Maandelijks archief: september 2014

Wiepkje Annema, Tjalling Schotanus en Trijntje Nicolai

IMG_0035

V.l.n.r.: Wiepkje Annema, Tjalling Schotanus en Trijntje Nicolai voor
de boerderij van Bouke Hamstra, Kalkhúswei.
Berichtnr.:1408.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Jan en Jannie naar het feest in 1959

IMG_0019

Jan Uitterdijk met dochter Jannie naar het feest in 1959

IMG_0020

Jan Uitterdijk en Jappie van der Veen met de groentekar.
Ook toen was er feest in het dorp. Op de achtergrond winkel van Eelkje Hilboezen.

Berichtnr.:1405.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

heer en mevrouw Uitterdijk – van der Zwaag

IMG_0014
Mevrouw Uitterdijk – van der Zwaag, grootmoeder van Jannie, Alie , Jurjen en en Greta Uitterdijk.
Alie van der Weg-de Boer uit Kollumerzwaag is ook een kleindochter van mevrouw Uitterdijk-van der Zwaag en een nichtje van de 4 hierboven genoemde personen.
Bij de woning aan de Trekweg 3.

2-IMG_0002-002
Aaltje van der Zwaag

IMG_0001
Aaltje Uitterdijk – van der Zwaag

IMG_0005
Aaltje Uitterdijk – van der Zwaag

IMG_0012

Jurjen Uitterdijk met zijn paard aan de Dokkumerlaan.
Dit echtpaar heeft ook gewoond in de woning van Durk Annema.

Berichtnr.:1403.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Feest in Westergeest 1962 en 1966

IMG_0008

V.l.n.r.:Jannie Uitterdijk,Nettie Derks, Annie van der Veen, Lieneke Derks.

IMG_0010

Jannie Uitterdijk en Annie van der Veen, komende vanaf de Kollenswei op naar het feest bij Heine de Bruin( camping de Greidpôlle). Op de achtergrond de boerderij van Harm Merkus.

IMG_0013
Jannie op een versierde wagen met als thema:
Ook voor wintersport naar Westergeest. Inlichtingen bij de plaatselijke V.V.V.

Berichtnr.:1402.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Jannie, Jurjen, Alie Uitterdijk en Hidde Nicolai

IMG_0007

Jannie en Jurjen en Alie Uitterdijk en Hidde Nicolai. Op de achtergrond de oprit van de fam.Nicolai aan de Trekweg 3.
Ook de lange rûmte is te zien.

IMG_0009

Jannie, Alie en Jurjen Uitterdijk. Op de achtergrond de woning van de familie van der Heide en familie van Assen, Kalkhúswei 30 en 28.

IMG_0006
Annie Uitterdijk ( Jan Annie) met haar dochtertje Jannie

Berichtnr.:1401.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Gezusters Eelkje en Akke Merkus

IMG_0048
Akke de Jager-Merkus (Rense Akke, ouders  van Mient de Jager, vroegere caféhouder in Westergeest)

IMG_0049
V.l.n.r.: Eelkje Bosgraaf-Merkus ( Freerk Eelkje) en Akke de Jager-Merkus

Berichtnr.:1399.

 

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Egbert en Janke Bouma

IMG_0001
KC: 14 december 2012
007
Overleden Jantje E. Zijlstra, echtgenote van Tjibbe Bouma ( Tjibbe Kuipers is genoemd naar deze Tjibbe)


De moeder van Egbert Bouma.

Janke Bouma Dijkstra vrouw van Egbert Bouma . En haar dochter ( links) Trijntje Bouma
Janke Bouma-Dijkstra ( vrouw van Egbert Bouma) met haar dochter Trijntje Bouma

1-img_0016-001

Rechts op de foto is Trijntje

IMG_0003
Egbert en Janke Bouma

IMG_0004

 

egbert-en-janke-bouma-vanmeent

Egbert en Janke Bouma rond 1950.
De kinderen van Egbert Tjibbes Bouma (1883-1957) en Janke Bouma-Dijkstra ( afkomstig uit Driezum) zijn Tjibbe, Trijntje (Nienke) en Ebele. Het echtpaar is getrouwd in 1910. De ouders van Janke waren Ebele Reinders Dijkstra en Trijntje Ides Schuringa.
Akke Egbert en Janke zijn de kleinkinderen van Egbert en Janke, zij zijn de kinderen van Tjibbe en Reina Bouma
Woonden eerst in een klein scheepje in de Trekvaart.
Hebben gewoond in het huis van Roel Nicolai aan de Trekwei.
Daarna tegenover Jabik en Janke Hansma. Na het overlijden van Egbert is Janke verhuisd naar het Tsjerkepaed in de woning van Sikke Dijkstra.

Janke was een zuster van Piet Uitterdijk zijn grootmoeder en Piet is weer een oom van Meent Wiersma uit Driezum.
IMG_0002
Janke Bouma foto:22 juli 1955

IMG_0005
Foto Vier Geslachten.
Hiltje Kuipers-Bouma, 76 jaar (moeder van Tjibbe Kuipers)
Klaaske Rump-Kuipers 51 jaar )zuster van Tjibbe Kuipers)
Hilly Dansen -Rump 29 jaar
Klaaske Dansen 1,5 jaar

Van Jouke Dantuma uit Driesum kreeg ik het volgende toegestuurd:
Reinder Reinders Dijkstra troude mei Janke Jacobs Bos. De âldste soan wie in Reinder, die is berne op 4-7-1833. Dizze Reinder troude mei Folkje Christiaan Kuipers. Sy krigen trije kear in soan dy ’t sy Reinder neamen soenen. De lêtste is berne op 20-9-1866 te Driesum. Dizze Reinder is troud mei Getje Blom en krigen yn Westergeest op 25-1-1899 ek wer in Reinder en dat is de molkboer op de foto.

Reinder Reinders Dijkstra en Janke Jacobs Bos krigen ek in soan Ebele, berne op 7-1-1851 te Driesum. Dizze Ebele troude mei Trijntje Idzert Schuringa en krigen de folgende bern: Tjitske (de oerbeppe van Meent Wiersma út Driezum), Reinder, Idzert, Janke en Wijbe. Net ien fan de famylje wist fan it bestean ôf fan dizze Reinder dy ’t al yn 1904 nei Dútslân ferhûze is.

 

Berichtnr.:1398.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Trekwei