Maandelijks archief: januari 2019

Verhalen van Wietske Wiersma deel 2

Dit is deel 2 van de verhalen van Wietske Wiersma
Zie ook Verhalen deel 1
(Onder elke pagina staan een paar kernwoorden, om het zoeken op namen enz. gemakkelijker te maken)


Ouders en gezin Jacob Wierds Wiersma (vader Wietske Wiersma)


Ouders en gezin van Antje Wibbes Hoekstra ( moeder Wietske)

Grietje trouwde met Jaring de Jong in Kollum, 7 kinderen. Haar man overleed op jonge leeftijd
9 december 1957 was Grietje 98 jaar, verzorgd door dochter Jarigje, die getrouwd was met Marten Haven


Vader was Korenmolenaar, liep in donker naar Birdaard met een steen in een zakdoek geknoopt om zich te kunnen verdedigen.

19 januari 1894 Wietske geboren
Mei 1894 verhuisde het gezin naar Café de Trije Romers
Werkzaamheden Vader van Wietske.
Terpaarde wegbrengen enz.


Wiebe Postma, Jan van Maassen, Klaas van der Kooi, Cornelis Vogel, Dijksopzichter te Ezumazijl.


Cichoreifabriek Heine de Bruin.
Feike Tuinstra, Herre Niewiek waren de stampers in de fabriek. Tutlampen.
Reinder Reinders Dijkstra en Germ van der Meulen waren drogers.
Aardappelen in hete as braden


Vaste schipper Van der Woude Drogeham.
Cooperatie, Germ Meijers Driezumers Tolhuis/ Egbert Zijlstra in Wouterswoude.
Vader en broers Wibbe en Johannes grint verreden voor Johannes Pijnacker.

Sjoukje Pijnacker onderwijzeres 1924 tot 1926 Westergeest.
Meester Wijma.
IJsclub Westergeest/ Naast het Lykpaed/ Pieter Ankjes


Lammert Haven, en Jitske junprate met haar ouders
Herre Niewijk en Jitske
Sjuk en Mient de Haan schopten de boel wel eens in de war.
Tussen Dokkum en Strobos was er bij elke brug wel een herberg.
Tolhekken in Wietske haar tijd al opgeheven.

Hoe het huis er van binnen uit zag.
Oebele en Antje met kindje in de wollen schort
Freerkje, dikke Bet en Jeltsje kwamen wel bij hun.
Jongen uit Zwaagwesteinde liep met knijpers. Moeder van Wietske vroeg of hij er een klein daghuurtje mee kon verdienen. Een kleine handel is altijd beter dan een groote schop.


kaas gevent van minder goede kwaliteit
herbergen dicht za mi 4 uur tot maandagochtend
Herbergen: Op de Kelders Siets de Jong, doofstom
Husternoard Melle Prins, Westergeest Folkert Boonstra,
Klaas Ritskes Boersma in Oudwoude

Jan Koopmans, Louw Beerstra en Ep Sikkens, Harm Alzerda
Jan Singer zadelmaker. Kuipers van Dokkum, handel in bakkerswaren
Iemand met houten bakje met nootmuskaat en kamferballen
Lapke poepen verkochten minder goede kwaliteit lappen


Blaaspoepen, hoorns. Duitse maaiers kwamen naar Nederland omdat bij hun geen geld was. Jan van Saalen in Veenklooster op zangersfeest. Liep dan richting Walddyk naar boer Willem Zuidema en vrouw Fokje.
Veekoopmannen uit Kollumerzwaag: David Kloosterman ( was ook stille politie), Harm van der Veer, Greate Gerke, Wiebe Kammenga. Germ Ulkes Dijkstra met hondenkar. Zoons waren Ulke, Sikke Sake en Yke


Hedzer Raap, vrouw Grietjes Kammenga van Gerkesklooster jong overleden. Hille Derres, Keesje Wiersma. Gebr. Stuivenwold ketellappers. Feije Reitsma, Eelke Toonstra. Bijnamen van Driezumers Pieter Diedel, Liekele Lap

 

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Kalkhúswei 16

Kalkhúswei 16
Wie hebben hier gewoond:
 – familie Jaarsma ( ouders van Trien, zie hierna)
– Bauke Hamstra en Trien Jaarsma ( eerste vrouw)
– Hart en Jantsje Kootstra ( veehandel en schapen, waarschijnlijk geen koeien)
– Rob en Tryntsje Leegstra
– Gerrit en Ankie Hoogeboom

Bauke en Sjoukje?

Tryntsje en ?

Sjoukje Hamstra en Jantsje

Berichtnr.:1688.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Berichten Brassband de Bazuin


Brassbandfestival Leeuwarden 1984


De Triemen blaast de Bazuin opnieuw.
Start nieuw verenigingsgebouw


Afscheid Jan Banga en Jacob Bijlstra


Muzikale families in Kollum op het podium
Berichtnr.:1704.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen