Reisjes Landarbeidersbond Westergeest

Reisje Landarbeidersbond, Westergeest 1952.

Boven v.l.n.r.: Chauffeur, Keimpe Annema, Klaas Kooistra, Jan de Jager, Gerrit Kempenaar( Kollumerzwaag), Jaring de Jong ( Triemen), Ietsje Sipma, Berber Sipma, Menze Sipma, Geertje de Jong-van der Tuin, onbekend..,Tjalling Schotanus.
 Midden v.l.n.r.: Sikke van der Veen, Iebele de Vries, Herman Annema, Heine Kempenaar, Sikke .., Durk Visser
( arbeider Wouddijk), Baukje Visser, Jan Brouwer, de vrouw van Jan Brouwer, Jacob Hansma.
Voor v.l.n.r.:  Djoke de Vries of Fetsje, Wiepkje Annema, Anne Kempenaar, Fetsje .., Roel Nicolai, Lieuwkje Schotanus, Aukje Brouwer, Janke Hansma, Anne de Jager.

Roel Nicolai mocht gratis mee, maar moest wel de gehele dag spelen(gratis eten en drinken en ook de buskosten werden vergoed). Na afloop ging men met de pet rond voor de muzikant, zodat Roel er ook nog aan verdiende

Uitstapje van de Bond ter bevordering van de Landarbeid Triemen, Westergeest en Wâlddyk.
Achter: 1.Gjetsje Veenstra-Hansma(vrouw van Pieter Veenstra), 2.Gjetsje de Jong- van der Tuin (vrouw van Jaring de Jong),3 ?,4 Boukje Meetsma- van Lingen,5 Pietsje Meetsma van der Weg,6 chauffeur,7Bonne Meetsma,8 Jaring de Jong, 9.Pieter Veenstra, 10 Rinse Bosma, 11Hendrik Epema,  12 Jelke van der Kloet (hij noemde zichzelf altijd “Jelke Koning”, 13. ? 14 Joukje ( e.v. Jelke van der Kloet)

Middelste rij: 15 Minze Sipma,16 Marcus(?) Postma, 17 Wietse Meetsma, 18 vrouw van Marcus(?) Postma, 19 Heine Kempenaar, 20 Jantsje Bosma-Visser ( e.v.Rinze Bosma), 21  Boukje Visser ( e.v. Durk Visser)22 ?
Voorste rij:23 IJbele de Vries, 24 ?, 25 Anne Kempenaar (e.v. Heine),26 Durk Visser,27?

 

Berichtnr.:133/fbokt/dec2017

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Laat een reactie achter