Dagelijks archief: 7 september 2023

Familie Merkus van De Kalkhúswei en Eelke Meinertswei

Kalkhúswei 17:

Harmen Jans Merkus, geboren 1849, overleden 2 juli 1912, gardenier (tuinman? Agrarisch -los-arbeider? Boer? ) getrouwd met Doetje Annes de Boer woonden na hun huwelijk eerst in Driesum, gem. Dantumadeel. In de jaren 80 van de 19e eeuw zijn ze verhuisd naar de Kalkhuswei in Westergeest. Het is niet bekend of dit een eigen of een gehuurd pand was. Zij kregen vier kinderen tw. Jan (pake van inzender Harm Pierik), Martje, Anne en Grietje.

(pake) Jan H. Merkus * Driesum 30.8.1875 † Westergeest 5.2.1953 en (beppe) Akke Lijzinga * Rinsumageest 6.6.1875 † Westergeest 18.10.1942

Jan en Akke woonden in Westergeest aan de Kalkhuswei op nummer 17. Van hun drie kinderen is alleen Gerrit in Westergeest geboren en in het zelfde jaar waarin Harmen Jans is overleden. Het lijkt dat Jan en Akke toen woonden in de woning van Jan zijn ouders. Dan zou het weleens geërfd kunnen zijn.

Na het overlijden van Akke is Jan ingetrokken bij Harmen en Gooitske. Daar is pake Jan ook overleden.

Hun kinderen zijn:
Harmen * Driesum 6.7.1906 † Westergeest 29.7.1977 ~ Gooitske Dantuma † Dokkum 1.11.1999
Geertje * Driesum 30.3.1908 † Westergeest 25.5.1919
Gerrit *Westergeest 13.1.1912 †Genemuiden 25.6.1993 ~ Eelkje de Boer

Voorste rij: Siep Adema, Jitske van Lune, Kees Adema, Jacob Adema
Achter: Tjibbe Kuipers?, Meester Gerrit Merkus, Wiep van der Veen ( zus van Sijtze van der Veen, Keatlingwier 6)

Voor zover bekend zijn Harmen en Gooitske met hun trouwen gaan wonen aan de Eelke Meinertswei 24. Mogelijk zijn ze ingetrokken bij vader en moeder Dantuma.


Op de foto Harm en Gooitske met de kinderen Jan en Jogchum

Kinderen van Harm en Gooitske waren:
Jan *10.5.1938 †5.8.1998
Jogchum *15.10.1939 †4.3.2017

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eelke Meinertswei, Kalkhúswei