Alle café ‘s en caféetjes in Westergeest

Minnema schreef het volgende:
Zeer groot was het aantal kroegen of kroegjes, soms huis aan huis. De belangrijkste herberg was die wel van Mient de Jager die in 1964 de zaak overnam van Frans Sikkema. Daarvoor waren het eerst Hessel en Tryn Visser, die van de herberg op het Steenvak naar Westergeest kwamen. Later hadden zij een koffiehuis in Visvliet. Zij deden de herberg in Westergeest over aan Folkert Boonstra en daarna werd het café overgenomen door diens pakesizzer Frans Sikkema. In het huis ernaast waar later Lulofs woonde, was ook een kroegje, bemand door oude “Wiegerke”. Later woonde daar schilder Feenstra. Vooral langs de Trekvaart waren veel kroegjes. Een ervan was op de “Kelders”, zo genoemd omdat het woonvertrek zich boven een verhoogde kelder bevond. Kastelein en tevens veehandelaar was Pieter Ruurds Bontekoe, getrouwd met Taekje Tichelaar.

In oude tijden stonden deze rijmen op uithangborden van de herbergen

“Goede wijn en bier,
Verkoopt men hier,
En ook goede kost,
Tot ieders gerief voor honger en dorst”.

“Al wie hierin komt treden,
Dien bid ik, dat niet scheldt,
Maar drinkt met rust en vrede,
En geeft den waard zijn geld”.

Het oudste café in Westergeest was “het Kalkhuis”.
Het was een opstapplek voor passagiers van het beurtschip. De naam voert waarschijnlijk terug op de schelpen die hier werden aangeleverd om er kalk van te maken. Dit café stond op de hoek bij de Kalkhúsbrege/ Trekwei, waar later het garagebedrijf van Tjibbe Kuipers is gebouwd.
Oebele Vries schrijft in zijn boek Westergeastmer strjitnammen/ Kalkhúswei, dat hij de naam “het Kalkhuis” voor het eerst tegenkwam in de “Proklamatieboeken van Kollumerland”in 1758. Lourens Johannes woonde toen in het Kalkhuis, zijnde een huis voor passagiers. Dit hield in, dat er ook een drankje gekocht kon worden.
Op een kadasterkaart van 1823 stond een langwerpig huis ingetekend, dichtbij de brug. 
kadasterkaart-kalkhuis1
Bron: Hystoblog Ybele Steenstra.
Lees meer hierover op het hystoblog van Ybele Steenstra

De café ‘s waren voor zover ons bekend:
1. Café de Jager
2. Café  van “Oude Wiegerke”
3. Café de Trije Romers
4. Café de Kelders
5. Café “waar de Bonte Hond uithangt”
6. Café Veldzicht

Café ‘s:
cafedejager
Café de Jager ( meer over cafe de Jager)

img_0071lulofs

Middelste woning was het café van “Oude Wiegerke”

romers
Café de Trije Romers (meer over de Trije Romers)
Krantenbericht over de Trije Romers

kelders
Café de Kelders ( meer over de Kelders)

img-001
Café “Waar de Bonte hond uithangt”. De familie Bijker zou hier voor Marten en Saakje Bosma gewoond hebben.

img
Café Veldzicht. Jan van Sietse Banga heeft hier ook gewoond.

Maar ook bij veel mensen thuis kon men een drankje kopen. We noemen hier de woning, maar weten niet precies, wie de kastelein was op dat moment: (Mogelijk zijn er nog veel meer op te noemen)
1. Kalkhúswei , woning Minne Tryn van Wieren
2. Kalkhúswei, woning Ate en Tetsje van der Meulen
3. Eelke Meinertswei, woning  Gerke en Frouk Nicolai
4. Eelke Meinertswei, woning juffrouw Pietsje Bosgraaf
5. Van Teijenswei. bij Eelkje Hilboezen
6. Trekwei , woning Albert en Hester Visser.

img_0259
Kalkhúswei , woning Minne Tryn van Wieren
atetet-001
Kalkhúswei, woning  Ate en Tetsje van der Meulen (meer over deze woning)

Dit is Antje Boonstra de moeder van Ringer en Sietske. Zij overleed op 11 mei 1923 op de hoge leeftijd van 94 jaar.
Mogelijk was zij de kastelein in de woning van Ate en Tetsje
img-8
Eelke Meinertswei, woning Gerke en Frouk Nicolai
dsc00150
Eelke Meinertswei , woning juffrouw Pietsje
img_0049-001
Van Teijenswei, Eelkje Hilboezen

img_0001-001
Trekwei woning Albert en Hester Visser

Berichtnr.:1596/fbjan2017.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Laat een reactie achter