Durk en Lies Annema woonden aan de Bumawei 1

Durk Annema ( 1885-1978) en Lies Annema-Hoekstra(1981-1954) woonden aan de Bumawei 1 vanaf 1940.
Lies Hoekstra was een dochter van slager Pieter Hoekstra (1857 – 1950). Pieter was vroeger slager aan de Eelke Meinertswei. Durk was naast boer ook bij de brandweer en zat in de oudercommissie van de openbare school en was voerman bij de begrafenisvereniging. Hij runde een melkrit  en trok er vooral zondagsavonds op uit met de glazen wagen om predikanten ter wille te zijn bij het vervoer
Hij had een brik/ glazen wagen om mensen naar het ziekenhuis te brengen of naar de trein. “s Zomers bezorgde hij hooi bij de boeren
Kinderen van hun waren Herman en Pieter.

Scan pake durk op het feest

Durk Annema onderweg naar het feest. Op de fiets Elias Nieuwenhuis.

Scan pake durk op de hooiwagen
Durk Annema yn de ûngetiid rond 1949

beppe Lies, mem, dick en janny

Durk Annema was getrouwd met Lies Annema, ze woonden op de Bumawei 1.
De woning is  inmiddels afgebroken.
Hun jongste zoon is Pieter ( 1916 – 2013), die getrouwd was met Johanna van Dekken
Op de foto achter: Lies Annema en schoondochter Johanna.
Voor: kinderen van Pieter en Johanna: Dirk en Janny Annema.


Dit stukje stond in de KC van 7 augustus 2000.
In de Kollumer Courant van 1954.

Zoon Pieter is in Eernewoude gaan wonen. Hij was actief voor het Skutsjesilen. Het volgende staat op internet:

De Stichting Earnewâldster Skûtsje is in 1956 opgericht door de heren Douwe Franke, Pieter Annema en Gerrit P. Wester. Zij hebben naar een idee van de plaatselijke timmerman, de heer Jan Bruinsma, het idee opgevat een skûtsje te kopen om het te bewaren voor het skûtsjesilen. Het werd de Nijverheid van de heer Berend Mink.

Deze aankoop bleek de gouden oplossing te zijn om de skûtsjes te bewaren voor het wedstrijdzeilen. Alle SKS skûtsjes zijn tegenwoordig in een stichting ondergebracht om het voortbestaan van deze prachtige traditionele sport te waarborgen.

KC: 7 augustus 2000

Berichtnr.:1427/fbdec16/ jan 2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Laat een reactie achter