Maandelijks archief: april 2013

Uitstapje Vrouwenvereniging

IMG_0006
Op de foto v.l.n.r.: Gerke Froukje Nicolai, Dictus Anne, Maaike Vries

IMG_0008
Jan ‘e Tjimkje Huisman ,Sietse Wiepkje Bosgraaf,achter Pieters Woutsje van der Kloet, Midden Gerke Froukje Nicolai ( met zwarte jas), Wietse Sjouk Kloosterman, ?, helemaal rechts Jabiks Anne Adema( moeder van o.a. Luut en Minke)
Berichtnr.:1333.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Uitstapje van de meisjesvereniging augustus 1957

IMG_0002

Op de foto: Achter, mevrouw Pietsje Steringa ( Triemen)
Middelste rij:Froukje van der Meulen, Klasina Pijnacker.
Voorste rij: Saakje Lourens (van Tjeerd de Groot), Tinie Fennema ( van Bartele Kempenaar), Minke Adema, Eelkje Hoekstra, Folkje Sloot ( van Harm Woelinga)
Het uitstapje was naar Appelscha, in augustus 1957.
Berichtnr.: 1331

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Meisjesvereniging met de ouderen in bondskleding

IMG

Op de foto:

Bovenste rij: Geartsje Dijkstra( ( van Boele Romkje), Pietsje Tuinstra ( woonde in de Zevensprong, Trekwei), Jana Schotanus ( zus van o.a. Sije en Johannes),Eeke Huisman ( dochter van Harm ‘s Nieske),Wypkje Galama ( Prellewei)
Middelste rij: Janke Veenstra ( woonde bij de familie Sake van der Werf), Detsje Galama( zus van Wypkje).Tetsje de Vries ( van de koster), Ynskje Dijkstra  (zus van Biense), Japke Hoekstra ( Langlân)
Voorste rij: Froukje van der Meulen, Johanna Kloosterman ( van Tjeerd Kloosterman, Triemen) , Minke Adema, Tiny Dijkstra,  Klasina Pijnacker.
Ontmoetingsdag van de Christelijke Jongerenvereniging in Leeuwarden.
Kleding: zwarte rok, witte blouse, blauwe driehoekige doek met geel embleem.
Berichtnr.: 1330.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Familie Nicolai en van der Meulen

IMG_0011
Gerke Nicolai en Froukje Nicolai-Huisman
Foto is genomen op 28 mei 1963 ( trouwdag kleindochter Froukje)

IMG_0009

Ate van der Meulen en Tetsje van der Meulen-Nicolai
Dorpsfeest 1962

IMG_0010
Klasina Pijnacker, Eabele Klaver,Froukje van der Meulen
Tijdens dorpsfeest 1960

Berichtnr.:1283

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Wietse G. Bosma op het feest in Westergeest


Wietse Bosma, heeft gewoond in de Fokkema’s Pleats
27 juli 1955
Links achter juffrouw Pietsje Bosgraaf, daarvoor met bril Aukje Hoekstra
Naast Aukje staat Tetsje van der Meulen-Nicolai
Rechts van de hoed: Japke Galema

IMG_0007
Pietsje Bosgraaf, Froukje van der Meulen,
Froukje van der Bij ( dochter van Tjimkje, van Gerke en Froukje Nicolai)
Dit is met een dorpsfeest op een schoolwagen. Zo’n wagen werd versierd met Koetsjekralen en een paar pakken stro er op, waar de kinderen op konden zitten

Berichtnr.:1253

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Verenigingen