Daily Archives: 10 januari 2013

Winterplaatsjes

Berichtnr.:1322

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

De betonbrêge oer de Swemmer by de Westereen moat ferfangen wurde


De brêge wie ynsakke.
Wannear ?
Berichtnr.:1321

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen

Vertrek uit Westergeest voor het schoolreisje omstreeks 1981

Berichtnr.:1319

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School