Maandelijks archief: november 2014

Fotoalbum van Klaas en Yp van der Veen

Trouwdag Klaas en Yp van der Veen-van der Veen

V.l.n.r.: Ds. Hokwerda, Yp, Klaas, Pieter van der Haak en Jan Sikkens
De bruiloft werd gevierd in de schuur bij Jan en Liebe Sikkens


Yp

Foto’s van het werk op de boerderij voor 1948 van Klaas

Waarschijnlijk zit Oane Riemersma hier ook bij.


Klaas oan it “tymjen”Sijtze , Klaas en Willem


Links Sytze van der Veen van Keatlingwier 6, Willem van der Veen, Sijtze van der Veen, Klaas van der Veen en Anne Riemersma.


Rechts Betty ( dochter van Liekele en Janke van der Veen) en links Sietske van der Veen ( dochter van Klaas en Yp)
Dit is bij Liekele en Janke, bij de voordeur aan de Zuidkant van de boerderij.


Dout Adema ( dochter van Jacob en Anne Adema), Betty en Sietske


Een dagje weg met de familie J. Banga, van der Veen en kinderen

1     Hielke Kingma(neef van Sietske), 2 Sytze v.d. Veen (zoon Klaas Yp), 3 Klaas Banga
4     Frou v.d. Veen (Kobus Baukje), 5 Fokie v.d. Veen (d.v. Kobus Baukje), 6 Johanna v d \veen (d.v. Klaas Yp)
7     Griet Banga, 8 Alie Kingma ( d.v. Arjen/Liene), 10 Yma Bronsema, een nichtje van Kobus Boukje, 11 Jan Banga
12   Yp v d Veen ( e.v. Klaas), 13 Akkelien Banga, 14   Klaas v d Veen (e.v. Yp)


Yp met dochter Sietske (later getrouwd met Luut Adema)

Luut met zijn moeder Anna Adema-Klaver

Berichtnr.:1655/fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Nieuw sporttenue voor kinderen lagere school 1976

Kinderen lagere school ontvangen een nieuw tenue voor schoolsportdagen.24 februari 1976
Op de foto Achter v.l.n.r.: 1 Bareld Bijma, 2 Jan Kingma, 3 Iet Koster, 4. Hendrik van der Wal, 5. Wieger Hoekstra, 6. Meester Oost, 7. Jan van der Zaag, 8 Ger Werkman.

9 Sanny Kloosterman, 10 Geale Brouwer, 11 Piet Dantuma ,12 Henkie van Wieren ,13 Aukje Koster ,14 Gretha de Haan (Triemen),15 Annie de Vries (Veenklooster),16 Geale Sipma ,17 Teatske van der Wal,18 Johannes Zuidersma ,19 Rennie Sipma ,20 Minkes Sloot ,21 Alie Hoekstra,22 Germ Kuipers.

23 Minke Adema ,24 Hester Visser ,25 Afke Kempenaar ,26 Alie Kloosterman ,27 Agatha Hunger ,28 Tietsje Bosma ,29 Dicky de Haan ,30 Wietse van der Veen, 31 Sjoerdtje van der Kooi, 32. Sietske Hoogeboom

 

 


KC van 27 februari 1976
Berichtnr.:530/fbmrt2018

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, School

De melkboeren in Westergeest

Op de eerste fotoavond van het winterseizoen 2017/ 2018, op 17 oktober, was het thema  de melkboeren, die in Westergeest waren/ kwamen. Heeft u informatie of mooie foto’s over dit thema, dan willen we ze graag even inscannen en plaatsen op deze pagina.


1. Reinder Dijkstra ( van de Trekweg), melkboer van Zuivelfabriek Freia Veenwouden
IMG_0002
Reinder Dijkstra met zijn vrouw Griet en Henny Schotanus.

2. Roel Raap, afkomstig uit Driezum. Hij was melkboer van 1931-1958. Hij haalde zijn melkprodukten van Hústernoard in Oudwoude.

roelraap

roel sûpenbrij

 

img248
Roel Raap

3. Sipke van der Meulen, woonde aan de Trekweg 5 onder Driezum (waar nu van der Valk woont). Hij heeft “gesúteld” op Keatlingwier in Westergeest en verder in Driesum en omgeving.

1939 Sipke van der Meulen  met de “breiwein”met zoontje Johannes.
Het PEB hokje stond aan de Tsjerkestrjitte yn Driesum , waar nu een monument staat.
Sipke van der Meulen is plotseling overleden op 66 jarige leeftijd in 1960.
Ze woonden later in Driesum naast Roel Raap.


Janny, schoondochter van Sipke van der  Meulen, de vrouw van Johannes van der Meulen  met dochtertje Dineke.
Dit is Dineke Visser- van der Meulen fan de Trieme.
Deze foto is gemaakt in Driesum, kerktoren op de achtergrond.
1961 Germ Wiersma (broer van Ytsje, frou fan Tsjibbe Kuipers) “sútele”met de breikarre fan Sipke, die toen al overleden was.

4. Sjirk Schotanus woonde aan de Eelke Meinertswei 10.

Sjirk had een auto, die hij in de loods naast de woning had geparkeerd.
(Op het moment, dat deze foto is genomen, woonde Pijnacker hier. Zijn auto was een Ford Prefect.)
Later is hij naar Driesum verhuisd.
5. Keimpe Annema vanaf 1958, was de opvolger van Roel Raap. Keimpe had een auto op 3 wielen, waarmee hij zijn klanten bediende. Die stond altijd geparkeerd in Oudwoude bij de molen, waar nu automobielbedrijf Minnema gevestigd is. De molen was van zuivelfabriek Hústernoard.
6.Jan van der Zwaag woonde aan de Trekweg bij Hústernoard. Vanaf 1968 was hij melkboer

Rechts Jan van der Zwaag, links Wietse Kloosterman met zoontje André.

Melkboer Jan van der Zwaag
IMG_20160323_144906
Rechts melkboer Jan van der Zwaag ( links bakker Hendrik van der Wal)
7. SRV Jan Kamma. Jan Kamma was melkboer van 1988 tot 2002.

Op de foto Berber Sipma en Jan Kamma zit achter het stuur. Foto’s afscheid Jan Kamma

IMG_0020

8. SRV Bertus Groenewoud. Bertus is melkboer van 2002 tot heden

Berichtnr.:1624/fbokt2017.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Pier en Lammert en Hiltsje Leegstra

Lammert ( 1904-1991) en Hiltsje Leegstra (1909-1966) woonden in het laatste huis aan de Trekweg 8, aan de Trekvaart.
Van deze woning hebben we nog geen foto.

Vroeger heeft bij Lammert en Hiltsje Leegstra-van der Let een broer ingewoond, die Pier heette.
Hij woonde eerst in Leeuwarden in een arkje, maar is op een gegeven moment bij de familie Leegstra in komen wonen. Hij was veedrijver, vooral met boze stieren kon hij goed mee omgaan. Hij bracht ze van de veemarkt lopend naar slachthuis Brada toe.

In Westergeest maaide hij de bermen van de Trekweg. Hij vervoerde het gras in een jutezak voor op zijn transportfiets. Hij was niet echt groot van stuk, dus kon er bijna niet over heen kijken.

Berichtnr.:1634/fbfeb2018.

 

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Trekwei

Fotoalbum van familie Sape en Aafke de Vries

IMG_0272
Kalkhúswei 22. Hier hebben Sape en Aafke de Vries gewoond.
Onderstaande foto’s  zou ook hun woning geweest zijn.

IMG_0001-002

IMG_0004-002

IMG_0041
Daarna zijn ze gaan wonen Kalkhúswei 8.

IMG_0018-001
Voor Sape en Aafke de Vries
Achter: Yttje, Bram, Jan en Djoke

IMG_0002-003
Sape en Aafke met drie van hun kinderen, Yttje, Bram en Jan.

IMG-002
Sape de Vries

IMG_0004
Bram was vroeger, toen hij nog bij zijn ouders woonde, arbeider bij Wietse Bosma.
Waarschijnlijk zijn ze hier op de Keuningsbrege in Westergeest

IMG_0007-002
Sieger Dantuma en Sape de Vries.
Op de achtergrond Lammert Leegstra.

IMG_0011
1962. Sape de Vries en erachter op de fiets Minze Sipma.
IMG_0015
1966. Sape de Vries onderweg naar het feest op het land van de familie de Bruin aan de Eelke Meinertswei.

