Fotoalbum van Annie de Vries

Annie de Vries, dochter van Freerk de Vries en Durkje Annema.
Haar ouders waren koster in Westergeest. Ze woonden in de woning voor “het lokaaltje”.

IMG_0027
Freerk en Durkje met de kinderen Annie, Tetsje en Mark.

IMG_0014

Reisje van de Jongelingen en Meisjesvereniging naar Volendam.
Ze kregen daar allemaal een Volendams kostuum aan en toen op de foto.

Achterste rij: Johannes Adema, Anne Visser, Machiel Nieuwenhuis, chauffeur Bieringa (vader zangeres Griet Wiersma), Cor de Jong (zoon van Minne de Jong, eigenaar van de bus), Anton de Bruin
Middelste rij: Herre Hoekstra,Tryntsje Nicolai (leidster), Janke van der Veen Sikkens (leidster), Akke Annema (van Keimpe Jitske), Japke Hoekstra (van Germ Hoekstra, Langlan), Wiepkje Galema, Tetsje de Vries.
Voorste rij: Anneke  (dochter van Anne Sikkema en Richtsje Sikkema- de Vries, schilder van de Triemen), Annie de Vries, Janke Dijkstra, Eabele Adema, Lieuwe Huisman (leider), Sjoerd van der Schaaf.

IMG_0028
Froukje Sangers, Annie, Pietje van der Ploeg (Oudwoude)

IMG_0040
Annie voor de kosterswoning. Op de achtergrond de boerderij van Durk en Lies Annema

IMG_0039
Mark, Annie en Tetsje. Op de achtergrond de boerderij van Tseard en Anne Annema

IMG_0038
Annie en Tetsje van der Velde

IMG_0034
Eke Huisman, Tetsje en Annie

IMG_0028-001
Teatske Dijkstra, Annie en Pietje Wiersma( Veenklooster)

IMG_0062

Annie en Liesje van Assen waren leidster van de Meisjesclub.
Deze foto is gemaakt in Appelscha.

IMG_0062met namen3.jpg
Achter: Jikke Bosma(van Kei Roelfke), Aukje Hoekstra
2e rij van achteren: Liesje van Assen, Japke Galema, Froukje van der Meulen, Annie de Vries, Geertje van Assen ( Van Auke Stien).
3e rij van achteren:Wietske Reinders, Tiny Kloosterman, Griet Postma, Eelkje Hoekstra ( zus van Aukje), Tiny Fennema, Saakje Lourens.
Voorste rij: Folkje Sloot en Minke Adema

IMG_0059
Achter: vriendin Janke Dijkstra (Wouddijk) en haar zus Ynskje, Thea, Annie, nicht Tetje van der Velde,
Voor: Mark, nicht Jannie en broers Eelke en Tjeerd en neefje Tjeerd Annema van oom Jan

IMG_0058-001

Annie achter de naaimachine naast het lokaaltje

IMG_0057-001
Onderweg naar het feest. Op de achtergrond It lytse Slotsje

IMG_0048

IMG_0049
Annie aan het sneeuwbalgooien achter het lokaaltje

IMG_0010-001
Annie is getrouwd met Klaas Nieuwenhuis

IMG_0010
Klaas en Annie met hun dochtertje

IMG_0015-001
Annie met haar moeder Durkje.

Berichtnr.:1523/fbjan16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Laat een reactie achter