Freerk Eelkje Bosgraaf en onbekende personen

IMG_0030
Jan ‘e Wietske Merkus – van der Land, moeder van Eelkje Merkus (Freerk Eelk).

IMG_0018
Ouders van Eelkje Merkus.
Jan Merkus geboren 20-11-1861 , overleden 25-12-1949
Wietske van der Land, geboren 15 -04-1867, overleden 13-03-1956

IMG_0020
Ouders van Freerk Bosgraaf.
Durk Bosgraaf en Aukje Dijkstra

IMG_0040
Mogelijk familieleden Bosgraaf?

IMG_0037
Links achter Eelkje Bosgraaf-Merkus. De man is Renze Blom.

IMG_0033
Rechts is Freerk Eelkje, links onbekend.

IMG_0031
Freerk Eelkje met de tweeling, Wietske en Aukje

IMG_0001

Wietske en Aukje

IMG_0002
Aukje en Wietske

IMG_0038
De 3 gezusters Bosgraaf: v.l.n.r.:Wietske, Sjoukje Aukje.

IMG_0035

Klas van de Huishoudschool te Kollum 1939 De foto is gemaakt tijdens de naailes.Achterste rij: Tine Sipkema(Twijzel), Annie Vries (Kollum), Jacobje Sijtsma (Kollumerzwaag), Griet Dantuma(Driezum), Eelkje Zijlstra, (Oudwoude), Tjitske de Jager (Oudwoude), Iep Sipkema (Twijzel) later getrouwd met Oebele Vries (broer van Bartele Vries), Pietsje Vellinga (Kollum), Anne Benedictus(Kollum).Voorste rij: Fine Kok(Kollum), Minke ..( Kollumerzwaag), Eke van Kooten ( Gerkesklooster), Juffrouw Sterringa, Sjoukje Bosgraaf, Froukje van der Veen ( Twijzelerheide), Janke Sikkens.
Van juffrouw Ruurdtje Vries had de klas kookles.

IMG_0032

Achterste rij:1. Durkje Annema (Freerk en Durkje), 2.Durk Bosgraaf, 3.Jeltsje Annema, 4?, 5.Renze van Wieren, 6?, 7, 8.Jelke van der Kloet,  9?,10?, 11Freerk de Vries, 12?,13.Sjirk Bosgraaf, 14 Jaring de Jong ( bakker), 15 Harm Steringa, 16?, 17? 18 Ale Steenstra, buschauffeur.
Voorste rij: 1.Ruurd van der Veen ( zwarte kleding), 2., 3Doeke Huisman,4,5,6?, 7?, 8. Wietske Bosgraaf,9 ,10 Aukje Bosgraaf, 11Jacob Adema

IMG_0034
Uitstapje, met o.a. Wietske en Aukje Bosgraaf.
Kees Adema met lange stropdas zwart staat tegen de glijbaan
Jacob Adema zit tegen de glijbaan en  Anna Adema voor zich zittend. Jaring de Jong zit boven Jacob Adema
Freerk de Vries zit links van man met witte pet. Bram de Vries( bovenste rij, 2e van rechts), links van bram Anna Steringa ( moeder Bartele Kempenaar), Linkd Harm Steringa

IMG_0027
Uitstapje.

Achterste rij: 1,2Joop Schotanus?, 3, 4Akke van Assen, 5, 6Sjoeke Bosgraaf, 7,8Huisman?, 9. 10. 11 Sjoukje Huisman, 12Durk Bosgraaf.
2e rij:1, ervoor Trien Huisman, 3 Sjoukje Bosgraaf, 4 Yke van der Veen, 5 Stien van der Veen, 6, 7 Iep van der Veen,8.9.10.11, 12Tet Visser, 13 man met pet?, 14Boukje Bosgraaf (Triemen)
Voor: 1, 2Durkje de Jong?, 3 ervoor, 5,6,. Helemaal rechtsvoor: 1, 2 Griet Veenstra, 3,4

Sjoukje Kloosterman(Wietse Sjouk) en Durk Bosgraaf.
Tine Huisman en tet Visser.
Overige namen onbekend.

IMG_0029

Achterste rij:1 Minne Trijntje van Wieren? ,2Vrouw van Johannes Frederiks de Vries, 3.Lieuwe Matsje Huisman, 4. Frou de Bruin ( Jabiks Aafke). 5 Ruurd van der Veen?,6 Gerke Frouk Nicolai, 7Aafke de Jong (Triemen),8Eelkje Bosgraaf, 9 Aaltje Uitterdijk (Vrouw van Jurjen Uitterdijk)
Middelste rij: 1. Maaike Vries, 2IJtsje van der Land- van der Veen,3,4Anna Adema ( later getrouwd met Wietse Bosma), 5Rieke van der Land-Bosgraaf

Voorste rij: 1?, 2?, 3Vrouw Attema/ Trijntje de Boer-Hoekstra, 4Rieke Veenstra (dochter van Gjetsje Veenstra), 5Hedzer Rieke Westra

IMG_0048

Pietje Bosgraaf (Pietmuoi), Jabiks Jantsje Merkus, Matsje Bosgraaf-de Jong( Durk ‘e Mat),
Wietske of Aukje Bosgraaf, helemaal vooraan Durk Bosgraaf.

Berichtnr.:120/fb.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Laat een reactie achter