Dagelijks archief: 29 oktober 2022

Nieuwe foto’s gekregen van familie Sloot

Er zijn een aantal nieuwe foto’s binnengekomen van de familie Sloot.

Dit is een tijdelijke pagina. Ze staan ook elders op de site.

Deze foto is gemaakt op 19 november 1964 bij de restauratie van de kerk in Oudwoude. V.l.n.r.: 1. Wijbe de Bruin, 3. Sipke Sloot, 8. Wieger Bosma en voor Ds. Versteeg


Juffrouw Idsardi feliciteert Sjoerdtje Sloot

Namen nog niet compleet..

Achter v.l.n.r.: Janke Klaver-Dijkstra, Lies Steenstra- van Assen, Alie Sangers-Boersma, Yp van der Veen- van der Veen, Sijke Dijkstra-Schotanus, Aukje Kempenaar, Nienke van der Kooi, Nel Sloot-Dijkstra, Jellie Fennema, ?
Voor v.l.n.r.: Frotie van der Veen (gym juf), Mw. Sipkema, Tetsje Annema, Hitsje Dijkstra, Geartsje Schotanus, Hennie Kingma, Minke Adema, Ymkje de Vries-Poortinga


Minkes en Sina Sloot


Dames van de Thuiszorg
Namen nog niet bekend allemaal
Voorste rij: 1. (zittend op stoel) 2.3. Hannie Lautenbach 4.5.6.7.8. Nel Sloot
Achterste rij: 1.2.3.4. Mevrouw Mijkes 5.6. Annie Harmens 7. 8. Annie van der Veen, 9. Mevrouw de Beer 10. Trijntje Nicolai, 11.Nynke van der Kooi

Familie Sloot
V.l.n.r. Nel Sloot-Dijkstra, Sipke Sloot, Harm Woelinga, Folkje Woelinga-Sloot, Luutzen Dijkstra, Sjoukje Dijkstra -Sloot,Teatske van der Wal- Sloot, Cornelis Bredenhoff en Hiltje Bredenhof-Sloot

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen