Familie Merkus van De Kalkhúswei en Eelke Meinertswei

Kalkhúswei 17:

Harmen Jans Merkus en Doetje Annes de Boer

Zomer 1881 vestigen Harmen Jans Merkus (1849-1912) gardenier/veehouder en Doetje Annes de Boer (1845-1932) uit Driesum zich samen met hun kinderen Jan Harmens (*1875) en Martje Harmens (*1880)  in Westergeest in wijk A nummer 8, de huidige Kalkhûswei 17. In Westergeest worden daarna nog de kinderen Anne (*1884) en Grietje (*1890) geboren.

Harmen Jans Merkus en Akke Lijzinga

Zoon Jan Harmens (1875-1953) veehouder en Akke Lijzinga (1875-1942) trekken begin 20e eeuw eveneens van Driesum naar Westergeest en ook naar de Kalkhúswei 17 samen met hun kinderen Harmen Jans (*1906) en Geertje Jans (*1908). In 1912 wordt daar nog Gerrit Jans geboren. Harmen trouwt met Gooitske Dantuma. Zij gaan aan de E. Meinertswei 22 in Westergeest wonen. Geertje overlijdt op jeugdige leeftijd van 11 jaar. Gerrit wordt onderwijzer in Wouterswoude. Hij trouwt met Eelkje de Boer uit Ee en gaan in Driesum wonen. Na het overlijden van beppe Akke aan de Kalkhúswei trekt pake Jan Harmens in bij Harm en Gooitske en overlijdt daar in 1953.
Op 7 mei 1951 zijn Jan Harmens Merkus en Harmen Merkus overgeschreven naar Eelke Meinertswei 22.

(ingezonden door Harm Pierik, Ermelo)


Jan Harmens Merkus en Akke Lijzinga


Voorste rij: Siep Adema, Jitske van Lune, Kees Adema, Jacob Adema
Achter: Tjibbe Kuipers?, Meester Gerrit Merkus, Wiep van der Veen ( zus van Sijtze van der Veen, Keatlingwier 6)

Voor zover bekend zijn Harmen en Gooitske met hun trouwen gaan wonen aan de Eelke Meinertswei 24. Mogelijk zijn ze ingetrokken bij vader en moeder Dantuma.


Op de foto Harm en Gooitske met de kinderen Jan en Jogchum

Kinderen van Harm en Gooitske waren:
Jan *10.5.1938 †5.8.1998
Jogchum *15.10.1939 †4.3.2017

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eelke Meinertswei, Kalkhúswei

Laat een reactie achter