Sikke en Fetsje Visser 20 jaar Fûgelpits Anjum
Sikke en Fetsje Visser hebben  gewoond in de Fokkema ‘s  Pleats aan de Eelke Meinertswei.
KC: 1998
Berichtnr.:955

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats

Geef een reactie