IMG_0028-001
Aafke de Vries en Pieters Griet van Assen

IMG_0006-002

Links Yttje de Vries en rechts Teatske Dijkstra (e.v. Jan)

 

IMG_0009-002
Jan en Pietsje de Vries, mevrouw links is een zus van Pietsje.
Zij woonden naast het lokaal, Van Teijenswei, waar nu Jappie Kempenaar woont.
Op de achtergrond huis van Minkes Sloot en het lokaal

16
Sape en Ineke de Vries, de kinderen van Jan en Pietsje de Vries.

Berichtnr.:1617/fbmrt2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Foto’s van buiten Westergeest

Meisjesvereniging van Oudwoude. Ons is niet bekend, of er ook Westergeastmers op staan.

IMG_0008

Achter 1 Engeltsje Delfstra, 2. Tine Meijer, 3 Berber Sangers, 4 Eelkje Sangers,5,6,7 Kobus Yp Hellinga Hoekstra,8,9 Wietske Visser ( Wietske Thee) Anne Visser,10
Midden:11,12,13 Sangers,14
Voor: 15,16Teatske ,17,18,19,20,21
Berichtnr.:1646/fbokt2017.

DSC_0475
Dit bruggetje was bij Kollumer Aldsyl.
De reactie kwam van Froukje Sikkema-Boersma. Zij heeft daar een vijftal jaren in de periode na de oorlog met haar ouders gewoond. Toen er hevig werd geschoten bij de Soensterdijk is ook deze woning beschoten. De kogelgaten zijn nog te zien in de muur. In die periode woonde daar een zekere Piebe Bakker. Nu is er een Bed & Breakfast in deze woning.
Wie meer wil lezen , wat er hier in de oorlog afspeelde, kan dit nalezen in het boek van Reinder Postma. De oorlog een gezicht gegeven, deel 1 (op pagina 200)
S0306399
Huidige situatie.

alopkabelxk

Pieter Messchendorp uit Triemen

Dit is Pieter Messchendorp (1892-1926). Het gezin van Pieter Messchendorp en Minke van Kammen woonde in een huisje met stookhut aan de ‘Sweagerfeart’ in de Mieden tijdens hun eerste huwelijksjaren.  Hier zijn ook hun drie kinderen geboren. Pieter Messchendorp was een verwoed jager en hij was postbode. Hij woonde in de boerderij waar Gerrit Zuidema later woonde.

De naam Messchendorp is van Duitse oorsprong. Hermann Henrich Messchendorf – de overgrootvader van Pieter Messchendorp – trok in 1914 als zogenaamde ‘Hollandgänger’ naar Slochteren. Hij trouwde daar en liet zijn naam ‘verhollandsen’ in Harm Hendrik Messchendorp.
Hier zijn twee foto’s van een optocht in Triemen. De Bazuin is op de achtergrond te zien.
Personen op de foto’s zijn ons niet bekend.

IMG_0001-003
IMG_0002-003

IMG_0015

Deze foto is gemaakt in Oudwoude, voor de woning Jan Binneswei 14

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Herinnert u zich dit nog op de boerderij?

Klaas van der Veen oan it “tymjen”

Fouragehandel Jan Banga


Bron: Sjoerd Hamstra


Zo gaat het nu


Vooropgesteld, deze foto is niet in Westergeest gemaakt, maar het gaat om het werktuig.
De naam hiervan is ons nog niet bekend, gierpomp misschien. Zo haalde men de gier uit de gierkelder.
Wie weet nog of boeren het hier in Westergeest hadden?

Hetzelfde geldt voor onderstaande beter bekende “Jarremountsje”.


Berichtnr.: 1652/fbdec2017.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Fotoalbum van Roel en Afke Nicolai

Roel Nicolai en Afke Minnema woonden op Trekweg 1
met hun kinderen: Hidde, Harry, Anco  en Feike


Foto 1. Roel en Afke


2. De woning aan de Trekweg 1


3. De 4 kinderen en de hond Tarzan

4. Anne Nicolai met Feike, zoontje van Roel en Afke

5. Roel met paard en wagen aan de Van Teijenswei


6. Tryntsje Nicolai


7 Roel


8. Afke


9. Roel met versierde wagen voor de smederij.


10. De woning Trekwei 1 met één van de kinderen


11. Links Wiebe Koster en rechts Roel Nicolai. overige personen onbekend


12. Roel


13. Roel naar het feest. Op de achtergrond it lytse Slotsje


14. niet bekend


15. Wiebe Koster en ?   meer foto’s

 


16. Rechts Roel en links ?


17. Rechts Tryntsje Nicolai


18. Roel

 

19. Jantsje Hamstra


20. Roel


21. ?


22. Rechts Afke Minnema en links Boukje Veendorp, afkomstig uit Ee/Tibma. (nu Boukje Post-Veendorp, woonachtig in Nij Tjaerda, Damwâld, geb.1944)

23.

24.


25.


26.

27  Juni 1961 Roel en Afke en moeder Afke van Tibma

28. 9 aug 1970 Roel en Anne Huisman


29. Meisje  is Alie Uitterdijk en rechts de ijscokar van haar vader Jan Uitterdijk.

30. Jan Uitterdijk met dekinderen. Op de achtergrond de woning van Roel en Afke


31. Afke met Alie Uitterdijk

32. V.l.n.r.: ?, Tine Wouda uit Ee

Tryntsje Nicolai , de zus van Roel:

3. Meisjesvereniging?

4. Tryntsje bij haar woning aan de Eelke Meinertswei

Berichtnr.: 1681/fbapril2018

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Paadje voor huizen langs Trekvaart

Net voor de brug over de Trekvaart aan het einde van de Kalkhúswei was er vroeger een paadje voor de huizen Kalkhúswei 32, Trekwei 2,4,6 langs.

Hier nog een oudere foto voor de woning Kalkhúswei 32.
DSC00555

Berichtnr.:1643/fb april2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Trekwei

Foto’s foestrum in beeld 27 maart

De eerstvolgende fotoavond is 27 maart!

Dit is een tijdelijke pagina. De foto’s staan ook al op de plek waar ze thuishoren.


V.l.n.r.:  Andries Dijkstra,Marten Wiersma en Pieter van der Kloet

 

Aan de Weardebuorsterwei nr. 14  de arbeiderswoning van de familie Witteveen en Zwart
Deze woning is afgebroken


Harke Keekstra, arbeider bij Witteveen en Zwart

Kinderen lagere school kregen een nieuw tenue voor de schoolsportdagen, 24 februari 1976
Op de foto Achter v.l.n.r.: 1 Bareld Bijma, 2 Jan Kingma, 3 Iet Koster, 4. Hendrik van der Wal, 5. Wieger Hoekstra, 6. Meester Oost, 7. Jan van der Zaag, 8 Ger Werkman.

9 Sanny Kloosterman, 10 Geale Brouwer, 11 Piet Dantuma ,12 Henkie van Wieren,13 Aukje Koster ,14 Gretha de Haan (Triemen),15 Annie de Vries ( Veenklooster),16 Geale Sipma ,17 Teatske van der Wal ,18 Johannes Zuidersma ,19 Rennie Sipma ,20 Minkes Sloot ,21 Alie Hoekstra,22 Germ Kuipers.

23 Minke Adema ,24 Hester Visser ,25 Afke Kempenaar ,26 Alie Kloosterman ,27 Agatha Hunger ,28 Tietsje Bosma ,29 Dicky de Haan ,30 Wietse van der Veen, 31 Sjoerdtje van der Kooi, 32. Sietske Hoogeboom

Dit is Steenvaksterbrug bij Ee
Een paar namen zijn bekend, politieagent Formsma uit Ee, Man met hand op de leuning brug Harm Witteveen, links van hem Bienze Dijkstra. Achter deze beide heren de dochter van politie Formsma, Berendien of Geessiene. Man met zwarte pet Easge Beintema.
Jo de Boer ( vader Martinus de Boer) zou er ook op staan.


Wie kent deze jongedames?


Op deze foto verder geen bekende namen.
3. Ytsje Bijker, 5Yttje Kloppenburg en 6 Hiltsje Kloppenburg, 14 Ybeltsje Bosgraaf

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Familie Merkus en Annema Kalkhúswei 19


De boerderij Kalkhuswei 19

IMG_0037

Links Wiebkje  en rechts haar moeder Jabiks Jantsje Merkus Feenstra
Op de achtergrond het huis van Jan en Teatske Dijkstra (hoek Kalkhúswei en Tsjerkepaed)
IMG_0034
Wiepkje en moeder Jantsje terug van het melken achter de brug.
In de 35, 36 -er jaren. foto gemaakt aan de Bumawei.

IMG_0041
Hedman Annema als slagershulp.
Op deze foto is hij 14-15 jaar, heeft toen voor korte tijd bij een slager gewerkt in Holwerd.
Ze woonden toen in Morra.

IMG_0041
Willem Annema, rechts Hedman Annema

IMG_0031
Dictus van der Veer
waar de foto gemaakt is, is ons niet bekend.

IMG_0054
Hedman Annema en Wiebkje Merkus Op de foto bij de brug over de Zwemmer.

IMG_0025
Wiepkje als klein meisje

IMG_0028
Jannie Annema, dochter van Hedman en Wiepkje

IMG_0043
Jantje Feenstra

003

Wijbe Feenstra, vader van Jantsje

IMG_0039
Hedman’s Wiepkje , foto gemaakt op it Tsjerkepaad

IMG_0040
Wiepkje, foto op Tsjerkepaad.

IMG_0047
Wiepkje, mogelijk ook aan it Tsjerkepaad

IMG_0055
Persoon links onbekend, rechts Wiepkje


Buurjongetje Gooike van Assen ( van Wietse en Anne van Assen)

 


Hedman en Wiebkje op versierde wagen


Foto: 1969 Jannie Annema met Gooike van Assen ( geb. 1968) op de arm


Jantsje

 


Wiebkje Annema-Merkus


Hedman Annema


Jantsje


Jabik en Jantsje Merkus december 1972


Jannie Annema, Freerk ‘e Durkje en Wiebkje

IMG_0046

Hedman Annema en Wiepkje in het ziekenhuis

 

Berichtnr.:1410/fbmrt2018.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Fotoalbum Jan en Japke Merkus-Lourens

Jan en Japke Merkus-Lourens.  Kijk voor meer foto’s van de familie Eabe en Durkje Merkus

IMG_0003-002
Trouwdag Jan en Japke Merkus.

Jan Merkus is een zoon van Eabe en Durkje Merkus.
Toen Jan trouwde met Japke Lourens ( afkomstig uit de Westereen) in 1951, zijn ze gaan wonen aan de Trekweg naast Tjalling en Lieuwkje Schotanus en Sjoerd en Janke Tuinstra ( De Zevensprong).
In 1959 hebben ze nog 1,5 jaar aan de Van Teijenswei 9 gewoond. Buren waren toen Jan en Pietsje de Vries, Bartele Aukje Kempenaar, Gjalt van der Veen en Anco en Ytsje Sipma.
Daarna zijn ze naar Dokkumer Nieuwe Zijlen verhuisd, omdat Jan daar brugwachter werd.

Jan Merkus (links) voetbalde vroeger bij Buitenpost

 

Deze foto is gemaakt op 23 april 1958 bij de familie Stinissen. Haar zoon Sjors was getrouwd en de buurvrouwen waren uitgenodigd bij mevrouw Stinissen thuis.
Achter: Lieske van Assen, Japke Merkus, Sybrens Aaltsje Slagter, Goitzen Griet van Assen, Janke Hansma, Akke Sipma,.?.,  Ytsje Kuipers, Lieuwkje Schotanus.

Midden: mevrouw Stinissen , haar zoon Sjors, ..

Voor: Frans’e Jeltsje Sikkema, Vr. Braaksma? ,Taetske Sikkema, Sjoerd ‘e Janke Tuinstra

Achter: Ineke ( d. van Jan en Pietsje de Vries), ?,?
Voor: Greetje Merkus, Eabe Merkus


Jan en Japke met hun gezin, toen ze gingen verhuizen naar Dokkumer Nieuwe Zijlen in 1959.

IMG_0014-001
Jan Merkus in zijn uniform van brugwachter.

krantartikel
Afsluiting Lauwerszee had heel wat voeten in de aarde.
Op de foto rechts helemaal rechts staat Jan Merkus.


Deze foto is gemaakt bij het werkeiland bij Lauwersoog. De paal achter de mannen moest de grond in.
De mannen op de foto waren werkzaam op de boten van Rijkswaterstaat. Gerke Postma was o.a. eigenaar van zo’n boot.
Er waren drie boten van Rijkswaterstaat: de Zeemeeuw, De Stormvogels en de Babbelaer.
Op de foto achter: 1Pieter de Braak,2 Stegenga ( was de baas van de andere mannen),3Ytsen Ytsma,4 Gerke Postma ( Kollumerpomp),5 Jan Merkus, 6 Ruth van der Lei( Kollumerpomp)
Voor: 7 Sybren Slagter, 8 Johannes van Dijk,9,10 Eeltsje de Vries ( Dokkumer Nieuwe Zijlen, eigenaar van de Babbelaer).

Japke woonde vroeger met haar ouders en 9 broers en zussen in de woning helemaal achteraan in de buurt van de Old Dutch in de Westereen op onderstaande foto.

IMG-002
Berichtnr.:1633/fbapril2018.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Trekwei, Van Teijenswei

Uitstapje NCVB

Uitstapje van de Nederlands Christelijke Vrouwenbond

IMG_0017

Links mw. Mijkes, met witte jas Bram ‘e Boukje

IMG_0018
Attsje, Harke Japke van der Veen, .., Jaring Jitske de Jong, Eabele Hitsje Dijkstra, Bram ‘e Boukje de Vries

IMG_0020
Minke Adema en de andere dames

IMG_0021

Berichtnr.:1619/fbokt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Feest bij familie Bram de Vries

1-IMG_0003-002
Sieds  en Wiepkje links

2-IMG_0016-002
Vlnr.: Juffrouw Griet Meijer, Mevrouw Tuinenga, meester Verwoerd, meester Tuinenga

3-IMG_0017-002

Rechts Woutsje Van der Kloet

4-IMG_0019-002
Matsje Bosgraaf in de bediening

5-IMG_0020-002
Bram en Boukje en Ytje

6-IMG_0021-002
Keije Kloosterman in de bediening.
Links Liekele van der Veen, Siep Schotanus, Janke van der Veen, Geertje Schotanus

Berichtnr.:1620/fbokt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Krantenknipsels over stembureau, echtpaar Sieds’e Wiepkje, huwelijk


Sieds en Wiepkje Bosgraaf-Steiger 65 jaar getrouwd


KC 27 mei 1981.
Welmoed Sipma deponeert haar stembiljet in de bus.
Op het stembureau: Heine de Bruin, Sjoerd van der Schaaf, Bartele Vries


Trouwdag Sina Sloot en Bienze Wielstra.

Berichtnr.:1637/fbokt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Fotoalbum van Bram en Boukje de Vries

Bram de Vries (1915-1987) en Boukje de Vries-Haakma (1918-1994) zijn getrouwd in 1943 en gingen toen wonen in Oostrum. Vanaf 1952/ 1953 woonden ze aan de Kalkhúswei 8.
Bram is een zoon van Sape en Afke de Vries, die ook aan de Kalkhúswei woonden.
Bram is van 23 mei 1947 tot 10 november 1949 in Ned. Indie  geweest. (op andere pagina foto’s van die tijd)


Bram de Vries

IMG_0018-001
Voor: Sape en Afke de Vries
Achter: Yttje, Bram, Jan en Djoke

IMG_0005-002
Trouwfoto van Bram en Boukje

IMG_0002-001
1962. Links is Tjimkje Haakma ( e.v. Eelke Haakma), Midden Tjitske van der Galiën ( e.v. Tjeerd van der Galiën). Huisgenoot was Auke van der Galiën, die erg slechtziend was. Rechts is Trijntje Haakma -Loonstra ( e.v. Anne Haakma). Info van kleinzoon van Anne en Trijntje Haakma.

IMG_0010
1960 Woutje van der Kloet met Afke de Vries en Boukje de Vries met dochter Yttje

IMG_0018-002
1969.Boukje met baby op de arm in de tuin van Sikke Dijkstra

IMG_0010-001
Yttje

IMG_0024-001
1971. Afke de Vries

IMG_0020-001

Voor: Bram, Yttje, Boukje
Achter: Tjimmie, Eelke, Sape, Jan, Afke

IMG_0025-001
Bram rechts op het paard en jongetje links niet bekend

IMG_0013-002
Bram en Boukje

IMG_0031
Bram met de kinderen Jan, Tjimmie en Afke naar het feest.
1960. Het feest was op het land tegenover de toenmalige openbare school aan de Eelke Meinertswei.

IMG_0002

Sape geslaagd voor de ULO, thuis een feestje.
Tjimmie, Afke, Jan en Ytsje.

IMG_0028
1964 Sape met zijn zusjes Tjimmie voorop en achterop Afke

IMG_0030-001
1970. Voor het lokaal van de kerk Boukje met Doetie Douma, de vrouw van Eelco Douma met hun dochtertje.
Rechts staat Annie van der Veen

IMG-003
1971. Op de achtergrond het lokaaltje en huis van Minkes Sloot.


Bram de Vries in kascommissie Waterschap de Hammen.
KC 4 juni 1965

Berichtnr.:1618/fbokt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Fotoalbum van Wessel en Anne Veenstra 2

IMG_0004
Wessel en Anne Veenstra  Meer foto’s van gezin Wessel en Anne

IMG_0003
Alle kinderen bij huwelijk Karel
V.l.n.r.: Arjen, Jan, Griet, Karel, vrouw van Karel, Ritske, Joeke, Wybe

IMG_0005
Freerkje ( van Johannes de Vries?) en Griet Veenstra

IMG_0006
Griet

IMG_0007
Pieter Lourens/ of Jan Veenstra

IMG_0008
Arjen en Tiete

IMG_0001-002

Uilke Dijkstra ( man van Griet) aan het maaien.
Dit is op it Langlân, mogelijk bij de woning van Jan Meester.
Berichtnr.:1608/fbokt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Fotoalbum van Auke en Griet Banga-Klaver

IMG_0005
Andries Dijkstra en Griet Dijkstra-Veenstra.
Dit zijn de grootouders van Griet Banga-Klaver ( e.v. Auke uit Buitenpost).
Griet is een dochter van Hessel en Janke Klaver-Dijkstra uit Oudwoude.
Janke is een dochter van Andries en Griet Dijkstra.

IMG_0012
Bovenste rij: Andries Dijkstra en B. Dijkstra
Voorste rij: ?

IMG_0008
Andries Dijkstra

IMG_0009

Andries Dijkstra met rechts Durk Bosgraaf en links Bienze van Boele-om

IMG_0014
Boele-om en tante Romkje.

IMG.jpg

Griet Korfs (e.v.Jan Korfs)

Berichtnr.:1612/fbokt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

De Bazuin had optreden in Twijzelerheide

3.Zoon van dhr. Mol (dirigent) 4. dhr. Mol, 11. Ljibbe Postma, 12 Kees Adema, 13 Durk Bosgraaf, 14 Luut Klaver
Overige namen onbekend.

Berichtnr.:1640/fbokt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Kalkhúswei 32

img-20161030-wa0001
Dit is de woning van Tjibbe Kuipers, Kalkhúswei 32, waar nu de familie Pompstra woont. Rechts is de garage nog te zien.
Op de boot staat Siep Schotanus.
Uit info van zoon Jille Kuipers: In het “hokje” links op de foto te zien, hebben Ate Meerstra en Wim Jepma gewoond. Ate was een zoon van Wiebe Meerstra en een broer van Koop Meerstra, die werkte op het melkfabriek en in het huis naast de melkfabriek woonde (dit is een oom van Wiebe en Piet Meerstra uit Oudwoude). Later is dit “hokje”afgebroken. Meer naar achteren stond nog een woonwagen, waar de moeder van Tjibbe Kuipers) woonde.

Ter vergelijking ook even het huis van Hansma hierbij:
Dit is de woning aan de Trekwei tot voor 2002. Aldert en Nynke de Vries hebben dit huis toen gekocht en afgebroken. In deze woning hebben vroeger de familie Hansma gewoond Berichtnr.:1323

IMG_0038

Tjibbe Kuipers ( geb. 3 mei 1912)
Zijn vader was Jille Kuipers ( geb. 1877 en overleden 1913). Zijn moeder was Hiltje Bouma. Zij was een dochter van Tjibbe Bouma en Jantje E. Zijlstra ( 1845-1917). Vader Jille Kuipers is op jonge leeftijd overleden (36jaar). Moeder Hiltje Bouma en zoontje Tjibbe Kuipers zijn in 1926 bij haar vader en Tjibbe zijn pake Tjibbe Bouma gaan wonen. Oma Jantje E. Zijlstra is in 1917 overleden

007


Man met pet is Tjibbe Kuipers, rest nog onbekend

Optocht bij Kalkhúsbrêge.
Wie staan er op?

 

De onderstaande foto van de boerderij op de achtergrond, is waarschijnlijk die van de familie Hansma ( waar later Aldert en Nynke de Vries gewoond hebben)


Jacoba Visser op de foto rechtsachter. Jacoba heeft vroeger bij de familie Kuipers gewerkt


1 Reinder Hansma (broer Aaltsje), 2?, 3 Jille Kuipers, 4 Jellie Kuipers, 5 Jane Schotanus, 6 Pietsje Tuinstra, 7 Johannes Schotanus,8 Elske Sipma,9 Griet Veenstra ( dochter Wessel en Anne),10 Aaltje Slagter,11Jappie Dam,12?,13 Reina Hansma,14 Sije Schotanus,15 Tjalling Schotanus,16 Pieter Dam, 17 Klaas Dam ( e.v. Gjetsje Hansma),18 Roel Schotanus,19 Sake Merkus,20 Ytsje Kuipers, 21 Cobie Visser1. Ytje Kuipers-Wiersma, 2. Jellie Kuipers, 3. Jille Kuipers
4 Pieter, zoontje van Klaas Dam en Gjetsje Hansma, 5 Jappie, zoontje van Klaas en  Gjetsje Dam-Hansma, 6 Jacoba Visser, 7 Gjetsje Hansma.

Tjibbe Kuipers ( geb. 3 mei 1912)
Zijn vader was Jille Kuipers ( geb. 1877 en overleden 1913). Zijn moeder was Hiltje Bouma. Zij was een dochter van Tjibbe Bouma en Jantje E. Zijlstra ( 1845-1917). Vader Jille Kuipers is op jonge leeftijd overleden (36jaar). Moeder Hiltje Bouma en zoontje Tjibbe Kuipers zijn in 1926 bij  haar vader en Tjibbe zijn pake Tjibbe Bouma gaan wonen. Oma Jantje E. Zijlstra is in 1917 overleden

 

 


Van deze foto’s wordt aangenomen, dat ze bij Tjibbe Kuipers gemaakt zijn.


Deze foto komt van het Fries Filmarchief, maakt het nog weer iets duidelijker.

Op deze foto kun je overeenkomsten zien met de schuur

Berichtnr.:109/fbnov2016/mrt2018

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Alle boerderijen/ huizen op de van Teijenswei en Kertiersreed

9 boerderijen op de van Teijenswei en Kertiersreed

1. Van Teijenswei 25. ( Dit  moet zijn Trekwei 8!)
– Pieter Zijlstra (Fisk). Had daar varkenshok met stro. Vis werd daar bereid. Pieter had een motorische bakfiets, zoals hij het noemde.
– Lammert en Hiltsje Leegstra en Willy, Kees en Pier (broer van Hiltsje) ( 2 á 3 koeien) meer tekst
– Bart en Anna Fokkens-Sijtsma


Lammert Leegstra voor de woning van Ruth Akke Kloosterman


Foto’s van 2017.


2.Van Teijenswei 23
– Sake van der Kloet
– Jan en Wietske Merkus – van der Land Meer foto’s
– Pake en beppe van Mient de Jager
– Melle Kempenaar ( 3 á 4 koeien)
– Familie Schenk
– Paul Brouwer


Jan en Wietske Merkus – van der Land

3. Van Teijenswei 21.
-Willem en Akke Reinders
-Wietske en haar broer Jan Reinders ( 12 á 13 koeien)
In 2014 is deze boerderij afgebroken
– Willem Sijtsma en Hester de Vries

Jan Reinders met de bussenkar
Dichtbij deze boerderij zijn de akkers ( 1900), die belangrijk zijn voor het dorp
In 1920 was er subsidie voor boeren, de arbeiders konden daar aan het werk.

