Jarich Hoekstra fan de Fryske Akademy oer groeiend omtinken foar de fryske grammatika

Jarich Hoekstra hat op de Brede Ikker 4 wenne mei Janneke Schuitemaker en de beide dochters
LC:1997?
Berichtnr.:1236

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Brede Ikker

Geef een reactie