Tien jaar “Us útsje”

De volksdansgroep uit Kollumerzwaag, waarvan mevrouw T. Sikkema en mevrouw J. Bosma afkomstig uit Westergeest waren.
Berichtnr.:687

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Verenigingen

Geef een reactie