 4. Van Teijenswei 19.
– Edzer en Rika Westra ( 1 koe) mooie foto van buurtbewoners
– Minze en Berber Sipma (1 of 2)
– Pieter en Elisabeth Visser


img_0009

img_0007

Minze Berber met de kinderen Welmoed, Geale, Yttje, Rennie

 5. Van Teijenswei 32.
– Sieds en Wiepkje Bosgraaf ( 8 á 10 koeien)
– Klaas en Willemke Kooistra hebben hier ook gewoond
– Halbe en Jantsje Westra
– Tjerk Veenstra en Hanneke Waterreus


IMG_00343-300x206
Sieds Bosgraaf


Sieds en Wiepkje

Onderstaand de woning van Tsjalling en Renske Boonstra ( ook boer?) meer foto’s

6. Van Teijenswei 14.
– Date Dates en Jeike Hessels (meer foto’s)
– Jan Bosgraaf en Fokeltje Loonstra ( dochter van Kornelis en Baukje Loonstra, Keatlingwier 5,  geb. 4-12-1894 , overleden 19-05-1993) ( krantenartikel )
– Tjeerd en Anna Annema ( ?)  Meer foto’s


Zoon Gosse Annema voor de boerderij


Tjeerd en Anna Annema

 


Tjeerd Annema en kleinzoon Tjeerd P. Annema

foto van het pad en twee jongetjes

Een paar ansichtkaarten van de Van Teijenswei:

Waterput gevonden,bij de woning van Jan de Vries, ( meer foto’s )
toen dit huis werd afgebroken en Jappie Kempenaar daar een nieuw huis ging bouwen.
Deze put was gemaakt voor de oude armenketen, die hier hebben gestaan.

7. Van Teijenswei 2
– Gerhardus Hilboezen en Selie Hilboezen- van der Schaaf ( 6 koeien)


Op de achtergrond de boerderij

Gerhardus Hilboezen en Selie van der Schaaf


(eerste eigenaar: Jelle van der Meulen, Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen (Groningerstraatweg 313). Afgegeven: 27-7-1945)

8. Kertiersreed 2

– Kees en Minke Laverman
– Mark en Hannie van der Galiën
– familie Boddeke
– Stan en Annelies Herbers

9. Kertiersreed 5
– Klaas en Baaije Zijlstra
– Klaas en Willemke Kooistra ( 2 koeien)
– Wierd en Ymkje Kooistra

 


Klaas en Willemke voor hun boerderij


Luchtfoto van 1992
Meer foto’s

Berichtnr.: 1651/fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kertiersreed, Van Teijenswei

Kosterswoning aan Eelke Meinertswei


003
Dorpsgezicht Eelke Meinertswei Zuid. Omstreeks 1912
Achter de rij bomen bij de kerk is nog net een stukje van de kosterswoning zichtbaar. Rechtsvoor de woning van de fam. Nieuwenhuis en links de smederij van de fam. Hoogeboom. De oude wagenmakerij van Bean van der Haak is nog net zichtbaar. Ook hier moest Westergeest het nog zonder elektriciteit stellen.


De kosterswoning (ook wel doodgraverswoning genoemd) bij de Ned.Herv. Kerk. De originele foto was plm 9-6 cm en vermoedelijk gemaakt door een fotograaf uit Ternaard. Het huisje werd voor het laatst bewoond door Pieter Sjoerds van der Ploeg en werd rond 1944 afgebroken

Andries Dijkstra ( 1832 – 1926) en Folkje Roelofs Dijkstra-Nicolai (oerpake en beppe van Hessels Janke Klaver-Dijkstra)
Hij was doodgraver.


Kosterwoning omstreeks de jaren 30.

Uit KC van 15 maart 1971
Berichtnr.:8/fbokt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Kerk

De boerderij van de familie Hania aan de Bréwei 2

De boerderij van de familie Hania Bréwei 2


Op de foto links achter is de boerderij te zien.
De Bréwei stond onder water in de winter van 1965/ 1966

– 1900 Willem Wielsma heeft de grond gekocht en daarna de boerderij en de arbeiderswoning er op gebouwd
– 1929 Jan en Jitske Hania , boerderij gekocht van Willem Wielsma
– Willem en Etsje Hania
– Jan en Ymkje Hania

Uit de koopakte van de aankoop van de boerderij


Willem ( zoon van Jan en Jitske Hania) woonde met Etsje in onderstaande woning.
Willem en Etsje Hania zijn getrouwd in 1961. De ouders van Willem woonden toen nog op de boerderij.
Voor Willem en Etsje is onderstaande woning aan de Bréwei 2 gebouwd. Momenteel ( 2016) is er nog een deel van de woning zichtbaar.
Door de bouw van de loopstal moest het voorste deel afgebroken worden.

IMG_0002

IMG_0001
Jan is geboren in 1962. Hier is Etsje met Jan op de arm voor hun woning.

Rechts van het pad hebben vroeger twee houten woningen gestaan. In de achterste woning is Jabik Bijlstra geboren.
Hier zijn helaas geen foto’s van.

Berichtnr.:1552/fbmrt2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Jongelingenvereniging met o.a. meester van Wessel

IMG_0028

Jongelingenvereniging
Zo stond het in de krant: De Herv. Jongelingsver. “Wees waar” te Westergeest herdenkt haar 70- jarig bestaan. Hierboven een foto van de jubilerende vereeniging. In het midden de voorzitter E. van Wessel, 2e van links de vice-voorz. en waarn. secr. S. Bosgraaf, de 4e van links staande de penningm. J. van Wieren en de 4e van rechts staande de bibliothecaris D. G. Kloosterman

Voorste rij: 1 Doeke Huisman, 2 Sjirk Bosgraaf, 3 achter de tafel Meester van Wessel, 4 Jelle van Wieren,5Wietse Kloosterman.
Achterste rij:1 Wietse van der Zwaag, 2 Rits Veenstra. 3 Oebele Bijlstra, 4 Klaas Dantuma, 5 Jelle Schaafsma, 6 Aldert Messchendorp, 7 Jabik Bijlstra, 8 Gerrit Schaafsma, 9 Durk Bosgraaf, 10 Gerrit de Jong,11 David Kloosterman, 12 Bertus Veenstra/ Errit van der Wiel,13Wietse(?) Bosma.

IMG_0025

Durk Bosgraaf, ?, Herman Annema, Kees Klaver

Berichtnr.256/fb.

 

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Reisjes Landarbeidersbond Westergeest

Reisje Landarbeidersbond, Westergeest 1952.

Boven v.l.n.r.: Chauffeur, Keimpe Annema, Klaas Kooistra, Jan de Jager, Gerrit Kempenaar( Kollumerzwaag), Jaring de Jong ( Triemen), Ietsje Sipma, Berber Sipma, Menze Sipma, Geertje de Jong-van der Tuin, onbekend..,Tjalling Schotanus.
 Midden v.l.n.r.: Sikke van der Veen, Iebele de Vries, Herman Annema, Heine Kempenaar, Sikke .., Durk Visser
( arbeider Wouddijk), Baukje Visser, Jan Brouwer, de vrouw van Jan Brouwer, Jacob Hansma.
Voor v.l.n.r.:  Djoke de Vries of Fetsje, Wiepkje Annema, Anne Kempenaar, Fetsje .., Roel Nicolai, Lieuwkje Schotanus, Aukje Brouwer, Janke Hansma, Anne de Jager.

Roel Nicolai mocht gratis mee, maar moest wel de gehele dag spelen(gratis eten en drinken en ook de buskosten werden vergoed). Na afloop ging men met de pet rond voor de muzikant, zodat Roel er ook nog aan verdiende

Uitstapje van de Bond ter bevordering van de Landarbeid Triemen, Westergeest en Wâlddyk.
Achter: 1.Gjetsje Veenstra-Hansma(vrouw van Pieter Veenstra), 2.Gjetsje de Jong- van der Tuin (vrouw van Jaring de Jong),3 ?,4 Boukje Meetsma- van Lingen,5 Pietsje Meetsma van der Weg,6 chauffeur,7Bonne Meetsma,8 Jaring de Jong, 9.Pieter Veenstra, 10 Rinse Bosma, 11Hendrik Epema,  12 Jelke van der Kloet (hij noemde zichzelf altijd “Jelke Koning”, 13. ? 14 Joukje ( e.v. Jelke van der Kloet)

Middelste rij: 15 Minze Sipma,16 Marcus(?) Postma, 17 Wietse Meetsma, 18 vrouw van Marcus(?) Postma, 19 Heine Kempenaar, 20 Jantsje Bosma-Visser ( e.v.Rinze Bosma), 21  Boukje Visser ( e.v. Durk Visser)22 ?
Voorste rij:23 IJbele de Vries, 24 ?, 25 Anne Kempenaar (e.v. Heine),26 Durk Visser,27?

 

Berichtnr.:133/fbokt/dec2017

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Jan en Wietske Merkus – van der Land

Jan en Wietske ( Wietsche) Merkus van der Land woonden aan de Van Teijenswei 23.
foto’s van de woning aan de van Teijenswei

Ze hadden 7 kinderen:
Jacob en Jantje (Feenstra)
Eelkje en Freerk Bosgraaf
Sjoukje en Eerde Nauta
Akke en Renze de Jager
Jentje en Antje (Zuidema)
Ritske en Sieske (Wielsma)
Ebbe en Dirkje (Boetes).


Jan en Wietske

Jan en Wietske woonden in het op één na laatste huisje aan de van Teijenswei.
De foto is genomen omstreeks 1935.
Later is het enige tijd bewoond door Sake van der Kloet en Melle Kempenaar.

IMG_0004
Jan en Wietske op latere leeftijd.

004

Berichtnr.:423/fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Familie Spriensma, Witteveen en Zwart wonende Weardebuorsterwei 16

De volgende informatie komt uit het boek : Kop-hals-romp boerderij te Westerburen onder Westergeest 1919-1969 van Harmen Zwart.


Weardebuorsterwei 16:

Tot in de jaren 40 stonden aan het begin van het erf twee houten toegangspalen met daarop de naam Idema state. Deze dateerden nog uit de tijd, dat de boerderij helemaal omgracht was. Naast beide toegangspalen bevond zich een ringmuur, die vanuit de gracht was opgemetseld.

Wie hebben er op deze boerderij, Weardebuorsterwei  16, gewoond.

–  1870 Tjerk Reinders Spriensma en Ettje Jans Hiemstra. Hun dochter was Seike.


Ettje Jans Hiemstra en Tjerk Reinders Spriensma

Leentje Bosgraaf was voor haar huwelijk ( gehuwd in de gemeente Kollumerland op 22 mei 1909 met Marten van der Veen) dienstmeid bij Tjerk Reinders Spriensma en Ettje Hiemstra. De broer van Marten, Pieter was toen inwonend dienstknecht bij de familie Spriensma.

1911 Jan Tjerks Spriensma en Antje Eelkes Hofman. Dit echtpaar werd getroffen door de Spaanse Griep en overleden beide in 1918. Ze lieten 5 kinderen na, Tjerk (1912), Aukje (1913), Eelke ( 1914), Etje (1915) en Sijke (1917).  Meer info over de familie Spriensma  De kinderen werden allen ondergebracht bij familie. Sijke bleef uiteindelijk op de boerderij wonen.

– 1919 Harmen Jans Witteveen en Seike Tjerks Spriensma (zus van Jan Tjerks Spriensma). Harmen was een zoon van Jan Harmens Witteveen uit Oostrum en Riemke Annes Mellema. Zij kregen twee kinderen, Harmen, Anne. Seike was een dochter van Tjerk Reinder Spriensma ( Sijbrandahûs) en Ettje Jans Hiemstra (Foudgum). Zij kregen 7 kinderen, Seike (1871), Siebergje (1873), Doetje(1877), Reinder (1879), Siebrigje( 1881), Baukje (1884) en Jan (1886).

De naam van deze jongedame is nog niet bekend. Wel is zeker, dat zij dienstmeid was bij Seike Spriensma. Het kan zijn in Oostrum, Stiens of Westergeest.

Harmen Jans Witteveen en Seike Tjerks Spriensma zijn gehuwd in 1899 en woonden eerst in Oostrum. Hier kregen zij de volgende kinderen, Jan (1900), Ettje (1901). Later zijn ze verhuisd naar Stiens en in 1919 naar Westergeest. Seike verhuisde met haar man naar de boerderij waar zij 20 jaar geleden was geboren. Ze huurden de boerderij van de erven Hesse. De jongste dochter van Jan en Antje Spriensma, Sijke, werd ondergebracht bij deze familie Witteveen. (Er waren in dit gezin dus 1 Sijke en 1 Seike) Harmen Witteveen (vader),  Seike (moeder) en Sijke (dochter van Jan en Antje Spriensma), Ettje en Jan (sommige foto’s zijn door Jan gemaakt).

Harmen Jans Witteveen en Seike Tjerks Spriensma en pleegdochter Sijke verhuisden later naar Ee, maar daarna weer terug naar de Wouddijk en wel in de arbeiderswoning, die hun pleegdochter had geërfd. Dat was de arbeiderswoning, die er nu nog staat. Op 1 mei 1942 is Sijke Spriensma naar Westerbork vertrokken voor haar huwelijk. Ettje Witteveen trouwde met Douwe Zwart. Die zijn in 1928 op de boerderij gaan wonen. Harmen en Seike Witteveen konden in 1950 niet meer zelfstandig wonen en trokken in bij Douwe en Ettje op de boerderij. Harmen overleed op 11 februari 1950 en Seike ruim een jaar later.


1936 Harmen Jans Witteveen

Arbeiders: Vaste arbeiders waren Andries Dijkstra en Harke Keekstra Andries Dijkstra was al sinds 1906 arbeider bij Tjerk Reinders Spriensma en Ettje Jans Hiemstra en later bij Witteveen. Hij trouwde in 1921 met Grietje Veenstra en toen zijn ze zelf boer geworden en melkvaarder aan de Wouddijk.


Andries Dijkstra voor de boerderij bij Dijkstra Weardebuorsterwei 4.

Harke Keekstra was sinds 1913 op de boerderij als arbeider, ook bij Witteveen. Hij trouwde in 1916 met Trijntje Hamersma, afkomstig van Westergeest. Ze kregen 9 kinderen, Lieuwe, Jantje, Antje, Grietje, Roelof, Roelof, Wietske, Sietske, Tine. Rond 1948 vertrok Harke naar Tietjerk.


Harke Keekstra
Harke Keekstra was in 1938 25 jaar werkzaam op de boerderij.

In 1928 trouwden Douwe Zwart ( 1904) en Ettje Witteveen en kwamen op de boerderij. Douwe Zwart was een zoon van Andries Douwes Zwart (Oosternijkerk) en Klaaske Johannes Smedema (Ee). Er was eerst sprake van dat Douwe de boerderij van zijn ouders te Klein Medhuizen zou overnemen, maar het werd de boerderij van de ouders van Ettje. Deze boerderij huurden ze van de familie Witteveen. Ze kregen 7 kinderen, Andries (1930), Harmen (1931), Sijke (1933), Pieter (1935), Jan ( 1937), Klaaske (1940),Neeltje (1942)

In 1969 verhuisden Douwe en Ettje Zwart naar Ee.


Douwe Zwart en Ettje Witteveen

In de verlovingstijd: In 1928 kwam de brug bij het Steenvak gereed. Tot dat moment lag er een bootje om mensen naar de overkant te brengen(‘de oerset’). Douwe en Ettje moesten hier in hun verkeringstijd gebruik van maken, Douwe kwam uit Ee en Ettje van de Wouddijk.


In hun verlovingstijd zijn ze ternauwernood gered

Arbeiders en dienstmeiden:
Oenze Plantinga ( 1913) ( afkomstig van Ee) kwam als boerenknecht op de boerderij.


Oenze Plantinga was arbeider tot 1960 op de boerderij.
Joukje Nutma was inwonend dienstmeid. Zij trouwde later met Jelke van der Kloet en zij gingen samen naar Canada.


Joukje Nutma met Jan Zwart 1938. Zij was de laatste inwonende dienstmeid.


Jan Grijpstra ( deed af en toe landwerk voor Douwe Zwart)


1943 Gooitske Klaver ( 1922), trouwde later met Ype Krol


1945 Tilli Pisters was een evacuée


Douwe en Ettje Zwart-Witteveen met hun kinderen Harmen en Andries


Douwe Zwart met twee paarden voor de ploeg

Een leuke anecdote over Douwe Zwart uit de oorlogstijd: Bang voor de invordering van zijn eigen fiets, was hij op zekere dag op een oude en te kleine fiets richting Kollum vertrokken. Onderweg in Oudwoude zei toen iemand tegen hem: “dan ben je zo’n grote boer en dan fiets je op zo’n klein fietsje”. Waarop Douwe reageerde met: “dat heb je met die moffen”. Degene was echter pro-Duits en die eiste dat hij zijn woorden terugnam. Dat deed hij dan maar, maar vervolgens kwam hij rood van kwaadheid terug op de boerderij.

– 1969 Pieter Zwart (1935) en Dieuwke Castelein (1935) verhuisden van de arbeiderswoning naar de boerderij. De arbeiderswoning werd verkocht.


1957 Verlovingsfoto Dieuwke Castelein en Pieter Zwart

1966 Pieter en Dieuwke Zwart met hun kinderen André, Annie, Harmen en Douwe

1982 Douwe Piet Zwart in de optocht in Ee ( Tekst op wagen : ‘Komt pakes tiid werom’?)

– 1990- 2009 Douwe Zwart en Ina Meinsma
– 2009 tot heden Folkert.

Berichtnr.:1678.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Alle boerderijen op de Trekweg en Kollenswei

Alle boerderijen/ woningen van de Trekweg en Kollenswei
en Teade (Núnder) en Eibertsje Steenstra

1. Trekweg 5
– 
Jan Lulofs 
– Wiebe van Dijk ( “Wiebe Lieg”, stukje gespeeld op revue tijdens reünie in 1995)
– Pieter en Pietsje Braaksma
– Hendrik Braaksma, tulpenboer. Hij had voor de woning allemaal tulpen voor de handel.
– 1962 t/m 1968 Douwe en Wikje Bergsma
– 1968 t/m/ 2009 Klaas en Alie Bergsma( 8 á 10 koeien)
– Meindert en Ypie Postma
– Hovenier ..


Klaas Bergsma was ook melkrijder samen met Titus van Wieren


Klaas en Titus bij geboorte kalfje.

Trekweg 7
– Bakker de Bruin
Tjalling en Lieuwkje Schotanus
– Sije en Joukje Schotanus
– Wietse en Bettie Bergsma
– Renate uit Duitsland
– Hendrik Woudstra en Martinus

Trekweg 9
– Willem Jonker
– Heine en Anne Kempenaar
– Jan Merkus en Japke Merkus-Lourens  woonden naast de Zevensprong ( meer foto’s)
-Roel en Tineke Aardema- Vrieswijk
-Theo en Boukje Schotanus-Woudstra

2. Trekweg 11 ( de Zevensprong)
Sjoerd en Janke Tuinstra
– 
Rieken en Doetie Zijlstra
– Mevrouw van Ossel tot 1999
– Hessel Smid en Martinus Meindertsma
– Mevrouw Koehoorn


Geert Postma schildert het “ûleboerd”

3. Trekweg  13.
– Pieter van der Werff
– Sake ( zoon van Pieter) en Dieuwke van der Werff ( ong. 10 koeien) en ze hadden een café (op ‘e Kelders). Zoon Jappie vertelt op fotoavond 10 april 2018. Ze hadden thuis 4 hokkelingen, 4 kalveren, 100 kippen en 10 varkens.
– Jan Willem en Marijke Westerman
– Johannes en Joke Annema


Op de foto v.l.n.r.: Sake van der Werff, Pieter Sjoerds van der Ploeg,
Romkje van der Werff en haar moeder Geertje van de Werff-Bits.

Bij de Langebrug woonden de families Brouwer ( meer foto’s ) en Pompstra.

Teade  en Eibertsje Steenstra  (Teade Núnder) woonden er vroeger. meer informatie
Teade werd Teade Núnder genoemd, omdat hij schelpen (núnders) maalde, dat o.a. gebruikt werd als grit in kippenhokken.


Omstreeks 1940/1945

Teade en Eibertsje 50 jaar getrouwd
Foekje van der Kooi vertelt over Teade en Eibertsje in Foestrumers fertelle

4. Trekweg 8

–  tot 11 maart 1948 Fokke Veenstra (verhuisd naar Groningen)
– 1 april 1948 tot 25 februari 1952 Pieter Zijlstra (Fisk). Had daar varkenshok met stro. Vis werd daar bereid. Pieter had een motorische bakfiets, zoals hij het noemde. (verhuisd naar witte huisje, dat nu afgebroken is aan de Kalkhúswei 24)
–  25 februari 1952 tot 1 juni 1970 Lammert en Hiltsje Leegstra en Willy, Kees en Pier (broer van Hiltsje) ( 2 á 3 koeien)
meer over familie Leegstra
–  14 jan 1993 Hendrik Elzinga en Gea Postma
– Bart en Anna Fokkens-Sijtsma

Bewonerskaart ( gekregen van Pieter Zijlstra) met de volgende tekst:
De woningkaart van het (witte) boerderijtje aan de Trekvaart, te bereiken met fiets of auto via de Harm van Teijenswei. Hier streken pake Pieter en beppe Aaltje neer na hun vertrek vanaf de Weardebuorsterwei.
Woonperiode: 1 april 1948-25 februari 1952. Bewoners: 3 mannen (w.o. mijn vader) en 4 vrouwen. Op dit adres werd op een nacht de hulpmotor van zijn bakfiets gestolen. Vermoedelijk gaf dit gebeuren de aanzet tot de aankoop van een 2e-hands DKW, die tot ventwagen werd omgebouwd (plm. 1951). Zie de foto*) van Oom Jan (de 3e en jongste man in huis) en Oom Wietse van Assen, de jongere broer van mijn moeder. Laatstgenoemde bezat wel een rijbewijs, mijn oom Jan (nog) niet.
Na deze stek kwam Kalkhuisweg 24 als woonverblijf aan de beurt.

De Viskar van Pieter Zijlstra

Van links naar rechts Jan Zijlstra en Wietse van Assen


Lammert Leegstra voor de woning van Ruth en Akke Kloosterman

Foto’s van 2017

5. Trekweg 6
– Klaas en Willemke Kooistra (hadden geen vee ?)
– familie Stinissen
-Bearn en Jeltsje van der Heide
-Peter en Pijke van der Ploeg
-Roghus en Trientsje Westra ( zijn later naar Canada verhuisd)
– Familie Uuldriks
– Hielke en Akky van der Veen


Klaas en Willemke Kooistra met de kinderen.
Daarna is deze woning afgebroken en heeft de familie Stinissen er een nieuwe woning gebouwd


Trekweg 6

De 3 meisjes op deze foto zijn Annie, Wytske en Boukje van der Heide

Trekweg 4

-Johannes en Anna Sipma
-Geale en Ytsje Sipma
-Geert en Boukje Postma-Sipma
– Zielke (afk. van Duitsland)
-Klaas de Vries

 6. Trekweg 2    Meer info over deze woning:
Reinder en Griet Dijkstra
– Jabik en Janke Hansma  fotoalbum familie slagter
– Jelle en Maaike Kempenaar
– Johan en Ankje Stender
– Aldert en Nynke de Vries
– Jeroen en Wiljen van Deel

Dit is de woning aan de Trekwei tot voor 2002. Aldert en Nynke de Vries hebben dit huis toen gekocht en afgebroken. In deze woning hebben vroeger de familie Hansma gewoond Berichtnr.:1323


1960 Feest bij de familie Hansma

Foto’s paadje voor deze huizen

Trekwei 3
-De woning van groenteboer Jan Uitterdijk
– Marten en Wieke Kooistra.

Trekwei 1 De woning van familie Nicolai  meer foto’s
-Heine van Assen
-Egbert en Janke Bouma
-Sjoek en Wietske van der Heide ( in oorlogstijd)
– Roel en Afke Nicolai

Trekwei 1 omstreeks 1930 Voor de woning Heine van Assen met grootmoeder Froukje van Assen( Heine en Froukje).


Roel en Afke

 

 


De Bûnte Houn

Trekweg 9
– familie Bijker tot 1900
– Jan en Wietske Reinders
– Marten en Saakje Bosma
– Gaatze en Hinke Bosma
– Henk en Ria Hoekstra

img-001

Kollenswei

5. Kollenswei 3.
– Hidde en Anne Nicolai 
– Klaas en Willemke Kooistra
– Melle en Jannie Prins (een paar koeien, volgens de zoon) De zoon is in 1962 geboren in deze woning en hij herinnert zich nog goed dat zijn vader paard en wagen gebruikte voor de werkzaamheden op de boerderij.
– Vanaf 1965 Wietse en Sjoukje Kloosterman (8 koeien). Het huis is afgebroken en nieuwe woning gebouwd in 1979


Anne Nicolai'( e.v. Hidde) met kleinzoontje

IMG_0039


Wietse en Sjouk Kloosterman met het gezin meer foto’s

6. Kollenswei 2.

-Tot eind jaren ’50 :Jabik Merkus ( e.v. Jantsje) was veekoopman en had enkele koeien. Toen hij vanwege reuma niet meer voor de koeien kon zorgen hebben zijn vrouw en dochter Wiepkje, die toen nog niet getrouwd was,  dat overgenomen.
-Sikke en Minke Dijkstra
-Gebroeders Dijkstra, Frans, Gerke, Jappie ( 6 koeien). Frans had duiven


Deze boerderij is afgebroken in 2010

IMG_0041

Minke Dijkstra (e.v. Sikke) en Eelkje Bosgraaf (buurvrouwen) en mevrouw Derks

DSC00143

De paarden, fjorden,  van Gerke

 

7. Kollenswei 1.

– Eabele Klaver
– Boer Kees Klaver (5 koeien)

IMG_0005-001

IMG_0008-001

Berichtnr.:1679.fb/april201

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kollenswei, Trekwei

Familie Hansma woonde aan de Trekwei 2

Dit is de woning aan de Trekwei tot voor 2002. Aldert en Nynke de Vries hebben dit huis toen gekocht en afgebroken. In deze woning hebben vroeger de familie Hansma gewoond Berichtnr.:1323

Dit is de woning aan de Trekwei tot voor 2002. Aldert en Nynke de Vries hebben dit huis toen gekocht en afgebroken.
In deze woning hebben vroeger de familie Hansma gewoond


Nog een foto van de woning van Aldert en Nynke de Vries.

