Dagelijks archief: 21 november 2014

Fotoalbum Minze en Berber Sipma

 

img_0009
De woning aan de Van Teijenswei.

img_0007
Achter Berber en Minze Sipma
Voor: Welmoed, Geale, Yttje, Rennie

img_0018
img_0015
Welmoed met poes op schoot en mem Berber

img_0006
Minze en Berber
img_0010
Berber even een buurpraatje met Tetsje Annema

img_0008
Yttje en Welmoed en ?

img_0003
Ytsje de Vries ( d. van Bram en Boukje), Yttje en Welmoed

img_0002
Juli 1971 Welmoed en Yttje?

img_0013
Minze en Berber

img_0014
Met buren familie Schenk een dagje naar Schiermonnikoog.
Welmoed, Berber met op schoot Almut, Rennie, Helga Schenk,
Geale, Yttje, Conrad, Ulrich, Eckart, Minze.

img_0016
Yttje en Rennie en Mark Veenstra

img_0005
Feest in de Fokkema’s pleats, de familie Schenk gaf een afscheidsfeestje voor de buurtgenoten.
Wietske Reinders, Derk van der Kloet erachter, Annie Kempenaar, Wietse Kempenaar

img_0006
Henk Elzinga, Gea Elzinga, Tetsje Annema

img_0006-001
Lies Steenstra, Jan Steenstra, Derk van der Kloet, Roel Nicolai

img_0001-001
Petra Haven, Hilja Merkus, Berber Sipma, Frouwkje Bijlstra

img_0001-002
Geale Sipma,Yttsje Solle, Petra Haven (toen vrouw van Geale),Hilja van Eabe Merkus, Berber Sipma

img_0002-001
Minze Sipma en Jacob Bijlstra

img_0017

Bij de auto is Wiebe Westra. Deze heeft gewoond aan Van Teijenswei 19.
Minze bij de brievenbus.

img_0005
Berber en Gerrit Kloosterman
IMG_0001combi
Uitstapje vrouwen vereniging.

img_0020
De melkboer Jan Kamma en Berber

img_0011
Minze en Berber.

Berichtnr.:1590/fbfeb2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Bejaardensoos Oudwoude- Westergeest

IMG_0029

Berichtnr.:1605.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Verenigingen

Fotoalbum van Jochem Merkus

Harm en Gooitske Merkus woonden in de boerderij aan de Eelke Meinertswei 22, waar nu Op ‘e Hichte is.
Meer over deze boerderij

IMG_0005
Maart 1959. Foto genomen achter hun boerderij.
Harm en Gooitske Merkus
Zoons Jan en Jochem Merkus

IMG_0003
Aug.1964 Harm en Gooitske

IMG_0002
Aug.1964 Zoon Jan.

IMG_0004
De ouders van Harm: Jan en Akke Merkus, woonden aan de Kalkhúswei
IMG_0007
Gooitske met haar zus Hitsje ( later vrouw van Ebele Dijkstra)
IMG_0001
Aug. 1933. Luitzen Klaver, Hitje Dantuma, Gooitske Dantuma en Anna Klaver.

Berichtnr.:1385/fbokt2016.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Schaatsen op de Zwemmer


“Koek en Sopie” hokje van Johannes Schotanus

De Oude Zwemmer

 

IMG_0024
Op de Nieuwe Zwemmer

img_0003
Schaatsen op de Nieuwe Zwemmer. Rechts het Ljeppershiem.
Siep Schotanus, Sipke Sloot en vooraan Sjirk Schotanus

Berichtnr.:533/fbjan2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier, Sport

Ljeppershiem moet recreatiecentrum met allure worden


Kollumer Courant: 14 maart 2005

Ondernemer Paul Bol heeft plannen voor het Ljeppershiem
KC:2005
Berichtnr.:294/fbnov2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Foto’s dorpsfeest en andere foto’s

02-dsc_0427
De Eelke Meinertswei wordt aangepakt

04-dsc_0440

06-dsc_0455
Bakkerij van der Wal,  Bouwbedrijf Adema

07-dsc_0456
Roeiwedstrijd

09-dsc_0458
Himmeldei.

10-dsc_0459
Bingoi hetlokaaltje van de kerk. Links Sije Schotanus, rechts Wiep Sipkema, achter Jan Kingma

11-dsc_0460
Waarschijnlijk allemaal Fierljepwedstrijdbezoekers

12-dsc_0473
Kruispunt van Teijenswei/ Bumawei

20-dsc_0486
Kruispunt Van Teijenswei /Bumawei

13-dsc_0474

14-dsc_0475
Deze brug is niet in Westergeest, maar blijkt bij Kollumer Aldsyl te zijn.

15-dsc_0477
Sjoerd Huisman gaat uit vissen.

17-dsc_0480
Kei Kloosterman ( Kei ‘e Griet)met een voorraad wortelen bij het lokaaltje. De vrouwen van Westergeest werden uitgenodigd om met elkaar wortelen te gaan schrapen. Deze werden verkocht en de opbrengst werd gebruikt voor de verbouw van de Fokkema pleats.

18-dsc_0481

Links Herre Hoekstra, Gerrit Kempenaar, achter Sikke Visser, Anne Visser?, rechts Durk van Assen

21-dsc_0487

22-dsc_0488

23-dsc_0491

 

25-dsc_0493
De optocht, een wagen van de Triemen.

26-dsc_0494
Pauze van de Optocht op de Muntsewei Veenklooster
Op het paard Sierk Jan Schotanus. Voor Nynke van der Kooi en Jellie Fennema.

27-dsc_0495
Heine de Bruin met  dames op de wagen

28-dsc_0497

30-dsc_0499
Johannes Schotanus met zijn auto

31-dsc_0501
Wiep Sipkema  met de wagen:”Ik stond laatst voor een poppenkraam”

36-dsc_0518
Griet Dantuma en Tetsje Annema

01-dsc_0444

Jochem Tigchelaar uit Kollumerzwaag. Ze hadden de Kynstobbe weggehaald uit Westergeest en op een versierde wagen gezet in Kollumerzwaag. “Dit is de rots van Westergeest”

19-dsc_0482

32-dsc_0502
33-dsc_0510

34-dsc_0511
Plysje Bijma

35-dsc_0512

Laswerkzaamheden met Heine de Bruin, Wiebe Koster , Derk van der Kloet en man met rode petje???

Berichtnr.:1574/fbdec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Eke Kempenaar en Dout Adema

IMG

Eke Kempenaar en Dout Adema bij de Kienstobbe aan de Eelke Meinertswei

IMG_0007
Eke en Dout op de motor

Berichtnr.:1556/fbokt2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Meester Migchelbrink

IMG

Meester Migchelbrink en zijn echtgenote, links was Johanna, die bij hen in woonde.
De foto is genomen voor “it Skoalhûs”op Triemen.

IMG_0009
Meester Migchelbrink


Meester Bernard Migchelbrink en zijn echtgenote Maria Magdalena de Jong ( ?, niet helemaal zeker)
Berichtnr.:1598/fbfeb2017

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Muziekkorps de Bazuin

1975 - Brassband De Bazuin Triemen-Westergeest
1975 Muziekvereniging de Bazuin
Voorste rij: Jilles Bijlstra, Tsjerk Dijkstra (Burum), Durk Bijlstra, Jitske Bijlstra, Jellie van der Veen,? iemand uit Driesum, Anneke Banga , dochter van Anneke-Banga-Visser,Piet Reitsma
Middelste rij: Jilles Bijlstra, Jan Banga, Durk Bijlstra, Jacob Bijlstra, Oebele Bijlstra, Klaas Jepma
Achterste rij: Joop Bosgraaf ( dirigent), Leffert Nicolai uit Harkema, Andries Nicolai uit Harkema. Piet van der Veen, Sape de Vries, Auke Banga, Pieter Bijlstra, Akkelien Banga,Melis Bijlstra,  Tineke Paulusma ( zus Piet Paulusma).

Berichtnr.:1565/fbjan2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Woning Durk en Matsje Bosgraaf


Freark en Eelkje Bosgraaf

IMG_0004
Trouwfoto Durk en Matsje Bosgraaf


V.l.n.r.: Matsje Bosgraaf, Durk Bosgraaf, Eelkje Bosgraaf (moeder van Durk), Freerk Bosgraaf(vader van Durk)
Bumawei 20

Huidige bewoners: familie Roffel
Berichtnr.:1251/fbdec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Nazaten Goitzen D. Feenstra-Sybrigje Boersma bijeenIn deze woning, waar o.a Sjoerd Lulofs gewoond heeft, woonde de schilder Feenstra.
Wietske de Boer-Wiersma schreef hierover het volgende:
img_00016

Feenstra is begonnen met zijn schildersbedrijf aan de Kollenswei 1, waar nu de familie Adema woont. De Kollenswei werd vroeger ook wel “it Ferversreedsje”genoemd.
Feenstra was schilder tot 1919. Uiteindelijk is Feenstra een bedrijf begonnen met 70 man in dienst. De NELF fabrieken in Marrum heeft hij ooit zijn aandeel in gehad.

Huidige bewoners: Harmen en Tineke Bijlstra.
Berichtnr.:579/fbfeb2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Jan Uitterdijk met ijscokar, groentekar

IMG_0018
Jan Uitterdijk met de groentekar

IMG_0015
Jan Uitterdijk met hulpje Jappie van der Veen uit Oudwoude.
Deze foto is genomen in Oudwoude, Jan Binneswei 4.

IMG_0016
Jan Uitterdijk en zoon Jurjen en Ome Henk

IMG_0017
Jan Uitterdijk met de ijscokar

IMG_0011
De groentenwinkel Trekweg 3. Jan Uitterdijk met de groentekar
Berichtnr.:1404/fb.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Schoolfoto met Gooi Steenstra 1969/1970

13528606_287198648300856_6142566779361842637_o

Achter v.l.n.r.:IJpie Visser, Jacob Bijlstra, Rinse de Beer, Jan van der Zaag, Juf Idsardi, Melis Bijlstra, Harry Nicolai.
Midden: Tjitske Bergsma, Froukje Grijpstra, Aafke Kempenaar, Jellie de Haan, Sjoukje van der Heide, Janke Kempenaar, Tjalling Schotanus, Sieds van der Schaaf.
Voor: Gooi Steenstra, Lydia Prins, Greetje Hoogeboom, Tietje Bosma, IJttje Sipma

Berichtnr.:1568fbnov2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Fotoalbum, School

Drie jongemannen op brommers

img_0026

v.l.n.r.: Jan van der Veen, Pieter Bijlstra, Sjirk Jan Schotanus.
Berichtnr.:1584/fbdec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Foto’s van een dorpsfeest jaartal niet bekend

Foto’s van een dorpsfeest met spellen  en optocht

01-img_0005

Links Siepie de Vries, achteraan Oebele Bijlstra, rechts vooraan Jan Kempenaar (Triemen).

07-img_0019
Versierde wagen van de Eelke Meinertswei.
Links van voor naar achteren: Jan van der Veen, Loekie Schotanus ( van Sjirk), Kees Adema, Hielkje Kootstra
Midden van voor naar achteren: Tjitske de Bruin ( bakker de Bruin), Ieke Kloosterman, Wiebe Kootstra.
Rechts van voor naar achteren: Ype Reinders, .., Hielke van der Veen

08-img_0020
Sjirk Jan Schotanus

11-img_0015
Sjirk Jan Schotanus.

