Familie Spriensma, Witteveen en Zwart wonende Weardebuorsterwei 16

De volgende informatie komt uit het boek : Kop-hals-romp boerderij te Westerburen onder Westergeest 1919-1969 van Harmen Zwart.


Weardebuorsterwei 16:

Tot in de jaren 40 stonden aan het begin van het erf twee houten toegangspalen met daarop de naam Idema state. Deze dateerden nog uit de tijd, dat de boerderij helemaal omgracht was. Naast beide toegangspalen bevond zich een ringmuur, die vanuit de gracht was opgemetseld.

Wie hebben er op deze boerderij, Weardebuorsterwei  16, gewoond.

–  1870 Tjerk Reinders Spriensma en Ettje Jans Hiemstra. Hun dochter was Seike.


Ettje Jans Hiemstra en Tjerk Reinders Spriensma

Leentje Bosgraaf was voor haar huwelijk ( gehuwd in de gemeente Kollumerland op 22 mei 1909 met Marten van der Veen) dienstmeid bij Tjerk Reinders Spriensma en Ettje Hiemstra. De broer van Marten, Pieter was toen inwonend dienstknecht bij de familie Spriensma.

1911 Jan Tjerks Spriensma en Antje Eelkes Hofman. Dit echtpaar werd getroffen door de Spaanse Griep en overleden beide in 1918. Ze lieten 5 kinderen na, Tjerk (1912), Aukje (1913), Eelke ( 1914), Etje (1915) en Sijke (1917).  Meer info over de familie Spriensma  De kinderen werden allen ondergebracht bij familie. Sijke bleef uiteindelijk op de boerderij wonen.

– 1919 Harmen Jans Witteveen en Seike Tjerks Spriensma (zus van Jan Tjerks Spriensma). Harmen was een zoon van Jan Harmens Witteveen uit Oostrum en Riemke Annes Mellema. Zij kregen twee kinderen, Harmen, Anne. Seike was een dochter van Tjerk Reinder Spriensma ( Sijbrandahûs) en Ettje Jans Hiemstra (Foudgum). Zij kregen 7 kinderen, Seike (1871), Siebergje (1873), Doetje(1877), Reinder (1879), Siebrigje( 1881), Baukje (1884) en Jan (1886).

De naam van deze jongedame is nog niet bekend. Wel is zeker, dat zij dienstmeid was bij Seike Spriensma. Het kan zijn in Oostrum, Stiens of Westergeest.

Harmen Jans Witteveen en Seike Tjerks Spriensma zijn gehuwd in 1899 en woonden eerst in Oostrum. Hier kregen zij de volgende kinderen, Jan (1900), Ettje (1901). Later zijn ze verhuisd naar Stiens en in 1919 naar Westergeest. Seike verhuisde met haar man naar de boerderij waar zij 20 jaar geleden was geboren. Ze huurden de boerderij van de erven Hesse. De jongste dochter van Jan en Antje Spriensma, Sijke, werd ondergebracht bij deze familie Witteveen. (Er waren in dit gezin dus 1 Sijke en 1 Seike) Harmen Witteveen (vader),  Seike (moeder) en Sijke (dochter van Jan en Antje Spriensma), Ettje en Jan (sommige foto’s zijn door Jan gemaakt).

Harmen Jans Witteveen en Seike Tjerks Spriensma en pleegdochter Sijke verhuisden later naar Ee, maar daarna weer terug naar de Wouddijk en wel in de arbeiderswoning, die hun pleegdochter had geërfd. Dat was de arbeiderswoning, die er nu nog staat. Op 1 mei 1942 is Sijke Spriensma naar Westerbork vertrokken voor haar huwelijk. Ettje Witteveen trouwde met Douwe Zwart. Die zijn in 1928 op de boerderij gaan wonen. Harmen en Seike Witteveen konden in 1950 niet meer zelfstandig wonen en trokken in bij Douwe en Ettje op de boerderij. Harmen overleed op 11 februari 1950 en Seike ruim een jaar later.


1936 Harmen Jans Witteveen

Arbeiders: Vaste arbeiders waren Andries Dijkstra en Harke Keekstra Andries Dijkstra was al sinds 1906 arbeider bij Tjerk Reinders Spriensma en Ettje Jans Hiemstra en later bij Witteveen. Hij trouwde in 1921 met Grietje Veenstra en toen zijn ze zelf boer geworden en melkvaarder aan de Wouddijk.


Andries Dijkstra voor de boerderij bij Dijkstra Weardebuorsterwei 4.

Harke Keekstra was sinds 1913 op de boerderij als arbeider, ook bij Witteveen. Hij trouwde in 1916 met Trijntje Hamersma, afkomstig van Westergeest. Ze kregen 9 kinderen, Lieuwe, Jantje, Antje, Grietje, Roelof, Roelof, Wietske, Sietske, Tine. Rond 1948 vertrok Harke naar Tietjerk.


Harke Keekstra
Harke Keekstra was in 1938 25 jaar werkzaam op de boerderij.

In 1928 trouwden Douwe Zwart ( 1904) en Ettje Witteveen en kwamen op de boerderij. Douwe Zwart was een zoon van Andries Douwes Zwart (Oosternijkerk) en Klaaske Johannes Smedema (Ee). Er was eerst sprake van dat Douwe de boerderij van zijn ouders te Klein Medhuizen zou overnemen, maar het werd de boerderij van de ouders van Ettje. Deze boerderij huurden ze van de familie Witteveen. Ze kregen 7 kinderen, Andries (1930), Harmen (1931), Sijke (1933), Pieter (1935), Jan ( 1937), Klaaske (1940),Neeltje (1942)

In 1969 verhuisden Douwe en Ettje Zwart naar Ee.


Douwe Zwart en Ettje Witteveen

In de verlovingstijd: In 1928 kwam de brug bij het Steenvak gereed. Tot dat moment lag er een bootje om mensen naar de overkant te brengen(‘de oerset’). Douwe en Ettje moesten hier in hun verkeringstijd gebruik van maken, Douwe kwam uit Ee en Ettje van de Wouddijk.


In hun verlovingstijd zijn ze ternauwernood gered

Arbeiders en dienstmeiden:
Oenze Plantinga ( 1913) ( afkomstig van Ee) kwam als boerenknecht op de boerderij.


Oenze Plantinga was arbeider tot 1960 op de boerderij.
Joukje Nutma was inwonend dienstmeid. Zij trouwde later met Jelke van der Kloet en zij gingen samen naar Canada.


Joukje Nutma met Jan Zwart 1938. Zij was de laatste inwonende dienstmeid.


Jan Grijpstra ( deed af en toe landwerk voor Douwe Zwart)


1943 Gooitske Klaver ( 1922), trouwde later met Ype Krol


1945 Tilli Pisters was een evacuée


Douwe en Ettje Zwart-Witteveen met hun kinderen Harmen en Andries


Douwe Zwart met twee paarden voor de ploeg

Een leuke anecdote over Douwe Zwart uit de oorlogstijd: Bang voor de invordering van zijn eigen fiets, was hij op zekere dag op een oude en te kleine fiets richting Kollum vertrokken. Onderweg in Oudwoude zei toen iemand tegen hem: “dan ben je zo’n grote boer en dan fiets je op zo’n klein fietsje”. Waarop Douwe reageerde met: “dat heb je met die moffen”. Degene was echter pro-Duits en die eiste dat hij zijn woorden terugnam. Dat deed hij dan maar, maar vervolgens kwam hij rood van kwaadheid terug op de boerderij.

– 1969 Pieter Zwart (1935) en Dieuwke Castelein (1935) verhuisden van de arbeiderswoning naar de boerderij. De arbeiderswoning werd verkocht.


1957 Verlovingsfoto Dieuwke Castelein en Pieter Zwart

1966 Pieter en Dieuwke Zwart met hun kinderen André, Annie, Harmen en Douwe

1982 Douwe Piet Zwart in de optocht in Ee ( Tekst op wagen : ‘Komt pakes tiid werom’?)

– 1990- 2009 Douwe Zwart en Ina Meinsma
– 2009 tot heden Folkert.

Berichtnr.:1678.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Laat een reactie achter