IMG (2)
Staand v.l.n.r.: Aaltje, Anne, Reinder, Hans, Geertje, Reina
Zittend vader en moeder Hansma, Jacob en Janke Hansma-Dijkstra

IMG_0003

Twee buurvrouwen:
Anna Sipma-Schutter en Janke (Jacob) Hansma

IMG_0018
Sieberen Slagter van Kollumerpomp en Aaltje Hansma ( dochter van Jabik en Janke)

Meer info over deze woning

Berichtnr.:1323/fbmrt16/ april2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Fotoalbum, Trekwei

De terpen Westerburen, Heldersterp en Weerdeburen

De volgende informatie komt uit het boek : Kop-hals-romp boerderij te Westerburen onder Westergeest 1919-1969. Dit boek is geschreven door Harmen Zwart, zoon van Pieter Zwart en Dieuwke Castelein.

Er lagen van oudsher twee terpen bij de Wouddijk/ Weardebuorsterwei: De terp Westerburen en de terp Weerdeburen.

De terp Westerburen werd later regelmatig als Weerdeburen aangeduid hetgeen blijkt uit de kadastrale nummers.
Westerburen:

De terp Westerburen werd in 1921 gekocht door de Terpvereniging Murmerwoude e.o. in de persoon van secretaris Hessel Wiegers Sikkema. Dit perceel werd speciaal voor het vervoer van terpaarde bevoorrecht met ‘reed over rails’ langs een bestaande reed van de Wouddijk naar de opslagplaats bij het Dokkumer Grootdiep. Dit voorrecht gold van 5 maart 1922 tot 1 oktober 1928.

Deze opslagplaats bij het Dokkumer Grootdiep lag tegenover het Steenvak en was jaarlijks van 15 oktober tot 1 december bestemd voor de opslag van veldvruchten. In deze periode mocht er dan ook geen terpaarde zijn opgeslagen. Verder mochten de te leggen rails de bereikbaarheid van de aanliggende percelen niet belemmeren.

Vanaf 1922 werd de terp Westerburen in advertenties voor terpaarde aangeduid met Weerdeburen. De naam Weerdeburen was bekender in de omgeving en werd wel vaker gebruikt wanneer het Westerburen betrof.

Hessel Wiegers Sikkema plaatste op 11 mei 1922 de volgende advertentie in de Leeuwarder Courant:

“Terp ‘Weerdeburen’ onder Westergeest is open.

         Geschikte laadplaats bij grootscheepsvaarwater

         te Steenvak a/d. Ee van beste terpaarde. Prijs f 1 per ton.

         De Terpvereeniging te Murmerwoude e.O.”

Op 24 oktober 1922 stond in de Leeuwarder Courant:

“Terp ‘Weerdeburen’ onder Westergeest.

         Vervoer naar vaarwater geëindigd.

         Aan vaarwaterswal nog beste terpaarde disponibel.

         Murmerwoude, 24 october 1922.

         De secretaris H.W. Sikkema.”

 

De terp Westerburen werd tot de Tweede Wereldoorlog stukje bij beetje afgegraven.

In de Leeuwarder Courant stonden met regelmaat advertenties van een terpbaas.

Op 9 maart 1923 de volgende:

“Terp ‘Weerdeburen’ o Westergeest bij Ee,

         is maandag 12 maart weer open. Stelling aan

         grootscheepsvaarwater. Prijs per scheepston f 1.

         De terpbaas H. de Vries.”

En op 15 oktober 1923:

“Terp ‘Weerdeburen’ bij Steenvak.

         De Terp is gesloten.

  1. de Vries, terpbaas.”

Ook nu werd weer met de naam Weerdeburen geadverteerd terwijl het Westerburen betrof.

De afgegraven terp Westerburen was niet overal even hoog. Iets ten noorden van het midden lag een hoger gedeelte.

Van boerenarbeider Andries Dijkstra werd later opgetekend:

       “Bij het afgraven van het hogere gedeelte kon men duidelijk

         mestlagen waarnemen, en hier heeft men ook graven gevonden,

         ze lagen oost/west. Op een andere plaats heeft men ook graven

         gevonden, deze lagen ten noorden van de boerderij.

         Bij één van de bovengenoemde graven, lag naast een begravene

         een ijzeren zwaard.”

Verder noemde hij:

“De terpaarde werd d.m.v. een wagon op rails getrokken door

         een paard, naar het Dokkumer Diep gebracht, waar het in

         schepen werd weggebracht naar de zandgronden, om daar de

         structuur te verbeteren.”

Het genoemde zwaard bleek later uit de Karolingische tijd te komen en werd gedateerd op de achtste of negende eeuw na Christus. Het is ongeveer 90 centimeter lang en bevindt zich thans in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.

Weerdeburen:

In 1923 was men ook bezig met de afgraving van de zogenoemde Heldersterp die eerder in eigendom was van de familie Helder.

Deze terp lag tussen de Wouddijk en de boerderij van Sikkema op Weerdeburen.

In 1923 was dit perceel met een oppervlakte van 3,944 hectare reeds grotendeels afgegraven.

In de Leeuwarder Courant van 10 maart 1923 stond de volgende advertentie:

“Heldersterp.

         Bovenstaande Terp is vanaf Donderdag

         15 Maart wederom voor Trammen Geopend

         voor 90 cent per scheepston.

         Vriendelijk aanbevelend,

  1. van der Ploeg, Terpbaas,

         Wouddijk bij Ee.”

In deze advertentie werd de terpaarde door terpbaas Van der Ploeg 10 cent goedkoper aangeboden dan door terpbaas De Vries op Westerburen.

Verder was men rond 1923 ook nog begonnen met de afgraving van een terprestant welke westelijk lag van de boerderij van Sikkema op Weerdeburen. Dit perceel had een oppervlakte van 0,598 hectare en werd ‘het mad’ genoemd. Bij deze afgraving werd veel steen aangetroffen.

Dit terprestant vormde samen met de Heldersterp en de huidige terp met boerderij van Sikkema de oorspronkelijke terp Weerdeburen.

 

Terpenboeken:

In de Terpenboeken van het Fries Museum werden binnengebrachte vondsten uit de terpen ingeschreven. Daarbij werden de eerder genoemde terpnamen niet altijd even zorgvuldig gehanteerd waardoor het niet helemaal zeker is welke vondsten uit welke terp zijn gekomen. Wel blijkt uit deze Terpenboeken dat er meerdere vondsten zijn gedaan.

Vanuit familieoverlevering is bekend dat er in de terp Westerburen menselijke geraamten zijn aangetroffen alsmede een ijzeren zwaard.

Deze vondsten werden in september 1922 in Terpenboek 5 onder terpnummer 179 als volgt beschreven:

       “1. Tweesnijdend ijzeren zwaard, in stukken gebroken; gevonden

               bij een geraamte van een mensch, hetwelk echter niet bewaard

               is gebleven.

  1. Scherven van een glazen beker, zeer dun, gevonden bij het geraamte

             van een mensch.      

         No`s 1 en 2 geschenk van den Heer J. Witteveen, Technisch Student.”

Jan Witteveen was in deze jaren regelmatig bij zijn ouders Harmen Jans Witteveen en Seike Tjerks Spriensma op de boerderij. Als uitwonend student volgde hij de afgraving van de terp nauwgezet.

Opname: Harmen Zwart 6 mei 2013.

Berichtnr.:1677.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan