Monthly Archives: mei 2018

Sjoerd en Aukje Huisman

Sjoerd en Aukje Huisman woonden aan de Eelke Meinertswei 28.
Hun kinderen :
Sjoukje, getrouwd met Jan Krottje ( zoon van buschauffeur Hein Krottje, die vaak met uitstapjes van Westergeest meeging als chauffeur)
Lieuwe, getrouwd met Tjallie Kloosterman Lieuwe 40 jaar bij de PTT


Sjoerd Huisman

Sjoerd en Aukje hebben de woning gebouwd in 1936 en hebben daar gewoond tot 1975.
Bewoners daarna:
De familie Veenstra ( vrachtwagenchauffeur)
Gerke en Sieta van der Meulen (schoolmeester lagere school Westergeest/ Triemen).

 

Berichtnr.:1682.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Reacties op foto’s in de krant en binnengekomen foto’s

Van familieleden Teade Steenstra kregen we de volgende foto’s binnen


Teade Núnder


Bij de Langebrug voor de schuur de schelpen


De woning bij de Langebrug

Woningen bij de Langebrug met gedeeltelijk dichtgevroren Zwemmer


Deze foto stond op 4 mei 2018 in de Kollumer Courant.
Er kwamen reacties op!

V.l.n.r.: Jelle en Marijke Steringa, ?, Hein Krottje, Lieuwkje Valks
De middelste meneer op de foto zijn de meningen over verdeeld: Atze van der Veen, Heine van Assen of Wessel Veenstra

De zoon van Hein Krottje , Jan Krottje is getrouwd met Sjoukje Huisman.
Sjoukje Huisman is een dochter van Sjoerd en Aukje Huisman. Zij woonden naast Lieuwe Frouk Huisman, in de woning waar Gerke en Sieta van der Meulen later woonden.
Sjoerd en Aukje Huisman hebben daar gewoond van 1936-1975.
Daarna is de familie Veenstra (vrachtwagenchauffeur) daar komen wonen.
Daarna Gerke en Sieta van der Meulen.

Mevrouw Slagter herkende de personen op deze foto, op nr 2 en 12 na, allemaal!
1 Reinder Hansma (broer Aaltsje), 2?, 3 Jille Kuipers, 4 Jellie Kuipers, 5 Jane Schotanus, 6 Pietsje Tuinstra, 7 Johannes Schotanus,8 Elske Sipma,9 Griet Veenstra ( dochter Wessel en Anne),10 Aaltje Slagter,11Jappie Dam,12?,13 Reina Hansma,14 Sije Schotanus,15 Tjalling Schotanus,16 Pieter Dam, 17 Klaas Dam ( e.v. Gjetsje Hansma),18 Roel Schotanus,19 Sake Merkus,20 Ytsje Kuipers, 21 Cobie Visser


Dit is nog een oude foto van Bumawei 19, gekregen van familielid Alle Steenstra.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen

Dodenherdenking Jaartal?


Wie staan er nog meer op deze foto?: Minke Adema, meester Reinalda, Taetske Sikkema?

Dodenherdenking jaartal onbekend
Berichtnr.:193

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Plaatselijk Belang