemke Kooistra),Klaske Zwaagstra, Jan Reinders (zoon van Willem’s Akke) en Eabele van der Schaaf. Links op de achtergrond de “earmenketen”. Middenachter nog net zichtbaar de woning van de fam. van der Kloet. Rechts de boerderij van Tseard Anne op de hoek van der Kertiersreed. Zij stonden te kijken naar de optocht. De foto is gemaakt in 1933

Berichtnr.:387/fbdec16/feb2018.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Dorpsbewoners op de hoek Bumawei/ van Teijenswei

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Van Teijenswei

Foto’s dorpsfeest omstreeks 2000

14915205_1028759297232410_2584546289734504843_n
Dorpsfeest 2000, thema beroepen.
Bumawei, De klompenmaker
Op de foto vlnr in de klomp Jelmer Bremer en Lieset de Vries.

14939368_1028767730564900_1446641878837130186_o
Dorpsfeest Augustus 2000 of 2001
Zittend Alie de Jong en Eline de Vries
Links in de klomp Jelmer Bremer. Mark Bremer en Abele de Jong bij de kast. En staande voor de wagen. Nynke en Aldert de Vries, Jille- Auke en Ypie Bremer.
Deze foto is gemaakt op de hoek Bumawei/ Eelke Meinertswei.
Op de achtergrond is de Keningsbrege (Zwemmer) en het Ljeppershiem.
Berichtnr.:1585/fbdec16.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum, Verenigingen

Anne Huisman


Kalkhúswei Eind  dertiger jaren.
Op de foto: Anne Huisman. Deze foto is genomen vanaf de Kalkhúswei( hoek met Van Teijenswei/Bumawei). Rechts op de achtergrond de woning van “Selie Braak”. Daarachter het postkantoor. Links nog net zichtbaar de boerderij van Durk Annema. Let op de grote bomen op en om het erf van Wiebe en Aal ( Pieter Paraplu)

IMG_0007

Ruurd van der Veen op de Bumawei.

Berichtnr.467/fbjan2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Kalkhúswei, Van Teijenswei

Herre Hoekstra krijgt zijn vrachtwagen thuis bezorgd en familiefoto’s


Herre Hoekstra stopt met werken op 7 juli 2000 bij Haitsma Beton.
KC: 7 juli 2000

IMG_0002
Herre en Gelske Hoekstra met zoontjes Popke en Henkie.

IMG_0003 - kopie
Herre Hoekstra en Thomas Kempenaar

IMG_0004
Herre Hoekstra en Anton de Bruin ( van bakker de Bruin) bij het huis waar nu Ulbe en Jellie de Jong wonen.

IMG_0001 - kopie

Jelle Kempenaar en Sije Dijkstra en achter op de brommer Henkie Hoekstra

Berichtnr.:1008.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

Freerk en Eelkje Bosgraaf


Freerk en Eelkje Bosgraaf ( 1974-1980)
“Na gedane arbeid is het goed rusten”. De foto is genomen
bij het huis aan de Bumawei, waar later zoon Durk en Matsje Bosgraaf hebben gewoond.
Huidige bewoners: familie  D. Roffel


KC: 18 mei 1975
Burgemeesters echtpaar op bezoek bij 90-jarige Freerk Bosgraaf
Jaartal?
Berichtnr.:521/fbdec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Woarven

Volop sneeuwpret aan de Bumawei


December 2009

KC:2009
Berichtnr.:1193/fbjan2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

Aanleg riolering aan de Bumawei in 1977


De
Bumwei was hier nog een zeer smalle weg.


Aanleg riolering aan de Bumawei in 1977
Berichtnr.:1147/fbdec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum, Plaatselijk Belang

Serenade voor 90- jarige Jantsje Huisman-Zijlstra


Enkele leden van de muziekvereniging de Bazuin kwamen enkele liederen spelen voor de 90-jarige Jantsje Huisman -Zijlstra( haar man was Anne Huisman, vroegere postkantoorhouder)

KC:6 juli 2005

DSCN2501

Berichtnr.:543/fbjan2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum, Verenigingen

