Maandelijks archief: oktober 2014

Uitstapje Meisjesvereniging met o.a. juffrouw van Wessel

IMG_0049

Achter: Jufr. van Wessel (1), (2?), Selie Reinders 3, Janke van der Veen(4), Stien van der Veen(5), Romkje Loonstra (6), Ymkje de Bruin(7), (8), Ytsje Loonstra(9).
Midden:Jelkje de Jong (1), Akke van der Veer, Tetsje Visser(2), (3), IJbeltsje van der Veen (4), Dout Prins(5), Hiltsje Sloot (6).
Voor: Tine Kloosterman(1), Marijke Messchendorp(2), (3), Sijke Koster (4), (5)
Berichtnr.:1420.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Bejaardenuitstapje

IMG_0001

Voor: Keimpe Annema, Jappie Dijkstra, Frans Sikkema, Wessel Feenstra, Lammert Leegstra, chauffeur, Eabe Merkus.
Midden:Folkert Sikkema, Elias Nieuwenhuis, ?, Jeltsje Sikkema, Wessels Anne Feenstra, Durk ‘ e Trien van der Veen, Sina Sloot, Kees Laverman,?, Minkes Sloot,

Boven: Minke Laverman, Eke Bosgraaf,Sikke Minke Dijkstra, Jantje Merkus-Feenstra, Mevr.Fennema, Rieke Westra, Roel ‘e Jantsje Veenstra, Jitske Annema, Teatske Sikkema,, Hiltsje Leegstra, Durkje Merkus, Elias Neeltje Nieuwenhuis, Durk van der Veen, Edzer Westra, Willem Reinders, Roel Veenstra

Berichtnr.:322.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Versierde wagens van de Van Teijenswei

IMG_0029

Hoog bezoek in Westergeest met Albert Reitsma op de bok.

IMG_0048
Huwelijksvoltrekking van Beatrix en Claus 10 maart 1966

IMG_0050-001

IMG_0047-002

Eelke de Vries, Eke van der Kloet, Jitske Bijma,Mattie Huisman ( dochter van Anne en Jantsje Huisman), Hinke Bijma ( bruid Beatrix), Jan de Vries (bruidegom Claus), Dout Adema, Grietsje van der Kloet, Ineke de Vries, Tryntsje Nicolai (hofdame).
Voor: Greetje Bijma?, Kees Bijma, Marietje van der Kloet, Jan van der Wal (5 jaar)

 

IMG_0050-002

Achter: Wietske Reinders, Vr. Bijma, Sjoerdtje van der Wal, Keije Griet Kloosterman, Eelkje Sipkema, Akke fan Jan en Teats Dijkstra, Hennie Kingma, Pieter’s Alie Kempenaar ( woonden in huis waar Geert en Griet Postma nu wonen), ?, Minke Adema, Wiep Sipkema,. Voor: Siepie, Piebe en Meine Kempenaar, Germ Kempenaar,..,.., Loekie Kingma?

IMG_0051-002

De tsjerke fan Westergeast in baken yn see.

IMG_0004
Links staat Teatske Sikkema toe te kijken en op de wagen staat Greetje Bijma.

IMG_0006

IMG_0005

IMG_0001
Folkert Sikkema rechts voor.

IMG_0013
Versierde wagen.Achter:Griet Postma, Eelkje Reinders, Hitsje Dijkstra, Jitske en Hinke Bijma, Hiltsje Postma erachter,?,Tryntsje Nicolai, Saakje Lourens,Marten van der Kloet, Gosse Hoekstra, Janke Dijkstra, Tryn Hoekstra, Wietske Reinders, Wiep Sipkema. Minke Adema en Germ Hoekstra.

IMG_0013-001
Daarna met zijn allen van de Van Teijenswei naar de Princehof.

IMG_0016

Eelkje Reinders, Jan Kempenaar, Sjoerdtje van der Wal en voor Meine Kempenaar en Minke Adema.

IMG_0016-001

Schoolwagen: Wiep Sipkema bestuurt de tractor. Voor:Herman Annema.

 

Berichtnr.:1382.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Uitstapje Knapenvereniging

IMG_0003

Staand:1,2 Joop Fennema 3,4Jan Jonker, 5 Sjoerd Fennema, 6 7Meent Postma, 8 Dictus van der Veer, Pieter van der Haak (helemaal achter), ervoor Jan ter Horst Jan Prins, Sipke Sloot,  Jan Sikkens
Zittend:1Bartele Kempenaar, 2.3.4.5.6.7.8.9 Helemaal vooraan links Oane Feenstra (wit bloesje met spencer)

Berichtnr.:1437.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Vriendenploeg uit Westergeest

IMG_0002
Jan Brouwer, Roel Nicolai, Wiebe Koster, Jentsje Jonker, Riemer van der Veen, Sipke Sloot.
De foto is genomen voor de oude woning van Eelke Sipkema

IMG_0003

Roel Nicolai en Sipke Sloot.