Berichtnr.:1582/fbjan2017.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Boerderij op Keatlingwier 15

Op deze boerderij woonden Bartele en Saapke Vries-Zwaagstra met hun kinderen Oebele en Lukketine.
Daarna namen Marinus Reitsma en Lukketine de boerderij over. Bartele en Saapke en Oebele gingen in de woning op Keatlingwier 13 wonen.

12795340_815034685267076_7237661106682637021_n

De kinderen voor de boerderij zijn Oebele en Lukketine met een neefje en nichtje.

IMG_0030

IMG_0013
IMG
Voorjaar 1980

IMG_0012.jpg
De pakken hooi kunnen binnengehaald worden.
Op de trekker Bartele. Rechts staat Marinus en op de hooiwagen ..

Winterplaatjes 14 en 15 februari 1979
IMG_0023

IMG_0023extra

IMG_0024

IMG_0025

IMG_0025-001

IMG_0025-001extra

IMG_0026

IMG_0029
Schaatsen op de Oude Zwemmer

IMG_0031

IMG_0031-001

IMG_0032

IMG_0032-001

Berichtnr.:1547/fbmrt16/okt2016.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

De timmerman, de smid en de schilder

De Timmerman/ Aannemer/ Wagenmaker

Eelke Meinertswei 12:
(onderstaande boerderij in 1974 afgebroken)

IMG_0001-001

 1 Kees de Koe was waarschijnlijk de eerste timmerman op dit adres. Van 1927-1936 . ( meer over de familie de koe)
De boerderij van Heine de Bruin is waarschijnlijk door hem gebouwd. De eerste steen is gelegd door H. de Bruin in 1935. De boerderij was klaar in 1936. Ook de boerderij van Jabik Steringa van Keatlingwier is door hem gebouwd in 1934.

2. Jacob Adema ( 1911-1972) ( e.v. Antje Klaver 1915-1980) van 1936 tot 1972.
historie27jan-1-1024x575[1]
Bij de timmerman kon men ook terecht om de klompen laten repareren( kramjen genoemd) en voor schaatsen slijpen.

3. Bouwbedrijf D. Adema ( Durk en Pietsje). 1972 overgenomen van vader Jacob tot 1997 (meer over bouwbedrijf adema)

4. Bouwbedrijf D. Adema (Hein en Jaap Adema)1997 tot heden

Waarschijnlijk heeft voordat Kees de Koe er kwam wonen, de heer Jogchem Laverman,  op dit adres gewoond.
Lees hier meer over de familie Laverman


Eelke Meinertswei 21:

IMG_0073
Rechts de wagenmakerij, gebouwd rond 1750.
Deze foto is van 1927. meer ansichtkaarten

1. Berend van der Haak en Berber Viersen zijn getrouwd op 15 mei 1898 en zijn op deze dag gestart met de Wagenmakerij. Berend van der Haak werd ingeschreven als Nederlands Herformd Wagenmaker (meer over de familie van der Haak)

2. Pieter van der Haak en Jitske van Assen. In 1927 heeft de zoon van Berend van der Haak, Pieter van der Haak het bedrijf overgenomen. De werkzaamheden werden al meer uitgebreid met het doen van klusjes bij de boeren in de omgeving.

3. Bouwbedrijf van der Haak en Bijlstra (Jabik Bijlstra en Frouwkje van der Haak) In 1954 kwam schoonzoon Jabik Bijlstra in het bedrijf. De werkzaamheden werden verder uitgebreid met ook het bouwen van woningen. De eerste woning die gebouwd is, is die aan de Eelke Meinertswei 9, waar nu de familie H. Rekker woont.

4. Bouwbedrijf van der Haak en Bijlstra. Vanaf de jaren 75 is het bedrijf overgenomen door de zonen Durk, Oebele Jilles en Jan

Er is veel veranderd door de jaren heen. Het eerste snellere vervoermiddel was de brommer en in 1960 kwam de eerste auto. Heel wat anders dan de hoge wagen op houten wielen, die met mankracht moest worden voortbewogen, waarbij vooral de brug over de Trekvaart een behoorlijk obstakel bleek te zijn.