Auke van Assen

IMG_0010
Auke van Assen, krantenbezorger.
1976

Berichtnr.: 1366/fbdec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

Ansichtkaarten Bumawei vanaf 1930

Bumawei 1932. Voor de winkel staan vermoedelijk enkele kinderen uit Westergeest met de heer Attema( winkelier)
Tussen de winkel van de fam. Attema en de tegenwoordige “Fokkema’s Pleats”was toen nog niet gebouwd. Bij de man met de zeis en kind( beiden onbekend), liep rechts een pad, dat uitkwam op de Eelke Meinertswei vlak bij de woning van de Gelf en Janke”froulju: Janke en Froukje

Veel klandizie voor de winkel van de fam. Attema. Of was het misschien nieuwsgierigheid voor de deftige brik en het witte paard ( Mogelijk was dit Renze Blom..)

bumaweioud
Bumawei
Uit: Kollumer Courant van 9 maart 1994.
Ons is niet precies bekend, wat de reden is voor deze foto.
Er staat nog maar 1 elektriciteitspaal, was het personeel van de PEB?


Meisje links is Tjitske Huisman, was bij pake en beppe Harm en Njiske Huisman.
1956/57


1957

1957


1960

 
1960/1964.

Berichtnr.:54/fbjan2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Stille tocht in 1955Stille tocht op de Kalkhúswei.
10 jaar bevrijding werd herdacht
Met op de foto o.a. Freddy Derks Klaas Wiersma
Berichtnr.: 412/fbjan2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Kalkhúswei

De slagerswoning aan de Bumawei


Slagerij Fennema: Oane Fennema en zijn vrouw Geertje en dochter Tinie ( Bartele Tinie Kempenaar)
IMG_0001
IMG_0028
Geertje
IMG_0002
Zoon Seeger Fennema

De “slagerswoning”van Oane Fennema.
Voorheen bewoond door de slagers Hilwerda en Kees Oostwoud.

Huidige bewoners: Gooi en Jellie Steenstra


Op de voorgrond de slagerswoning van Fennema.
Op de achtergrond ‘t Hokje.
Daar hebben Harm en Folkje Woelinga gewoond. Ook  Harry Dijkstra, Lubbert en Bea Merkus, Anne en Janke Hoekstra, Minze en Truda van der Velde ( laatste bewoners). Huisje is afgebroken in 1987.

IMG_0004
IMG_0002
IMG_0003
Het “hokje”
Berichtnr.:346/fb.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor De slagerswoning aan de Bumawei

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Fotoalbum Lieuwe J. Huisman

IMG_0005
Lieuwe Huisman ( zoon van Jan Huisman en Tjimkje Sipma)

IMG_0001
Lieuwe Huisman en Jan ter Horst

IMG_0007
Op de trouwdag van Lieuwe en Janke 15 jan. 1960
waren ook pake en beppe Johannes Sipma en Anna Schutter aanwezig

IMG_0038
De gezusters Froukje en Matsje Huisman

IMG_0008

De gezusters Froukje en Tine

IMG_0011

Doeke Huisman ( oom van Lieuwe), Johannes Huisman ( broer), Lieuwe Huisman (Lieuwe Frouk)

IMG_0013
Ate van der Meulen en Froukje Huisman, zus van Lieuwe
op het dorpsfeest aan “it sekjerinnen”

Berichtnr.:1528/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Tien kippen bij koopcontract

IMG_0040

Sietske Linstra 60 jaar getrouwd met Egbert Delfstra.
Sietske Linstra is een dochter van Roel en Lutske Linstra, die aan de Kalkhúswei 15 hebben gewoond.
De bruiloft werd gevierd in het lokaal van de Hervormde Kerk in Westergeest.
KC: 8 januari 2016

IMG_0020

Rechts Lutske Linstra ( e.v. Roel Linstra, woonden aan de Bumawei)
Links is Trijntje van der Veen.

lutskelinstra
Helaas klopt onderstaande niet. De dochter  heeft aangegeven, dat dit niet haar moeder is.
(Lutske Linstra-Dijkstra ( e.v. Roel Linstra en zij was een zus van Bokke Dijkstra van de Langeloane).)

Berichtnr.:1543/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

Het gezin van Jan en Tjimkje Huisman

Jan en Tjimkje Huisman woonden aan de Bumawei 15 en hadden 6 kinderen

IMG_0010
Achter: Martje, Johannes, Trijntje, Lieuwe , Froukje
voor:Anna, vader Jan , moeder Tjimkje

IMG_0010
Tjimkje en haar kinderen Tine, Froukje en Johannes

IMG_0022

Jan  en Tjimkje Huisman met Eke , dochter van Harm Huisman en Njiske

IMG_0012
Jan en Tjimkje met Pietje Oostwoud ( heeft met man Kees gewoond in de woning waar Minke Adema nu woont, had een slagerij).
Namen kinderen niet bekend.

IMG_0002
Achter de woning van Jan en Tjimkje Huisman stond een noodwoning.
Deze foto is voor de noodwoning genomen.
Vier geslachten:
Achter: Anne Hiemstra-Huisman, Tjimkje Huisman-Sipma
Voor: Tjimkje Hiemstra, Anna Sipma-Schutter

IMG_0034
Anna

IMG_0037
Trijntje

IMG_0035
Martje

IMG_0036
Froukje

IMG_0032
Lieuwe

IMG_0021
Lieuwe Huisman en Janke ( trouwdag 15 januari 1960)

IMG_0024
Sjoerd van der Ploeg en Martje Huisman

IMG_0025
Tjeerd Hiemstra en Anna Huisman

IMG_0026
Johannes Huisman en Clara Dijkstra

IMG_0027
Johannes Hilboezen en Froukje Huisman

IMG_0006-001
Ab de Boer en Tine Huisman

IMG_0011

IMG_0011metnamencompleet

Op de foto:
Achter: Clara Huisman-Dijkstra, Janke Huisman-Visser, Trijntje de Boer-Huisman, Tjeerd Hiemstra, Froukje Hilboezen-Huisman, Anna Hiemstra-Huisman, Johannes Hilboezen, Baukje Hiemstra-Dijkstra, Henk Hiemstra, Sjoerd van der Ploeg, Pim Huisman, Jan Huisman, Tjimkje Huisman-Sipma, Ab de Boer, Lieuwe huisman, Piet van der Ploeg, Pim Postma-van der Ploeg, Wytze Postma, Ger de Boer, Johannes huisman, Hanneke huisman, Tjibbe Hoekstra, Martje van der Ploeg-Huisman, Eddy Huisman, Pim Hoekstra-Idema, Jan Huisman, Pim Hilboezen, Hilda Huisman, Folly Hilboezen

Nazaten Jan en Tjimkje in 2002 bijeen

Berichtnummer:1527/fbmrt16.

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Kruidenierswinkel aan de Bumawei 2

IMG_0050a

Bumawei 1966.
Woning van de fam. N. de Beer. Voorheen bewoond
door fam. Attema. Op de achtergrond de boerderij van
de fam. Adema.

Bekend is, dat de kruidenierswinkel gesticht is door de fam. Minne Wobkes en Tjitske de Vries, in het jaar 1926 werd de winkel overgenomen door de fam. Attema ( Folkert Attema en Lazine Jouwsma, zie ook berichtnr.: 359), waar ze 34 jaar verbleven. Daarna is de winkel overgenomen door Nanne en Tine de Beer( afkomstig uit Dokkum) ( 1960).

IMG_0030a
De Bumawei, links achter de woning Bumawei 2 met nog een schuur, waar de goggomobil van Nanne de Beer in stond.

IMG_0046
Jeltje Annema

Nu bewoond door Ulbe en Jellie de Jong.
Berichtnr.:361.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Kruidenierswinkel aan de Bumawei 2

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Klaas Kok omstreeks 1950


Bumawei.
Klaas Kok omstreeks 1950. De foto is
genomen vanaf het erf van de fam. Kloosterman.
Op de achtergrond is de woning van de fam. S. Sloot.

IMG_0031

Waarschijnlijk dochter Sietske Kok.
Ze hebben gewoond in het huis van Selie Braaksma, op de hoek Bumawei/ van Teijenswei.
Kok verkocht petroleum.

IMG_0023

Ook Sietske Kok met haar man Lammert Beyert.

Berichtnr.:357/fb.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Klaas Kok omstreeks 1950

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum