De timmerman, de smid en de schilder

De Timmerman/ Aannemer/ Wagenmaker

Eelke Meinertswei 12:
(onderstaande boerderij in 1974 afgebroken)

IMG_0001-001

 1 Kees de Koe was waarschijnlijk de eerste timmerman op dit adres. Van 1927-1936 . ( meer over de familie de koe)
De boerderij van Heine de Bruin is waarschijnlijk door hem gebouwd. De eerste steen is gelegd door H. de Bruin in 1935. De boerderij was klaar in 1936. Ook de boerderij van Jabik Steringa van Keatlingwier is door hem gebouwd in 1934.

2. Jacob Adema ( 1911-1972) ( e.v. Antje Klaver 1915-1980) van 1936 tot 1972.
historie27jan-1-1024x575[1]
Bij de timmerman kon men ook terecht om de klompen laten repareren( kramjen genoemd) en voor schaatsen slijpen.

3. Bouwbedrijf D. Adema ( Durk en Pietsje). 1972 overgenomen van vader Jacob tot 1997 (meer over bouwbedrijf adema)

4. Bouwbedrijf D. Adema (Hein en Jaap Adema)1997 tot heden

Waarschijnlijk heeft voordat Kees de Koe er kwam wonen, de heer Jogchem Laverman,  op dit adres gewoond.
Lees hier meer over de familie Laverman


Eelke Meinertswei 21:

IMG_0073
Rechts de wagenmakerij, gebouwd rond 1750.
Deze foto is van 1927. meer ansichtkaarten

1. Berend van der Haak en Berber Viersen zijn getrouwd op 15 mei 1898 en zijn op deze dag gestart met de Wagenmakerij. Berend van der Haak werd ingeschreven als Nederlands Herformd Wagenmaker (meer over de familie van der Haak)

2. Pieter van der Haak en Jitske van Assen. In 1927 heeft de zoon van Berend van der Haak, Pieter van der Haak het bedrijf overgenomen. De werkzaamheden werden al meer uitgebreid met het doen van klusjes bij de boeren in de omgeving.

3. Bouwbedrijf van der Haak en Bijlstra (Jabik Bijlstra en Frouwkje van der Haak) In 1954 kwam schoonzoon Jabik Bijlstra in het bedrijf. De werkzaamheden werden verder uitgebreid met ook het bouwen van woningen. De eerste woning die gebouwd is, is die aan de Eelke Meinertswei 9, waar nu de familie H. Rekker woont.

4. Bouwbedrijf van der Haak en Bijlstra. Vanaf de jaren 75 is het bedrijf overgenomen door de zonen Durk, Oebele Jilles en Jan

Er is veel veranderd door de jaren heen. Het eerste snellere vervoermiddel was de brommer en in 1960 kwam de eerste auto. Heel wat anders dan de hoge wagen op houten wielen, die met mankracht moest worden voortbewogen, waarbij vooral de brug over de Trekvaart een behoorlijk obstakel bleek te zijn.

Voordat Berend van der Haak en zijn vrouw er kwamen wonen waren de gebouwen op dit adres en de woning ernaast op nr. 23 eigendom van de familie Hoogeboom
Achter de oude Wagenmakerij heeft ook een boer gewoond. Waarschijnlijk was dat Albert Zwaagstra.

De melkbus staat voor bij de weg op bovenste ansichtkaart te zien.

Eelke Meinertswei 7b:

Siep Schotanus was eigenaar van Bouwbedrijf Schotanus, maar had het bedrijf niet volledig aan huis, zoals de andere bouwbedrijven. Hij had mensen in dienst en was onderaannemer

De volgende personen waren timmerman zonder een eigen bedrijf

Ringer van der Meulen (1865-1931) was timmerman
Folkerts Postma ( e.v.Klaske) werkte waarschijnlijk bij Kees de Koe.
Jacob Adema was eerst ook bij Kees de Koe werkzaam.

Smederij Hoogeboom, 1937, Eelke Meinertswei 18 Fotoserie smederij
De smederij van Jabik Hoogeboom (1842-1908), zoon Eelke Hoogeboom (1886-1949), later diens zoon Jabik Hoogeboom (1922-1994).

IMG_0074
1937 V.l.n.r.: Eelke Hoogeboom, een reiziger uit Leeuwarden, Wessel Veenstra, Mintsje Hoogeboom (vrouw van Eelke), twee buurkinderen, meesterknecht Jacob Huisman, agent Schaafsma
In de oorlog werden er in de schuur tabaksbladen gevouwen, om wat bij te verdienen.

Schilder en verfwinkel: meer over de familie Feenstra
Feenstra is begonnen met zijn schildersbedrijf aan de Kollenswei 1, waar nu de familie Adema woont. De Kollenswei werd vroeger ook wel “it Ferversreedsje”genoemd.
Feenstra, Eelke Meinertswei 19, tussen het café en Van der Haak en Bijlstra in.
IMG_0071lulofs
2. Durk Zijlstra. Hij was schilder, maar was ook “strykjildskriuwer”. meer over Zijlstra


Berichtnr.: 1597/fbfeb2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Laat een reactie achter