Voordat Berend van der Haak en zijn vrouw er kwamen wonen waren de gebouwen op dit adres en de woning ernaast op nr. 23 eigendom van de familie Hoogeboom
Achter de oude Wagenmakerij heeft ook een boer gewoond. Waarschijnlijk was dat Albert Zwaagstra.

De melkbus staat voor bij de weg op bovenste ansichtkaart te zien.

Eelke Meinertswei 7b:

Siep Schotanus was eigenaar van Bouwbedrijf Schotanus, maar had het bedrijf niet volledig aan huis, zoals de andere bouwbedrijven. Hij had mensen in dienst en was onderaannemer

De volgende personen waren timmerman zonder een eigen bedrijf

Ringer van der Meulen (1865-1931) was timmerman
Folkerts Postma ( e.v.Klaske) werkte waarschijnlijk bij Kees de Koe.
Jacob Adema was eerst ook bij Kees de Koe werkzaam.

Smederij Hoogeboom, 1937, Eelke Meinertswei 18 Fotoserie smederij
De smederij van Jabik Hoogeboom (1842-1908), zoon Eelke Hoogeboom (1886-1949), later diens zoon Jabik Hoogeboom (1922-1994).

IMG_0074
1937 V.l.n.r.: Eelke Hoogeboom, een reiziger uit Leeuwarden, Wessel Veenstra, Mintsje Hoogeboom (vrouw van Eelke), twee buurkinderen, meesterknecht Jacob Huisman, agent Schaafsma
In de oorlog werden er in de schuur tabaksbladen gevouwen, om wat bij te verdienen.

Schilder en verfwinkel: meer over de familie Feenstra
Feenstra is begonnen met zijn schildersbedrijf aan de Kollenswei 1, waar nu de familie Adema woont. De Kollenswei werd vroeger ook wel “it Ferversreedsje”genoemd.
Feenstra, Eelke Meinertswei 19, tussen het café en Van der Haak en Bijlstra in.
IMG_0071lulofs
2. Durk Zijlstra. Hij was schilder, maar was ook “strykjildskriuwer”. meer over Zijlstra


Berichtnr.: 1597/fbfeb2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Jan van der Bijl en Frans Dam gehuldigd

img

img_0002

Jan van der Bijl heeft jarenlang gewoond in Selie haar huis aan de Van Teijenswei.

Berichtnr.:1580/fbfeb2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Fotoalbum Andries Dijkstra Gerkusbrêge

Meer foto’s van de familie Dijkstra

img_0019
Het gezin van Boele en Romkje Dijkstra
Achter: Andries, Pieter, Boele
Voor: vader Boele, Geertje, moeder Romkje

img_0001
Andries, Sikke Dijkstra ( van Jan en Teatske) en Pieter.

img_0005
Pieter en Andries

img_0008
Voor op de brommer: Andries en achter: Pieter

img_0010
Pieter

img_0014
Andries met zijn eerste auto

img_0015
De eerste tractor van Andries

img_0017
1952 Achter: Pieter. Voor: Andries

img_0013
1956 Andries, Biense, Geertje en Pieter

img_0020
img_0021
De Jachtakte van Andries Dijkstra

img_0022
Afgekeurd voor dienstplicht

img_0023

img_0024
Melkrekening en berekening melkprijs.

Berichtnr.:1591/fbfeb2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Groepsfoto Jongelingsvereniging omstreeks 1938/ 1940

IMG_00092
Achterste rij: Heine de Bruin, Jan Annema,Thomas Visser, Gerrit Visser.
2e rij van achteren: Jente Koster, Tabe Dijkstra, Sjirk Loonstra, Jappie Huisman, Bearn Dantuma,  Wietse Kloosterman,  Lieuwe Merkus, Jelle van Wieren, Jaring de Jong
3e rij: Arjen Veenstra, Gerke Dijkstra, Johannes Huisman, Gaatze W.Bosma, Gosse Wijma, Doetsen Veenstra,Hans de Jong,  Durk Bosgraaf, meester Bouke de Boer.
Voor liggend Wieger Bosgraaf, chauffeur van de Bus.

IMG_0035[1]

Johannes Huisman,  Jan Annema in het midden en rechts Arjen Veenstra

Berichtnr.:11/fbokt2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Reisje door Westergeest met de trein

img_00366

img_00132

img_0002

img_0001

img_0064

img_003310

img_0046

img_00358

 

img_0007

img_00348

img_00375

img_00216

img_00181

Berichtnr.:foestruminbeeld15nov2016

 

 

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Uitstapje van de Gymnastiekvereniging “Wij blijven fit”

IMG_0021
Uitstapje van de Gymnastiekvereniging op 6 augustus 1980.

IMG_0021metnummers

Op de foto:1 Saakje Bosma (e.v. Marten), 2 ?, 3. Hitsje Dijkstra-Dantuma, 4. Boukje de Vries ( e.v. Bram), 5. Jantsje Merkus ( e.v. Jabik), 6 Woutsje van der Kloet-Veldman ( e.v. Pieter), 7 Juffrouw Ter Horst ( e.v. meester ) , 8 Tetsje van der Meulen -Nicolai( e.v. Ate), 9 Eelkje Jonker- van der Land, 10 Trijntje van der Veen-Soepboer, 11 Jantsje Veenstra( e.v. Roel),12 Willemke Kooistra-Zijlstra, 13 Mevrouw de Boer,  14 Jantsje Huisman-Zijlstra, 15. Teatske Sikkema-Reitsma ( e.v. Folkert), 16. Lieuwkje Schotanus-Raap ( e.v. Tjalling), 17. Zuster de Haan, 18 Mevrouw van Plateringen (Weerdebuorsterwei), 19. Tjimkje Huisman ( e.v. Jan), 20 Mevrouw Kortenbosch.

Berichtnr.:337/fbfeb2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Bouw woning voor Durk en Pytsje Adema

1968. Durk en Pytsje Adema zijn op deze foto’s bezig met het bouwen van een nieuwe woning aan de
Eelke Meinertswei 7 C.
IMG_0003
Jacob de Bruin uit Oudwoude haalt met de trekker  de struiken er uit.
Vrouw Bosma staat verderop. Tot aan Eelke Meinertswei 7, waar toen Freerk en Eelkje Bosgraaf woonden,  is nog geen bebouwing.
IMG_0004
Durk Adema en achter staat Freerk Bosgraaf.
Links de woning nr.9 van Jent Merkus en 11, de familie Reinders nog te zien.

 

IMG_0001
7 augustus 1968. Links Durk en Pytsje en vooraan: ?,?, Luut?
Links op de foto de woonwagen, die achter op het erf stond van de woning Eelke Meinertswei 7A, waar nu Tjeerd en Karin van der Land wonen. In deze woonwagen hebben tijdelijk Wieberen Visser en Geertje van Assen ( dochter van Auke en Stien van Assen) gewoond. Daarna zijn ze verhuisd naar Oostwoud, Driezum bij de Trekvaart, laatste huis.

IMG_0005
Hier de voormalige openbare school op de achtergrond.
Bosma van de gemeente en Durk Adema.

IMG_0018
De Fokkema’s pleats rechts achter op de foto

IMG_0007
De stenen arriveren.

IMG_0008
Durk en Eeltsje de Bruin aan het metselen

IMG_0010
Vader Jacob Adema en Durk halen de dakpannen van de vrachtwagen.

IMG_0011
Kees Adema en Durk

IMG_0012
De dakpannen konden gelegd worden, maar de sneeuw moest eerst verwijderd worden.

IMG_0015
Pietsje aan het schilderen

IMG_0016
Wijbe Kempenaar is hier aan het voegen

IMG
1969 De woning is klaar

IMG_0014
Later woonde Janke Bosma-Nieuwenhuis in de woning.
Zij staat hier met Wiep en Eelkje Sipkema tijdens optocht.

Berichtnr.:1559/fbokt2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Durk en Lies Annema woonden aan de Bumawei 1

Durk Annema ( 1885-1978) en Lies Annema-Hoekstra(1981-1954) woonden aan de Bumawei 1 vanaf 1940.
Lies Hoekstra was een dochter van slager Pieter Hoekstra (1857 – 1950). Pieter was vroeger slager aan de Eelke Meinertswei. Durk was naast boer ook bij de brandweer en zat in de oudercommissie van de openbare school en was voerman bij de begrafenisvereniging. Hij runde een melkrit  en trok er vooral zondagsavonds op uit met de glazen wagen om predikanten ter wille te zijn bij het vervoer
Hij had een brik/ glazen wagen om mensen naar het ziekenhuis te brengen of naar de trein. “s Zomers bezorgde hij hooi bij de boeren
Kinderen van hun waren Herman en Pieter.

Scan pake durk op het feest

Durk Annema onderweg naar het feest. Op de fiets Elias Nieuwenhuis.

Scan pake durk op de hooiwagen
Durk Annema yn de ûngetiid rond 1949

beppe Lies, mem, dick en janny

Durk Annema was getrouwd met Lies Annema, ze woonden op de Bumawei 1.
De woning is  inmiddels afgebroken.
Hun jongste zoon is Pieter ( 1916 – 2013), die getrouwd was met Johanna van Dekken
Op de foto achter: Lies Annema en schoondochter Johanna.
Voor: kinderen van Pieter en Johanna: Dirk en Janny Annema.


Dit stukje stond in de KC van 7 augustus 2000.
In de Kollumer Courant van 1954.

Zoon Pieter is in Eernewoude gaan wonen. Hij was actief voor het Skutsjesilen. Het volgende staat op internet:

De Stichting Earnewâldster Skûtsje is in 1956 opgericht door de heren Douwe Franke, Pieter Annema en Gerrit P. Wester. Zij hebben naar een idee van de plaatselijke timmerman, de heer Jan Bruinsma, het idee opgevat een skûtsje te kopen om het te bewaren voor het skûtsjesilen. Het werd de Nijverheid van de heer Berend Mink.

Deze aankoop bleek de gouden oplossing te zijn om de skûtsjes te bewaren voor het wedstrijdzeilen. Alle SKS skûtsjes zijn tegenwoordig in een stichting ondergebracht om het voortbestaan van deze prachtige traditionele sport te waarborgen.

KC: 7 augustus 2000

Berichtnr.:1427/fbdec16/ jan 2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Aannemer Kees de Koe

20170129_145514a
De familie de Koe woonde aan de Eelke Meinertswei 12, eerste huis links, waar nu Bouwbedrijf Adema is.
Kees de Koe (geb. 1901)was getrouwd met Boukje van Brug( geb.1906) was aannemer en heeft o.a. de boerderij van Jabik Steringa op Keatlingwier gebouwd in 1934, zie foto hieronder. Ook heeft deze aannemer de boerderij van de familie de Bruin gebouwd. De eerste steen werd gelegd door H. de Bruin in 1935. In 1936 was de bouw afgerond.
Ze hebben gewoond in Westergeest van 1927 tot 1936.
Kinderen waren Harry ( geb. 1929), Atty (geb.1934) en Grietje ( geb.1935). In 1936  zijn ze verhuisd naar Gaasterland.

dekoe
Het gezin Cornelis de Koe

dekoe2
In- en uitschrijving in Westergeest

20170129_145410

Dochtertje Atty ( geb. 01-02-1934), hier 1,5 jaar oud.

Atty en Harry

Atty en Harry

20170129_145538

De boerderij van Jabik ( en Detsje) Steringa op Keatlingwier is gebouwd in het jaar 1934 door aannemer Kees de Koe ( 3e van links). Later woonde daar de zoon Jan Steringa ( e.v. Saakje)

IMG_0002
Boerderij van de familie de Bruin

Berichtnr.:348/fbfeb2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Foto van de volkstuinen met zicht op de Bumawei

IMG_0002-001
Dhr. Kortenbosch,Tjalling Schotanus (echtgenote was Lieuwkje), Jan Annema, Elias Nieuwenhuis

IMG_0001-001

Foto’s genomen vanaf de volkstuinen met zicht op de Bumawei
Berichtnr.:1363/fbdec16.

Share This:

2 reacties

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Woning van Jan en Tjimkje Huisman aan de Bumawei

Bumawei.
Toen bewoond door de fam. Jan en Tjimkje Huisman
V.l.n.r.: Janke Tuinstra-Zijlstra;Tjimkje Huisman-Sipma;Pietje Oostwoud?
Lies Annema( vrouw van Durk Annema); en zoon Herman Annema
namen kinderen onbekend.
Berichtnr.:358/fbjan2017.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Woning van Jan en Tjimkje Huisman aan de Bumawei

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Fotoalbum Jannie Uitterdijk

img_0007
Jannie Uitterdijk

img_0018

img_0012
1959 Jannie voor het eerst naar school

img_0008

img_0014
Jannie Uitterdijk en Jannie Annema

img_0016
1968 Jannie Annema en Jannie Uitterdijk bij hun woning aan de Trekweg 3

img_0015
Nieske Huisman (dochter van Lieuwe Frouk) en Jannie Uitterdijk
1968. De laatste schooldag op de Huishoudschool Kollum

img_0005
Annie van der Veen, Jannie Annema, Pietsje de Jong, Jannie Uitterdijk.
1969 bij Jannie thuis.

img_0006
Jannie Annema en Jannie Uitterdijk
Berichtnr.:1587/fbmrt2017.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Fotoalbum van Jan en Annie Uitterdijk

img
Jan en Annie Uitterdijk, getrouwd in 1951, in de Hervormde Kerk te Westergeest

img_0009
Annie, wacht hier op Jan Uitterdijk, bij de ouders van Jan in Wouterswoude

img_0017
Het gezin Uitterdijk: Jannie met de kat op de arm, Alie, heit Jan, mem Annie en dan Jurjen ook met de kat op de arm

img_0004
Op vakantie met de kinderen. Annie, Jannie met Gretha op schoot, Alie en Jurjen.

Jan Uitterdijk was groenteboer, zoals al eerder vermeld.
Hier nog een aantal foto’s daarvan

img_0011

img_0013
Tijdens het feest in Westergeest.

img_0003
Bij de ingang van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum stond Jan ‘s middags van 13.00 tot 15.00 uur met zijn auto om groente /fruit te verkopen.

img-001
Jan met de ijscokar van De Friesche Koe.

Berichtnr.:1586/fbmrt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Schoolfoto met o.a. Jan Uitterdijk

img_0001

Schoolfoto omstreeks 1933:
Bovenste rij: Meester van Wessel, juffr.Postma, Meester Sj. Bosgraaf, Martje Huisman, Johannes Huisman, Tine Kloosterman, Anna Huisman, Anne van der Wiel, Tjirk Loonstra, Sjoerd Meerstra, Bauke Meerstra, Djoeke Banga, Trienke Meerstra, juffrouw S. Adema.
Tweede rij: Zus de Jong, Teatske Kloosterman, Teade de Jong, Gerrit de Jong, meester de Jong, Ietje Loonstra, Jappie Loonstra, Pietje de Jong, Jelkje de Jong, Hendrikje de Jong.
Derde rij: Jitske Haven, Jan Uitterdijk, Ate van der Tuin, Albert Banga, Gerrit de Jong, Sietse Banga, Jouwerd Turkstra.
Vierde rij: Lieuwe Sj. Huisman, Tjeerd de Jong, Hans de Jong, Klaas Dantuma, Berend Dantuma,  Pieter van der Werf ( geb. 1927).

Berichtnr.:1588/fbmrt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School