IMG_0002

Ameland:1952
Achter: Wiebe Koster. Voor v.l.n.r.: Sipke Sloot, Sjoerd Fennema, Riemer van der Veen, Jan ter Horst

 

IMG_0018
 V.l.n.r.: Sipke Sloot, Wiebe Koster, Riemer van der Veen, Jan ter Horst en Sjoerd Fennema

 

IMG_0023
Sieberen van der Meer en Sipke Sloot in Lioessens

IMG_0017

Achter: Johannes Huisman, Sjoerd Fennema
Voor: Wiebe Koster, Jan Brouwer, Jentsje Jonker?.

Berichtnr.:463.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Boerderijbouw 1905 Eelke Meinertswei 13


Boerderijbouw in 1905 Eelke Meinertswei 13.
V.l.n.r.: Architect Sybren Eldring uit Hoogkerk, aannemer Lieuwe Boonstra uit Triemen, Jan Jitses van der Meulen uit Murmerwoude, Feike Visser uit Murmerwoude, Achter Rense Wybes Postma uit Zwaagwesteinde, veehouder Heine Wybes de Bruin uit Westergeest, Pieter van Assen uit Triemen, Harmen Klazes Swart uit Driesum, Folkert Ates Postma uit Westergeest en Albert Hoof uit Oudwoude

Dit is de boerderij, waar nu Niek en Anneke van der Veen wonen.
Huurders:1905: Heine Wybes de Bruin. 1914: Zoon Jacob de Bruin.1936: Jan Sikkens. 1948 zijn schoonzoon Lykele van der Veen. Daarna zoon Hielke van der Veen. Nu zoon Niek van der Veen.

IMG_0004-001

Hier is bouwbedrijf Adema bezig met de bouw van de boerderij. Op de foto:Eelke Hoogeboom, Jacob Adema, Jan Sikkens en Renze van Wieren.

Berichtnr.:507.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Jongelingenvereniging , Westergeest 1937

Jongelingenvereniging , Westergeest 1937

Boven v.l.n.r.: Renze van Wieren, Lammert Haven, Harm Steringa, David Lieuwe Kloosterman, Jaring de Jong (bakker), Meester van Wessel, Freerk de Vries, Abraham de Vries, Sietse Kempenaar, Tiemen Visser, ( onbekend)
Midden v.l.n.r.: Alle Steenstra, Ljibbe Adema, Jaring de Jong, Sjierk Bosgraaf, Jan de Boer, Jacob Adema, Doeke Huisman, Nolle Lauwers.

Onder v.l.n.r.: Jelle van Wieren, David Ruth Kloosterman en Jelke van der Kloet.

De foto is genomen op de van Teijenswei. Rechts op de foto de woning van de familie Boonstra, later fam. P. van der Kloet. Links op de achtergrond de boerderij van de fam. Tjeerd en Anne Annema.
Berichtnr.:180.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Oranjefeest 26 en 27 juli 1968

IMG_0044
Titus van Wieren met dochtertje Jikke op de knie.
Achter Wiepkje Annema met naast haar Tjeerd Annema, zoon van Jan Annema en aan de andere kant staat Sjoerd Kuipers. Foto is gemaakt aan de E. Meinertswei, ingang naar de kerk
Berichtnr.:1414.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Herre en Gelske Hoekstra en het gezin

IMG_0003
Herre en Gelske Hoekstra- Zuidersma
Februari 1964.

IMG_0027
Gelske

IMG_0014
Herre

IMG_0007

Herre en Gelske mei de bernewein.

IMG_0028

IMG_0026

 

IMG_0019

IMG_0022

IMG_0023

IMG_0006

IMG_0004

IMG_0029

IMG_0008
Herre met zijn zonen  in het hooi

IMG_0047
Herre bij Haitsma Beton aan het werk

IMG_0032

IMG_0031

1982 Popke Henk Tseard en Keimpe

Berichtnr.:1442.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Oudere foto’s van Herre en Gelske Hoekstra

IMG

?

IMG_0046

IMG_0045

Herre Hoekstra met zijn ouders en broers.
Links Herre en helemaal rechts Auke.
Middenachter Keimpe.

IMG_0035
Vader Popke Hoekstra

IMG_0034
Popke Hoekstra

IMG_0001

Herre Hoekstra. Helemaal achter de boerderij van de familie van der Veen, rechts de werkplaats van Jacob Adema. links de woning, waar nu Minke Adema woont.

IMG_0002
Herre Hoekstra met Anton de Bruin

IMG_0013
Herre

IMG_0024
De familie Zuidema in het hooi in Warfstermolen.
Gelske in het midden bij de 3 vrouwen.

Berichtnr.:1441.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum